WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 37 ] --

Фламандським Департаментом з питань освіти, Посольством Франції в Бельгії та іншими зацікавленими сторонами у 2004 році була запущена програма підготовки викладачів "Formaprim", для підвищення якості викладання французької як іноземної мови в початковій школі [3, с. 13].

В ірландських початкових школах усі учні вивчають ірландську та англійську мови, дві офіційні державні мови. Для переважної більшості цих учнів, англійська є рідною мовою, а навчання ірландської в школі є значним досвідом навчання другої мови, яке зазвичай починається у віці чотирьох або п'яти років. У 1998 році Департамент освіти і науки на експериментальній основі заснував проект «Сучасні Мови» в ініціативі початкової школи, щоб ввести викладання французької, німецької, іспанської та італійської мов. Школи приймали участь добровільно, але на 2004 рік близько 400 шкіл (або 12% усіх початкових шкіл) взяло участь у проекті і ця кількість зростає. Рішення про введення іноземних мов в початкових школах Ірландії було прийняте після 2007 року [3, с.

15].

Слід також зазначити, що у країнах Західної Європи ІМ на ранньому етапі викладаються вчителями початкової школи. Так, досвід Західноєвропейських країн пропонує впровадження в українські університетські програми з підготовки вчителів початкових класів викладання двох іноземних мов. Раннє навчання іноземним мовам у Європі передбачає вивчення двох або більше іноземних мов.

На шляху здійснення Урядами Західноєвропейських країн раннього навчання мовам головними труднощами стали:

Відсутність спеціальних навчальних програм та 1.

кваліфікованого викладання для навчання іноземних мов з раннього віку.

Необхідна була додаткова підтримка для викладання іноземних мов у Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

дуже ранньому віці. На подолання цих труднощів були розроблені різні курси підвищення кваліфікації для викладачів-фахівців. Голландське міністерство освіти, культури і науки з 2004 року надає щорічну субсидію в розмірі € 250000 Європейській платформі для підтримки дошкільної освіти в іноземній мові.

2. Відсутність часу на вивчення інших мов та відсутність кваліфікованих фахівців для навчання іноземних мов з раннього віку.

Також не існувало єдиної позиції серед партнерів освіти в Ірландії, у відношенні доцільності введення іноземної мови в початкову школу. На подолання цих труднощів у рамках проекту «Сучасні Мови» у ініціативі початкової школи та Департаменту освіти і науки фінансувалися спеціальні курси з мови для підготовки вчителів початкової школи. Тим не менш, узагальненню викладання іноземних мов у початкових школах був потрібен вчитель у процесі експлуатації в безпрецедентних масштабах, а також потрібні були значні зміни у нинішній моделі підготовки вчителів початкової освіти.

3. Впровадження нових підходів займало багато часу.

4. Відсутність навчальних матеріалів, котрі полегшують вищевказані підходи [3, с. 27].

Ініціативами, запропонованими для подолання цих перешкод стало введення чорнової (проектної) комплексної політичної мовної програми. Ця політична програма сприяла мовній інформованості та посвяченню у іноземну мову та вказувала чіткі цілі для обох підходів.

Міністр настійно рекомендував:

- щоб усі початкові педагогічні навчальні заклади, звернули увагу на обидва підходи у своїх навчальних програмах;

- національні організації, що займаються питаннями підвищення кваліфікації та радники повинні надавати підтримку вчителям у цих підходах;

- початкові та національні інститути, що займаються питаннями підвищення кваліфікації без відриву від роботи повинні серйозно поліпшити володіння вчителями французької мови;

- національні організації, що займаються питаннями підвищення кваліфікації, розробники матеріалів та педагогічні консультанти повинні розробити навчальні матеріали відповідно до нещодавно заявлених цілей [4, с. 38].

На основі вивчення розвитку раннього навчання іноземним мовам в європейських країнах слід зазначити, що впровадження раннього навчання іноземним мовам відбувається достатньо інтенсивно в країнах Західної Європи (Ірландії, Іспанії, Нідерландах, Бельгії та ін.).

Розповсюджене використання у школах західних країн отримали різні типи ігор. Зокрема, ігри, спрямовані на спілкування, на набуття практичних вмінь та сприяють розвитку довкілля. Такі ігри використовуються, головним чином, для формування практичних умінь

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

та навичок спілкування іноземною мовою. Крім цього, знайшли своє застосування метод проектів та кейс метод.

Раннє навчання іноземної мови дає великий практичний ефект у плані підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження її вивчення в школі, а також відкриває можливості для навчання другій, третій іноземній мовам, необхідність володіння якими стає все більш очевидною.

