WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |

«ДІЙСНІСТЬ – ДУМКА – ДОСЛІД Матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених (30-31 березня 2006 року) Випуск 3 Слов’янськ:СДПУ, 2006 Дійсність – думка – ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Слов’янський державний педагогічний університет

ДІЙСНІСТЬ – ДУМКА – ДОСЛІД

Матеріали

3-ї загальноуніверситетської наукової конференції

молодих учених

(30-31 березня 2006 року)

Випуск 3

Слов’янськ:СДПУ, 2006

Дійсність – думка – дослід.

Матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції

молодих учених (30-31 березня 2006 року) / Відп. ред. проф.

Глущенко В.А. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. –

Вип. 3. – 182 с.

У збірнику вміщено матеріали 3-ї загальноуніверситетської наукової конференції молодих учених, що проходила 30 – 31 березня 2006 року в Слов’янському державному педагогічному університеті.

Розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень молодих учених у галузі психологічних, педагогічних, філологічних, філософських та фізико-математичних наук.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Редакційна колегія:

В.А. Глущенко – доктор філологічних наук, професор;

І.А. Хижняк – кандидат педагогічних наук, доцент;

Г.М. Куцак – кандидат філологічних наук, доцент;

О.Г. Набока – кандидат педагогічних наук, доцент;

В.М. Овчаренко – кандидат філологічних наук;

І.В. Сергєєва – кандидат психологічних наук;

С.О. Чайченко – кандидат фізико-математичних наук.

Друкується за рішенням ученої ради Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 6 від 16 лютого 2006 року).

Укладач:

О.Г. Набока – кандидат педагогічних наук, доцент;

Технічний секретар:

І.Р. Пучков.

© Слов’янський державний педагогічний університет Гуманітарні науки: педагогічний цикл 3

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ:

педагогічний цикл Алеко О.А.

ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ Кожна цивілізована суверенна держава забезпечує своє самозбереження і самовідтворення в наступних поколіннях через культуру і освіту, через відродження національних традицій.

Майбутнє нашої держави неможливо собі уявити без відродження національної української культури. Український народ не повинний втратити жодного культурного надбання, які отримав протягом свого існування. Одним з таких неоціненних надбань нашого народу є створення української народної іграшки.

Іграшка – вірний друг та супутник нашого дитинства. Все в житті змінюється, а дещо навіть стрімко, кардинально. Сучасні діти, за твердженням учених, істотно відрізняються від своїх однолітків, які жили раніше: грають в інші ігри, бавляться іншими іграшками, цікавляться іншими книжками. Все це істотно впливає на особистісне становлення сьогоднішніх малюків. Авторитетні висновки вітчизняних та зарубіжних психологів і педагогів дають підставу стверджувати: сучасні дитячі іграшки – могутній чинник виховання дітей, один з вагомих морально-естетичних орієнтирів, засобів соціалізації дитини [2].

Сьогодні іграшковий арсенал у крамницях і на ринках дуже широкий, і за наявністю коштів можна придбати будь-яку іграшку.

Але вивчення та обстеження цього іграшкового асортименту приводить нас до сумних висновків: лише чверть з нього становлять чудові, високоякісні іграшки та розвивальні ігри (конструктори, мозаїки, пазли, головоломки тощо). І майже третину асортименту становлять іграшки з агресивними характеристиками: це всілякі монстри, страховиська переважно сіро-бурого кольору. Чи не половина з них має ознаки агресивної поведінки, оснащена різноманітною зброєю. Дитина, яка користується такими іграшками, і сама поступово стає агресивною, у неї формується спотворена картина світу, в якій ненорма стає нормою.

На наш погляд саме українська народна іграшка допоможе нам не тільки познайомити дітей з національною культурою, традиціями, народними коренями, а й сприятиме вихованню в дошкільників Гуманітарні науки: педагогічний цикл людяності, доброти, співчуття, працьовитості та інших моральних якостей. Ми вважаємо, що в тому й полягає педагогічна мудрість, щоб органічно поєднувати в думках дітей потяг до нового з потребою в одвічно рідному, традиційному для своєї землі.

