WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«КІПЕНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 26 лютого 2011 р. виконалося 55 років декану факультету інтегральної підготовки, професору кафедри «Промислова і біомедична електроніка» Національного ...»

КІПЕНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

26 лютого 2011 р. виконалося 55 років декану факультету інтегральної підготовки, професору кафедри «Промислова і біомедична електроніка» Національного технічного університету «Харківський політехнічний

інститут» Андрію Володимировичу Кіпенському.

Андрій Володимирович народився у м. Москва (Росія) у сім’ї військовослужбовця. У 1973 р. закінчив середню школу № 60 м. Харкова. З 1 вересня 1973 р. почав працювати у Харківському політехнічному інституті (ХПІ) спочатку на посаді лаборанта кафедри природничих наук, а після служби у Збройних силах СРСР (1974-1976 рр.) – на посаді учбового майстра.

У 1977 р. він вступив до вечірнього відділення електромашинобудівного факультету ХПІ, яке з відзнакою закінчив у 1983 р. та отримав кваліфікацію інженера електронної техніки за спеціальністю «Промислова електроніка».

З серпня 1981 р. А.В. Кіпенський був переведений на кафедру промислової електроніки, де працював спочатку на посаді старшого лаборанта, а потім – інженером та старшим інженером.

У 1986 р. вступив до заочного відділення аспірантури ХПІ за спеціальністю напівпровідникові перетворювачі електроенергії. Продовжуючи роботу на кафедрі промислової електроніки на різних посадах А.В. Кіпенський підготував та захистив у 1991 р. дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за двома спеціальностями – напівпровідникові перетворювачі електроенергії та електротехнічні комплекси і системи, включаючи їх керування та регулювання.

З 1992 р. по 1995 р. А.В. Кіпенський начальник сектора обчислювального центру електромашинобудівного факультету ХПІ. В ці роки за сумісництвом працював на кафедрі промислової електроніки старшим науковим співробітником, старшим викладачем, доцентом.

З 1995 р. Андрій Володимирович на педагогічній роботі, спочатку на посаді доцента кафедри промислової електроніки, а з 2004 р. – на посаді професора. З 1996 р. по 2002 р. виконував обов’язки заступника декана електромашинобудівного факультету. На громадських засадах А.В. Кіпенський продовжував керівництво роботою обчислювального центру до 2000 р., а з 1998 р. по теперішній час – науковий керівник навчально-методичної та науково-дослідної лабораторії біомедичної електроніки при кафедрі промислової і біомедичної електроніки. У 2008 р. А.В. Кіпенський був переведений на посаду декана факультету інтегральної підготовки.

Для студентів, що навчаються за спеціальністю фізична та біомедична електроніка, яка була відкрита у 1998 р. на кафедрі промислової електроніки за безпосередньою участю А.В. Кіпенського, ним було підготовлено декілька авторських лекційних курсів, видано біля двадцяти навчальних посібників та методичних вказівок.

З 1996 р. А.В. Кіпенський почав співпрацювати з Науково-дослідним інститутом радіотехнічних вимірювань Національного космічного агентства України (м. Харків). З 2002 р. він за сумісництвом ведучий науковий співробітник ВАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань», а з 2003 р. – ще й головний конструктор фірми «РАДМИР» ДП АТ НДІРВ, де по теперішній час займається розробкою мікропроцесорних систем керування різноманітними об’єктами, технологічними процесами, а також й електронними виробами медичної техніки.

Весь час роботи Андрія Володимировича в ХПІ пов’язаний з науковими дослідженнями. Перші роботи, ще до захисту кандидатської дисертації, були спрямовані на розробку систем керування підземними та підводними транспортними засобами спеціального призначення. Після цього він займався розробкою мікропроцесорних систем керування комплексами автоматизації технологічних процесів ливарного виробництва для Київського суднобудівельного заводу «Ленінська кузня» та Куп’янського ливарного заводу (по результатах цієї роботи була захищена кандидатська дисертація). З появою на кафедрі нового напрямку, пов’язаного з електронної медичною технікою, А.В. Кіпенський почав займатися розробками для галузі медичного приладобудування. Ціла низка розроблених ним пристроїв та систем була впроваджена у промислову експлуатацію, технологічні процеси та у серійне виробництво на підприємствах України та Росії.

