WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 25 |

«ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Типові технологічні об’єкти, технології і процеси сільськогосподарських виробництв» для підготовки фахівців ...»

-- [ Страница 8 ] --

5.1. Загальні відомості про виробництво Крохмаль як сировина використовується у багатьох галузях: текстильній, паперовій, парфумерній тощо. В харчовій промисловості крохмаль використовується: при виробництві борошняних кондитерських виробів для одержання пластичного тіста: в кондитерській промисловості – для формування корпусів цукерок; в крохмалево-патоковій промисловості для одержання патоки. Модифікований крохмаль у кондитерській промисловості використовують як драглеутворюючу речовину, в хлібопекарській промисловості – для поліпшення якості виробів. Використовують крохмаль для виробництва декстринового клею. Крохмаль застосовується в лабораторній практиці як індикатор у йодометричних аналізах.

Крохмаль міститься в клітинах рослинних тканин у вигляді крохмальних зерен різної форми. При одержанні сирого крохмалю основною метою є добування цих зерен і їх очищення від забруднень. Для цього руйнують клітинні стінки рослинної сировини, що часто досягається механічним впливом (є й інші види впливу, наприклад тепловий).

Крохмаль легко змінює фізико-хімічні властивості під дією теплового оброблення, хімічних реагентів, амілолітичних ферментів. Ці процеси супроводжуються деструкцією полімерних молекул крохмалю, що складаються з амілози й амілопектину. На основі цих процесів одержують модифіковані крохмалі та інші крохмалопродукти: патока, декстрини, глюкоза.

При нагріванні у воді зерна крохмалю руйнуються з утворенням клейстеру.

Клейстеризація крохмалю – складний процес, що передбачає в три основні стадії. Спочатку крохмальні зерна набухають, приєднуючи невелику кількість води. При підвищенні температури приєднується велика кількість води, що супроводжується сильним набряканням зерен зі збільшенням їхнього об'єму в сотні разів і підвищенням в'язкості розчину. Ця стадія необоротна. Набрякання крохмалю відбувається внаслідок розриву водневих зв'язків і гідратації макромолекул полісахаридів. На останній стадії розчинні полісахариди витягуються водою, зерна втрачають форму і перетворюються на мішечки, суспендовані в розчині.

Клейстеризація картопляного крохмалю відбувається при температурі 55...68 °С, кукурудзяного – при температурі 64...71 °С.

5.2. Сировина для виробництва крохмалю Сировиною для промислового виробництва крохмалю є картопля, зерна кукурудзи, пшениці, жита, рису (табл.5.1).

Кукурудза порівняно з картоплею має кращу транспортабельність і краще зберігається, тому з цією сировиною працюють цілий рік; з картоплею - 3...5

–  –  –

На переробку надходить кукурудза вологістю 13...16 %, картопля 75 %. У складі сухих речовин картоплі знаходяться крохмалю 74 %, кукурудзи — 70 % до маси сухого зерна. Ці види сировини рівноцінні за виходом у перерахуванні на сухі речовини.

При одержанні крохмалю з картоплі (рис. 5.1) технологічний процес складається з таких операцій: миття, здрібнювання, промивання маси водою, а потім пропущення крохмального молочка через сита: м’язга залишається на ситі, а воду з крохмалем відстоюють у чанах або розділяють на центрифузі.

Одержують сирий крохмаль зі змістом вологи в масі 50 %. У такому вигляді сирий крохмаль використовують для виробництва крохмалепродуктів і крупи саго. Для вироблення сухого крохмалю проводять сушіння.

Виробництво крохмалю з зернових має особливості. Через більш складну будову зерна крохмалю (рис. 5.2) виділення його з клітин вимагає додаткових операцій: замочування зерна в підкисленій воді (вміст двооксиду сірки 0,15...0,2 %), після чого проводять подрібнення, відділення зародка, тонкий розмел крупок. Далі проводять процес аналогічно до одержання крохмалю з картоплі.

