WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10 Приведены результаты роста надземной биомассы кукурузы обычной – Zea Мета роботи – ...»

Національний лісотехнічний університет України Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.10

Приведены результаты роста надземной биомассы кукурузы обычной – Zea Мета роботи – дослідити діяльність найбільших глобальних транснаціmays L. в условиях учебно-научно-производственного отдела (УНПО) Уманского национальних корпорацій у лісопромисловому секторі та вплив впровадження принонального университета садоводства с применением кроличьего навоза и разных доз ципів екологічної відповідальності на результати їх діяльності.

минеральных удобрений. Установлено, что в вариантах опыта, где вносили кроличий Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: дослідити навоз и минеральные удобрения, проявляются наивысшие показатели по всем биометрическим параметрам (высота растений, площадь листьев растения, диаметр растения, загальні тенденції у галузі на світовому рівні, оцінити та проаналізувати діяльвысота крепления початка растения, количество зерен в початках).

ність ТОП-100 галузевих транснаціональних корпорацій, оцінити вплив еколоКлючевые слова: почвы, посевы кукурузы, минеральные удобрения, органичесгічної відповідальності на результати діяльності ТНК.

кие удобрения, кроличий навоз.

Об'єктом дослідження є результати діяльності найбільших світових Bezdyl R.V., Pushkariova-Bezdyl T.M. Agriecological substantiation of efкомпаній у лісопромисловій галузі. Предметом дослідження є наслідки впроваfective entering a rabbit dung for cultivation of the corn – Zea mays L. under дження екологічної відповідальності на результати діяльності найбільших свіconditions of NNVV of Uman State Gardening University тових компаній у лісопромисловій галузі.

The results of growth of an elevated biomass of corn – Zea mays L. after use of the rab

–  –  –Похожие работы:

«УДК 621.01(06) Недашковський О.П.*, Грубка Р.М., Михайлов Д.О., Петряєва І.О., Петров М.Г., Михайлов О.М. Донецький національний технічний університет, кафедра технології машинобудування, * Сніжнянський машинобудівний завод ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ 2DІ 3D-КОМПОНУВАНЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ © Недашковський А.П., Грубка Р.М., Михайлов Д.О., Петряєва І.О., Петров М.Г., Михайлов О.М., 2013 На підставі виконаного аналізу загальних принципів компонування відомих типів технологічних...»

«56 УДК 334.72: 631.17 ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Прокопишин О. С., асистент Львівський національний аграрний університет Розглядаються напрямки технічного забезпечення фермерських господарств шляхом формування різних організаційних форм спільного використання техніки. Аналізуються можливості використання різноманітних організаційних структур та джерела їх фінансування. Обґрунтовується доцільність створення структурованої системи...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА М.В.Гринчак, А.Л.Шаповалов, К.В.Кузьмичова МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ лабораторних робіт за темою «Інформаційні технології MathCad в будівництві» з дисципліни «Інформаційні технології в будівництві і бази даних» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092101 – «Промислове та цивільне будівництво») Харків – ХНАМГ – 2009 УДК 333.13 ББК 65.290-2 Методичні вказівки до...»

«УДК 339.138:330.341.1 Журило В.В. Київський Національній університет імені Тараса Шевченка МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація У статті розглянуто основні етапи процесу комерціалізації інноваційних технологій, основна мета якого забезпечення комерційного ефекту шляхом задоволення ринкових потреб. Ринкова орієнтація процесу комерціалізації технологій потребує широкого застосування низки маркетингових заходів на кожному етапі. У статті зроблено спробу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»