WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 25 |

«ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Типові технологічні об’єкти, технології і процеси сільськогосподарських виробництв» для підготовки фахівців ...»

-- [ Страница 19 ] --

Для приготування купажного сиропу холодним способом усі напівпродукти подають у купажний чан при перемішуванні по черзі: цукровий сироп, плодово-ягідний сік, концентрат або екстракт, цитрусові й ароматичні настої, есенції, емульсії й ін. Дозволяється не робити фільтрацію купажного сиропу, якщо кожен компонент був попередньо профільтрований. Купажний сироп замутнених напоїв фільтруванню не піддають.

Купажні сиропи для напоїв на цитрусових настоях, концентратах для напоїв, композиціях, ароматичних настоях і есенціях роблять тільки холодним способом.

При гарячому способі в сироповарний казан вносять усю кількість плодово-ягідного соку і нагрівають його до температури 40...50 °С, додають частками при постійному перемішуванні всю кількість цукру, доводять до кипіння і кип'ятять протягом 30 хв, збираючи піну. Потім сироп фільтрують у гарячому стані і після охолодження до температури 20 °С вводять інші частини купажного сиропу відповідно до рецептури.

Отриманий купажний сироп ретельно перемішують і аналізують на вміст сухих речовин і інвертний сироп, кислотність і органолептичні показники.

Виготовлення цукрового сиропу

–  –  –

Рис.12.1. Типова блок-схема виробництва газованих безалкогольних напоїв Насичення води двооксидом вуглецю здійснюється в апаратах періодичної дії об'ємно-змішувальних сепараторах і безперервної дії – синхроннозмішувальних установках.

Насичення напоїв здійснюють тільки в апаратах безперервної дії.

Ступінь насичення напоїв і води двооксидом вуглецю залежить від їхньої температури; тиску, при якому проводиться процес насичення; наявності повітря у воді і двооксиду вуглецю та конструкції устаткування, що застосовується.

Воду перед насиченням двооксидом вуглецю піддають деаерації в спеціальних апаратах-деаераторах, прохолоджують до 4° С і пом'якшують.

Більшого поширення набуває синхронно-змішувальний спосіб насичення напоїв двооксидом вуглецю. Цей спосіб забезпечує найбільш повне видалення повітря з води перед насиченням, дрібне розпилення води в карбонізаторах, що сприяє гомогенізації суміші купажного сиропу, води і двооксиду вуглецю. Усе це приводить до зниження витрати двооксиду вуглецю, підвищення якості напоїв, до незмінних фізико-хімічних показників у кожній пляшці.

Розлив газованих напоїв можна розділити на такі стадії:

- дозування купажного сиропу в попередньо вимиті пляшки або змішування його з водою на синхронно-змішувальних установках;

- наповнення пляшок газованою водою або готовим напоєм;

- герметизація пляшок з напоями;

- перемішування вмісту пляшок;

- пастеризація, якщо необхідно підвищення стійкості напоїв;

- бракераж напоїв;

- етикетування пляшок.

Купажний сироп перед використанням у виробництві охолоджують до температури 10° С і витримують 2...4 години для видалення бульбашок повітря;

до і під час дозування його періодично перемішують. Дозування купажного сиропу в пляшки здійснюється автоматичними сироподозуючими машинамиавтоматами.

Пляшки наповняють газованою водою або готовим напоєм в ізобаричних умовах на автоматичних розливних лініях різної потужності як вітчизняних, так і закордонних виробників.

Пляшки, що надходять на розлив, повинні бути обмиті холодною водою для запобігання викиду напоїв із пляшок унаслідок дегазації. Температура газованої води при наливі в пляшку не вище 4° С, а готового напою не вище 10°С.

Пляшки з безалкогольними напоями, щоб уникнути втрат двооксиду вуглецю, негайно укупорюють полімерними пробками і кронен-пробками.

Укупорювання пляшок з напоями, призначеними для подальшої пастеризації, проводять кронен-пробкою з полімерною прокладкою.

