WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Лекція 30 Розділ 5. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОВІРКИ ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ В області проектування аналогових засобів вимірювання, серійне виробництво яких було ...»

Лекція 30

Розділ 5. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОВІРКИ ЦИФРОВИХ

ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

В області проектування аналогових засобів вимірювання, серійне виробництво

яких було розпочато на початку нинішнього століття, накопичений великий досвід,

викладений в цілому ряді монографій і підручників як у вітчизняній, так і в іноземній

літературі [17, 37, 46, 49, 51]. Серійне виробництво цифрових вимірювальних

приладів було розпочато наприкінці 50-х років. В області проектування ЦВП, заснованої на використанні ряду суміжних областей знання, зокрема обчислювальної техніки та електроніки, відбувається інтенсивний процес накопичення знань і досвіду, який буде завершено методиками програмного проектування різних типів ЦВП на базі широкого застосування мікропроцесорів, керованих функціональних перетворювачів, керованих елементів пам'яті і стандартних, інтерфейсів.

В даному розділі викладені початкові основи проектування цифрових вимірювальних приладів у вигляді основних принципів проектування засобів вимірювань, основ синтезу цифрових автоматів ЦВП, послідовностей розрахунку основних типів ЦВП, особливостей застосування в ЦВП мікропроцесорів і описи інтерфейсів цифрових вимірювальних приладів.

5.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ

При створенні нових складних засобів вимірювальної техніки розробники керуються основними положеннями метрології, теоретичних основ даної галузі техніки, теорії автоматичного регулювання, теорії зв'язку, теорії систем та досвідом, накопиченим в області проектування засобів вимірювання. Сукупність знань, використовуваних при створенні іових засобів вимірювань, стала настільки великою, що вимагає свого логічного упорядкування. Однією з форм логічного упорядкування є формулювання основних положень чи принципів у цій галузі знань. На основі накопиченого досвіду проектування, узагальненого у відповідних державних стандартах, і специфіки засобів вимірювань можна сформулювати такі основні принципи створення нових засобів вимірювальної техніки, на застосування яких у даний час в більшій чи меншій мірі ґрунтується проектування засобів вимірювань.

Принцип інформативності - гомоморфності подання даної властивості об'єкта вихідним сигналом засоби вимірювання. Інформативність характеризується точністю, швидкодією і чутливістю засобів вимірювань. Ці характеристики для засобів вимірювання електричних і магнітних величин встановлюються технічним завданням на ЗВ і технічними умовами згідно ГОСТ 22261-82 і ГОСТ 14014-82 і забезпечуються відповідними структурними, функціональними та метрологічними аналізами і розрахунками. Розроблено численні методи, що забезпечують можливість реалізації заданої економічно доцільною інформативності засобів вимірювань. До них відносяться: методи вимірювань, методи вимірювальних перетворень, методи підвищення точності вимірювань, методи відтворення величин із заданими розмірами, методи індикації і т. д.

Принцип інваріантності - несхильність результату вимірювального перетворення впливу змін впливових факторів: зовнішніх впливають величин, внутрішніх параметрів засобу вимірювання і неінформативних параметрів вхідного сигналу засобу вимірювання.

Все більш складні методи корекції реалізуються в даний час програмно на основі використання мікропроцесорів.

Принцип не порушення природного функціонування об'єкта дослідження мінімальність впливу засобів вимірювання на об'єкт дослідження. На основі принципу не порушення об'єкта розроблено методи вимірювальних перетворень, що забезпечують мінімальні енергетичні, фізичні, хімічні та інші зворотні впливу засоби вимірювання на об'єкт. Прикладом таких методів можуть служити безконтактні методи вимірювання температури і ін.

Принцип багатофункціональності - економічно доцільна максимальна універсальність засоби вимірювання, встановлює доцільність реалізації таких засобів вимірювань, за допомогою яких можна було б вирішувати найбільше число вимірювальних задач в даній галузі техніки.

Реалізація принципу багатофункціональності ґрунтується на використанні мікропроцесорів, забезпечуючи - засобам вимірювань універсальність обробкою результатів вимірювань.

Принцип агрегативної – взаємно стяжності засобів вимірювань між собою та іншими технічними засобами. Принцип агрегативної встановлюється Державною системою приладів (ГОСТ 13003-67 і ГОСТ 13418- 79 Е). Цей принцип забезпечує можливість спільного системного використання засобів вимірювань і інших пристроїв в автономних вимірювальних системах, в агрегатованих комплексних засобах вимірювань певної групи вимірюваних величин, в вимірювально-обчислювальних комплексах, створюваних не шляхом індивідуального проектування, а шляхом проектної компонування за заздалегідь складеним технічним нормативам і методичним вказівкам.

