WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 25 |

«ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Типові технологічні об’єкти, технології і процеси сільськогосподарських виробництв» для підготовки фахівців ...»

-- [ Страница 17 ] --

Процеси: завершується синтез білків, крохмалю жирів, знижується активність ферментів, знижується інтенсивність дихання. поступово зерно досягає стану спокою. Тривалість - 1,0...1,5 міс. При 1=15...30°С, але при штучному сушінні можна скоротити до 2...З тижнів. 3. Заготівля здійснюється з використанням елеваторів (складний комплекс приміщень та пристроїв для приймання, оброблення, зберігання та відвантаження зерна).

Елеваторна промисловість, яка забезпечує заготівлю, зберігання і підготовку високоякісного сортового насіння (та передачу його сільгоспгосподарським підприємствам) і має досить розгалужену структуру: І ланка – хлібоприймальні (приймання зерна від СГП оброблення, відвантаження підприємствам II та Ш ланок); II ланка:

- базисні – для поточно-го споживання значну потужність, фондові - зерно державного фонду (краще зерно, кращі умови зберігання низький вантажообіг) перевалочні - проміжна ланка між різними транспорту (з залізниці на водний транспорт) невеликі терміни зберігання, але великий вантажообіг; IIІ ланка - виробничі елеватори зернопереробних підприємств (млини, круп'яні, комбікормові заводи).

Щоб зберегти зерно необхідно знати властивості зернової маси: фізичні властивості – сипкість, самосортування, шпаруватість, сорбційна здатність, теплоємність, теплопровідність, аеродинамічні властивості; фізіологічні властивості: життєдіяльність зерна (дихання, проростання, дозрівання), життєдіяльність мікроорганізмів. Склад зернової маси. Зернова маса неоднорідна. Вона складається з: зерна основної культури; домішок: а) зернових (биті зерна, насіння інших злакових, неповноцінні, частково ушкоджені), б) смітних (мінеральні домішки земля, пісок); органічні: солома, квіткові луски, зіпсоване зерно, насіння бур’янів, шкідливі домішки: рослинні паразити: “спориння” – ріжки, “головня” – сажка пошкоджують колос, надають зерну ( борошну ) неприємного запаху та бурого (чорного) кольору; насіння бур’янів: гірчак повзучий, в’язель різнокольоровий, терможис ланцетний, пажитниця п’янка, софора лисохвоста, геліотроп опушеноплідний, триходесма сива; зерна ушкоджені нематодою (круглі черви – з почви) чи уражені грибами роду фузаріум; мікроорганізми (дикі дріжджі, картопляна паличка (бактерії), плісеневі гриби); шкідники: амбарні (при зберіганні): жуки (борошняний кліщ, рудий мукоїд, амбарний довгоносик), метелики (амбарна міль, вогневка, зернова совка), - гризуни. В результаті життєдіяльності цих шкідників зерно псується, має неприємний запах. Методи боротьби – вентилювання, дезинсекція. Особливо небезпечний клоп-черепашка (він входить в ендосперм зерна своїм хоботком, випускає слину, багату на протеолітичні ферменти).

Борошно з такого зерна має низькі хлібопекарські властивості.

Фізичні властивості зернової маси. Сипкість (сипучість) – це здатність переміщуватись кутом до горизонту (характеризується “природним кутом відкосу”), – це рухомість зернової маси, здатність заняти ємкість будь-якої форми. Maксимальну сипкість мають просо, горох, соя. Сипкість залежить від форми зерна, його розмірів, стану поверхні, вологості і кількості домішок і проявляється у самосортуванні.

Самосортування – явище накопичення в зерновій масі фракцій з різною масою: крупні зерна, дрібні зерна, щупле зерно, полова. Самосортування ускладнює обробку зерна. Шпаруватість наявність міжзернового простору, заповненого повітрям. Сорбційні властивості - це здатність поглинати пари води, леткі речовини.

Ця властивість зумовлена капілярно пористою структурою власно зернівки (капіляри розрізняють: макро - d = 10-4…10-3 см, мікро - d = 10-7 см) і дуже залежить від шпаруватості зернової маси. Значення – обумовлює вагообмін зерна з повітрям, дуже суттєво впливає на вибір режиму сушіння зерна.

