WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 25 |

«ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «Типові технологічні об’єкти, технології і процеси сільськогосподарських виробництв» для підготовки фахівців ...»

-- [ Страница 16 ] --

Товсту ромбовидну, квадратну або пластоподібну стружку отримують з підмороженого, підгнилого буряка. При нарізанні буряка в стружку до 10 % рослинних клітин розриваються безпосередньо ножами, 20…30 % клітин у прилеглих шарах роздавлюються. Буряковий сік з цих клітин легко вимивається в дифузійному апараті. З непошкоджених клітин сік вилучають дифузією через стінки після денатурації білків протоплазми в клітках.

Підготовка буряка до дифузійного процесу включає наступні операції:

гідравлічну подачу, мийку, зважування буряка, здрібнення його в стружку.

Гідравлічна подача. Подачу буряка з бурячної на завод здійснюють по похилому жолобу гідравлічного транспортера водним потоком. Таким чином, буряк вже на етапі подачі піддається частковому миттю та відділенню домішок.

Для цього гідротранспортер забезпечений спеціальними пристроями: ботво-,

9.3. Отримання дифузійного соку

Мета даної технологічної операції – вилучення з бурякової стружки максимальної кількості цукрози. Для цього стружку обробляють протитоком у воді при температурі 70…75 °С, внаслідок такого впливу протоплазма (білок рослинних клітин) денатурує, практично вся цукроза та деяка частина розчинених нецукрів через стінки клітин переходять (дифундують) у воду.

Суміш бурякового соку та води називають дифузійним соком. Тривалість дифундування становить 70…80 хвилин.

Дифузійний сік отримують у безперервно діючих протиточних дифузійних апаратах. Схематично процес можна представити таким чином: з одного кінця в апарат подається стружка, а з іншого – вода, які рухаються назустріч один одному. В усіх частинах апарату дифузія йде інтенсивно, бо всюди зберігається різниця концентрації (вміст цукру в свіжій стружці вище, ніж кінцева концентрація його в дифузійному соці, а цукор в жомі, навіть при його низькому вмісті, здатний вимиватись чистою водою, що знов поступає в апарат). Процес дифузії закінчується тоді, коли концентрація цукру в стружці та у воді стає приблизно однаковою.

Висолоджену стружку (жом) направляють на жомовіджимні преси.

Віджатий жом з вологістю 13…14 % транспортують у жомосховище, а жомопресову воду направляють на дифузію з метою повернення у виробництво цукру після віджимання жому.

На стадії отримання дифузійного соку можливе газоутворення, викликане життєдіяльністю мікроорганізмів, що попали на дифузію разом зі стружкою внаслідок поганого миття буряка, а також разом з водою.

Для боротьби з газоутворенням необхідно:

стежити, щоб буряк добре відмивався від бруду;

дезінфікувати стружку формаліном при переробці пошкодженого коріння буряка;

зменшувати час знаходження сокостружечної суміші в дифузійних апаратах;

знижувати температуру дифузії.

Очищення дифузійного соку Дифузійний сік являє собою полікомпонентну систему, в якій міститься 16…17 % сухих речовин, з яких 14…15 % цукрози і 2 % – нецукрів (розчинні пектинові речовини та продукти їх розпаду, редукуючі цукри, амінокислоти, слабі азотисті основи, солі органічних та неорганічних кислот). Крім того, в соці міститься 1,5…3 г/л мезги. Сік має чорний колір, кислу реакцію (рН становить 6,0…6,5), містить обривки клітинних тканин, палстівці зкоагульованого білку, розчинних нецукрів, які перешкоджають отриманню кристалічної цукрози та збільшують втрати цукрози з меласою.

Тому потрібне очищення соку, яке здійснюють у декілька стадій:

обробка вапном (дефекація);

видалення надлишку вапна діоксидом вуглеводу (сатурація з фільтруванням);

знебарвлення та знезаражування соку (сільфітація).