Народна іграшка – багатий матеріал для виховання у дітей художнього смаку, має велике значення у вихованні естетичних почуттів. Ознайомлюючи дітей з виробами народних майстрів кераміки чи розпису, з народною іграшкою, ми виховуємо у них повагу до творчої праці людей, бажання і самим створювати красиві речі, декоративні візерунки.

Виховні можливості народної іграшки значно ширші, ніж може здатися на перший погляд. Народне мистецтво дуже доступне дитячому сприйманню, воно несе в собі зрозумілий зміст про дивну красу оточуючого світу, про працю, відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Народна іграшка в дитячих руках є тією ниточкою, яка з’єднує людину з історією її Батьківщини.

Отже предметом дослідження є закономірності розвитку морально-естетичних почуттів за допомогою української народної іграшки.

Мета дослідження: на основі існуючих даних, отриманих в ході експерименту, визначити місце і роль цілеспрямованого навчання у вихованні в дітей морально-естетичних почуттів за допомогою української народної іграшки.

Завдання дослідження:

Систематизувати дані дослідів, присвячених вивченню проблеми розвитку народної іграшки.

Розробити власну методику обстеження знань дітей про українську народну іграшку і провести обстеження.

Викликати у дітей зацікавленість до народної іграшки, збагатити їх знання про неї.

Розробити практичні рекомендації для вихователів, батьків по ознайомленню дітей з українською народною іграшкою і формуванню морально-естетичних почуттів.

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що виховання морально-естетичних почуттів за допомогою української народної іграшки знаходиться в прямій залежності від активної діяльності дошкільників (навчальної, ігрової, трудової, образотворчої); від оформлення інтер’єру у ДНЗ, куточків українського народного мистецтва.

Іграшки кожного народу мають свої педагогічні, художні і технічні традиції. В Україні вони характеризуються Гуманітарні науки: педагогічний цикл 5 інтернаціональністю, оскільки наша держава досить різноманітна за етнографічним складом. Предметом спеціального дослідження народна іграшка стала лише в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Вперше нею зацікавились етнографи. Саме вони і звернули увагу на іграшку як на пам’ятку матеріальної культури і побуту – від первісної культури і до сьогодення.

С.Русова вважала обов’язковим глибоко проаналізувати естетичну творчість народу в іграшці і вказувала на те, що національна іграшка є часткою цієї творчості, отже, часткою всього народу [3].

Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні, отже, відрізняються регіональними та видовими особливостями. В Україні їх можна поділити на кілька видів: дерев’яні, глиняні, м’які (ганчіркові), сирні, солом’яні та іграшки з природного матеріалу.

Іграшки відмінні за кольором, формою, візерунком, оздобленням, технікою виготовлення відповідно до регіону їх виготовлення та авторських задумів. Найвідоміші місця виготовлення іграшок – це Прикарпаття (Косів, Кути), Львівщина (Яворів, Стара Сіль), Полтавщина (Опішня, Хомутець), Дніпропетровщина (Петриківка), Волинь (Ковель). Є свої майстри дитячої іграшки на Київщині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині.

Косовські і кутські іграшки. Характерними для цього регіону є керамічні іграшки. У них витягнуті пропорції, світлий колір (жовтий, зелений, білий) з рослинним геометричним орнаментом.

З усіх глиняних іграшок, які виготовляли в Україні, свищик, напевно, найулюбленіша і найпростіша іграшка для малят. Кутські майстри дарують людям свищики, зроблені у вигляді тварин, птахів, дитячого посуду. А ще славляться Карпати сирною та дерев’яною іграшкою; кожен, хто гостював у Карпатах, привозив додому дитячі сопілки, дудочки, ляльок, писанки, дерев’яний посуд та інші вироби.