Теплофізичні властивості - теплоємність та теплопровідність.

Теплоємність – це кількість тепла, що його необхідно передати тілу (зерну), щоб нагріти його на 1°С. (Питома теплоємність – в перерахунку на 1кг зерна).

Теплопровідність – це показник, який характеризується “коефіцієнтом” теплопровідності.

Аеродинамічні властивості. Це здатність зернової маси перміщуватись у повітряному потоці. Використовують – на елеваторах при транспортуванні зерна. Характеризують – “швидкістю витання” – така швидкість повітряного потоку, при якій зернівка (частинка) утримується у завислому стані.

“Швидкість витання” = (щільності інгредієнтів зернової маси), тому основна культура та легкі домішки мають різну “швидкість витання”. Це дозволяє використовувати повітряний потік для очищення зерна від домішок (у повітряно-ситовому сепараторі).

Фізіологічні властивості зернової маси. Зерно дихає – в ньому відбуваються процесиокислення на рівні клітин. Якщо зерно сухе – процес дихання уповільнюється, а якщо вологе – активність ферментів мікроорганізмів зростає, дихання активується, в результаті виділяється тепло. Якщо поглинається відбувається проростання зерна та самозігрівання зерна.

Дозрівання зерна супроводжується виділенням Н2О (синтез!), в результаті дихання, життєдіяльність мікрофлори активуться, спостерігається псування зерна. Висновок: зерно треба закладати на зберігання при w 14%, зберігати при t 20°С і = 65%, своєчасно вентилювати склади, перекачувати його з силоса в силос, дезинсекція хлорнікрином або дихлоретаном.

10.2. Суть типової технології приймання та первинної обробкизерна.

Зерно на хлібоприймальні підприємства поступає партіями. Під партією розуміють – будь-якукількість зерна, однорідну за якістю, призначену до одночасного приймання, відвантаження або зберігання, оформлену одним документом про якість. Сертифікат якості (зміст): назва відвантажувача (постачальника), дата, № автомобіля, № накладної, маса партії, назва отримувача, характеристики культури (не наводяться у випадку, коли сільськогосподарського підприємство не має лабораторії, тоді виписується товарно транспортна накладна): назва культури, тип, підтип, клас, результати аналізу показників якості (за стандартом-повинні бути усі), підпис відповідальногоза видачу документа. Лабораторія хлібоприймального підприємства перевіряє усі показники якості зерна, передбачені НТД. Тому при прийманні спочатку відбирають зразки для аналізів (користуючись відповідними нормативними документами (відбір проб)), зважують, визначають місце розвантаження з метою формування партій зерна (для зберігання по культурах, типах, підтипах, класах, показниках якості.

Зерно дефектне, пошкоджене клопом-черепашкою, проросле- зберігають окремо. Якщо за зовнішнім виглядом, результатами аналізу буде встановлена неоднорідність партії зерна, її поділяють на однорідну за якістю частини та приймають як окремі партії (на кожну партію видають окремий документ про якість).

Первина обробка зерна. Після того, як зерно прийнято кожну партію окремо: очищують від домішок, підсушують, вентилюють, обеззаражують.

Очищення зерна від домішок. Призначення – особливо при проміжному зберіганні в неочищеному зерні утворюються ущільнення, внаслідок чого, навіть, активне вентилювання не завжди дозволяє уникнути осередків самозігрівання (крупні землі фракції призводять до втрат тепла при сушінні (негативно впливає на тепло-енергетичний баланс. За аеродинамічними властивостями (видаляють легкі домішки) в аспіраційних колонках та пневмосепараторах. Кузов сепаратора робить коливальні рухи, завдяки чому зерно поступово рухається донизу. Швидкість повітря добирають таку, щоб добре відокремлювалися легкі домішки, але не відносилося зерно. За розмірами (трієри) Короткі та довгі домішки видаляються на оспеціальних сепараторах трієрах - їх робочий орган – поверхня з заглибленнями (комірками). Залежно від того, що ми хочемо відокремити, підбираємо розмір комірок: короткі (кукілевідбірник) або довгі (вівсюговідбірник). За щільністю (каменевідбірні машини). Дрібні камінці важко відокремлювати на сепараторах і трієрах, тому для цього використовують каменевідбірники. Забезпечується практично повне видалення гальки. Сушіння зерна. Способи: теплове сушіння (найчистіше), сорбційне (активованим вугіллям), механічне (шляхом центрифугування).

