WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Національний лісотехнічний університет України Бирючина виявилася надзвичайно стійким видом до несприятливих умов міського середовища. Мікроскопічні дослідження, здійснені за допомогою ...»

Національний лісотехнічний університет України

Бирючина виявилася

надзвичайно стійким видом

до несприятливих умов

міського середовища. Мікроскопічні дослідження,

здійснені за допомогою світлового мікроскопа з високою роздільною здатністю,

показали, що на клітинному

рівні в листках бирючини на

обох досліджуваних ділянРис. 2. Кулеподібні кущі бирючини вздовж вул. ках паркових і вуличних насаджень практично не спосСтефаника

терігалося характерних ознак порушень процесів росту і розвитку, а саме збільшення кількості продихів, зменшення їхніх лінійних розмірів. А також не встановлено зменшення загальної площі міжклітинного простору.

Отримані результати дають змогу зробити висновок, що бирючину можна Рис. 3. Стрижені кущі бирючини вздовж рекомендувати зеленим госпроспекту відродження подарствам для озеленення територій, які прилягають до підприємств, котрі виділяють у навколишнє повітря забруднювальні домішки, а також уздовж транспортних магістралей.

Література

1. Визначник рослин Українських Карпат. – К. : Наук. думка,1977. - 431 с.

2. Определитель высших растений Украины. – К. : Наук. думка, 1987. - 545 с.

3. Проект організації і розвитку лісового господарства Виноградівського держлісгоспу Закарпатського обласного управління лісового господарства. Том 2, Книга 1 (Рукопис).

4. Кучерявий В.П. Фітомеліорація : навч. посібник. – Львів : Вид-во "Світ", 2003. – 540 с.

УДК 712:56 С.В. Кучерявий – НЛТУ України, м. Львів ТУЯ ЗАХІДНА (THUJA ОССІDENTALIS L.) ТА ЇЇ ФОРМИ

В ОЗЕЛЕНЕННІ МІСТА ЛЬВОВА

Висвітлено проблеми використання туї західної та її основних форм у міському озелененні. Дослідження особливостей генеративного та вегетативного розмноження садових форм туї західної розкрили широкі можливості вирощування їх із живців та відводків, що дає змогу досить швидко отримувати мадивний матеріал, попит на

–  –  –

який з кожним роком зростає. Наявний в Україні і, зокрема на Львівщині, її значний генофонд і чимала кількість форм дає змогу зменшити залежність місцевих озеленювачів від закордонних поставок.

Ключові слова: туя західна, декоративні форми, інтродукція.

S.V. Kucheryaviy – NUFWT of Ukraine, L'viv Arborvitae occidental (Thuja ossidentalis L.) and its forms in L'viv greenery planting The problems of arborvitae occidental and its basic forms use in the city greenery planting are lightened. Research of features of genesic and vegetative reproduction of garden forms of thuja western was exposed by wide possibilities of growing of them from живців and відводків, that enables it is enough quickly to get a planting-stock, demand on which with every year grows. Present in Ukraine and, in particular on L'viv region, it a considerable gene pool and plenty enough of forms enables to decrease dependence of local workers engage in planting trees and shrubs on oversea deliveries.

Keywords: arborvitae occidental, decorative forms, introduction.

Туя західна – північноамериканський вид, який росте на батьківщині на різних ґрунтах, нерідко на підмоклих, поруч з Аbіеs bаlsamea, Рісеа mаrіаnа, Асеr rubrum, Frахіnus nigrа. У Західній Європі, як свідчать літературні дані (Sеnеtа, 1983), туя західна появилась близько 1840 р. В Україні інтродукована в кінці XVIII ст. в дендропарку "Софіївка" ("Деревья и кустарники.

Голосеменние", 1971).

Декоративні форми туї західної поширилися у Львові завдяки професору медичного інституту С. Вільчинському, який їх завозив у 30-х роках минулого століття із арборетума, що в Курніку (Польща) та висаджував у маточнику на вул. Пекарській (у 1952 р., за даними О.Л. Липи, тут налічувалось 10 видів і садових форм туї).

