WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 35 |

«На правах рукопису ВДОВИЧЕНКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА УДК 338.24:004 (043.3/.5) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 08.00.03 – економіка та управління ...»

-- [ Страница 23 ] --

Коли говорять про розкриття інформації, то мають на увазі її декларування та встроєну систему відкритого для широкої публіки електронного автоматизованого пошуку (повнотекстового плюс «листування» за каталогом) у масиві декларованої інформації. Коли ведеться річ про «доступ до інформації», то розуміють «ручну» обробку пошукових запитів без попереднього декларування інформації. Отже, розкриття інформації та доступ до інформації – це два зовсім різних режими інформаційного регулювання.

Особливість запропонованого варіанту запровадження підходу до формування МІВСРД – розробка інформаційної системи процесу регуляторної діяльності (бази обліку, моніторингу та аналізу регуляторної діяльності):

пред’явлення до держави вимог не тільки щодо доступу до інформації, але і до її розкриття.

Слова «публікація» та «оприлюднення» все менше і менше зводиться до проблематики, що нами досліджується – слова «розкриття» та «доступ до інформації» найбільш точно характеризують проблему, пов’язану з державним регулюванням інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності. Поняття «публікація», як адекватний засіб забезпечення доступу широкої публіки до інформації, залишилось з тих часів, коли виготовлення екземплярів інформації могло здійснюватися в основному типографським способом. Одним із найбільш фундаментальних досліджень на тему використання в сучасному інформаційному регулюванні поняття «публікація» є дослідження канадської Access to Information Review Task Force [214].

Таким чином, пропонуємо змінити існуюче в Законі про регуляторну політику значення слова «оприлюднення», використовуючи дослідження канадської Access to Information Review Task Force. Разом з цим запропонований підхід відрізняється від західних підходів, що виключають із інформації, що розкривається державою, дані, що раніше опубліковувалися. В такій запропонованій інформаційній системі процесу регуляторної діяльності підлягає розкриттю (а не публікації та оприлюдненню) не тільки вся нова інформація (реєстр чинних, скасованих та тих, що потребують внесення змін, РА, звіти про відстеження результативності РА, інформація про здійснення регуляторної діяльності), а і «стара» (планування діяльності з підготовки проектів РА та зміни до них, проекти РА, аналізи їх регуляторного впливу, способи оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, рішення (експертні висновки) уповноважених органів щодо проектів РА). В цьому випадку можна говорити не про «пасивне» забезпечення доступу широкої публіки до інформації (коли «стара» інформація надається на запит), а про «активне»

забезпечення доступу до інформації в процесі здійснення регуляторної діяльності (розкриття – коли «нова» та «стара» інформація розкривається незалежно від того, чи запросив її хто-небудь).

Споживчі властивості інформації, що розкривається у сфері регуляторної діяльності, можна законодавчо забезпечити, виходячи з двох різних методологічних принципів:

а) розкриття інформації згідно вичерпного списку (detailed disclosure);

б) повне та справедливе розкриття (full and fair disclosure) [203; 210; 214].

Теоретичні дебати щодо цього ведуться давно. Захисники розкриття інформації згідно вичерпного списку стверджують, що для кращого контролю за повнотою розкриття інформації необхідно затвердити структуру такої інформації.

Що стосується повного та справедливого розкриття інформації у сфері здійснення регуляторної діяльності, то лише, на перший погляд, таке розкриття є м’яким, оскільки суб’єкти регулювання та інші СРД можуть звинуватити регуляторні органи в тому, що вони не розкрили важливу, на їх погляд, інформацію. Отже, в першому випадку надається можливість перевірки повноти надання інформації за певною структурою, у другому – відсутня перевірка повноти (за встановленими формами) надання інформації, але з’являється можливість отримання інформації в непередбачених раніше ситуаціях.

Технології інформаційного регулювання, а також пов’язані з ними ІКТ, з одного боку, потребують створення відповідної дорогокоштовної інфраструктури (агентів по декларуванню та розкриттю, інформаційних депозитаріїв тощо). З іншого боку, інформаційне регулювання, якщо розуміти, що альтернативою йому є інфраструктура примусу та розслідування, яка характерна для адміністративних методів державного регулювання, виступає одним із самих дешевих видів регулювання. Інформаційне регулювання просто зміщує тягар розслідувань та примусу до виконання правил держави на широку публіку. Ризики отримують ринкову оцінку: більше визначеності – менше страху, суб’єкти з такою інформацією про ризики більш оптимістично відносяться до них і тим самим суспільство може витрачати менше ресурсів на захист від маловірогідних ризиків.