Сумісність засобів вимірювань і інших блоків забезпечується в усіх необхідних в кожному окремому випадку аспектах:

в метрологічному - згідно стандартам Державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ); ГОСТ 22261-82; ГОСТ 14014-82- ГОСТ 22335-77;

у функціонально-інформаційному, зокрема у вигляді інтерфейсів з іншими засобами вимірювань і засобами обчислювальної техніки, ГОСТ 26.003-80;

в конструктивному - згідно ГСП, зокрема системою УТК - універсальних типових конструкцій (ГОСТ 20504-81 «Прилади і засоби автоматизації ГСП.

Агрегатовані комплекси. Системи уніфікованих типових конструкцій. Типи і основні параметри).

В експлуатаційному і енергетичному - згідно ГОСТ 22261-82 «Засоби вимірювань електричних величин. Загальні технічні умови »і ГОСТ 14014-82.

Принцип технічної реалізованості - відповідність проекту засоби вимірювання технологічних можливостей виробництва, характеристикам матеріалів і комплектуючих вузлів і деталей.

Принцип надійності та метрологічну стабільності - відповідність ймовірності нормального функціонування засобу вимірювання протягом даного терміну і в заданих умовах заданому економічно доцільному значенням характеристики надійності (ГОСТ 27.002-83) «Надійність в техніці, терміни та визначення». Надійність засобів вимірювань регламентується ГОСТ 13216-74 «Прилади і засоби автоматизації ГСП. Надійність. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», а також ГОСТ 22261-82 і ГОСТ 14014-82. Розроблено методи, що забезпечують можливість створення засобів вимірювань з заданими характеристиками надійності.

Принцип оптимальності засоби вимірювання в техніко-економічному сенсі що досягається одночасно мінімальність складності та вартості при повній відповідності всім заданим характеристикам, викладеним в технічних вимогах, складених відповідно до ГОСТ 22261-82 н ГОСТ 14014-82, зокрема оптимальним розподілом функцій між апаратною і програмною частиною ЗВ.

Принцип ергономічності - відповідність характеристик створюваного засоби вимірювання антропологічним, оптичним, акустичним, психічним та іншим характеристикам оператора, оптимізуючи його діяльність. Цей принцип встановлюється стандартом ГОСТ 22975-78 «Система,« людина - машина ».

Загальні ергономічні вимоги. Класифікація ».

Перераховані принципи не є незалежними. Принцип інформативності, наприклад, пов'язаний з принципами інваріантності і не порушення природного функціонування об'єкта дослідження. Посилення другого або третього принципу призводить до посилення першого. І навпаки, ослаблення принципу інваріантності або принципу не порушення спричиняє втрату інформативності, т. Е. Порушення першого принципу. Посилення або послаблення дії окремих принципів проводиться залежно від ступеня їх важливості. При вирішенні конкретної задачі принципи можуть бути ранжовані за ступенем їх впливу на досягнення кінцевої мети, наприклад, шляхом експертного опитування компетентних фахівців, або на основі заданих умов, вимог технічного завдання.

Важливою особливістю конструювання сучасних складних цифрових засобів вимірювальної техніки та автоматики є перехід до програмного конструюванню, який став можливим завдяки широкому впровадженню в ці пристрої мікропроцесорів і мікрокалькуляторів. Конструювання, наприклад, цифрових вимірювальних приладів та інформаційно-вимірювальних систем при наявності серійно-виготовлених блоків і агрегатів все частіше зводиться нині до проектної компонуванні і конструюванню нового цифрового автомата, за допомогою якого реалізується автоматичне функціонування всього ЦВП або ІВС. Складність цифрових автоматів по їх структурі і зв'язках зростає значно швидше росту складності реалізованих ними функцій.

Налагодження та регулювання такого ЦВП або ИИС володіють великою трудомісткістю і займають багато часу, так як необхідна зміна функціонування ЦВП або ІВС може бути реалізовано тільки шляхом перепайки плат, зміни складу і зв'язків "цифрового автомата з блоками ЦВП. Введення до складу ЦВП мікропроцесора забезпечило можливість реалізації програмного конструювання нового цифрового вимірювального приладу шляхом створення програми команд для управління всіма блоками ЦВП. в цьому випадку необхідна зміна функціонування ЦВП реалізується без порушення його плат тільки шляхом складання і внесення в пам'ять мікропроцесора нової зміненої програми функціонування ЦВП.

Конструювання сучасних складних багатоелементних засобів автоматики, обчислювальної та вимірювальної техніки в даний час стає все більш трудомістким.

Це стало однією з причин швидкого розвитку автоматизації проектування складних виробів,.у тому числі автоматизації проектування засобів вимірювань. Вітчизняної промисловістю створені автоматизовані робочі місця для проектування за основними спеціальностями: для проектування електронних пристроїв, механічних пристроїв і т.

д.

На першому етапі автоматизують проектну компоновку засобів вимірювань на структурно-функціональному рівні, засновану на використанні готової елементної і агрегатної бази. Використання ЕОМ в автоматизованому проектуванні істотно розширює межі реальних вимог до ступеня оптимальності прийнятих рішень.