У Львові туя західна вирізняється високою зимостійкістю (І кл), досягає біля 20 м заввишки із стовбуром товщиною 90 см. У згаданому арборетумі в Курніку туя західна, що висаджена у 1840 р., має аналогічну висоту, а діаметр – 140 см. Розмножується туя західна насінням і живцями. Використовується для створення груп, алейних посадок, зелених стін і живоплотів; добре піддається стрижці. Туя західна вирізняється високою стійкістю проти запиленості і загазованості повітря. У вуличних посадках і міських скверах розвивається значно гірше, ніж у парках. Якщо у парках річний приріст пагонів становить 10-12 см, то у вуличних посадках – 5-7 см. У таких місцях вона гірше розгалужується і слабше цвіте та плодоносить. Через відмирання старих гілок губить декоративність.

У зелених насадженнях та декоративних шкілках Львова виявлено 15 садових форм туї західної, які групували за формою крони, формою хвої та кольором хвої.

Форма крони – пірамідальна.

Туя західна форма пірамідальна (f. соmрасtа Саrr.) – невисоке дерево пірамідальної форми із яскраво-зеленою блискучою хвоєю. Висаджена у 1997 р. має висоту 1,3 м. Вирощена із деревного живця.

3. Рослини у ландшафтній архітектурі Національний лісотехнічний університет України Форма крони – колоноподібна.

Туя західна форма рівновершинна (f. fastigiata hort.) – дерево колоноподібної форми з темно-зеленою хвоєю. Характеризується досить швидким ростом: у віці 12 років його висота становить 2,3 м, діаметр крони – 1,5 м, добре плодоносить. Розмножується насінням і живцями.

Туя західна форма колоноподібна (f. соlumnа Sраіth.) – дерево вузькоколоноподібно-регулярної форми із темно-зеленим забарвленням хвої, яке не змінюється впродовж усіх сезонів року. Утворює надзвичайно суворі регулярні алеї та стіни по периметру садово-паркових об'єктів. Рясно плодоносить. Добре розмножується як насінням, так і живцями.

Форма крони – широко або вузькостіжкуваті.

Туя західна форма Вареана (f. wагеanа Nets.) – невелике дерево, має щільну копицеподібну форму крони, хвоя яскраво зелена. Гілки дещо закручені назовні. Росте повільно. У віці 12 років має висоту 1,7 м.

Туя західна форма нитчаста (f. filiformis Beissn.) – невелике дерево з густою гострокопицеподібною кроною. Гілки тонкі ниткоподібні, звислі.

Забарвлення хвої яскраво-зелене. Росте повільно. У віці 12 років має висоту 1,5 м. Розмножується насінням і живцями.

Туя західна форма спіральна (f. sрігаlіs hоrt.) – невисоке дерево колоноподібної форми. Гілки розташовані навколо стовбура у вигляді спіралі.

Хвоя світлозелена. У віці 8 років, має висоту 1,7 м. Добре розмножується живцями.

Форма крони – кулеподібні та яйцеподібні.

Туя західна форма кулеподібна (f. globosa Gord.) – рослина із вираженою кулястою формою, яку творять вгору підняті гілки, покриті ясно-зеленою хвоєю. У 15 років висота кулі досягає 1,6 м, а її діаметр – 1,4 м. Добре розмножується насінням та живцями. В окремі роки має рясне плодоношення.

Туя західна форма куляста карликова (f. гесuгіа nаnа.) – низькоросла форма з густою кроною. Розгалуження плоске, забарвлення ясно-зелене, взимку– сірувато-зелене.

Туя західна форма говея (f. hoveja hоrt.) – низькоросла яйцеподібна форма, галузки утворюють глечикоподібні воронки. Хвоя світло-зелена. Висота у віці 12 років сягає 0,9 м, а діаметр крони – 1,4 м. Розмноження насіневе та живцями. Добре розмножується відводками.

Туя західна форма куляста компактна (f. globosа compacta) – подібна до кулястої (f. globosa), але росте повільніше. У віці 10 років висота 0,9 м, а діаметр 1,2 м. Добре розмножується живцями.

