WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 48 ] --

Для Бахтіна ідентифікація слів і навіть розуміння цілих речень знаходяться поза розумінням мовлення. "Насправді ми говоримо та чуємо не слова, а правду або кривду, добрі або погані речі, значущі або тривьяльні речі, приємні або неприємні" [2, с. 102] За думкою авторів ІТП перекладач як кожний нормальний слухач не звертає уваги на слова, а на те, що хоче сказати промовець. "Слухач оригіналу (перекладач) не більше звертає увагу на слова, які вживає промовець, ніж слухач перекладача на його формулювання: обидва слухачі нормально відслідковують зміст, не запам’ятовуючи слів"[1, c. 63] Щоб висловити зміст, перекладач не може вживати засоби висловлення мови оригіналу, отже він переходить на те, що в ІТП називають "еквівалентами". Дійсно, відновити у перекладі всі формальні елементи оригіналу, зберігаючи їх стилістичні та семантичні функції, буде, за думкою Федорова, протирічити реальності кожної живої мови, та буде, кінець кінцем, стримувати розвиток як теорії, так і практики перекладу. З свого боку, автори ІТП протиставляють інтерпретативну концепцію перекладу лінгвістичним теоріям, які обмежуються значеннями слів, роблять свої висновки на порівнянні мов, та виходять на логічне протиріччя: вони декларують, що мови не можна перекласти з-за їх глибоких різниць, але, щоб розробити теорії перекладу вони вивчають саме мови.

Автори ІТП вважають, що процес перекладу складається з фази розуміння мовлення оригіналу, асоційованного з девербалізацією, та фази висловлення (ревербалізації) зміста, отриманого з оригіналу, асоційованного з утворенням еквівалентів.

Трикутна схема:

девербалізація – виділення змісту – ревербалізація підходить до всіх Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

типів текстів та всіх засобів перекладу: усного чи письмового. Це означає, що синхронний переклад, або зоровий переклад та інші проходять за однією моделлю, та мають обов'язкову фазу девербалізації.

Девербалізація проходить настільки натурально при одномовній комунікації, що ми її не усвідомлюємо. Ми не пам'ятаємо всі почуті та прочитані слова, які допомогли нам зрозуміти зміст повідомлення. Все це потребує, однак, усвідомлених та невимушених зусиль при перекладі, особисто у синхронному, де лінгвістичні інтерференції можуть бути значними.

Всупереч ідеям, висунутим деякими теоретиками перекладу (А. Д. Швейцер, Л. К. Латишев, Р. К. Міньяр-Бєлоручев) синхронний переклад, за думкою авторів ІТП, не зводиться до заміни відповідностей, бо він не враховує релевантних когнітивних додатків. Використання відповідностей або "транскодування" є лише однією з складових частин перекладу. Транскодувати означає замінити слово однієї мови словом іншої мови. Як Бахтін, так і автори ІТП помічають, що слова, мовні звороти, фрази віддаляються в мовленні від значень, які вони мають у мові. ІТП наполягає на тому, що слова та речення. які входять до тексту не повинні перекладатися так, як окремі слова. Ці слова та речення обирають інший зміст кожного разу, коли вони з'являються в іншому тексті.

Транскодування є для представників ІТП виключення, яке стосується тільки деяких технічних термінів, чисел та особистих імен, тоді як девербалізація, яка супроводжує відродження змісту при перекладі текстів та висловлень, є правилом. Транскодування прирівнюється до контакту між мовами. Щоб його уникнути, треба розділити мови завдяки зусиллям девербалізації. При синхронному перекладі інтерференції мови оригіналу можуть зробити вислів перекладача туманним. а іноді навіть незрозумілим. Але при послідовному перекладі, де доволі довгий час відокремлює мову промовця від перекладу, девербалізації можна навчитись якнайкраще.

Отже, вправи з послідовного перекладу повинні передувати всім іншим вправам з усного перекладу.

Практичні засади викладання усного перекладу. У навчанні усному перекладу важливе місце займає перший етап "Вступ до послідовного перекладу" (ВПП). У навчальних закладах, де готують усних перекладачів, цей курс викладається на протязі двох перших семестрів.

Він має наступні цілі:

- оволодіти перекладацьким методом: вміння виділити зміст та вміння повторного висловлення змісту (девербалізація), (ревербалізація) шляхом утворення еквівалентів на мові перекладу;

- опанувати вміння перекладацького скоропису, яке необхідне для практики послідовного перекладу на професійному рівні;

- Підготовити студентів до навчання синхронному перекладу, та уснозоровому перекладу.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Перед тим, як почати викладати саме послідовний переклад з скорописом, треба навчити студентів робити усний аналіз мовлення шляхом вправ ВПП, націлених на девербалізацію.

ВПП є першим етапом процесу навчання послідовному перекладу.

Треба за допомогою попередніх вправ з аналізу та синтезу мовлення підготувати студентів до наступного етапу: оволодіння власно послідовним перекладом з скорописом. Завданням цих вправ є дозволити студентам усвідомити важливість інших складників для перекладу, крім лінгвістичних знань. Заняття на цьому етапі проводяться індивідуально та у групах. Не треба плутати цей етап з поширенням лексичних знань, навіть якшо ці вправи сприяють поширенню компетенції або термінологічних знань.