Найпоширеніший спосіб – конвективне сушіння – безконтактне, за допомогою такого сушильного агенту – суміші нагрітого повітря з газоподібними продуктами згорання пального (їх 1-3%). Максимально допустима температура сушіння 85 °С. Режим : зерно пшениці можна нагрівати до 45-50 °С, а жита - до 60 °С (борошно), до 45 °С (насіння). Вентилювання зерна повітрям з низькою відносною вологістю, при вентилюванні холодним повітрям – зерно охолоджують. Знезаражування зерна. Попереджувальні заходи: забезпечення санітарного режиму зберігання зерна, який перешкоджає розвитку шкідників, санітарна обробка приміщень перед прийманням, зменшення розпилу, справність обладнання, механічне очищення зерна.

Винищувальні заходи:

дезинсекція під час сушіння (дія температури), обробка холодом, газова дезинсекція (безкисневе середовище, фумігація), застосування аерозолей (мокра дезинсекція).

–  –  –

1. Властивості зерна.

2. Основні види зрілості.

3. Правила прийому та зберігання зерна на підприємстві.

4. З чого складається зернова маса?

5. Охарактеризувати фізичні властивості зернової маси.

6. Що таке теплоємність та теплопровідність зерна.

7. Охарктеризувати сорбційні властивості зернової маси.

11. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА КРУПИ

11.1. Зерно для виробництва круп та вимоги до його якості Сировиною для виробництва круп є зернові культури, що поділяються на 3 групи:

- власне круп'яні культури: зерно, рису, гречки, проса;

- зерно злакових: пшениця, овес, ячмінь, кукурудза;

- бобові: горох.

Властивості зерна для виробництва круп характеризують:

три групи показників:

1) показники, що характеризують загальний стан зерна. Сюди відноситься колір, свіжість, вміст змішаних домішок не 1-3% для різних культур масова частка вологи. Для деяких не 13,5-16,5% культур регламентується вміст ядра в зерні. Наприклад для зерна гречки - не 71%. Від останнього показника залежить вихід у крупи.

2) показники, що характеризують круп'яні властивості і впливають на вихід круп, питомі витрати електроенергії.

Сюди відносяться: плівчастість зерна, тобто % оболонок до маси очищеного зерна (чим менше плівчастість, тим краще зерно); однорідність за сортом та розмірами (вирівняність зерна), оскільки різне за розмірами, дрібне зерно знижує на вихід круп; консистенція ядра ендосперму (скловидне чи мучнисте); маса 1000 зерен (або абсолютна маса); показники, що характеризують споживчі властивості круп, визначається після варіння за смаком, кольором, часом варіння, коефіцієнтом розварюваності.

11.2. Асортимент круп і показники їх якості.

Крупи є центральною частиною зерна, звільненою від оболонок, зародку і (частково або повністю) алейронового прошарку.

Асортимент круп'яної продукції поділяється на 5 груп: крупи неподрібнені: рисі шліфований, рис полірований, пшоно, ядриця гречана, вівсяна неподрібнена, горох цілий; крупи подрібнені шліфовані - перлові (із ячміню), "Полтавська" та "Артек" (із пшениці), кукурудзяні шліфовані (мають 5 номерів за розмірами); крупи подрібнені: ячні (із ячменю), вівсяні, кукурудзяні, які поділяються за розмірами на 3 номери; пластівці - є продуктом подальшої переробки круп (плющені); купи підвищеної харчової цінності - виготовляють із суміші 2-3 видів розмеленої крупи з введення збагачувачів (наприклад, СЗМ).