Туя західна форма парасолькоподібна (зонтична) (f.umbraculiferа Веissn.) – плоскокуляста, парасолькоподібна крона. У перші роки саджанець формує кулю, але з часом (7-10 років) рослина набуває парасолькоподібної форми. У період вегетації хвоя набуває темно-зеленого з блакитним переливом кольору (взимку – буруватого). У старших рослин кінці голок загнуті. У віці 10 років має розміри: висота – 0,8 м., ширина – 1,4 м. Добре розмножується живцями.

За кольором хвої 272 Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.12 Туя західна форма жовта (f. luttea hort. aurea) – дерево з пірамідальною формою крони, із гілками піднятими догори. Кінчики гілок мають виражене жовто-золотисте забарвлення. Це дає підстави віднести поширені в озелененні екземпляри до золотистої форми (f. aurescens WгоЬе.). У них влітку особливо виражений золотистий колір хвої. У 7 років має висоту до 1,2 м. Розмножується насінням, живцями та відводками.

Туя західна форма золотисто-кінчикова (f. аuгео-рlісаtа) – дерево з пірамідальною формою крони, кінці гілок яскравозолотисті. Вважають (W. Sеnetа, 1983), що ця форма, як і відома f. semperanrea, є результатом схрещування f. oссіdentalis і f. рlісаtа (туї гігантської), що добре підтверджується активним ростом цієї форми. У 7 років висота становить 1,4 м. Добре розмножується насінням та живцями.

Туя західна форма Варваенеана (f. Vагvаеnеаnа hort.) – дерево із стіжкоподібною формою крони із зеленим, інколи сірувато-зеленим забарвленням. Зимою хвоя стає жовтувато-бронзовою. Росте повільно. У віці 12 років має висоту 1,2 м. Добре розмножується живцями.

Туя західна форма жовтіюча (f. lutescens hort.) – вважається мутантом попередньої форми (W. Sеnеtа, 1983). Дерево стіжкуватої форми, гілки короткі, складені у вигляді дашків, спадають до землі. Колір хвої влітку блідо-жовтий, а восени і взимку-білястий. Росте досить швидко. У віці 8 років висота становить 1,5 м. Добре розмножується насінням і живцями.

Велике формове різноманіття туї західної (15 форм) створює широкі можливості практичного використання цього виду і його відмін у ландшафтному будівництві. Вертикальні форми (колоноподібну, пірамідальну стіжкоподібну) слід використовувати для створення солітерів, груп, алей, живоплотів, стін. Кулеподібні форми можуть бути використані для формування контрастних груп та ритмічних алейних посадок у складному ритмі: колоноподібна (пірамідальна) – куляста (парасолькоподібна), а також у міксбордерах та альпійських гірках (карликові кулясті форми). Для декоративних посадок слід широко використовувати кольорові відміни – золотисті, жовті, білясті.

Дослідження особливостей генеративного та вегетативного розмноження садових форм туї західної розкрили широкі можливості вирощування їх із живців та відводків, що дає змогу досить швидко одержувати садивний матеріал, попит на який з кожним роком зростає.

Великий генофонд туї західної і її форм, який наявний в Україні і зокрема на Львівщині, дає змогу зменшити залежність місцевих озеленювачів від закордонних поставок.

Література

1. Галактионов И.И., Ву А.В., Осин В.А. Декоративная дендрология. – М. : Высшая школа, 1967. – 319 с.

2. Деревья и кустарники. Голосеменные : справочник. – К. : Наук. думка, 1971. – 155 с.

3. Кармазин Р.В. Интродукция голосеменных деревьев и кустарников в западных областях Украинской ССР : автореф. дис.канд.биол.наук. – Львов, 1970. – 39 с.

4. Пушкар В.В. Хвойні у садово-парковому будівництві. – К. : 2004. – 284 с.