Бракераж напоїв здійснюють після укупорювання і перемішування, він полягає в ретельному перегляді пляшок на світловому екрані після різкого перевороту їх догори дном. Перевіряють на відсутність сторонніх включень, прозорість напоїв, чистоту внутрішньої і зовнішньої поверхні пляшок, повноту наливу.

Пляшки з виявленими дефектами відбраковують, обліковують і повертають як внутрішньозаводський «брак» (некондиційна продукція) для відповідної переробки.

Споживчу тару з напоями маркують відповідно до вимог нормативних документів:

- найменування продукції і її тип;

- найменування й адреса виготовлювача;

- найменування країни-виготовлювача;

- товарний знак виробник;

- обсяг у літрах;

- умови зберігання;

- позначення технічних умов;

- склад напою з указівкою виду і кількості компонентів;

- інформація про сертифікацію;

- харчова й енергетична цінність;

- запис «Придатний до...» або «Використовувати до...» і дата.

На етикетках для хворих діабетом повинні бути спеціальні знаки, а для напоїв, виготовлених з консервантом, – напис «З консервантом».

Запитання для самоконтролю

1. Як класифікують безалкогольні напої?

2. Які стадії підготовки проходять сировина і допоміжні матеріали перед використанням у виробництві безалкогольних напоїв?

3. Назвіть основні технологічні операції виробництва безалкогольних напоїв.

4. Які види сиропів існують в технології виробництва безалкогольних напоїв?

5. Які існують способи насичення двоокисом вуглецю безалкогольних напоїв?

6. Від чого залежить ступінь насичення безалкогольних напоїв двоокисом вуглецю?

7. На які стадії поділяють розлив газованих напоїв?

8. Які вимоги до маркування споживчої тари з безалкогольними напоями?

13. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЕТИЛОВОГО СПИРТУ

13.1. Загальні відомості про виробництво спирту

–  –  –

13.2. Сировина для виробництва спирту Сировиною для виробництва спирту може бути будь-яка цукро- чи крохмалемістка сировина. З економічної точки зору найбільш використовуваною сировиною є зерно, картопля, цукрові буряки та цукрова меляса.

Для виробництва спирту застосовуються високоврожайні технічні сорти картоплі, які є стійкими при зберіганні та висококрохмалистими (20...22 %).

Хімічний склад бульб картоплі залежить від сорту, ґрунтово-кліматичних умов, агротехніки, внесених добрив, часу та умов зберігання. Бульби містять в середньому 25 % сухих речовин і 75 % води. Вміст води може коливатися від 64 до 86%. Вона перебуває у вільному стані (78 %) і зв'язана з колоїдами (22%).

До органічних речовин бульб належать, %: крохмаль — 18,5, цукри — 0,8, целюлоза (клітковина) — 1,0, пентозани і пектинові речовини — 1,5, азотні речовини — 2,0 та жири — 0,2. Отже, кількість крохмалю в бульбах картоплі становить 70...80 % від сухої маси і 95...98 % від маси вуглеводів.

На спирт переробляють будь-яке зерно. Кращою зерновою культурою для виробництва спирту є кукурудза, врожайність якої в 2 … 3 рази вища врожайності інших зернових культур. Крім кукурудзи, на спирт переробляють жито, пшеницю, ячмінь, овес, тритікале та ін.

В середньому зерно складається з 14% води і 86% сухих речовин.

Сухі речовини містять 84% органічних і 2% мінеральних речовин, в тому числі %:

крохмаль — 52, цукри — 3, клітковина — 6, пентозани і пектинові речовини — 9, азотні речовини — 11, жир — 3. Крохмаль — основна складова частина зернових культур, що переробляється на спирт. Його вміст становить, %: у пшениці — 48...57, в житі — 46...53, в ячмені — 43...55, у вівсі— 34...40, в просі — 42...60, в кукурудзі — 61...70.