При створенні нових мікропроцесорних засобів вимірювання стала можливою автоматизація програмного конструювання на базі реалізації найбільш загального принципу-техніко-економічної оптимальності засоби вимірювання.Похожие работы:

«УДК 658:001.895 І.В. Литвин Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД СТЕНФОРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ © Литвин І.В., 2012 Досліджено роль та значення Стенфордського університету у формуванні науковотехнологічного парку “Силіконова долина”. Вивчено особливості формування сприятливої атмосфери та механізмів підтримки і розвитку академічного high-tech підприємництва в Стенфорді. Проведено огляд літературних...»

«УДК 006.032:002 ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ (СТАНДАРТІВ) У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ О.М.Тур У статті здійснюється огляд міжнародних нормативних актів у сфері інформації та документації. Автор аналізує основні вимоги й положення стандартів, що могли б забезпечити надійне документування діяльності й організацію документообігу на належному рівні. Крім того, у статті звертається увага на модифіковані національні версії міжнародних стандартів. Ключові слова: Міжнародна організація зі...»

«Т.Кузь. Побудова концепції реструктуризації та її вплив на діяльність машинобудівних підприємств / Т.Кузь // Галицький економічний вісник. — 2011. — №2(31). — с.117-122 (проблеми мікро та макроекономіки) УДК 658.5 Тетяна КУЗЬ ПОБУДОВА КОНЦЕПЦІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Резюме. Розглянуто теоретичні основи побудови концепції реструктуризації машинобудівних підприємств, розкрито сутність реструктуризації підприємства і запропоновано заходи, передбачені...»

«А.В. Голубєв, В.І. Лисін, I.В. Коваленко, Г.В. Тарасенко ХІМІЯ За редакцією акад. УАН Голубєва А.В. Посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів і Київ УДК 54 ББК 24 Х465 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-5017 від 26.09.12.) Рецензенти: М.С. Слободяник, д.х.н., професор, чл.-кор. HAH України, зав. кафедрою неорганічної хімії...»

«УДК: 330.341.1: 330.131.7 О.В. Кендюхов, А.А. Кривчиков Донецький національний технічний університет О.Р. Беднарська Інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет “Львівська політехніка” РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ Кендюхов О.В., Кривчиков А.А., Беднарська О.Р., 2012 Розглянуто сутність поняття “інноваційний процес”, виділено етапи та принципи інноваційного процесу, досліджено вплив ризиків на інноваційну діяльність підпримства, визначено...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Виноградова Олена Петрівна УДК 622.24.051 РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ІНСТРУМЕНТОМ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ АЛМАЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ Спеціальність 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі «Комп’ютерне матеріалознавство...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор НУХТ, професорС.В. Іванов 2012 р. _ ПРОГРАМА переддипломної практики студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія денної форми навчання СХВАЛЕНО СХВАЛЕНО Вченою радою факультету Вченою радою НУХТ оздоровчих продуктів і харчової Протокол № 6 експертизи від 26 січня 2012 р Протокол № 7 від 23 січня 2012 р СХВАЛЕНО на засіданні кафедри експертизи харчових...»

«Як висновок, можна засвідчити, що збільшення розмірів обхватів ланок нижніх кінцівок відбулося внаслідок виникнення міжм’язової гематоми і наслідками операційного втручання. Висновок Широке використання та поширення методу артроскопії колінного суглоба стимулювало розробку нових методик післяопераційного відновлення. Однак до теперішнього часу рішення цієї проблеми не має однозначного тлумачення в літературі. Впровадження сучасних технологій у травматології безсумнівно позитивно впливає на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Г АР К У Ш А С е р г і й В о ло д и м и р о ви ч У Д К 6 2 1.3 9 1 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ БЕЗПРОВОДОВИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ МЕРЕЖНИХ РЕСУРСІВ 0 5.1 2.0 2 – Т е л е к о м ун і к а ц і й н і с и с те м и т а м е р е ж і А в то р е ф е р а т д и с е р та ц і ї н а зд о б ут тя н а ук о во г о с т уп е н я д о к то р а те х н і ч н и х н а ук Харків...»

«Національний лісотехнічний університет України 20. Schulte, A. and Mrosek, T. 2006 Analysis and assessment of the forestry and woodprocessing industry cluster in the State of North-Rhine/Westphalia, Germany. Forstarchiv 4, 136-141.21. Jaensch, K. and Harsche, J. 2007. Der Cluster Forst und Holz in Hessen. Bestandsanalyse und Entwicklungschancen. Studie im Auftrag des Hessischen Ministerium fr Umwelt, lndlichen Raum und Verbraucherschutz. (in German) [Cluster forest and wood in Hesse]. Hessen...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»