5.3. Типова технологія кукурудзяного крохмалю

При вологості 13...14 % зерно кукурудзи може зберігатися до двох і більше років. Завдяки цьому кукурудзу можна переробляти цілий рік.

Метою технології є максимальне вивільнення із зерна крохмалю стандартної якості і найбільш ефективний розподіл, використання всіх інших складових частин зерна, тим самим забезпечуючи комплексне використання сировини (рис.5.3).

Замочування зерна – одна з найбільш важливих і складних операцій у виробництві кукурудзяного крохмалю, її мета – підготувати зерно для поділу його на складові частини в наступних операціях і добувати з зерна приблизно дві третини розчинних речовин.

–  –  –

Зерно Рис.5.3. Функціональна схема отримання апаратахз кукурудзяного зерна.днищами.

замочується в циліндричних крохмалю з конусними Апарати з'єднані в батарею, у якій процес протікає безупинно. У батареї здійснюється протитечія води для замочування зерна, що знаходиться в апаратах. Замочування зерна проводять у підкисленій воді (концентрація 0,2 0,25 % двооксиду сірки), підігрітій до температури 48...50 °С. Тривалість замочування 36...55 годин.

При замочуванні в зерні проходить ряд складних фізико-хімічних і біохімічних процесів, у результаті яких крохмаль в ендоспермі вивільняється від прикріпленого і проміжного білка. Розчинні речовини зерна на дві третини переходять у замочувальну воду, а саме зерно стає м'яким і легко розділяється на складові частини. Унаслідок виведення екстрактивних речовин відносний вміст крохмалю в замоченому зерні зростає на 4...5 % і жиру – на 0,5 %.

Замочене зерно з апарата в суміші з водою насосом подається на дугове сито, де рідина-екстракт відокремлюється і після розпарювання використовується як сировина для медичної і мікробіологічної промисловості або направляється на виробництво сухих кормів.

Зерно після відділення екстракту направляється в бункер перед дробарками. Мета подрібнення – шляхом поділу зерна на 4...5 частин відокремити з нього зародок і виділити якнайбільше крохмалю. Для цього застосовують дискові дробарки. Робочими органами є два диски – нерухомий (у центр його подається замочене зерно і крохмальне молоко), і обертовий.

Ступінь подрібнення зерна регулюється зазором між дисками. На робочих поверхнях дисків концентрично розташовані ряди виступів у вигляді усічених пірамід, які й дроблять зерно.

Суміш дробленого зерна і крохмального молока з першої дробарки надходить на першу стадію виокремлення зародка, яку проводять на гідроциклонах. Для виділення з кашки 90...97 % зародка необхідне послідовне дворазове дроблення і дворазове виділення зародка. Додатково зародок очищається від залишку кашки на гідроциклоні, на дугових ситах відокремлюється від крохмального молока, 2...3 рази відмивається від вільного крохмалю зворотною виробничою водою. Потім зародок механічно зневоднюється, висушується і використовується як сировина для одержання з нього кукурудзяної олії. Він містить у перерахуванні на суху речовину 50% жиру. Молоко, відділене при промиванні зародка, додається до замоченої кукурудзи перед дробленням.

Кашка після відділення зародка на дугових ситах відокремлюється від першого крохмального молока і надходить на тонке подрібнення.

Метою тонкого здрібнювання є максимальне вивільнення зв'язаного крохмалю, але при мінімальному здрібнюванні оболонок, де крохмалю порівняно мало. Нині для цієї мети служать ударні млини, що являють собою дискові подрібнюючі машини, обладнані рухомими і нерухомими пальцями з особливо міцної сталі. Кашка надходить у центр між дисками, відкидається на пальці, піддається сильним багаторазовим ударам пальців, що і вивільняє зв'язаний крохмаль.

Здрібнена кашка надходить на відділення вільного крохмалю шляхом відмивання його на ситах. Спочатку на дугових ситах відокремлюють крохмальне молоко від м’язги, потім мезга відмивається від вільного крохмалю на ряді сит. Промивання м’язги здійснюють по протиточній схемі. Відмита мезга надходить на зневоднювання і виробництво кормів.