Вправи, які практикують для оволодіння послідовним перекладом, завжди однакові: заслуховуються промови, щоб потім їх відтворити, але кожна вправа має свої труднощі та свою кінцеву ціль. На стадії ВПП не треба перекладати, мова іде лише навчити студентів аналізувати мовленнєві елементи, відтворити на їх рідній мові якомога простіше головні ідеї промови на іноземній мові. Оскільки перекладач працює у реальному часі, завдання на цьому етапі складається з того, щоб навчити студентів швидкому аналізу інформації. Щоб досягти цієї мети, ці вправи повинні розвивати наступні здібності.

Активне слухання або слухання змісту. Слухання перекладача - це особливе слухання. Фактично нема більш активного та уважного слухача, ніж професійний перекладач. Активне слухання розуміється як слухання, націлене на розуміння змісту, отримання інформації. Тут не треба запам'ятовувати слова, а треба девербалізувати, тобто відокремлюватись від вербальної мови, щоб запам'ятати зміст. Щоб примусити слухачів забути слова, від них вимагається розробити стислий план розмови, або двома-трьома фразами відтворити головні думки промови.

Прискорений аналіз інформації. Виходячи з того, що в кінці ВПП студенти повинні перекладати з звичайною швидкістю промовця, їх треба навчати швидкому аналізу інформації, тим більше, що за умов послідовного перекладу просити промовця повторити його речення неможливо. Треба навчатись не швидкості висловлення, а швидкості аналізу інформації. Цей аналіз повинен закінчитись у той момент, коли промовець завершує свій виступ. Треба швидко розуміти зміст, і цьому можна навчатись. Ніколи не треба зупинятись на однієї думки, коли промовець продовжує говорити.

Візуалізація. Одним з засобів закріпити зміст почутого та отримати девербалізацію міститься в тому, щоб наглядно собі уявити сам об'єкт, спробувати побачити в образних виразах те, що описує текст або вислів. Візуалізація допомагає відійти від слів, запам'ятати головне. Вона дуже згодиться потім, на етапі навчання скоропису.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Означення етапів. Один з прийомів наближення до змісту та визволення від гіпнозу слів полягає в тому, щоб уявити собі послідовні етапи розповіді. Автор розповідає свої думки за визначеним порядком, який він обрав, та який треба проаналізувати та відтворити. Означення етапів допомагає уникнути непослідовної розповіді, коли треба відтворити думки (а не слова) за тим порядком, який обрав автор. Планрезюме може статися дуже корисним, оскільки нагадує студентам, що на цьому етапі від нього вимагається запам'ятати, з чого починає автор, як він розвиває свої думки, та до якого він приходить висновку.

Послідовність думок. Головні та другорядні думки. Щоб правильно зрозуміти смисл тексту, треба зробити аналіз послідовності подій. Може йтися про протиріччя між початком та продовженням думки, або її розвитком з доповненнями інформації. Від студентів вимагається на попередніх вправах запам’ятати та відновити головні думки та відокремити їх від другорядних. Доволі часто студенти замість того, щоб виділити головне, прив’язуються до ярких деталей, які залишаються у пам'яті. Студенти не повинні забувати, що вони перекладають цілий текст, що вони повинні відслідковувати головну ідею змісту, яка проходить уздовж всього тексту.

Реагувати на нформацію. Йдеться про те, щоб навести студентів на думку, що необхідно цікавитися тематикою тексту, сюжетом виступу.

Дійсно, пізнавальні реакції перекладача (подібні ідеї, спогади, старі знання), та його емотивні реакції (незгода з автором, визначена позиція до теми) - все це допомагає зрозуміти позицію автора, проаналізувати його ідеї для подальшого їх відтворення.

Як навчити відтворити текст? На протязі всього підготовчого періоду треба нагадувати студентам принципи повторного висловлення на рідній мові. Не треба шукати слова, виходячи з вербальної форми мови оригіналу. Девербалізація повинна бути повною, щоб зрозуміти, що треба сказати. Слова на мові перекладу з'являться самі по собі, якщо вдасться повністю розділити обидві мови. Треба починати навчання перекладу на рідну мову, яка повинна бути визволена від інтерференції мови оригіналу.

Ясність висловів та відповідність відтвореного тексту змісту оригіналу. З перших занять від студентів треба вимагати формулювати свої думки ясно, зрозуміло. Форма їх виступу повинна бути простою, та зміст не повинен бути двозначним. Все, що вони говорять повинно бути ясним, навіть якщо вислів незграбний. Від них також потребується відповідність до того, що хоче сказати автор. Крім того, вони не повинні залишати незакінчені фрази, або повертатися до них без кінця та краю.

