WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 49 ] --

проблемы теории, практики и методики преподавания / Л. К. Латышев. – М. : Наука, 1988. – 329 с. 9. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Новая книга, 1996. – 351 с.

Вознюк М. Ю. Інтерпретативна теорія перекладу За думкою авторів процес перекладу охоплює зміст тексту (висловлення), який об’єднує лінгвістичні елементи елемента (значення) слів та екстралінгвістичні елементи (когнітивні додатки). Важливо підкреслити, що традиційним процес перекладу, як вважають автори теорії, проходить згідно до моделі одномовної вербальної комунікації, та включає етап розуміння (де вербалізації), та етап висловлення (де вербалізації, або повторного висловлення на мові перекладу. Для прихильників цієї теорії необхідно зупинитися на думці, що це поки що єдина теорія (усного) перекладу, яка успішно витримує критичний наскоки (напади) їх критиків.

Ключові слова: усний та письмовий переклад, когнітивні релевантні додатки, ревербалізація, девербалізація.

Вознюк М. Е. Интерпретативная теория перевода Авторы теории полагают, что процесс перевода охватывает смысл текста (план выражения), который объединяет лингвистические Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

элементы (значения слов) и экстралингвистические элементы когнитивные дополнения). Важно подчеркнуть, что традиционный процесс перевода, по мнению авторов теории, проходят согласно модели одноязычной вербальной коммуникации и включает в себя этап понимания (девербализации) и этап выражения (ревербализации или повторного выражения на языке перевода). Для сторонников этой теории необходимо подчеркнуть, что эта теория является единственной теорией (усного) перевода, которая успешно отражает критические стрелы ее критиков.

Ключевые слова: устный и письменный перевод, когнитивные релевантные дополнения, ревербализация, девербализация.

Vozniuk M. E. Interpretative theory of translation According to the authors of this theory the translation process takes in comprehend the meaning of the text (expression) which unificates the linguistic elements (words meaning) as well as extralinguistic elements elements (cognitive additions. It is important to underline that traditional process of translational process of translation, as the authors consider, takes place according to the monolinguistic verbal communication and includes the stage of understanding (deverbalisation) and the stage of expression (reverbalisation or reexpresion on the translation language). The supporters of this theory must know that this theory of (oral) translation in the only theory which supports successfully the attacks of its opponents.

Key words: oral and written translation, cognitive relevant additions, reverbalization, deverbalisation.

Стаття надійшла до редакції – 20.02.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 УДК 811. 111’255.4

–  –  –

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ ІМЕН У ТВОРІ

М. МІТЧЕЛЛ «ВІДНЕСЕНІ ВІТРОМ»

Дана стаття присвячена дослідженню власних імен в художньому творі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» та способам передачі їх українською мовою. Виділені основні принципи перекладу власних імен та виявлені особливості їх перекладу у художньому творі. Власні імена – це індивідуальні позначення, що дані об’єктам, маючим крім того, родові, видові, а іноді ще й сортові найменування. Ономастика – розділ

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

мовознавства, який вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення, розвитку і функціонування [1, c. 7].

Актуальність статті зумовлена активним інтересом до проблеми перекладу імен власних, так як ми постійно зіштовхуємося з певними труднощами при їх перекладі. Це викликано тим, що автор не завжди знає, яким способом перекласти те або інше ім’я власне. За останній час особливо проявився інтерес до функціонування власних імен в художніх творах. Наукова цінність роботи полягає в тому, що в ній аналізуються проблеми перекладу власних назв у романі, а також надаються інші варіанти перекладу деяких назв.

Дослідження теорії власного імені у вітчизняному мовознавстві були закладені у працях Д. І. Єрмолович, В. Д. Бондалетова, А. В. Суперанської, Л. А. Веденської. В даній статті ми спиралися на класифікацію Д. І. Єрмолович та А. В. Суперанської.

Імена власні несуть в собі якусь інформацію саме про цей предмет, про його властивості. При письмовому перекладі англійського тексту виникає проблема правильної передачі власних імен на українську мову. Для досягнення певної однаковості у способі передачі англійських власних імен необхідно встановити деякі вихідні положення, якими міг би керуватися перекладач при письмовому перекладі англійського тексту.

Мета даної статті полягає в проведені аналізу власних імен та виявлення основних принципів адекватності передачі власних назв при перекладі з англійської мови на українську.

Роман Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» вважається одним з найбільш шанованих романів і фільмів усіх часів, події якого відбуваються в південних штатах США в 1860-х роках, під час і після Громадянської війни. Письменниця створювала, одночасно, любовний роман і художнє зображення історії.

Вибір імені персонажа дуже відповідальний момент у створенні художнього твору, тому що актуалізується як авторська модальність, так і проспективність, а особливо прагматична направленість тексту на читацьку співучасть [2, c. 106].