Що стосується органів державного управління у сфері регуляторної діяльності, то інформаційне регулювання є практично єдиним механізмом, що забезпечує реалізацію права бізнесу та громадян на управління державою шляхом надання їм інформації про об’єкт управління – сфери господарської діяльності національної економіки.

В тих же випадках, коли інформаційне регулювання сьогодні застосовується, а саме у випадку об’єкту нашого дослідження характер організаційних та технологічних вимог, що пред’являються до СРД, призводить до того, що:

– інформацію, що підлягає оприлюдненню, подекуди неможливо знайти;

– в більшості випадках інформація доводиться до відома СРД в паперовій формі (через друковані ЗМІ, дошки оголошень тощо), що дорого та анахронічно;

– в більшості випадках, коли інформація надається в електронній формі, її формат та протокол надання описані невичерпним чином;

– відсутні критерії щодо технічного та адміністративного забезпечення безпечного збереження, обробки та надання інформації;

– відсутність системної цілісності в інстутиційному та технологічному плані призводить до її некерованості.

Все це у регуляторному процесі призводить до ускладнень у роботі не тільки суб’єктів регулювання, а й регуляторних органів та виступає поводом створення корупційних взаємодій в ході прийняття РА.

Отже, в подальшому в рамках цього дослідження зосередимо увагу на таких областях (сферах) інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності:

а) центральний (локальний) портал зосередження інформації у сфері регуляторної діяльності;

б) електронна взаємодія СРД;

в) регламенти розкриття інформації у сфері регуляторної діяльності;

г) інформаційні ресурси;

ґ) реєстри, що стосуються накопиченої інформації у сфері регуляторної діяльності;

д) захист інформації у сфері регуляторної діяльності.

Для цього здійснимо огляд законодавства України, що регулює згідно окреслених областей (сфер) інформаційні відносини у сфері регуляторної діяльності.

Основоположним законодавчим актом у сфері регулювання інформаційних відносин взагалі у нашій країні є Конституція України. Зазначені у Конституції України положення набувають розвитку в двісті шістдесяти Законах України та у двісті дев’яноста постановах Верховної Ради. Окремі положення правового регулювання суспільних інформаційних відносин відображено в триста сімдесяти Указах та восьмидесята семи розпорядженнях Президента України; однієї тисячі ста шістдесяти постановах та двісті десяти розпорядженнях Кабінету Міністрів України; близько однієї тисячі дев’яноста п’яти нормативних актах міністерств і відомств [113].

Системоутворюючими у регулюванні інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності є Закон України «Про інформацію» [59] та Закон про регуляторну політику [57]. Інші основні законодавчі та НПА з цього питання зазначені у додатку Л.

Проте, жодний закон чи НПА із поданого у додатку Л переліку, крім постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2001р. №376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» [158], не є актом прямої та повної регламентації зазначених нами областей (сфер) застосування інформаційних відносин у сфері регуляторної діяльності.

Існуюча проблема може бути вирішена без кардинальних змін у законодавстві шляхом подальшого впровадження принципів електронного урядування (e-government), складовою частиною якого повинні бути прозорі процедури підготовки РА та контролю їх виконання.

Електронне урядування фахівці формулюють на підставі різних принципів [46; 72; 150; 151; 179], які незначно відрізняються один від одного та визначаються як метафора, що означає інформаційну взаємодію органів публічного управління і суспільства з використанням ІКТ [76; 204].

Посадові особи органів державного управління, діяльність яких направлена на регулювання бізнес-середовища, застосування цього поняття на практиці зводять фактично до спілкування із суб’єктами регулювання засобами електронного зв’язку, а не до чітко побудованого і підконтрольного процесу здійснення регуляторної діяльності.

Об’єктом застосування електронного урядування у сфері здійснення регуляторної діяльності повинні бути процеси з елементами «зворотного зв’язку», тобто e-government у сфері регуляторної діяльності – це не просто портал, де є інформація про все, що стосується регуляторного процесу, це комплекс заходів, які не обмежуються зв’язком регуляторних органів або інших органів державного управління із суб’єктами регулювання через Інтернет, а й інструмент, який дає можливість останнім не тільки бути поінформованими про прийняті РА, а й впливати певним чином на впровадження та дію цих актів у сферах господарської діяльності національної економіки.