Ускладнені та неясні формулювання часто-густо повторюють синтаксичні формули оригіналу. Щоб отримати повне відтворення змісту, треба знайти нові прості форми, щоб адекватно висловити події, думки, та почуття автору.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Всі вправи треба постійно аналізувати, з метою корегування та повторного уникнення помилок. Часто студенти просять навчати їх одразу перекладацькому скоропису. Вони чули, що навчання скоропису потребує багато зусиль та часу. Це справедливо, однак, курс "Вступу до послідовного перекладу" готує кращим чином до етапу навчання скоропису. Перед тим як почати робити нотатки студенти повинні навчитись, що треба нотувати. Саме під час підготовчого етапу студенти навчаються девербалізувати та утворювати еквіваленти, що становить основу послідовного та синхронного перекладу. Курс ВПП повинен їх переконати, що переклад не є пошуком відповідностей слів поза контекстом, а виявленням змісту завдяки релевантним додаткам, та його висловленням шляхом оригінальних еквівалентів.

Список використаних джерел

1. Lederer M. La traduction aujourd'hui / M. Lederer. – Paris, 1994. – 176 p. 2. Bakhtine M. Le marxisme et la philosophie du langage / M. Bakhtine. – Paris, 1987. – 185 p. 3. Seleskovitch D. Pedagogie raisonnee de l'interpretation / D. Seleskovitch, M. Lederer. – Paris, 1989. – 328 p.

4. Seleskovitch D. Interpreter pour traduire / D. Seleskovitch, M. Lederer. – Paris, 1993. – 217 p. 5. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин. – М. : Высшая школа,1986. – 276 с. 6. Федоров А. В.

Основы общей теории перевода / А. В. Фёдоров. – М. : Наука, 1968. – 472 с. 7. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты /

А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1988. – 376 с. 8. Латышев Л. К. Перевод:Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«Спецвипуск 2012. Частина 1 487 Journal of International Economics, 2007, pp. 355-376. http://ideas.repec.org/p/hhs/iuiwop/ 0674.html 12. Walsh Frank, Grg Holger, Strobl Eric «Why do foreign-owned firms pay more? The role of on-the-job training» Review of World Economics (2007) v.143, pр.464-482 http://ideas.repec.org/p/ner/ucddub/urnhdl10197-179.html Статтю подано до редакції 10.10.2012 р. УДК 338.45.01:676 А.Р. Дунська, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, А.Б. Дерипащук, магістрант...»

«1 Харківський національний університет радіоелектроніки Іванов Віталій Геннадійович УДК 004.382-027.252 ПРОЕКТУВАННЯ ТОПОЛОГІЇ БАГАТОШАРОВИХ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛАХ З УРАХУВАННЯМ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Царьова Тетяна Олександрівна 330.341.1:[657.6:621-029]]:001.89](043.3) МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ МАШИНОБУДІВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ-2015...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» ГЛУШКОВА ДІАНА БОРИСІВНА УДК 620.22:621.8.03 НАУКОВІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ НАВАНТАЖЕНИХ ДЕТАЛЕЙ БУДІВЕЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ 05.02.01 – матеріалознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дніпропетровськ 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному вищому...»

«ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 7 (50), 2013 УДК: 387. 147: 544. 777 М.А. БОРДЮК, Н.А. БОРДЮК, Т.М. ШЕВЧУК ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ Резюме. На основі узагальнення теоретичних і експериментальних педагогічних досліджень сформована блок-схема...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійної теоретичної підготовки та виконання лабораторно практичної роботи з АГРОЕКОЛОГІЇ АГРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТОВИХ ЗОН УКРАЇНИ Затверджено на засіданні кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова Протокол №10 від 19.06.2013 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ МСМ Протокол №10 від 29.06.2013 р. Харків 2013 О.В. Солошенко, С.І. Кочетова,...»

«Український державний лісотехнічний університет наноситься шкода ґрунту, збираються недостатні врожаї, дрібні товаровиробники перебувають фактично поза контролем, що є негативним для Закарпатської області, яка повинна стати туристично-рекреаційним регіоном і мати високі екологічні стандарти. З огляду на це, економічно і доцільно виправданим є розвиток і зміцнення поряд з суспільним сектором сільського господарства селянських (фермерських) господарств. Висновки. Таким чином, розвиток...»

«УДК 373 Неговський І.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ГУМАНІТАРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У статті розглядаються основні шляхи вдосконалення викладання технічних дисциплін у майбутніх учителів технологій в умовах гуманітарної спрямованості. Автор розкриває особливості взаємозв’язку між собою фундаментальної, професійної та гуманітарної підготовки студентів. Ключові слова: професійна освіта, гуманітарна підготовка, професійна підготовка,...»

«Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів АССА (реферативний збірник матеріалів круглого столу) 27-28 травня 2013 р. м. Івано-Франківськ Фінансова трансформація: думка експертів стосовно спільного обслуговування та аутсорсингу (реферативний збірник матеріалів круглого столу 27-28 травня, 2013 р.) / За заг. Редакцією к.е.н., проф....»

«В.М. Островський М.В. Сидір МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО Робочий зошит для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів До підручника О. Лобової Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України Тернопіль Навчальна книга – богдан УДК 78.075.2 ББК 81.31 я71 О-77 Рецензенти: З.М. Стельмащук — кандидат педагогічних наук, доцент, директор інституту мистецтвознавства м....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»