Всі крупи, що виробляються з різних культур, залежно від якості поділяються на сорти: вищий, перший, другий тощо, номери.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 25 |
Похожие работы:

«Огляди. Полеміка. Обмін досвідом ОГЛЯДИ. ПОЛЕМІКА. ОБМІН ДОСВІДОМ Лист до редакції (для обговорення) УДК 535.1 ПРО КВАНТОВОМЕХАНІЧНІ ТА КЛАСИЧНІ ЗАСОБИ ОПИСУ ХВИЛЬОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФОТОНІВ Дем’яненко П. О., к.т.н., доцент; Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна ABOUT QUANTUM AND CLASSICAL MEANS OF DESCRIBING THE WAVE PROPERTIES PHOTON Demianenko P., Cand. Of Sci (Technics), associate prof.; Zinkovsky Yu....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ На правах рукопису Сухотеріна Марія Ігорівна УДК 65.014.1:621:364(043.3/.5) МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Одеса-2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«Національний лісотехнічний університет України 10. Стойко С.М. Екологічні та соціально-економічні мотиви створення у транскордонному регіоні Розточчя білатерального українсько-польського резервату та його багатогранне значення / С.М. Стойко // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 11-17.11. Стойко С.М. Концепція міжнародної мережі біосферних резерватів та критерії функціонального призначення українсько-польського біосферного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ БАРАБАШ АНАСТАСІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 547-305 + 547.71+547.284 ПОСЛІДОВНІ МЕТИЛЕНУВАННЯ КАРБОНІЛЬНИХ СПОЛУК ТА ОКСАЦИКЛІВ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСОНІЙМЕТИЛІДОМ 02.00.03 – органічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної хімії та технології органічних речовин хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету...»

«АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД УДК 727.3 Аспірант Кіщенко А. О. Науковий керівник: канд. арх., доц. Костенко О. Я. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет будівництва і архітектури АРХІТЕКТУРА ВИЩОГО УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація. У статті розглядаються питання, що виникають при формуванні інтегрального простору вищих навчальних закладів (ВНЗ). Формулюється концепція організації простору такого типу будівель. Ключові...»

«УДК 354:353:352.07 Гура Я.В., здобувач Академії муніципального управління ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Визначено основні підходи до побудови державної регіональної політики. Обгрунтовано підходи, параметри регіонального зростання які визначаються кількістю і якістю природних ресурсів. Определены основные подходы к построению государственной региональной политики. Обоснованы подходы, параметры регионального роста которые определяются количеством и качеством природных...»

«О. Д. Азаров С. І. Перевозніков Н. О. Біліченко В. С. Озеранський ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Об’єкт тестування Формальна Апаратна декомпозиція декомпозиція Структура компонентів Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет О. Д. Азаров С. І. Перевозніков Н. О. Біліченко В. С. Озеранський ДІАГНОСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX УДК 94+613(477.41)1904/1917 Г. О. Андріяка МЕДИЧНО-САНІТАРНЕ Й МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВЩИНИ У 1904-1914 рр. Реформування медичної галузі на території Київської губернії стало одним з негайних впроваджень владою заходів щодо покращення медичного забезпечення населення. На зміну морально застарілим Приказам громадської опіки, що показали свою...»

«81 ІІ. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УДК 330.567.2/4 : 581.526.42 : 504 Т. Б. БАС Національний лісотехнічний університет України ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Розглянуто сутність послуг лісових екосистем. Наведено і допрацьовано їх класифікацію. Обґрунтовано поняття конкурентності і виключності у споживанні. Проаналізовано кожну послугу за цими ознаками. Висвітлено важливість послуг лісових екосистем та...»

«Український державний лісотехнічний університет 10. Мифы народов мира: В 2 т. М, 1991, т.1. 671 с.11. Пугачова Н.Т. София Киевская как источник реконструкции модели мира древнерусской культуры// Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историкофилософские очерки). К.: Наук. думка, 1988. С. 119-125.12. Голиченко Т.С. Славянская мифология и античная культура// Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки). К.: Наук. думка, 1988. С. 92-100. 13....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»