WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Вступ. Необхідність введення науково-обґрунтованої системи компетенций у навчальний процес вищих навчальних закладів передбачає підвищення якості підготовки фахівців за рахунок розробки ...»

-- [ Страница 3 ] --

НТУ «ХПІ». 2010. – № 32. – С. 52 – 57. 22. Бухкало С.И.. Оценка направленной модификации полимерных отходов с помощью математической модели / С.И. Бухкало, О.И. Ольховская, А.А. Борхович и др.// Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ». 2010. – № 32. – С. 63 – 67. 23.

Бухкало С.И.. Оценка качества модификации полиэтиленовных отходов с помощью математической модели / С.И. Бухкало, О.И. Ольховская, К.А. Бындич и др.// Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ». 2010. – № 32. – С. 74 – 78.

Надійшла до редколегії 30.01.2013

УДК 378:65.011.56 Удосконалювання методів навчання й оцінки знань студентів вищих навчальних закладів / Л. Л. Товажнянський, С. І. Бухкало, М. К. Кошелева // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Х. : НТУ «ХПІ». 2013. – № 9 (983). – С. 3–15. Бібліогр.: 23 назв.

В статье проведен анализ методического комплекса обучения и оценки знаний выпускников ВУЗов разного уровня обучения с целью выбора способов компетентностного подхода к активизации технического творчества студентов. Описаны новые разработанные методики тестирования и комплексного проектирования для всех видов работ студентов.

Приведенные в статье методы позволяют максимально полно использовать опыт студентов, что содействует лучшему усвоению исследуемого ими материала.

Ключевые слова: компетентностный подход, новый методический комплекс обучения и оценки знаний.

The complex of training methods and estimation of different level graduates knowledges is discussed. The complex is aimed to select the competence for enhancement of methodics and complex creativity work in technics. New testing methodics and complex designing for all kinds of students work were discribed. Methods mentioned in paper let to use fully the experience of students and usefullness of their researches.

Keywords: competence approach, new methodical complex of training methods and estimation of knowledges.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«І. О. ЗАВАДСЬКИЙ, Р. І. ЗАБОЛОТНИЙ Основи візуального програмування Київ Видавнича група BHV УДК 375.5:004.432+004.432](075.3) ББК 32.973-018.1я72 З-13 Рецензенти: Т. В. Ковалюк, вчений секретар науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом професійного спрямування «Комп’ютерні науки», кандидат технічних наук, доцент НТУ «КПІ», Д. І. Кожем’яка, вчитель інформатики Фінансово-правового ліцею Фінансово-правового коледжу КНУ ім. Т. Шевченка Гриф наданий Міністерством...»

«УДК 37.015.31 Гетта В.Г., Денисенко В.В. ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ У статті розглянуто підходи до розв’язання проблеми технічної творчості учнів у сучасній школі. Зроблено аналіз проведених досліджень із з’ясування змісту і методики технічної творчості учнів. Встановлено зв'язок між проектною системою трудового навчання і заняттями в гуртках технічної творчості учнів. Сформульовано педагогічні умови, що забезпечують ефективну роботу з технічної...»

«Серія: Збірник наукових праць №1 (89) Том 1 Технічні науки Вінницького національного аграрного університету 2015р. УДК 621.926:634.51 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ Янович Віталій Петрович к.т.н., ст. викладач Купчук Ігор Миколайович аспірант Корольчук Владислав Станіславович аспірант Вінницький національний аграрний університет YanovichV. Kupchuk I. Korolchuk V. Vinnytsia National Agrarian University Анотація: в статті досліджено основні етапи переробки...»

«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Випуск 7, 2013 environment, to be not only a teacher but also a student. The formation of information and communication culture of the participants in the educational process is very important for modern education. The professional development and methodological support of the teachers who organize and implement the educational process through the use of ICT is the key to the effective implementation of ICT in education. Key words: information and...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»