Прізвище О’Хара – відоме в американській історії. Йдеться про військову кампанію і рішучу перемогу янкі під Йорктауном під час Війни за Незалежність в Північній Америці (1775–1783), в якій на стороні англійців брав участь генерал О’Хара. Тому можна сказати, що головній героїні Скарлетт дісталось рішуче та вольове прізвище. В Ірландії приставка «О » означає «кого». Коли ірландці хотіли сказати: «Джоне, син Брайана», вони вживали приставку і говорили – Джон О'Брайан. Всі ірландські імена, які починаються з «О», пішли від цього звичаю називати дітей за ім’ям батька [3, c. 183].

Маргарет Мітчелл черпала імена для своїх численних персонажів з книг з історії США і Громадянської війни, зокрема, і з газет 60-х років XIX століття, які вона серйозно вивчала перед написанням роману.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Сім’я Тарлтонів названа так в романі на ім’я Тарлтонського легіону, що брав участь у Війні за Незалежність і разом з Родонськими ірландськими добровольцями отримав перемогу в битві при Кемдені.

Саме прізвище Tarleton найчастіше перекладають як народжений від грому, що було притаманно характеру хлопців цієї родини.

Жоден регіон США не викликав такої безлічі легенд, як Південь.

Спори про нього не припиняються понад 150 років. Назви всіх штатів, які згадуються в романі, пов’язані з історією США, тому і перекладаються вони транслітерацією. Мітчелл знала Південь зсередини і писала про свої рідні місця штату Джорджія.

Джорджія – Empire State of The South – «Імперія Півдня», штат названий новопризначеним губернатором на честь британського короля Георга Другого 1732 року, Peach State – “Персиковий Штат”.

Річка Чаттахучі назва індіанська, «chatta» на мові корінних жителів Америки означає «скеля, камінь». Таку назву дали річці, тому що місто з усіх боків оточено горами і хребтами, а «hoochee» походить з мови племен черокі і означає «вечірня зірка» [4, c. 32].

Назва маєтку Тара у романі з’явилася весною 1929 року, до цього маєток називався “Фонтейн Хол”, що також дуже яскраво описав би будівлю, адже Фонтейн (Fontaine) з англійської перекладається як "фонтан", що означає розкіш, достаток.

Назва помістя сім’ї О’Хара має ірландське коріння і означає «фортеця королів». Тара вважається древньою столицею Ірландії (до XII століття), резиденцією і місцем коронації Верховних королів. В книзі віршів англійського поета Томаса Мура (1779–1852) “Ірландські мелодії” мовиться про палац стародавніх ірландських королів – Hill Tara [5, c.

368].

У статті було проаналізовано переклад власних назв у романі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром», який зробила видатна перекладачка Т. Озерська. У романі перекладачка використовувала транскрипцію або транслітерацію, це можна пояснити бажанням зберегти номінативну функцію, передати національність героя та уникнути надмірного експресивно-емоційного забарвлення, яке може перетворювати прізвище на прізвисько.

Для аналізу особливостей власних назв ми використовували різні способи перекладу, але у дослідженні запропоновано критерії вибору найбільш адекватного способу перекладу транслітерації та транскрипції. Подальша стадія наших досліджень буде пов’язана з детальним аналізом власних імен у творі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром», а отримані результати можуть бути використані у дослідженнях в галузі художнього перекладу та літературної ономастики.

Список використаних джерел

1. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В.

Суперанская. – Москва : Наука, 2003 – 331c. 2. Кухаренко В. А.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова школа, 2004. – 106 c. 3. Шеремет Л. Г. Значение и стилистический потенциал английских имен собственных (именования людей) / Л. Г. Шеремет. – Москва : Наука, 1984. – 183 c. 4. Єрмолович Д. І. Імена власні на стику мов і культур / Д. І. Єрмоловнч. – Суми : Видавництво СУМДУ, 2001 – 32 c.

5. Эдвардс Э. Дорога в Тару: Жизнь Маргарет Митчелл, автора «Унесенных ветром» / Э. Эдвардс. – Москва : АСТ, 1983. – 124 с.

Клименко О. С., Климова Н. І. Особливості перекладу власних імен у творі М. Мітчелл «Віднесені вітром»

У запропонованій статті було проведене дослідження, присвячене особливостям перекладу власних назв у творі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром» на українську мову. Для аналізу особливостей власних імен були використані різні способи перекладу, найбільш частотними серед них є транскрипція і транслітерація. Аналіз власних імен був проведений на матеріалі роману М. Мітчелл «Віднесені вітром»

Т. Озерської, в процесі якого були виявлені основні принципи адекватності передачі власних назв при перекладі з англійської мови на українську.

Ключові слова: ономастика, антропоніми, топоніми, авторська модальність, прагматична направленість.