Займаючись науковими розробками, А.В. Кіпенський запропонував нову концепцію мікропроцесорного імпульсного керування та розробив теорію цифро-імпульсних та імпульсно-цифрових перетворювань, яка необхідна для реалізації імпульсного керування. Для аналізу та синтезу характеристик перетворювачів інформації та електроенергії ним було розроблено оригінальний графоаналітичний метод. На теперішній час галузь наукових інтересів Андрія Володимировича може бути визначена як теорія мікропроцесорних систем імпульсного керування і автоматичного регулювання об’єктами та процесами.

15 березня 2011 р. А.В. Кіпенським була успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю біологічні та медичні прилади і системи.

Результати наукових досліджень Андрія Володимировича опубліковано у понад 250 наукових та навчально-методичних працях, зокрема 45 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

За наукові розробки та громадську діяльність А.В. Кіпенський був нагороджений Срібною медаллю ВДНГ СРСР (1989 р.), Медаллю лауреата Всеросійського виставкового центру (1993 р.), Почесною грамотою Президії Академії медичних наук України (2006 р.), Золотою медаллю АН прикладної радіоелектроніки (2007 р.) та іншими відзнаками громадських наукових та політичних організацій.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства» та колектив факультету інтегральної підготовки НТУ «ХПІ» сердечно вітають Андрія Володимировича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я, нових творчих успіхів та благополуччя.

Уважаемый Андрей Владимирович!

От имени Президиума Академии наук прикладной радиоэлектроники, всех ее членов и профессорско-преподавательского состава Харьковского национального университета радиоэлектроники сердечно поздравляю Вас с 55-летием со Дня рождения!

С 1973 года Вы связали свою судьбу с Харьковским политехническим институтом, где прошли путь от лаборанта до декана факультета и заведующего лабораторией биомедицинской электроники.

Вашей научной деятельности присущи широта и разносторонность, креативность и тесная постоянная связь с экспериментальными исследованиями в области микропроцессорной техники для решения задач управления различными процессами и объектами. Ряд Ваших разработок внедрен в серийное производство и эксплуатируется на предприятиях Украины и России. О Ваших научных достижениях свидетельствует издание более 200 научных трудов и 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

С 1998 года Вы возглавляете научно-исследовательскую лабораторию биомедицинской электроники. За это время Вам удалось создать дружный и трудолюбивый коллектив коллег-единомышленников.

Мы гордимся тем, что Вы являетесь Академиком Академии наук прикладной радиоэлектроники, членом редколлегии журнала «Прикладная радиоэлектроника», членом Международного общества инженеров силовой электроники, Украинской ассоциации инженеров электриков, Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов и курортологов, Всеукраинской ассоциации озонотерапевтов и производителей медицинского оборудования для озонотерапии.

Ваши достижения в подготовке научно-педагогических кадров, совершенствовании учебного процесса и развитии науки отмечены Почетной грамотой Президиума Академии медицинских наук Украины, почетным званием «Изобретатель СССР».

Еще раз, дорогой Андрей Владимирович, поздравляю Вас с 55летием, желаю здоровья, семейного благополучия, дальнейших творческих успехов.

–  –  –

Накануне своего юбилея А.В. Кипенский был награжден Почетной грамотой СОЮЗА ПОТОМКОВ РОССИЙСКИХ ДВОРЯН за большой научный и педагогический вклад в деле возрождения дворянских традиций и верности делу – чести, достоинства и справедливости. 23 марта 2011 г. Харьковское Губернское Депутатское Дворянское Собрание наградило А.В. Кипенского нагрудным знаком «За усердие» (на фото рядом с А.В. Кипенским Харьковский Губернский Предводитель Дворянства В.Ф. Чернай).

За многолетнее плодотворное сотрудничество с предприятиями ракетно-космической отрасли А.В. Кипенский был награжден юбилейной медалью «70 лет ХВАТУ – ХВВКИУ РВ имени Маршала Советского Союза Крылова Н.И.» (ХВАТУ – Харьковское военное авиационнотехническое училище, ХВВКИУ РВ – Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск).

