WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«роботи Детальне знайомство з дисертацією, ...»

-- [ Страница 2 ] --

- чому прийнятий обертовий рух частинок відносно одна одної?

- яким чином враховується вплив на рух частинок висхідного газового потоку?

2. Яким чином у математичному описі електричного та теплового стану електропечі враховано теплообмін між дисперсним матеріалом та газом?

3. У методі дискретного елемента, який використовується для вирішення задачі руху дисперсного матеріалу кожна частинка вважається точкою з постійними фізичними характеристиками. Яким чином враховується зміна фізичних характеристик матеріалу під час високотемпературного оброблення?

4. Не зовсім зрозуміло, яким чином у розробленій числовій моделі високо температурного оброблення сипучих електропровідних матеріалів в електрокальцинаторах враховано хімічну взаємодію середовища?

5. Наведені порівняння експериментально виміряних значень температури з даними числового аналізу (рис.4.20) вказує на значну розбіжність показників. З тексту дисертації та автореферату не зрозуміло на чому ґрунтується висновок автора про адекватність розробленої моделі?

Оцінка дисертації у цілому

В цілому, незважаючи на зауваження, теоретичні положення й технічні рішення дисертаційної роботи не викликають принципових заперечень. Робота справляє враження глибокої, копіткої, послідовної праці щодо виявлення нових наукових засад високотемпературного оброблення рухомого шару

ПРОЦЕСУ

сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації, матеріал добре оброблено й чітко викладено. Опубліковані праці у достатній мірі відображують основні положення і висновки дисертації.

Дисертаційна робота Лазарєва Тараса Валерійовича «Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах електрокальцинаторах», яку представлено на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології є закінченою науковою працею та за актуальністю, новизною, науковою та практичною цінністю, якістю оформлення відповідає вимогам до кандидатських дисертацій згідно п.9,11,12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановоюPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Реалізація «Загальнодержавної програми реформування і розвитку житловокомунального господарства на 2009-2014 роки» без попереднього розгляду питання технічної і економічної можливості модернізації систем теплопостачання житлового фонду, розробки схем теплопостачання та регіональних програм, неможлива. Схема теплопостачання є основним передпроектним документом, що визначає напрямок розвитку теплопостачання на тривалу перспективу, обґрунтовує соціальну і господарську необхідність, економічну...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ХОВЕРКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 621.315.592 РОЗРОБЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ СТРУКТУР КРЕМНІЙ-НА-ІЗОЛЯТОРІ ТА МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНИХ ДОМІШКАМИ БОРУ І НІКЕЛЮ 05.27.01 – твердотільна електроніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного...»

«Збірник наукових №3 (69) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2012 УДК: 336 СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Фіщук Н.Ю., к.с.-г.н., доцент, Березюк Ю.Б., к.е.н. Досліджено стан та передумови здійснення експортної діяльності в аграрній сфері Вінниччини. Проаналізовано стратегію формування та розвитку експортного потенціалу агропродовольчого сектору економіки на регіональному рівні. Ключові слова: стратегія, потенціал, експорт, SWOT-аналіз,...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 330.332: 336.717 Ст. викл. Л.Г. Кльоба – Львівський НУ ім. Івана Франка ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ В умовах ринкової трансформації економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення управління банківською інвестиційною діяльністю. У цій статті запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення цього важливого напрямку банківського менеджменту. Senior teacher L.G. Kloba – L'viv NU named...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»