WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 67 |

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 14 (249) ЛИПЕНЬ ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ № 14 (249) липень ...»

-- [ Страница 14 ] --

Найяскравішими негативнооцінними назвами є ті, що в словниках мають відповідні позначки: зневажл., груб., прост., презр. Волоцюга (зневажл.) 2. Той, хто любить волочитися за ким-небудь; баболюб (зневажл.) – той, хто дуже упадає за жінками // бабник (разг., презр.) – любитель ухаживать за женщинами; кобель (груб., прост.) - о похотливом мужчине; хахаль (груб., прост.) – ухажер // gach – (lekcew.) o kochanku, zwaszcza o kochanku matki; fagas – (obral.) zamiast "facet";

galant (iron.) – przesadnie ugrzeczniony, szarmancki wobec kobiet; kobieciarz

- mczyzna majcy kontakty erotyczne z licznymi kobietami // corditor – amant, brbat afemeiat.

Негативнооцінна ознака меншою мірою виражена в тих словах, які не мають подібних позначок, але яка експлікується за допомогою дефініції. В українській мові дана група складається з таких лексичних одиниць: бабій (розм.) 1, бабич (розм.) – той, хто дуже упадає за жінками; зальотник – той, хто любить залицятися до жінок, волочитися за ними; баламут(а) 2, джигун (розм.) – той, хто настирливо домагається взаємності в коханні; спокусник 2, спокуситель, перелесник (перен.) 2 – чоловік, що зваблює дівчат, жінок; гульвіса (розм.) – той, хто любить гуляти (в значенні перебувати в близьких любовних стосунках), джигун; звабник, звідник (зводник) 2 - той, хто навмисне, з певним наміром викликає почуття кохання до себе; розбещувач – той, хто розбещує кого-небудь; коханець 1, коханок (розм.), коханочок Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

(розм.), коханчик (пестл.), полюбовник (розм.) – чоловік, що перебуває у позашлюбному зв’язку з жінкою або дівчиною; підлабузник – той, хто підлабузнюється до кого-небудь (у значенні підлещуватись, загравати до кого-небудь); сластолюбець – той, кому властиве сластолюбство (тобто схильність до надмірної почуттєвої насолоди; хтивість).

В польській мові до окресленої групи відносимо: bawidamek – pot., art. mczyzna lubicy kobiety; baamut – uwodziciel, flirciarz; kochanek, kocha – mczyzna utrzymujcy stosunki seksualne z kobiet bez zawarcia zwizku maeskiego; playboy – mczyzna uwodzcy kobiety, oddajcy si z upodobaniem zabawie i drogim rozrywkom; kusiciel – ten, kto kusi, zachca do czego; uwodziciel – mczyzna uwodzcy kobiety. Відмітимо відповідність зазначених номінацій в українській та польській мовах.

В румунській мові дана група складається з таких лексичних одиниць: afemeiat (destrblat, desfrnat) - care umbl dup femei, cruia i place s fac curte femeilor; bblu - (Cel) care este stpnit de slbiciune pentru femei.

При зіставленні номінативної лексики в досліджуваних мовах помічаємо, що деякі одиниці та їх еквіваленти однаково відображаються в румунській так російській мовах. Так, в російській мові дана група складається з таких лексичних одиниць: женолюб, женолюбец – мужчина, слишком любящий ухаживать за женщинами; искуситель (книжн.) – тот, кто искушает кого-либо, соблазнитель; любовник 1, полюбовник (прост.) – мужчина по отношению к женщине, находящейся с ним во внебрачной связи; обольститель 2, соблазнитель 2 – мужчина, добивающийся обладания девушкой; развратитель (книжн.) – тот, кто развратил кого-либо (разврат – половая распущенность, беспутная половая жизнь); совратитель – тот, кто совращает коголибо (совращать – склонять к дурным поступкам); ухажер (прост) 1 – мужчина, любящий и умеющий ухаживать за женщинами; волокита.