Спираючись на західноєвропейський досвід треба зазначити, що методика викладання занять повинна будуватися з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей структури лінгвістичних здібностей дітей і бути спрямована на їх розвиток. Заняття іноземною мовою повинні бути осмислені викладачем як частина загального розвитку особистості дитини, пов’язані з його сенсорним, фізичним, інтелектуальним вихованням. Так, було визначено завдання раннього навчання іноземних мов, а саме: позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини, вплив на загальні мовні здібності дитини.

Отже, навчання дітей іноземної мови повинно носити комунікативний характер, коли дитина опановує мову, як засіб спілкування, тобто не просто засвоює окремі слова і мовні зразки, але вчиться конструювати вислови з відомими їй моделями відповідно до виникаючих у неї комунікативних потреб. Спілкування іноземною мовою повинно бути мотивованим і цілеспрямованим. Необхідно створити у дитини позитивну психологічну установку на іншомовну мову. Способом створення такої позитивної мотивації є гра. Ігри на уроці повинні бути епізодичними й ізольованими. Необхідна наскрізна ігрова методика, яка об'єднує і інтегрує в себе інші види діяльності в процесі навчання мови. В основі ігрової методики лежать створення уявної ситуації і прийняття дитиною чи викладачем тієї чи іншої ролі.

Політика Єврокомісіїї щодо подальшого вдосконалення умов впровадження раннього навчання іноземним мовам підтверджує необхідність використовувати західноєвропейський досвід і в нашій країні. Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узгодження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх запровадження. Очевидною є загальноєвропейська тенденція удосконалення освітніх програм та орієнтування її на розширення можливостей вивчення іноземних мов якомога раніше. Отже, майже у всіх європейських країнах, обов'язкове вивчення іноземної мови в даний час починається в початковій школі [5, с. 57].

Гармонійне співіснування багатьох мов в Європі є потужним символом прагнення Євросоюзу до єдності в різноманітті. Мови визначають особисті уявлення, але також є частиною загальної спадщини. Успішна політика багатомовності може покращити якість життя громадян, збільшити їх шанси на працевлаштування, полегшення Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

доступу до послуг та прав, сприяти солідарності шляхом активізації міжкультурного діалогу і соціальної згуртованості. Підходити в цьому дусі, мовне розмаїття може стати цінним активом у цьому сучасному світі.

Визначено декілька основних тенденцій розвитку навчання іноземним мовам в країнах Західної Європи. По-перше, це переведення акценту з англійської мови та надання пріоритетів іншим мовам країн ЄС.

По-друге, навчання іноземним мовам відноситься до системи початкової освіти. У системі раннього навчання іноземних мов, ступінь спеціалізації вчителів значно варіюється від країни до країни. Органи освіти в більшості країн організують курси та заходи, що забезпечують майбутніх вчителів курсами та методиками для раннього навчання іноземних мов.

Треба відзначити, що університетські програми з підготовки вчителів початкових класів містять викладання двох іноземних мов в школах країн Західної Європи. Раннє навчання іноземним мовам у Європі передбачає вивчення дві або більше іноземні мови. Цей факт свідчить, що вже зроблено важливий крок до мовної інтеграції Європи.

У ході нашого дослідження, ми дійшли висновку, що Західноєвропейські країни вирішують питання організації раннього навчання іноземних мов по-різному та нестандартно. Так, досвід Бельгії пропонує впровадження другої іноземної мови водночас з навчанням англійської мови. При цьому для підвищення якості викладання другої мови, були впровадженні літні курси та курси з методичної підготовки тренерів. Пріоритетним напрямком переходу до багатомовності визнано в Іспанії. На початковому етапі деякі регіони Іспанії ввели другу іноземну мову [3, с. 41].

Досить важливим для методики раннього навчання іноземним мовам є досвід Ірландії, тому офіційно введення раннього навчання іноземній мові було в початковій школі, водночас, було зазначено ряд перешкод щодо раннього навчання іноземних мов. По-перше, проблема полягала у часі для інших мов. По-друге, вчителі початкових шкіл не мали кваліфікації викладання іноземної мови, і, по-третє, не існувало єдиної позиції щодо доцільності введення іноземної мови в початковій школі. Досвід раннього навчання іноземним мовам був отриманий і Нідерландами, який показав необхідність додаткової підтримки для викладання іноземних мов у дуже ранньому віці.

Список використаних джерел

1. Паршикова Е. А. Современные тенденции в развитии методики раннего обучения иностранному языку в Европе / Е. А. Паршикова // Іноземні мови. – 2000. – №2. – С. 41 – 44.

