WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«1 ВІДГУК офіційного опонента - кандидата технічних наук, доцента Макарченко Наталії Петрівни на дисертаційну роботу Вецнер Юлани Ігорівни “Технологія NPCa-добрив з використанням ...»

-- [ Страница 2 ] --

експериментальних данних, наведених в таблицях та рисунках, наприклад, с. 63 табл. 3.9. та рис. 3.6, с. 65 табл. 3.10 та рис. 3.8, с. 66 табл. 3.9 та рис. 3.11.

В тексті дисертаційної роботи зустрічаються орфографічні помилки, 6.

наприклад с. 20, 25, 30, 94. На с. 64 (рис. 3.7) відсутня підрисуночна підпис до кривих 1, 2, 3.

В авторефераті (с. 9) та в дисертаційній роботі (с. 87) наведені 7.

рівняння плавління солі CO(NH2)2H3PO4 (рівніння 3.1-3.3). Не зовсім зрозуміло, чому по рівнянню 3.1 утворюється метафосфорна кислота? Куди вона потім зникає? Звідкіля в рівнянні 3.2 зв`явилася вже ортофосфорна кислота?

Автор в роботі стверджує с. 116: «При беспосередньому виготовленні 8.

комплексних NPCa-добрив не встає питання очищення газової фази, рідких та твердих відходів, оскільки за запропонованою на рис. 5.3 схемі (с.114) не утворюється ніяких рідких або твердих відходів…», хоча при фільтрувані з фільтру Ф1 виводиться осад SiO2. Не зрозуміло, скільки його утворюється та куди автор пропонує його подіти у рамках промислового виробництва?

При розрахунку техніко-економічих показників виробництва 9.

комплексних NPCa-добрив (розділ 5, с.127) відсутній розрахунок терміну окупності.

Висновок. В цілому дисертаційна робота Вецнер Ю.І. слід вважати завершиним науковим дослідженням, в якому досить повно вирішені поставлені задачі. Зроблені зауваження носять дискусійний характер, не знижують наукової та практичної цінності виконаних досліджень і не спростовують основних висновків дисертаційної роботи, а також не впливають на її загальну позитивну оцінку.

Вважаю, що за актуальністю теми, науковою новизною, сучасним науковим рівнем досліджень, достовірністю, практичною цінністю, оформленням та представленими результатами дисертація Вецнер Ю.І. задовольняє вимогам ДАКPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«4. Пат. 37175 Україна, МПК А 23 L 1/025, А 47 J 37/00. Багатофункційний пристрій теплової обробки харчових продуктів [Текст] / Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Дьяков О. Г., Шевченко А. О.; заявник та патентовласник Харк. держ. ун-т харч. та торг. – № 200804522 ; заявл. 15.02.08 ; опубл. 25.11.08, Бюл. № 22.5. Михайлов, В. М. Теоретичне визначення ефекту інтенсифікації термообробки за умови комбінованого запікання кулінарної продукції [Текст] / В. М. Михайлов, О. Г. Дьяков, А. О. Шевченко //...»

«Український державний лісотехнічний університет ефективності використання земельних ресурсів. Орієнтація державного регулювання ринку землі в Україні на використання переважно економічних методів, врахування досвіду країн Східної Європи дасть змогу уникнути помилок і швидше залучити землю в ринковий оборот. Література 1. Прадун В.П., Трегобчук В.М. Актуальні проблеми удосконалення земельних відносин у контексті Програми дій Порядок денний на ХХІ століття// Землевпорядкування. – 2002, № 3. – С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Масалабов Василь Миколайович УДК 631.37 + 631.3.004.65 ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМИ ТА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОМАШИННОГО ПОСІВНОГО АГРЕГАТУ НА ОСНОВІ ТРАКТОРА ТЯГОВОГО КЛАСУ 1,4 Спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мелітополь – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«ISSN 2227-2844 ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 22 (257) ЛИСТОПАД ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ За матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість”, присвяченої 10-річчю Українського відділення МАНПО № 22 (257) листопад 2012 Частина ІІІ Засновано в лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»