Глютен – це частки нерозчинного білку з невеликою кількістю дрібних зерен крохмалю. На кукурудзяно-крохмальних заводах для відділення глютена застосовуються потужні сепараторні станції, де встановлено кілька десятків сепараторів. Глютен після концентрування надходить на механічне зневоднення і потім на висушування, після чого використовується у виробництві корму або на інші цілі.

Крохмаль, що містить залишки розчинних речовин, надходить для їх видалення на промивання. Промивається крохмаль 1—2 рази шляхом розведення його теплою водою (40...45 °С), зневоднення відбувається на вакуум-фільтрах.

Крохмаль сирий, що надходить на подальшу переробку, повинен мати не більш як 0,1 % розчинних речовин, а для виробництва патоки і глюкози в ньому не повинно бути понад 0,01 % розчинного білка.

Крохмальне молоко після відділення глютена ще містить деяку кількість домішок. Тому крохмаль додатково промивають на вакуум-фільтрах. Промитий крохмаль направляють на виробництво сухого крохмалю, крохмальної патоки, кристалічної глюкози, використовують для виготовлення модифікованих крохмалів і декстрину.

Сирий крохмаль має вологість 40...52 %, з якої приблизно 12…15 % вільної і 35...38 % сорбційно-зв'язаної вологи. Вільна волога видаляється механічно – центрифугуванням, інша – сушінням. Висушують крохмаль у сушарках різних систем, використовуючи теплоносій — підігріте повітря.

Крім крохмалю, з кукурудзи одержують олію: вона міститься в зародках у кількості 5…6 % до маси сухих речовин. При замочуванні зерна кукурудзи одержують екстракт, який випарюють і направляють на виробництво кормів, антибіотиків, на одержання хлібопекарських пресованих дріжджів. При поділі крохмале-білкової суспензії, крім крохмалю, одержують рідкий солод, що йде на виділення глютена. Жмих кукурудзяний – гарний корм, що складається з м’язги і глютена.

Таким чином, переробка кукурудзи на крохмаль – приклад організації безвідходного виробництва, коли сировина комплексно використовується.

Запитання для самоконтролю

1. Які властивості крохмалю використовуються у виробництві товарного крохмалю?

2. Якe сировину може бути використано у виробництві крохмалю?

Наведіть вміст у ній крохмалю до загальної маси сировини.

3. Як готують картоплю до виробництва крохмалю? Чим відрізняється від цього процес підготовки кукурудзи?

4. Поясніть значення термінів „картопляна кашка”, „крохмальне молоко”.

5. Чому клітинний сік у виробництві картопляного крохмалю намагаються видалити на початкових стадіях технологічного процесу?

6. Як виділяють сирий крохмаль з крохмального молока?

7. Яким чином висушують крохмаль?

8. Назвіть показники якості, за якими оцінюють товарний крохмаль.

9. Яке використання має крохмаль (харчове та нехарчове)?

6. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

6.1. Ринок молока і молочних продуктів На сьогодні відомий досить широкий асортимент молочних продуктів. Це молоко, вершки, кисломолочні напої (кефір, кумис), сметана, сир та сирні вироби, морозиво, а також продукти переробки молока - вершкове масло, тверді та напівтверді, плавлені сири та молочні консерви. Вторинні молочні продукти: казеїн, молочний цукор - лактоза, сироватка - сирна, підсирна використовується у технологіях виробництва хлібобулочних виробів.

Як харчовий продукт та сировину для переробки використовують молоко коров’яче, козяче, овече, кобиляче, верблюже, оленяче та яків. Розглянемо основні питання технології молока і молочних продуктів на прикладі переробки коров’ячого молока.

В нашій країні випускається досить широкий асортимент молока.

Основним видом є незбиране молоко з масовою часткою жиру не менше 3,2%.