Яворівська іграшка має свою давню історію, численні архівні матеріали свідчать про виробництво іграшок ХІХ ст. у так званому Малому Передмісті Явора, де зосередився центр іграшкового промислу. Одна сім’я протягом року виробляла приблизно 3600 дитячих іграшок. В описах асортименту іграшок зазначено, що тут робили коників, пташок, дитячі колиски, меблі для ляльок, посуд, музичні інструменти (сопілки, скрипки, пищалки). Їх виготовляли з дерева: явора, липи, осики, верби, сосни, рідше з бука і груші. Іграшки виходили прості і раціональні за конструкцією, декоративні якості іграшок посилював розпис, виконаний на природному кольорі дерева, що характеризується неперевантаженістю і доцільністю.

Гуманітарні науки: педагогічний цикл Хомутець та Опішня – старовинні гончарні осередки Полтавщини. Славиться Опішня керамічними виробами: куманці, барильця, вази, іграшки, прикрашені рослинним орнаментом. У кольоровій палітрі опішнянських майстрів переважають коричневочервоні, вохристі кольори, зелений, сірий, блакитно-синій, які надають виробам більшої декоративності. Неперевершеним майстром опішнянської дитячої іграшки була Олександра Селюченко. Її вироби, сповнені гумору і невичерпної фантазії, зберігаються у багатьох музеях та приватних колекціях.

У петриківських іграшках переважає рослинний орнамент з фантастично небувалих у природі квітів. У розписах застосовуються мотиви садових квітів – айстр, тюльпанів, троянд; польових квітів – ромашок, волошок та декоративних; їстівних ягід – калини, полуниці, винограду. Петриківські народні іграшки виділяються своєю декоративністю, конструктивністю й орнаментальністю [1].

Констатуючий етап експерименту було спрямовано на виявлення рівня уявлень дітей старшого дошкільного віку про українську народну іграшку.

Ми використовували наступні методи:

індивідуальну бесіду, практичні завдання і вивчення й аналіз документації вихователя і оснащення групової кімнати. Індивідуальна бесіда з дітьми проводилась за такими питаннями: 1) що ти знаєш про українську народну іграшку?; 2) як наші пращури виготовляли іграшку і як її виготовляють сьогодні?; 3) із якого матеріалу виготовляють народну іграшку?; 4) як розписують та чим прикрашають готову іграшку?; 5) в яких містах України виготовляли народну іграшку?; 6) як ти вважаєш, чи потрібна сьогодні народна іграшка?

Результати констатуючого експерименту дали можливість зробити певні висновки, а саме: рівень знань дітей про українську народну іграшку дуже низький (до високого рівня ми віднесли лише 10% дітей, до достатнього рівня – 35% і до низького 55% дітей). Ми вважаємо, що це має певне пояснення. Спостерігаючи за роботою вихователя, проаналізувавши всю наявну документацію, ми прийшли до висновку, що робота по ознайомленню дітей з українською народною іграшкою майже не проводилась. У груповій кімнаті в наявності національний куточок, але в ньому недостатньо наочного матеріалу, мало експонатів, присвячених українській народній іграшці. Тому ми вирішили за необхідне розробити власну методику з формування уявлень у дітей старшого дошкільного віку про українську народну іграшку.

Вивчення психолого-педагогічної літератури дало нам Гуманітарні науки: педагогічний цикл 7 можливість виділити ті уявлення про українську народну іграшку, які будуть доступні розумінню дітей шостого року життя.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«Довідковий посібник з апаратного забезпечення – Модель dx7300 Microtower Персональні системи для бізнесу HP Compaq Business PC © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2006. Відомості, що містяться у цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Microsoft і Windows є товарними знаками компанії Microsoft Corporation у США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3. Саблук П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного агропромислового виробництва / П.Т. Саблук /Економіка АПК. – 2002. № 7. – С. 3 – 14. 4. Інтернет – конференція. Ринок землі.Режим доступу // www.vlasnasprava.info / ua / previous – conferensce.5. Білик В.О. Розвиток ринкових відносин в аграрній сфері економіки / В.О. Білик // Економіка АПК. – 2001. № 3. – С.78 – 81. 6. Крячко В.Г. Становлення ринку виробничого капіталу в сільському господарстві / В.Г. Крячко //...»