Клименко А. С., Климова Н. И. Особенности перевода имён собственных в романе М. Митчелл «Унесённые ветром»

В данной статье было проведено исследование, посвященное особенностям перевода именн собственных в произведении Маргарет Мітчелл «Унесенные ветром» на украинский язык. Для анализа особенностей имен собственных были использованы разные способы перевода, наиболее частотными среди них были транскрипция и транслитерация. Анализ имен собственных был проведен на материале перевода романа М. Митчелл «Унесенные ветром» Т. Озерской, в процессе котрого были выявлены основные принципы адекватности передачи имен собственных при переводе с английского на украинский.

Ключевые слова: ономастика, антропонимия, топонимы, авторская модальность, прагматическая направленность.

Klimenko O. S., Klimova N. I. The peculiarities in translation of proper names in Margaret Mitchell’s novel “Gone with the Wind” This article is devoted to proper names in Margeret Mitchell’s novel “Gone with the Wind” and ways of rendering them to the Ukrainian language.

For analyzing the proper names’ peculiarities there have been used various translation methods, primarily, transliteration. The analysis has been conducted under the Russian version of the novel by M.Mitchell’s “Gone with the Wind” translated by T. Ozerska. There were defined the main principles of adequate proper names’ transfer in translating from English into Ukrainian.Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Пристрої та системи радіозв’язку, радіолокації, радіонавігації тоту, а також забезпечити узгодження систем заміщення. Якщо для СЗ першого порядку С1 F1 log 2 N10, а для СЗ другого порядку С 2 F2 log 2 N 20, то вони будуть узгоджені при умові С1 С 2. Це означає, що виконується співвідношення N 20 N 10 m, де параметр m визначається з умови m T2 2 ln 2 N 20 / T1 ln 2 N10. Матеріали статті доповнюють існуючі дані про характеристики систем заміщення першого типу та переводять процедуру аналізу...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №6/2011 р. УДК 615.012.014 Бандура В.М. Кугай Ю.В. (Вінницький національний аграрний університет) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ЕКСТРАГУВАННЯ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ В БІОПАЛИВО ПРИ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ Определение кинетики процесса экстрагирования при переработке растительного масла в биотопливо при воздействии электромагнитного поля и поиск путей интенсификации этого процесса. Determination of the rate of extraction during the processing of vegetable oils into...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 338.46:339 Доц. Н.М. Рущишин, канд. екон. наук – Львівська КА ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ Розкрито суть інтегральної оцінки. Окреслено чинники, що впливають на можливості розробки інтегральних показників. Висвітлено види інтегральних показників оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств. Розкрито вимоги до побудови інтегральних показників....»

«№111 Науково-технічний бюлетень ІТ НААН УДК 636.1:001:929(477)(092)(1919/2014) ВОЛКОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ – КОРИФЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЯРСТВА Іонов І. А., д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН, директор Інститут тваринництва НААН Стаття присвячена висвітленню наукової діяльності провідного вченого в галузі конярства – Дмитра Андрійовича Волкова. Ключові слова: Волков Д. А., наукова діяльність, конярство, кіннозаводство, українська верхова, Новоолександрівська ваговозна. У цьому році...»

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.35633.521 © С.Ф. Юхимчук, к.т.н., М.М. Толстушко, к.т.н., Г.А. Хайліс, д.т.н., В.Л. Мартинюк, к.т.н. Луцький національний технічний університет ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКОСУ СТЕБЕЛ У СТРІЧЦІ ПІСЛЯ ЇЇ РОЗСТИЛАННЯ ЛЬОНОКОМБАЙНОМ У статті наведено методику та результати експериментального дослідження зміни перекосу стебел у стрічці залежно від початкового кута перекосу стебел і різної кількості стебел у стрічці після її розстилання льонокомбайном. АГРЕГАТ,...»

«Аксіологічні аспекти соціально-психологічної практики 255 УДК159.922.2:159.923.2: Костянтин Савченко 159.923.3: 316.612 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ Й РІВНЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ МОТИВІВ У СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості – рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 3. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УДК 346.11 ДО ПИТАННЯ ПРО КІЛЬКІСТЬ МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В.С. ЄЛІСЄЄВ, доктор юридичних наук, доцент, Московський державний юридичний університет імені О.Є. Кутафіна, А.М. ЗЕМКО, кандидат юридичних наук, доцент, Луцький національний технічний університет1 У статті вказано на необхідність перегляду традиційного підходу до методів правового...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» АНДРІЙЧУК ЮЛІЯ АРТУРІВНА УДК 658.589:664:621 АДАПТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту персоналу та адміністрування...»

«Довідковий посібник з апаратного забезпечення – Модель dx7300 Microtower Персональні системи для бізнесу HP Compaq Business PC © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006. Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Microsoft і Windows є товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 seline was validated. This baseline is log geometric (linear regressive) axis. The value of bow height is characterized by doubled value of deviation from log geometric (linear regressive) axis. Three main determinations of effective identification for availability of log multiple sweep (curvature) were proposed. The method of modification for log multiple sweep (curvature) identification and effective crosscut of that log into parts...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»