Дефекація соку. Мета операції – нейтралізувати кисле середовище дифузійного соку, утворення щільного осаду і більш прозорого розчину.

Обробку соку здійснюють у дві стадії.

На першій стадіїї (переддефекації) відбувається:

нейтралізація фосфорної, щавелевої, оксилимонної, лимонної, винної та інших кислот і їх осадження у вигляді нерозчинних солей кальцію;

коагулювання білків, сапонінів та фарбувальних речовин дифузійного соку.

Тривалість переддефекації становить 4 хвилини, обробка ведеться при температурі 88…90 °С. Дифузійний сік обробляють вапном у вигляді вапняного молока Са(ОН)2.

На основній стадії сік ще раз обробляють вапняним молоком (2,5 % до маси переробленого буряка). Температура 88…90 °С, тривалість 10 хвилин.

При цьому відбувається створення надлишку вапна для першої сатурації.

Сатурація. Мета операції – осадження надлишку вапна вуглекислим газом. Сатурація проводиться в два етапи. Першу сатурацію проводять в протитоці при температурі 80…85 °С протягом 10 хвилин. На першому етапі все надлишкове вапно випадає в осад у вигляді СаСО3. Сік фільтрують.

Під час другої сатурації відбувається додаткове фізико-хімічне очищення соку внаслідок адсорбції на поверхні частинок СаСО3 солей кальцію, поверхнево-активних речовин та інших нецукрів. Сік знову фільтрують. Другу сатурацію ведуть при температурі кипіння соку 101…102 °С протягом 10 хвилин.

Першу сатурацію проводять в одноступіпчатих або двоступінчатих протиточних сатураторах.

Сатурація в два рівні дає можливість досягнути більш високого рівня очищення соку, отримати компактні агломеровані стійкі частинки осаду, як і добре відділяється відстоюванням або фільтруванням.

Для видалення осаду з соку першої сатурації його піддають або відстоюванню та фільтруванню згущеної частини соку, або згущенню суспензії в листових фільтрах, а потім фільтруванню її в вакуум-фільтрах.

Фільтрацією називають процес відділення рідини від зважених в ній частинок за допомогою пористих перегородок.

Сік другої сатурації в розчині містить невелику кількість карбонату калію та натрію, солей кальцію, цукрозу, а в осаду – СаСО3 з адсорбованими нецукрами. Для його фільтрації застосовують листові фільтри, фільтри з відцентрованим вивантаженням осаду та дискові фільтри.

Сульфітація. Для знебарвлення забарвлюючих речовин, зменшення в’язкості та стерилізації соку його обробляють сірчистим газом (SО2). Цю стадію називають сульфітацією.

Газ, що подається, реагує з водою дифузійного соку з утворенням сірчастої кислоти Н2SО3, яка надалі:

відновлює забарвлені речовини соку до безбарвних з’єднань (ефект знебарвлення соку);

взаємодіє з карбонатом калію, який міститься в соку і має лужну реакцію з утворенням нейтрального сульфату калію; при цьому знижується лужність соку, що полегшує процес кристалізації цукрози, знижуючи її втрати з меласою.

Сульфітацію проводять в рідинно-струменевих сільфітаторах. Сульфітатор складається з циліндричного корпусу, до якого зверху прикріплений сепаратор, призначений для відділення рідини від відпрацьованого газу. У камеру під тиском поступає сік (сироп) та розвилюєтьсятам, створюючи розрідження. Під дією цього розрідження в камеру засмоктується сульфітаційний газ та змішується з продуктом.

Згущення соку Для підвищення вмісту сухих речовин в продукті сік випаровують.

Випаровування проводять з мінімальними витратами тепла та змінами соку.

Внаслідок випаровування вміст сухих речовин в соку підвищується до 65 %.

Випаровування соку. Випаровування соку здійснюють у випарних установках з багаторазовим використанням пари. Випарні апарати працюють безперервно, тобто в них весь час поступає рідкий сік на випаровування та безперервно відводиться густий сік, який називають сиропом.