У спиртовій промисловості як сировина використовується також меляса — відходи цукрової галузі. Меляса — це густа в'язка рідина темно-коричневого кольору зі специфічним ароматом карамелі та меланоїдинів. Поряд з високим вмістом цукру в мелясі містяться майже всі речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності дріжджів у процесі бродіння сусла.

Під час переробки меляси на спирт значно спрощується технологічний процес, тому що виключаються стадія розварювання сировини та оцукрювання крохмалю ферментами солоду або ферментними препаратами, при цьому знижується собівартість спирту і підвищується ефективність виробництва.

У буряковій мелясі міститься в середньому 80% сухих речовин і 20% води.

Сухі речовини складаються із таких компонентів, в середньому % мас.: цукроза — 60,0; безазотні органічні речовин – 16,7, азотні речовини — 14,8; мінеральні речовини – 8,5.

Як допоміжні матеріали використовують оцукрюючі речовини – солод і ферментні препарати. У спиртовій промисловості застосовують ячмінний, пшеничний, просяний і вівсяний солоди. Просяний і вівсяний мають високу декстринуючу здатність і забезпечують великий вихід з одиниці крохмалю, що є в сировині. До допоміжних матеріалів відносять антисептики – соляну і сірчану кислоти, сульфанол, формалін, хлорне вапно. Застосовують мінеральні солі або багаті ними джерела, що містять азот і фосфор. Дріжджі застосовують як біологічний об'єкт, що забезпечує бродіння. При виробництві спирту використовується велика кількість води на технологічні і технічні цілі.

13.3. Типові технологічні стадії виробництва спирту Технологія спирту включає в себе такі процеси: підготовка сировини до розварювання; розварювання зерна і картоплі з водою для зруйнування клітинної структури і розчинення крохмалю; охолодження розвареної маси і оцукрення крохмалю ферментами солоду (пророщеного зерна) або ферментними препаратами; зброджування цукрів дріжджами на спирт, виділення спирту із бражки та його очищення (ректифікація), а також приготування солоду як носія ферментів пророщуванням зерна або культивуванням плісеневих грибів і бактерій для одержання амілолітичних і протеолітичних ферментних препаратів та виведення і розмноження засівних дріжджів. Для одержання спирту із цукровмісної сировини (меляси), в якій міститься цукроза, процеси розварювання і оцукрювання виключаються.

Підготовча стадія найбільш проста при переробці на спирт цукровмісних матеріалів. В Україні спирт в основному отримують з меляси. При використанні меляси її перевіряють на доброякісність, під якою розуміють відношення зброджуваних цукрів до загального вмісту сухих речовин. Меляса містить сухих речовин до 80%. У ній на частку зброджуваних сахарів припадає 60...65%. Перед використанням мелясу розбавляють водою до концентрації 21 22 %, підкислюють, додаючи живильні азото- і фосфоровмісні речовини, при необхідності стерилізують, охолоджують і направляють на зброджування. У тих випадках, коли мелясу використовують на спиртових заводах, що випускають і дріжджі, мелясу фільтрують, щоб видалити зважені частки, й обробляють адсорбентами для зниження насиченості кольору. Колір меляси зумовлений продуктами карамелізації і меланоїдиноутворення, що шкідливі для дріжджів.

При використанні сировини, яка містить крохмаль (рис.13.1), метою підготовчої стадії є оцукрювання крохмалю. Для забезпечення доступу до крохмалю оцукрюючих ферментів сировину розварюють гострою парою при тиску 5 МПа.

Очищена сировина

–  –  –

Рис.13.1. Блок-схема технології перероблення крохмалемісткої сировини в спирт При використанні картоплі, вологість якої висока, її подрібнюють на тертках, отриману масу розварюють насиченою парою при тиску 5 МПа для того, щоб забезпечити доступ оцукрюючим ферментам до крохмалю в рослинних клітинах.