З урахуванням пропозицій, зазначених у звіті, підготовленому під керівництвом робочої групи ОЕСР [112], на думку автора, для впровадження в Україні концепції e-government у сфері регуляторної діяльності на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства необхідно:

– використовувати ІКТ як механізм, що дозволяє активізувати зміни. При цьому не слід реструктурувати абсолютно всі діючі технології регуляторної діяльності;

– створити конкретний план дій з удосконалення існуючої моделі державного управління у сфері регуляторної діяльності (процесу здійснення регуляторної діяльності);

– при взаємодії різних СРД не обмежуватися тільки технічною стороною.

Повинна бути єдність державного підходу, стандартів та нормативів, прагнення до взаємодії держави, бізнесу та громадян і створення загальної інформаційної структури;

– вимагати розуміння від посадових осіб регуляторних органів та інших розробників РА завдань інформаційного менеджменту, інформаційного суспільства та необхідності використання ІКТ у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– розробити умови державно-приватного партнерства, необхідні для функціонування e-government у сфері регуляторної діяльності, та заходи щодо прозорої взаємної діяльності регуляторних органів та суб’єктів регулювання;

– уникнути як супротиву з боку регуляторних органів через небажання щось змінювати при впровадженні ІКТ-проектів, так і неефективності менеджменту таких проектів, запобігання можливих технологічних збоїв на перших етапах реалізації цих проектів, що може призвести до розпорошення коштів та упущення можливостей ефективного провадження цієї концепції.

Основними умовами забезпечення ЕІВ СРД (групи А, Б, В, Г, Д, Е, див. рис.

1.3) як інформаційного інструменту реалізації МІВСРД буде слугувати:Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«218 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Ігор В. Кривов'язюк КРИЗА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У статті досліджено взаємозв'язок кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України. Проаналізовано динаміку показників інноваційної діяльності промислових підприємств України. Розкрито чинники сприяння та протидії розвитку інноваційних процесів. Запропоновано активатори інноваційної діяльності підприємств. Ключові слова: криза;...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Гаєвська Вікторія Олексіївна УДК 658.336.8 Система управління проектами реформування і розвитку житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 05.13.22 – управління проектами та програмами АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Кафедра інформаційної та економічної безпеки Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасні інформаційні технології в ОВС» Галузь знань: Право (0304) Спеціальність: Правознавство (8.03040101) Спеціалізація: слідство; кримінальна міліція Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Форма навчання: денна, заочна...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 10 (жовтень)» Нові надходження № 10 (жовтень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів. уклад. І. Прокопенко. – Київ, 2013. На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у жовтні 2013 року. Наша WEB-сторінка : library.nuft.edu.ua Наша електронна адреса :...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» На правах рукопису КЕУШ ДАР’Я ВІКТОРІВНА УДК 621.743.4 СТРИЖНЕВІ СУМІШІ З НЕОРГАНІЧНИМИ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНИМИ КОМПОНЕНТАМИ І КОМБІНОВАНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ Спеціальність 05.16.04 – ливарне виробництво Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Лютий Ростислав...»

«СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ УДК 330.241 В. П. П О Л У Я Н О В, професор, доктор економічних наук, завідуючий кафедрою економіки і фінансів Автомобільно дорожнього інституту ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” (Горлівка Донецької області) СВІТОВА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНФРАСТРУКТУРНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Розглянуто основні тенденції у світовому розвитку державно приватного партнерства, а також у практиці функціонування ЖКГ...»

«УДК 378.1 Ольга ЮЗИК, кандидат педагогічних наук, викладач Чортківського обласного педагогічного училища ім. Олександра Барвінського, м. Чортків, Тернопільської області ЯКІСНА ОСВІТА – ОДНА ІЗ УМОВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В РАМКАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ Розкриваються питання доцільності входження України у європейський освітній простір. Аналізуються причини навчання студентів за кордоном. Пропонуються шляхи впровадження якісної освіти у вищих навчальних закладах України з метою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання економічної частини дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091709 «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» напряму 0917 «Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання СХВАЛЕНО на засіданні кафедри менеджменту Протокол № 18 від 08. 06. 2010 р. Київ НУХТ 2010 Методичні вказівки до викон. економ. частини диплом. проекту для студ. спец....»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. Вип. 19.9 тою авіаційної техніки. За вузлового методу високої якості ремонту авіаційної техніки загалом може бути досягнуто лише в тих випадках, коли забезпечено належний контроль якості відновлення окремих його складальних одиниць або їхніх груп. Іноді з метою зменшення втрат у виробництві, пов'язаних виконанням капітального відновлення авіаційної техніки це завдання вирішують шляхом максимального скорочення його тривалості у разі комплексного виконання....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ” ЧЕПЕЛЄВ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ УДК 330.4:620.9 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ СУБСИДІЮВАННЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Державній установі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»