За важливістю функцій, що виконуються, випарна установка займає центральне місце в технологічній та тепловій схемах заводу.

При згущенні соку випаровуванням частина нецукрів випадає в осад, збільшується кольоровість та концентрація редукуючих речовин, що викликає необхідність сульфітації та фільтрації сиропу перед уварюванням.

Очищення сиропу здійснюють головним чином до часткового знебарвлення його сульфітацією, тобто обробкою сірчастим газом (SO)2. Сироп разом з клеровкою жовтого цукру нагрівають до темпераутри 85 °С, сульфітують до рН 7,5...8,0 та фільтрують.

Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен мати приблизно такий склад: сухих речовин – 62...65 %, цукор – 58...59 %, нецукри – 4...5 %, доброякісність – 91...93 од., лужність – 0,0005 %, кольоровість – 15...20 од.

Отримання кристалічного цукру з соку проводять в декілька етапів.

Спочатку його уварюють у вакуум-апараті до вмісту сухих речовин 92,5...93,5 %. При цьому частина цукрози викристалізовується, утворюючи суміш кристалів та міжкристального розчину (утфелю).

Утфель являє собою двофазну в’язку масу з вмістом 45...60 % кристалів цукру, а інше – міжкристалевий розчин.

При центрифугуванні кристали цукру відділяють від розчину. Для видалення жовтого забарвлення цукру проводять відбілювання цукру-піску гарячою водою. Сиропи, отримані після центрифугування та відбілювання, знов уварюють до утфеля і отримують цукор ІІ кристалізації.

Для кращої кристалізації на данній стадії вводять затравку (цукрову пудру).

Щоб отримати кристалічний цукор, тверду фазу відділяють від рідкої механічним способом на центрифугах. Називають цей процес центрифугуванням (фуговкою). Центрифугуванням видаляють велику частину міжкристалевого розчину, який після центрифугування називають першим відтоком.

На критсалах цукру після центрифугування залишається тонка плівка, яка надаєцукру жовтий колір. Щоб видалити її, шар цукру в центрифузі промивають артезіанською воодою, нагрітою до 80...90 °С, внаслідок чого утворюється другий відтік. Тривалість промивання цукру складає 15...30 сек.

При помиванні цукру гарячою водою розчиняється значна кількість кристалічного цукру. Тому частину води, яку використовують для пормивання, замінюють цукровим розчином (сиропом з випарної установки, відтоками та ін.).

Вологість цукру, відвантаженого з центрифуги, коливається в межах 0,5...1,5 %, а температура 70...80 °С, що викликає необхідність сушіння цукру для запобігання утворення грудочок.

Центросушильна установка складається з двох сталевих барабанів, що похило обертаються, з лопатками усередині. Один барабан – сушильний, другий – охолоджувальний. Через багаторазове пересипання цукор висушують до вмісту в ньому вологи 0,05...0,1 % та температури не більше 30 °С.

Висушений цукор-пісок зважують і пакують.

Зберігають його в сухих приміщеннях, які добре вентилюються при відносній вологості 55...70 % і температурі на 4...6 °С вище, ніж температура зовнішнього повітря.

–  –  –

1. Які вимоги ставлять до сировини цукрового виробництва.

2. Наведіть приклади взаємозв'язку між загальними і технологічними властивостями цукрового буряка як соновної сировини виробництва цукру.

3. Основні стадії технологічного процессу виробництва цукру.

Особливості проведення.

4. Вимоги до якості цукру.

5. Особливості зберігання цукру-піску.

10. ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

10.1. Основні поняття.

Зернові культури - це усі сільськогосподарські культури, які мають своїм плодом зернівку (виключення - гречка - її плід "горішок").

Поділяють (класифікують) зернові за призначенням: І. Хлібні злаки:

першої групи (пшениця, жито, тритикале, ячмінь); другої групи (гречка, рис, просо, сорго, кукурудза). П. Бобові (квасоля, горох, боби, чина...). II. Олійні соняшник, рицина, рапс, льон). Розрізняють технічну та фізіологічну зрілість зерна.