При використанні зернової сировини проводять її дроблення, змішування з водою і тільки потім направляють на розварювання. На стадії розварювання відбувається набрякання крохмальних зерен і наступна їх клейстеризація (перехід від упорядкованої структури до вільної).Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 25 |
Похожие работы:

«Посібник користувача © Copyright 2013 Hewlett-Packard Зауваження щодо продукту Умови використання програмного Development Company, L.P. забезпечення У цьому посібнику описано функції, які Bluetooth — це торговельна марка підтримуються в більшості моделей. На Установлюючи, копіюючи, завантажуючи відповідного власника, яка вашому комп’ютері деякі функції можуть або в інший спосіб використовуючи будьвикористовується компанією Hewlettбути не доступні. який програмний продукт, попередньо Packard...»

«Олімпійський і професійний спорт УДК 796.03 Анатолій Гірак Навчально-тренувальні програми бойових мистецтв як відображення їх концепції Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демянчука (м. Рівне) Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз досліджень цієї проблеми. Маючи спільне історичне та культурно-духовне коріння свого становлення й формування технічного арсеналу, бойові мистецтва Сходу мають усе ж таки певні відмінності. Це стосується не тільки їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису Дембіцький Валерій Миколайович УДК 629.017 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ Спеціальність 05.22.02 – Автомобілі та трактори Спеціальність: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник Сітовський Олег Пилипович кандидат технічних наук, доцент Ідентичність усіх примірників дисертації...»

«Міністерство освіти та науки України Національний університет «Львівська політехніка» СТРЯМЕЦЬ Олександр Сергійович УДК 004.942:519.876.5 ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ СТОКУ ТА ЕМІСІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПОЛЬЩІ 05.13.06 – інформаційні технології АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Львів – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі інформаційних систем та мереж Національного університету...»

«Висновки. У дослідженні вивчено психологічне підґрунтя успішного функціонування популярних відкритих соціальних мереж та проведено аналіз рівнів потреб за Маслоу, на яких варто зосереджувати увагу при організації у мережі Інтернет спільноти випускників окремої кафедри. Розроблено рекомендації, щодо створення спільноти випускників за принципами соціальної мережі, зокрема визначено методику організації спілкування, проблеми наповнення контентом, необхідність забезпечення високої якості інтерфейсу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО З МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ «МАШИНОЗНАВСТВО» 11-й МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ УКРАЇНСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ У ЛЬВОВІ Тези доповідей 11-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv Abstracts Львів 15 — 17 травня 2013 р. Т 665 УДК 531+621+669+681 Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2011 рік ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Адамик Вікторія Віталіївна Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу : [монографія] / В. В. Адамик, Р. Є. Зварич. – Т. : Екон. думка, 2011. – 300 с. Адамів Марта Євгенівна Антисипативне управління підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності / М. Є. Адамів // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Львів,...»

«ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПАТЕНТІВ ЯК ІНДИКАТОРІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Єгоров І.Ю, Чехун В.О., ЦДПІН НАНУ Статистика патентентно-ліцензійної діяльності традиційно використовується для оцінки результативності науково-технічної та інноваційної діяльності. Однак деякі дослідники вважають, що патенти характеризують, скоріше, рівень винахідницької, а не інноваційної активності [1]. До того ж, як свідчать дані різних досліджень, понад 90% патентів узагалі залишаються...»

«1 УДК 136.42+504+330.34 КВНТД I.1 03.00.16 № держреєстрації 0114U002578 Інв. № Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37; Тел. (044) 406-82-12 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи Академік НАН України М. Ільченко 2015. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ РОЗРОБЛЕННЯ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, КЕРУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ ЯК...»

«4. Пат. 37175 Україна, МПК А 23 L 1/025, А 47 J 37/00. Багатофункційний пристрій теплової обробки харчових продуктів [Текст] / Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Дьяков О. Г., Шевченко А. О.; заявник та патентовласник Харк. держ. ун-т харч. та торг. – № 200804522 ; заявл. 15.02.08 ; опубл. 25.11.08, Бюл. № 22.5. Михайлов, В. М. Теоретичне визначення ефекту інтенсифікації термообробки за умови комбінованого запікання кулінарної продукції [Текст] / В. М. Михайлов, О. Г. Дьяков, А. О. Шевченко //...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»