«УДК 621.7.014.2 І. О. Сивак, д. т. н., проф.; І. Ю. Кириця; Н. В. Нікітіна ОЦІНКА ЗДЕФОРМОВУВАНОСТІ ЗАГОТОВОК В ПРОЦЕСАХ ХОЛОДНОГО ЗВОРОТНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ Виконано теоретичні та експериментальні дослідження процесу зворотного видавлювання з гідростатичним підпором та без нього. Встановлено, що використання гідростатичного підпору дозволяє не тільки зменшити ступінь використаного ресурсу пластичності, а й отримати рівномірніший його розподіл. Вступ Процес зворотного видавлювання широко...»

«Науковий вісник, 2008, вип. 18.7 сикологічну безпеку та походження. На сьогодні невелика кількість підприємств-виробників (серед них ВАТ Київський ювелірний завод) з власної ініціативи наносять подібне маркування. Не менш загрозливе становище навколо проблем надійності ювелірних сплавів із дорогоцінних металів. Надійність ювелірного виробу, як і безпечність також обумовлюється оптимальним поєднанням легуючих компонентів для забезпечення певної міцності, твердості, пластичності тощо. Такі...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ ЯРМІЛКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 681.518: 004.932: 004.896 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗА ДАНИМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ 05.13.06 – Інформаційні технології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України Науковий керівник доктор...»

«Національний лісотехнічний університет України велосипедних доріжок, лижних спусків, впорядкування мережі стежок природно-пізнавального туризму тощо. Таким чином, природно-рекреаційний потенціал регіону як у цілому, так і окремі його складові використовується в малих обсягах. Існує потреба в розширенні регіональних напрямків рекреаційного використання бальнеологічних, гірських ландшафтних ресурсів та освітньо-пізнавального чинника природно-заповідного фонду. Рекреаційно-туристичний сектор...»

«Аксіологічні аспекти соціально-психологічної практики 255 УДК159.922.2:159.923.2: Костянтин Савченко 159.923.3: 316.612 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКА МОТИВАЦІЇ УСПІХУ Й РІВНЯ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНИХ МОТИВІВ У СТУДЕНТІВ І СЛУХАЧІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ Запропоновано новий показник для кількісної характеристики мотиваційної сфери особистості – рівень актуалізації особистісних мотивів, який розраховується як частка актуалізованих мотивів у загальній кількості мотивів мотиваційної сфери, при...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050503 Машинобудування спеціальність «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» Київ-2011 Методичні вказівки до виконання дипломного проекту освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» для...»

«Ефективна економіка. – 2012. – № 4. – Режим доступу до журналу : Мір://№№ТОесопоту.паука. сот.иа. 4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление / В. Г. Елиферов, В. В. Репин. Серия: Учебники для программы MBA. – М.: Инфра-М, 2004. – 320 с. 5. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня / М. Хаммер – М.: Добрая книга, 2005. – 336с. 6. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. В.В. Репин, В.Г. Елиферов– 6-е изд. – М.: РИА “Стандарты и качество”,...»

«Технічні науки 3. Анісімов А.В., Кулябко П.П., Терещенко В.М. Паралельні алгоритми в дослідженнях неперервних систем. – К.: РВЦ Київський університет, 1999. – 55 c.4. Антонов А.С., Воеводин Вл.В. Новый подход к построению методов межпроцедурного анализа программ // Материалы международной конференции УкрПРОГ-98. – К. – 1998. – С. 77-84.5. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Подання потокового графа алгоритму структурною матрицею // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»