WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«УДК 001.71 О развитии теории особых точек плоских алгебраических кривых после 18 века / О. М. Прохорова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Історія науки і техніки. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № ...»

-- [ Страница 3 ] --

ISSN 2079-0074 Вісник НТУ «ХПІ», 2013 № 48 (1021) 151 The Kirpichev brothers’ phenomena is devoted this article. The Kirpichevs is the family of the great scientists and teachers. Four of them became the Professors and played a significant role at the engineering and education development. The scientists main stages, achievements and their contribution at the science are described.

Keywords: Keywords: V. L. Kirpichev, L. L. Kirpichev, N. L. Kirpichev, M. L. Kirpichev, K. L. Kirpichev, Kirpichevs family, artillery science, higher technical education establishment, education of engineering УДК: 614.4(477.54)(091) «19»

І. Ю. РОБАК, д-р іст. наук, професор, Національний медичний університет, Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИМИ

ІНФЕКЦІЯМИ В ХАРКОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Важливою складовою історії харківської охорони здоров’я є організація боротьби з особливо небезпечними інфекціями на різних етапах історичного розвитку міста. Стаття містить аналіз соціальних, адміністративних та медичних заходів, спрямованих на приборкання особливо небезпечних інфекцій у Харкові в дорадянський період ХХ століття, всебічне висвітлення процесу становлення протиепідемічної справи в місті.

Ключові слова: особливо небезпечні інфекції, протиепідемічна справа, Харків, віспа, дифтерія, тиф, холера.

Вступ. Охорона здоров’я в Харкові пройшла багаторічну історію, її вивчення має науково-теоретичний, пізнавальний і суто практичний інтерес.

Воно допомагає краще зрозуміти джерела, предтечі тих чудових досягнень, яких домоглися харків’яни, глибше осмислити шляхи й закономірності розвитку охорони здоров’я в нашій країні, дістати науку для використання її найкращих напрацювань у практиці сьогодення.

Важливою складовою історії харківської охорони здоров’я є організація боротьби з особливо небезпечними інфекціями на різних етапах історичного розвитку міста. Соціальне значення інфекційних хвороб визначається можливістю їх широкого, часом епідемічного розповсюдження, а також пов’язаними з цим економічними втратами. Справжня природа переважної більшості інфекційних хвороб на початок ХХ ст. була вже науково розкрита.

Боротьба з ними в ті часи становить найяскравіші сторінки історії харківської медицини, що ілюструють беззавітну відданість харківських медиків своїй справі, справжню мужність і навіть героїзм. Студіювання цього досвіду має відігравати велику роль у справі виховання на служіння людям молодої генерації медиків.

На жаль, ці сторінки історії дотепер маловивчені. У дорадянські часи їх досліджували такі відомі епідеміологи, як Д. М. Жбанков і В. В. Фавр [1; 2; 3; 4;

5]. Радянських істориків мало цікавила наукова проблематика, пов’язана з вивченням досвіду організації охорони здоров’я на місцевому рівні у © І. Ю. Робак, 2013

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«ISSN 2312-7600. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1 (7) Л.С. ГОЛОВКО, УДК 330.341 ст. викладач Обласного комунального вищого навчального закладу «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У статті проаналізовано економічну категорію «людський капітал», обґрунтовано особливості соціально-економічних аспектів формування людського капіталу в сучасних умовах. Аналізуються тенденції розвитку теорії людського капіталу; розглядаються...»

«Огляди УДК 621.3.011.74 ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В ЗАДАЧАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ЧАСТИНА 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ1 Адаменко В.О., аспірант; Мірських Г.О., к.т.н., доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Вступ Застосування нейронних мереж в задачах синтезу матеріальних об’єктів не відноситься до класичних задач, які традиційно вирішуються за їх допомогою, і відповідно, це призводить до виникнення низки...»

«УДК 517+354 МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОРФОЛОГІЧНОГО ТА SWOT-АНАЛІЗУ. ЧАСТИНА 2 К.В. ПЕРЕВЕРЗА У цій частині роботи розглянуто приклад практичного застосування методології побудови сценаріїв розвитку складних соціальних систем, описаної у першій частині роботи. У якості системи для дослідження обрано систему теплопостачання середньостатистичного українського міста. Система теплопостачання аналізується в контексті сталого розвитку....»

«Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010, випуск 18, Ч.І Л.Рыбалко-Рак, В.Панченко Направление идентификации процессов при формировании процессной модели управления в торговле потребительской кооперации Внедрение процесного подхода к управлению и построение системы управления качеством гарантирует четко определенный порядок и ответственность за разработку, согласование и утверждение управленческих решений. Процесный подход позволяет...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»