5. Sеnеtа W. Dendrologia.: Warzsawa, 1983. – 569 s.

3. Рослини у ландшафтній архітектуріПохожие работы:

«Аксіологічна психопедагогіка: проблеми, здобутки, перспективи 129 Кормило О.М. Гуманістичні засоби формування повноцінної особистості / 5. О.М. Кормило // Тези доповідей 5-ї науково-практичної конференції Української спілки психотерапевтів Особистість психотерапевта в терапевтичному полі. – Тернопіль, 2000. – С. 106-108. Татенко В.А. Субьект психической активности: поиск новой парадигмы / 6. В.А.Татенко // Психологический журнал. – 1995. – Т. 16. – № 3. – С. 23-34. Forming of the values of...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 331.22 Доц. В.І. Блонська, канд. екон. наук; магістрант Р.З. Розумійко – Львівська КА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ Розглядається суть та значення матеріального стимулювання праці як основного елементу мотивації. Виявлено основні недоліки системи оплати праці та тенденції позитивних змін в оплаті праці в Україні Assist. prof. V.I. Blonska; undergraduate R.Z. Rozumijko – L'viv commercial academy...»

«Національний лісотехнічний університет України развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К. : Вид-во Знания Украины, 2004. – С. 139-147. 17. Інтернет-сторінка Міжнародної асоціації наукових парків (МАНП). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.technopark.al.ru.18. Крикавський Є.В. Маркетинг енергозбереження / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, Л.А. Мороз. – Львів : Вид-во НУ Львівська політехніка, 2001. – 196 с. 19....»

«Ружицький А. Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / А. Ружицький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 266-277. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ravpeb.pdf. УДК 658:005.622:33 JEL Classification: G39 Андрій Ружицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056 e-mail: aruzhitskii@gmail.com...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ імені М.В. ПТУХИ Дідківська Олена Григорівна УДК 331.522:37 Оцінювання конкурентоспроможності випускників системи професійної освіти в Україні Спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В....»

«УДК 339.137.2 Вишневська О.В., Співаковська Т.В. канд. екон. наук, старший викладач Національний технічний університет Україні «КПІ» АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТОРІВ ANALYSIS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN LIGHTING INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF PROJECTORS У статті проаналізовано конкурентоспроможність підприємств української світлотехнічної галузі на міжнародному ринку за допомогою ромбу детермінантів конкурентних...»

«Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор Г.О. Оборський «»_2014 р. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ ДИСЦИПЛІНИ Одеса 2014 Положення про навчальну програму дисципліни / Укл.: В. П. Гугнін, О. С. Савєльєва. – Одеса: ОНПУ, 2011. – 12 с. Гугнін В. П, канд. техн. наук, приват-професор Савельєва О. С., канд. техн. наук, доцент Ухвалено Методичною радою ОНПУ Протокол № 6 від 27.05.2011 р. Голова Методичної ради ОНПУ Ю.М. Свінарьов...»

«ГИПОКІНЕЗІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ Афанасьєв В.В., Мартинов Ю.О., Шишацька В.І., Щербаченко В.К. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Анотація. Оцінка адаптаційних можливостей і резервів організму студентської молоді представляє одну зі складних проблем сучасної фізіології, медицини й педагогіки у зв'язку із значним зростанням навчальних навантажень. Фактор навчання у вищому навчальному закладі винятково складний за набором подразників і...»

«_ Recent Studies of Social Sciences – 2015 Section: ECONOMY УДК 331.101.262 (045) Бойко Олена Олександрівна к.е.н., ст. викладач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця elllennn@ukr.net Ксьоншка Аліна Василівна студентка Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця Alinalove1995@i.ua Перемишленікова Юлія Ігорівна студентка Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця devaxa@i.ua...»

«Національний лісотехнічний університет України Негативні наслідки таких змушених продаж збільшуються ще і тим фактом, що там де ринки купівлі продажу землі слабкі – як у більшості сільських районів, – ціни на землю протягом визначеного часу можуть значно змінюватися. Високі трансакційні втрати, які пов'язані з продажем землі, що ще більше збільшуються внаслідок втручання держави, можуть привести до сегментації таких ринків. Як наслідок, може скластися така ситуація, коли визначені шари...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»