2. Негневицкая Е. И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра / Е. И. Негневицкая // Иностранные языки в школе. – Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

1997. - №6. – С. 20 – 26. 3. Edelenbos P. The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners / P. Edelenbos, R. Jonstone, A. Kubanek // Final Report of the EAC 89/04, Lot 1 study. – European Commission, 2006. – 95 с. 4. Forte I. Kids` stuff, Reading & language experiences / Imogene Forte, Marjorie Frank, Joy Mackenzie. – Intermediate – Jr. High. USA : IncentivePublications, 1999. – 90 с. 5. Collier B. Kids` stuff, Kindergarten & Nursery School / Bill Collier, Imogene Forte, Joy Mckenzie. – Tennessee : Incentive Publications, 2003. – 42 с.

6. Леонтьев А. А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком / А. А. Леонтьев // Иностранные языки в школе. – 1995. - №5. – 24-29 с. 7. Johnson B. C. HBJ Writing / B. C. Johnson. – Kindergarten & Nursery School.USA, 2006. – 59 с.

Бублик А. О. Досвід країн Західної Європи у викладанні іноземних мов на початковому етапі Стаття присвячена актуальності вивчення іноземних мов з дуже раннього віку та основним тенденціям розвитку навчання іноземним мовам в країнах Західної Європи на ранньому етапі. Також у статті представлені доклади країн Західної Європи з впровадження раннього навчання іноземним мовам, труднощам організації цього процесу та необхідності використання західноєвропейського досвіду в Україні.

Ключові слова: навчання іноземних мов, початковий етап, труднощі, шляхи подолання, Західна Європа.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«літика, розробка і фінансування державних цільових програм, а й створення широкого простору для розвитку підприємництва, себто реальний захист приватної власності і водночас реальне стимулювання інноваційної діяльності. Ефективність економічної політики уряду визначається в першу чергу його здатністю захищати й підтримувати ринкову конкуренцію, яка, в свою чергу, стає рушієм дійсно економічного розвитку, науково-технічного прогресу. Отож, виведення вітчизняної економіки з кризового стану шляхом...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” ПЕЛЕХ ЮРІЙ МИРОНОВИЧ УДК 004.896; 004.934 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МАРКЕРУВАННЯ МОВНИХ СИГНАЛІВ 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Пелешко...»

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА Єфіменко Світлана Миколаївна УДК 37.015.311:62 РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Кіровоград – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира...»

«політехніка” (Інформаційно-видавничий цент „ІНТЕЛЕКТ+” Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 244 с. 10. Громова Т.М. Розвиток конкуренції як інституту торгівлі в сучасних економічних умовах // Наука й економіка. Наук.-теорет. журн. Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – №4 (12). – С.151-155. 11. Конкурентоспроможність підприємства: Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/14/1232.html. 12. Тараненко, І.В. Алгоритм дослідження...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВЕТІСЯН КАРИНЕ ВАЛЕРІВНА УДК 664.858.01:[664.28:664.162.7]:005.62 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДВОШАРОВОГО ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ КРОХМАЛЬНИХ СИРОПІВ Спеціальність 05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській...»

«№111 Науково-технічний бюлетень ІТ НААН показателями генетических расстояний. Комплексное изучение других важных генетических показателей выявило статистически значимый рост гомозиготности в большинстве популяций лошадей за период с 2001 по 2010 года, и, как следствие, снижение уровня полиморфности и уменьшение резерва генетической изменчивости, но и в соответствии генетического разнообразия, что с одной стороны, может рассматриваться как процесс обеднения генофонда, однако, с другой как...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРАВЧУК АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА УДК 334.72:338.48 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чернігів – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеському державному аграрному університеті доктор економічних наук, доцент...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА Швець Олександр Вікторович УДК 657.421.1: 338.26 МЕХАНІЗМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНИМИ АКТИВАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...»

«Висновки. У дослідженні вивчено психологічне підґрунтя успішного функціонування популярних відкритих соціальних мереж та проведено аналіз рівнів потреб за Маслоу, на яких варто зосереджувати увагу при організації у мережі Інтернет спільноти випускників окремої кафедри. Розроблено рекомендації, щодо створення спільноти випускників за принципами соціальної мережі, зокрема визначено методику організації спілкування, проблеми наповнення контентом, необхідність забезпечення високої якості інтерфейсу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису КРЮЧКОВА ІРИНА РОМАНІВНА УДК 658:330.341.1:334.716 (043.5) ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Філиппова Світлана Валеріївна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»