Незважаючи на те, що словники достатньо об’єктивно фіксують лексичні значення, у них непослідовно відбиваються оцінні емоційні елементи, або ж ці елементи визначаються інтуїтивно. Щодо позначок на зразок зневажл., пестл., презр., груб., fam, рор., glumet та деяких інших, переважна більшість учених погоджується з тим, що вони вказують на оцінність, і навіть називає їх емоційними [5, с. 10]. Стосовно ж позначок книжн., розм. думки розділилися: одні вважають їх власне функціональними, стверджуючи, що вони вказують на сферу вживання мовних одиниць, інші припускають, що подібні ремарки можуть мати експресивний характер і вказувати на додаткову інформацію [6; 7; 8; 9].

Ми схиляємось до такої думки, що всі назви особи зі словниковими позначками типу зневажл., розм., лайл., ірон., пестл. є оцінно маркованими, хоча розуміємо, що вони відрізняються ступенем і характером вияву оцінності та емоційності.

Таким чином, зіставлення параметрично однакового матеріалу сприяє глибшому визначенню специфіки кожної мови. Включення Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

сучасних семантичних досліджень до когнітивної парадигми наукових знань дозволяє вивчити характер систематизації, категоризації та концептуалізації відображеного в мові людського досвіду через аналіз значень мовних одиниць із залученням лінгвокультурних даних. А поєднання досягнень традиційної й когнітивної семантики в сучасних мовознавчих студіях і залучення лінгвокультурних даних дозволяє провести комплексне дослідження номінативної лексики в румунській, польській та російських мовах.

Застосована методика порівняння номінацій, що мають негативне забарвлення та позитивнооцінних номінацій особи в румунській, польській та російських мовах, відкриває перспективи подальших досліджень особливостей вербалізації номінативних одиниць, що в розмовному мовленні можуть набувати іронічного забарвлення з урахуванням мовних та позамовних чинників.

Список використаних джерел

1. Баранник Д. Х. Аспекти зіставного дослідження мовної семантики / Д. Х. Баранник // Матеріали республіканської конференції «Проблеми зіставної семантики». – Київ-Черкаси : ЧДІП, 1992. – С. 3 – 4.

2. Фабіян М. П. Принцип цілісної системності в зіставних дослідженнях / М. П. Фабіян // Проблеми романо-германської філології [Зб. наук.

праць]. – Ужгород, 1999. – С. 52 – 55. 3. Денисов П. Н. Принципы отбора лексики для учебных словарей / П. Н. Денисов // Вопросы учебной лексикографии. – М., 1968. – С. 74. 4. Вікторова Л. В. Експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи (на матеріалі сучасної румунської мови) / Л. В. Вікторова, О. О. Коротун // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції за ред. А. Г. Ніколенка. – Тернопіль :

Вид-во НТПУ, 2011. – С. 25 – 28. 5. Павлова Н. М. Эмоциональные значения в лексикографическом отражении (на материале английского языка): Автореф. дис... канд. филол. наук. / Наталья Михайловна Павлова. – М., 1977. – 19 с. 6. Кожина М. М. Стилистика русского языка / М. М. Кожина. – М. : Наука, 1983. – 340 с.. 7. Кузнецова Э. В.

Лексикология русского языка / Э. В. Кузнецова. – М. : Высшая школа, 1982. – 412 с. 8. Левицкий В. В. Экспериментальные методы в семасиологии / В. В. Левицкий, И. А. Стернин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 193 с. 9. Рудяков А. Н. Опыт системного описания лексико-семантических групп: автореф. дис. … канд. філол.

наук / Рудяков Александр Николаевич. – К., 1983. – 16 с.

10. Семчинський С. В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства (на матеріалі індоєвропейських мов) [Текст] : навч. посібник для магістрантів укр. мови, рос. мови та класичної філології / С. В. Семчинський. – К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2002. – 174 с.