14 мая 2011 года в Харьковском Доме техники Кипенскому А.В. были вручены диплом и удостоверение члена-корреспондента Академии технологических наук Украины по специальности технологии приборостроения, куда его единогласно избрали 18 декабря 2009 года.Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з підготовки курсової роботи з дисципліни «Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації» студентів спеціальності «Фізична реабілітація» Рекомендовано Вченою радою факультету біомедичної інженерії НТУУ «КПІ» Київ «Політехніка» Методичні рекомендації з підготовки курсової роботи з дисципліни «Технічні та ортопедичні засоби у фізичній реабілітації»...»

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу «Наукові основи і методи забезпечення ефективного функціонування авіатранспортних систем», подану Марінцевою Крістіною Валеріївною на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи На рецензію подано: – рукопис дисертаційної роботи загальним обсягом з додатками, викладений на 561 сторінці;– автореферат дисертації на 47 сторінках; – комплект плакатів, що ілюструють основні положення дисертаційної...»

«Аксіологічні аспекти соціально-психологічної практики 255 УДК159.922.2:159.923.2: Костянтин Савченко 159.923.3: 316.612 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ Й РІВНЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ МОТИВІВ У СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості – рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, NATIONAL INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH (MOLDOVA), МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 листопада 2015 р.) Присвячується 85-річчю Одеської державної академії будівництва та архітектури...»

«ТОВ «НОТЕУС»КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ НЕУС-ВІЧЛАЗ (зі сталевим теплообмінником) Керівництво з експлуатації м. Чернігів Зміст Сторінка 1 Вступ 2 Основні правила безпеки 3 Призначення котла 4 Технічні характеристики котлів 5 Комплектність 6 Опис конструкції котла 7 Паливо для котла 8 Опис роботи регулятора температури (контролера) 9 Монтаж і підготовка котла до роботи 10 Вказівки щодо експлуатації та обслуговування 11 Транспортування і зберігання котлів 12 Умови гарантії 13 Свідоцтво про...»

«УДК 658.624-028 Кузнецов Я.В. Кубишина Н. С. канд. економ. наук, доцент Національний технічний університет України «КПІ» ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНКУ ШВИДКОМОНТОВАНИХ КОНСРУКЦІЙ IMPLEMENTATION STAGES OF A NEW PRODUCT ON THE MARKET OF PREFABRICATED CONSTRUCTIONS В статті проаналізовані етапи впровадження нового товару різних наукових підході вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед них цікавими міркуваннями виявилися стосовно впровадження нових товарів на промисловому ринку....»

«І. В. КОНДРАТЮК, М. Я. МАЛІНІНА ПРОФЕСІЙНІ ПРОДАЖІ Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів зі спеціальності «Комерційна справа» Івано Франківськ Лілея НВ УДК 658.8 ББК 65.42 К 64 Схвалено науково методичною комісією з професійної педагогіки, психології та змісту професійно технічної освіти Науково методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання у професійно технічних навчальних закладах (протокол № 7 від 02.02.2015 р.)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОВІДНИК здобувача наукового ступеня у спеціалізованих вчених радах Одеського національного політехнічного університету Одеса – 2015 Довідник здобувача наукового ступеня у спеціалізованих вчених радах Одеського національного політехнічного університету / ОНПУ – Одеса – 22 стор.Укладачі: к.т.н., професор Кострова Г.В. к.т.н., доцент Колесніков О.Є. Чорноморець Т.К. Олех Т.М. під редакцією проректора з наукової...»

«Національна академія наук України Інститут електродинаміки КОБЗАР КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 621.313.322 МЕТОДИ І ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ПОВУЗЛОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ ПОТУЖНІСТЮ 150-300 МВТ Спеціальність 05.09.01 «Електричні машини і апарати» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 р. Дисертацією є рукопис. Робота виконана у ДП завод «Електроважмаш», м. Харків. Науковий керівник доктор технічних наук, старший науковий...»

«А.В. Голубєв, В.І. Лисін, I.В. Коваленко, Г.В. Тарасенко ХІМІЯ За редакцією акад. УАН Голубєва А.В. Посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів і Київ УДК 54 ББК 24 Х465 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-5017 від 26.09.12.) Рецензенти: М.С. Слободяник, д.х.н., професор, чл.-кор. HAH України, зав. кафедрою неорганічної хімії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»