Випускається також молоко з підвищеною або зниженою масовою часткою жиру - 4,0; 6, 0; 3,5; 2,5; та 1,0%.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 25 |
Похожие работы:

«УДК: 517(07): 371.13 Кузьменко А. П., к.ф.-м.н., доцент, Єпік Н. Б., ст. викл. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне), Кузьменко В.М., ст. викл. (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне,) МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРА З ІНФОРМАТИКИ Анотація. У статті розглядається необхідність посилення мотивації до більш якісного вивчення навчальних дисциплін математичного циклу у підготовці фахівця з...»

«УДК 663.41 Дерій Олена Іванівна, аспірант, Мелетьєв Анатолій Євгенович, проф., доктор технічних наук, Бондар Микола Васильович, доц., кандидат технічних наук, Захарченко Світлана Анатоліївна, спеціаліст Дерий Елена Ивановна, Мелетьев Анатолий Евгениевич, Бондарь Николай Васильевич, Захарченко Светлана Анатольевна Deriy Olena Ivanivna Meletyev, Anatoly Yewgenyevich, Bondar Mykola Vasyliovych Zakharchenko Svitlana Anatoliivna Застосування продуктів переробки зерна для вдосконалення технології...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ ГАБЕР АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА УДК 006.015.5:006.027:378 УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ МЕТРОЛОГІЇ 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській державній академії...»

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 10 (жовтень)» На допомогу освітянам представляємо перелік документів, які надійшли у фонд науково-технічної бібліотеки у жовтні 2012 року. Наша WEB-сторінка: library.usuft.kiev.ua Наша електронна адреса: levchen@nuft.edu.ua НАУКА В ЦІЛОМУ 1. 8052 Чепелюк О.О. Основи наукових досліджень [Текст]: методичні рекомендації до вивчення 001.8 дисципліни та виконання контрольної роботи для...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАТЕРІАЛИ VІI ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE» 24-27 листопада 2015 р. ХАРКІВ 2015 УДК 004 БК 32.973.202 Матеріали VІI-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Free and Open Source Software», Харків, 24-27 листопада 2015 р. – Харків: Харківський національний університет будівництва та...»

«Окопний Л. Обґрунтування застосування вітроенергетичних установок для підприємств Тернопільської області [Електронний ресурс] / Л. Окопний, А. Колесніков // Соціальноекономічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 74-81. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12olspto.pdf. УДК 621.311.245 JEL Classification: L25, L26 Любомир Окопний, Андрій Колесніков Тернопільський національний економічний університет ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ (ОНМА) Бужбецький Ростислав Юрійович УДК 656.61.052.484 ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ СУДЕН З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 05.22.13 – навігація та управління рухом Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській національній морській академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ На правах рукопису ЛУК’ЯНОВ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ УДК 621.867.3(043.5) ОБГРУНТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ І КОНСТРУКЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕРНОВИХ ЕЛЕВАТОРІВ З ВІДЦЕНТРОВИМ РОЗВАНТАЖЕННЯМ Спеціальність 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник – Фідровська Наталія Миколаївна доктор технічних наук, професор Харків – 2015 ЗМІСТ ВСТУП.. 5 с. РОЗДІЛ 1. Стан...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2011 рік МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Вивчення електронних таблиць MS EXCEL : метод. вказівки до викон. лаборатор. роботи для студ. спец. 6.050802 «Електрон. пристрої та системи» / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; [уклад.: О. Є. Сушинський, О. Й. Ясиновська, А. В. Фечан]. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: с. 19 (5 назв). Дослідження логікових елементів : метод. вказівки до лаборатор. роботи з дисципліни «Цифр. пристрої і...»

«Технічні науки УДК 330.101:677.03 Г.О. ПУШКАР, Б.Д. СЕМАК Львівська комерційна академія ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ІНТЕР’ЄРНОГО ТЕКСТИЛЮ Обґрунтовано методологічні підходи до формування та розвитку вітчизняного ринку інтер’єрного текстилю і його окремих сегментів. Основну увагу присвячено розгляду концептуальних підходів до формування та розвитку означеного ринку, аналізу та оцінки його кон’юнктури, а також посилення ролі держави в управлінні та регулюванні ринком інтер’єрного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»