11. Семчинський С. В. Наслідки українсько-румунських мовних контактів у молдавських говірках румунської мови / С. В. Семчинський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

Мовознавство. – 1994. – №1. – С. 46 – 50. 12. Doca G. Limba romn (Gramatic de nvare pentru cursurile de var) / Gheorghe Doca. – Vol. al II lea – Structuri morfo-sintactice i lexicale, Bucureti : Editura Universitii, 1993. – 156 p.

Вікторова Л.В., Бочкар О.В. Порівняльно-зіставне вивчення семантики номінативної лексики в румунській, польській та російській мовах У статті аналізуються лексичні одиниці пов’язані з номінацією особи в румунській, польській, українській та російській мовах (в межах лексико-семантичної групи). Вивчення мовної семантики на міжмовному рівні дають можливість глибше зазирнути в глибини національно-мовних картин світу, побачити їх своєрідність, виділити спільні вектори сучасного розвитку лексичних систем споріднених та неспоріднених мов.

Досліджується лексико-семантична група іменників «той, хто любить жінок», оцінні параметри якої експлікуються досить активно.

Ключові слова: номінативні одиниці в румунській, польській та російській мовах; семантика, вторинна номінація, лексико-семантична група, зіставна типологія, мовна картина світу.

Викторова Л.В., Бочкар О.В. Сравнительно-сопоставительное изучение семантики номинативной лексики в румынском, польском и русском языках В статье анализируются номинативные единицы в румынском, польском, украинском и русском языках (в пределах лексикосемантической группы). Изучение языковой семантики на межъязыковой уровне дают возможность глубже заглянуть в глубины национальноязыковых картин мира, увидеть своеобразие, выделить общие векторы современного развития лексических систем родственных и неродственных языков. Исследуются лексико-грамматическая группа существительных «тот, кто любит женщин», оценочные параметры которой эксплицируются достаточно активно.

Ключевые слова: номинативные единицы в румынском, польском и русском языках; семантика, вторичная номинации, лексикосемантическая группа, сопоставительная типология, картина мира.

Victorova L. V., Bochkar O. V. Comparative study of comparable semantics nominative vocabulary in Romanian, Polish and Russian The article the lexical units associated with individual nomination are analysed in the Romanian, Polish, Ukrainian and Russian languages (within the lexical-semantic group). The study of the language semantics in interlingual level provide an opportunity to look deeper into the depths of the national-language world, to see the uniqueness, identify common vectors of the modern development of the lexical system of related and unrelated

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (249), 2012_______________

languages. Investigate lexical-grammatical noun group, estimates the parameters of which are used quite actively.

Key words: nominative units in the Romanian, Polish and Russian languages; designation, semantics, secondary nomination, lexical-semantic group, contrastive typology, picture of the world, conceptual sphere.

Стаття надійшла до редакції – 13.02.2012 Прийнято до друку – 25.05.2012 81’366 (09)

–  –  –

ТРАНСПОЗИЦІЯ (ТРАНСЛЯЦІЯ) В НАУКОВІЙ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮСЬЄНА ТЕНЬЄРА Відомо, що погляди вчених, і лінгвістів також, формуються на підставі тверджень їхніх попередників. На межі ХХ-ХХІ ст. особливого розвитку набуває лінгвоісторіографія – наукова дисципліна, що вивчає історію мовознавства, аналіз теорій і концепцій генезису лінгвістичної думки, в тому числі в її окремих аспектах, традиціях, течіях, напрямах, розділах і школах. Завдання історика-науковця полягає у встановленні ґенези поглядів та ідей учених, логіки розвитку їхнього світогляду.