Технічна зрілість - збирати, обмолочувати можна але насіннєві та технологічні властивості зерна дещо занижені. Фізіологічна зрілість - зерно має найвищу схожість та енергію проростання - настає через деякій час зберігання.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 25 |
Похожие работы:

«Український державний лісотехнічний університет 10. Мифы народов мира: В 2 т. М, 1991, т.1. 671 с.11. Пугачова Н.Т. София Киевская как источник реконструкции модели мира древнерусской культуры// Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историкофилософские очерки). К.: Наук. думка, 1988. С. 119-125.12. Голиченко Т.С. Славянская мифология и античная культура// Отечественная общественная мысль эпохи средневековья (историко-философские очерки). К.: Наук. думка, 1988. С. 92-100. 13....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЗАГІРСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 004.852 МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕДАЧІ РАДІОНУКЛІДІВ З ҐРУНТУ У РОСЛИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНИХ МЕРЕЖ БАЙЄСА 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Навчально-науковому комплексі “Інститут прикладного...»

«Держава і право • Випуск 62 / [авт.-упоряд. В. П. Андрущенко (кер.) та ін.]. –. К.: Знання України, 2003. – Режим доступу: http://www.npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ifon_kifi_Filosofiya%20polituku/10.html. 3. Бойко О. Філософія: курс лекцій: у2-х ч / [уклад. О. Бойко]. – Ч. 1. Історія світової та української філософії. – Суми, 2010. – С. 4. 4. Танцюра В. І. Політична історія України: посіб. для студ. вищ. навч. закл [Електронний ресурс]. – К.: Академія, 2001. – Режим до ступу:...»

«ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 41, №3. УДК 378.147 Добровольська Наталія Леонідівна викладач кафедри іноземних мов Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна natulyadob@rambler.ru КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація. Роботу присвячено впровадженню нових інформаційних технологій у процес навчання англійської мови студентів технічних вищих...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО тричастинну форму з ознаками концентричності, тому початкова тема звучить ще раз у фіналі другої частини, обрамлюючи її і створюючи враження певної фантастичності. Отже, третя редакція Другої симфонії Ревуцького вражає майстерністю інструментовки. Її оновлене звучання є свідченням того, що композитор особливу увагу приділив тембрам дерев’яних духових інструментів, зумів розкрити широкий спектр їх виразових можливостей як в ансамблевому, так і в сольному звучанні. Щодо фагота,...»

«115 УДК 027.7(477-25)”18-19”:002.2 З. Б. Афанасьєва Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського БІБЛІОТЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЄВА СЕРЕДИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.: ІСТОРИКОМ. КНИГОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ КНИГОЗБІРЕНЬ ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ ТА ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ) Розглянуто заснування та функціонування бібліотек Інституту шляхетних дівчат та Політехнічного інституту, охарактеризовано їх фундаментальні та спеціалізовані фонди, проаналізовано організацію їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 48132 -21, факс (044) 236-1049 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 14.11.2014 № 1/9-593 На № від Управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти, керівникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів На виконання Указу Президента України від 29 жовтня 2014 року № 830/2014 “Про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» СМЕТАНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ УДК 657.6:65.01:005 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук КИЇВ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ БЕРЛІЗЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА УДК 621.742 РЕГУЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ ЛИВАРНИХ ФОРМ І СТРИЖНІВ НА ЕТАПАХ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ СКЛАДУ РІДКОСКЛЯНИХ ХОЛОДНОТВЕРДІЮЧИХ СУМІШЕЙ Спеціальність 05.16.04 – Ливарне виробництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Національному технічному університеті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Соломаха Олександр Вікторович УДК 681.527.2 ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ В СИСТЕМАХ ЗРОШЕННЯ Спеціальність 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мелітополь – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»