Під керівництвом професора, доктора філологічних наук Володимира Андрійовича Глущенка на початку ХХІ ст. захищено низку кандидатських дисертацій з лінгвоісторіографії, серед яких можна назвати дослідження В. М. Овчаренка [1], О. Л. Жихарєвої [2], О. М. Абрамічевої [3], О. М. Голуб [4], К. А. Тищенко [5], І. М. Рябініної [6], О. В. Холодова [7], А. С. Орел [8], О. Ю. Клець [9], Н. В. Холодової [10], О. О. Фельчак [11] та ін.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 67 |
Похожие работы:

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЯГКОВ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 005.8:658.051.012 МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ 05.13.22 – Управління проектами та програмами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній металургійній академії України Міністерства освіти і науки...»

«Т У Р Ч И Н А Т.В., асистент, кафедра іноземних мов, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ Поряд з іншими напрямами Європейської інтеграції культурноосвітній та науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенціальною можливіс тю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме на цих напрямах. Вони охоплюють галузі середньої та вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну та...»

«B R A N C H A ND C O R P O R A T E F IN A N C E S УДК 336.225.67 С оловй ова Л.О. М О Н ІТ О Р И Н Г Г О С П О Д А Р С Ь К О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І П І Д П Р И Є М С Т В А ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ Розглядається проблема удосконалення The problem of improving the system o f collection, системи збору, обробки та ефективного treatment, and effective use of information resources використання інформаційних ресурсів про клієнта about the client, taking into account the experience of з урахуванням досвіду...»

«Струтинська І. Класифікаційні ознаки в діяльності логістичних центрів [Електронний ресурс] / І. Струтинська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 299-307. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12sivdlc.pdf. УДК 658.5:339.13 JEL Classification: L93, O18 Ірина Струтинська Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: st_iruna@ukr.net к.е.н., м.н.с....»

«УДК 159.923 СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ О.В.Москаленко аспірантка кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Стаття розкриває сучасний стан досліджень ціннісно-смислової сфери особистості. Розглянуто основні концепції ціннісної сфери, як динамічної складової структури особистості. Ключові слова: ціннісно-смслова сфера особистості, концепції ціннісно-смислової сфери особистості. Спектр досліджень...»

«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ ЕКОЛОГІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГЕОМОРФОСФЕРИ УДК 502.064 (622:323) Міщенко Л.В. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА МЕНЕДЖМЕНТ СТАНУ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА І ГЕОМОРФОСФЕРИ НА ТЕРИТОРІЇ ПРИКАРПАТТЯ Геологічне середовище і геоморфосфера Прикарпаття розглятуті на прикладі Тисменицького району як основа, на якій розвивалась сучасна екологічна ситуація з різним станом трансформації...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Трифонова Олена Василівна УДК 338.24:622.012.2 УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» МОН України (м....»

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 49, 2014 УДК 373.034:372.3 Ольга Рябошапка ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИХОВАННЯ В ДОШКІЛЬНИКІВ ПОВАГИ ДО СТАРОСТІ ТА ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ Зміни в сучасній системі дошкільної освіти потребують пошуків нових шляхів удосконалення якості підготовки фахівців для дошкільної ланки освіти. Динамічні зміни, стрімкість науково-технічного прогресу, зміни пріоритетів, що відбуваються в сучасній Україні, зумовлюють посилення вимог до виховання...»

«УДК 330.341.1 М.В. Римар, Н.В. Ликун Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола, кафедра менеджменту природоохоронної діяльності ЕТАПИ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА © Римар М.В., Ликун Н.В., 2012 Узагальнено поняття «інноваційна діяльність», досліджено чинники, що впливають на її здійснення, принципи та основні етапи реалізації інноваційної політики. Визначено взаємозв’язок між успішною інноваційною діяльністю та...»

«УДК 330.131.3 Т.І. Адирова, аспірант Одеський Національний Політехнічний Університет СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТІСНОГО ЛАНЦЮГА ТА ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ Постановка проблеми у загальному вигляді У сучасних умовах, визначаючи стратегічні напрямки діяльності та формуючи стратегію, підприємство не завжди має можливість впливати або ефективно управляти усіма процесами, які відбуваються в оточуючому середовищі. Аналіз динаміки величини і структури витрат підприємства та порівняння...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»