WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО–МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 26 – 27 червня 2013 р. КИЇВ НУХТ 2013 Матеріали Всеукраїнської ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО–МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ

НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

26 – 27 червня 2013 р.

КИЇВ НУХТ 2013

Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науковометодичні проблеми математики у вищій школі», 26 – 27 червня 2013р. – К.: НУХТ, 2013р. – 160 с.

Видання містить програму і матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах та методичні проблеми викладання математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців.

Редакційна колегія:

С.В. Іванов, ректор Національного університету харчових технологій (НУХТ), доктор хімічних наук, професор;

Т.Л. Мостенська, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУХТ, доктор економічних наук, професор;

А.Т. Улітко, член-кориспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет ім. Т.Г.Шевченка;

Ю.Ю. Трохимчук, член-кориспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Інститут математики НАН України;

М.А. Мартиненко - завідувач кафедри вищої математики НУХТ, доктор фізико – математичних наук, професор;

М.В. Працьовитий – директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор;

Ю.Б. Зелінський, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділом Інституту математики НАН України;

О.О. Горошко, доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет ім.

Т.Г.Шевченка;

В.М. Ящук, доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет ім.

Т.Г.Шевченка;

В.І. Острик, доктор фізико-математичних наук, професор, Національний університет ім.

Т.Г.Шевченка;

О.Г. Ніколаєв, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ);

В.П.Легеза, доктор технічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

М.А. Новотарський, доктор фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України;

І.О. Ластівка, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики Національного авіаційного університету;

Н.В. Акутіна, відповідальний секретар;

Т.В. Зінченко, кандидат технічних наук, доцент;

В.М. Сафонов, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Рекомендовано вченою радою НУХТ Протокол № від « » 2013р.

Порядок роботи конференції

–  –  –

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників конференції, корп. «Б», ауд. Б-203 10.00 – 11.00 Пленарне засідання. Відкриття конференції, ауд. Б-206 11.00 – 13.00 Засідання секцій 13.00 – 14.00 Перерва 14.00 – 17.00 Засідання секцій

–  –  –

СЕКЦІЯ 1. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧАХ

Керівник секції – проф. М.А. Мартиненко Заступник керівника секції – проф. Острик В.І.

Секретар секції – доц. Т.В. Зінченко

–  –  –

Кафедра вищої математики була створена у 1930 р. одночасно із заснуванням Київського інституту цукрової промисловості (КІЦП). В цей час у Всеукраїнській Академії Наук (ВУАН) працювала плеяда геніальних математиків Д. Граве, М. Кравчук, М. Крилов і інші.

Вони зробили вагомий внесок в розвиток математичної науки в Україні, поставили її на один рівень з найкращими математичними школами світу і постійно готували науковопедагогічні кадри для вищих навчальних закладів (ВНЗ). Одним із найталановитіших учнів акад. ВУАН М. Кравчука був Можар Володимир Іванович і саме він стояв на чолі становлення кафедри з перших днів її заснування.

Це ім’я, фактично більше півстоліття не згадувалося в стінах нашого ВНЗ і навіть більшість викладачів кафедри математики майже нічого не знали про цю обдаровану, мужню і чесну людину.

Шляхом наполегливих і тривалих досліджень (робота в архівах СБУ, зустрічі з родичами і інше) нам вдалося знайти деякі дані про життя цієї видатної особистості і ми хочемо донести їх до відома студентів і наукової громадськості.

Можар Володимир Іванович, народився 6.07.1901р. в с.Березівка, Коростишівського рну на Житомирщині в селянській заможній українській сім’ї. Тут він закінчив сільську церковно-приходську школу, а середню освіту здобув в м. Житомирі, де отримав глибокі і фундаментальні знання з усіх предметів, а особливо добре вивчив ряд іноземних мов. В1925 р. успішно закінчив Житомирський педінститут і після цього отримав спеціальну математичну підготовку в Київському інституті народної освіти. В період 1927-30 р.р Можар В.І. проходив аспірантський стаж на науково-дослідній кафедрі математики ВУАН під керівництвом М. Кравчука і М. Крилова. Ось як характеризував акад. ВУАН Д.Граве напрямок наукової діяльності В.І.Можара “он основательно изучил теорию упругости и занимался решением дифференциальных и интегральных уравнений этой теории, применяя преимущественно методы теории функций комплексного переменного (конформное отображение)”. Цій тематиці наукових досліджень були присвячені і подальші його роботи.

Час навчання в аспірантурі він постійно поєднував з педагогічною роботою на кафедрі вищої математики КПІ.

Маючи високу професійну математичну підготовку і досвід педагогічної роботи Можар В.І. став організатором кафедри математики КІЦП. Суттєву допомогу в цьому йому надавали талановиті математики ВУАН.

Аналізуючи тільки ті роботи, які на цей час знайшлися, приходиш до висновку, що кафедра вищої математики з першого дня заснування працювала надзвичайно активно, результативно і на високому науковому рівні. Так, за період з 1930-1936 р.р.

кафедра підготувала і видала посібники:

1. М. Кравчук, П.Касяненко, С. Кулик, В. Можар, О.Смогоржевський.

Вища математика. Посібник для студентів і самоосвіти. У трьох частинах. К.:Вид-во ВУАН, 1934. - ч.1 - 407 с.

2. М.Кравчук, В.Можар. Диференціальні рівняння та їх застосування в природознавстві й техніці. - К. Вид-во ВУАН, 1934 -184 с.

В 1934-35 рр. колектив кафедри підготував курс вищої математики для технологічних інститутів в двох томах. Він був прийнятий до друку у видавництві ВУАН. Але в цей період в Україні почалася активна і жорстока битва “імперської машини” з “українським націоналізмом” і вихід в світ цього курсу було припинено. Така ж доля, на жаль, дісталася і ІІ, ІІІ частинам посібника М.Кравчука і інших.

Критика написаних “націоналістичних” посібників з різних сторін була смертельно нищівною. В цей підлий процес цькування були залучені преса, колективи, громадські організації і інші. Закінчилося тим, що були арештовані ряд математиків, серед яких і всесвітньо відомий акад. М.Кравчук. В яких умовах знаходився акад. ВУАН свідчать сторінки його архіву в СБУ. Ось частина його звернення відносно перегляду його справи:“… розбитий фізично нічними допитами, зокрема, повним позбавленням сну протягом 11 діб, загостренням хвороби серця, заходами прямої фізичної дії; морально на мене діяли криками, стогонами катованих у сусідніх кімнатах. Зламали мене остаточно погрози – у випадку заперечення та відмови взяти на себе нездійснені злочини – заарештувати та знищити мою сім’ю. Заради врятування сім’ї я вирішив обмовити себе, тим паче, як було цілком ясно, мої обвинувачі самі не вірячи своїм звинуваченням, мали цілковито конкретну мету – зробити з мене злочинця”.

Саме після такого жахливого морального і фізичного гніту, один із перших авторів в Україні посібника курсу “Вища математика” для технологічних інститутів, в своїх протокольних свідченнях слідчим писав:

“Моя тенденция к ’’самобытности’’ математической украинской терминологии вела к отрыву украинского научного языка от братского русского...

Что касается их содержания, то в них есть места страдающие упрощенностью в трактовке научных вопросов и снижении научного уровня почти до пределов вульгаризации. Книги были рассчитаны на читателей имеющих недостаточно хорошую подготовку по элементарной математике, что и повлияло на них в направлении упрощения и невыдержанности системы в изложении наук...

Вредительства в эти книги я не вкладывал, и принимать их вредными по совести не могу. Принимаю их во многих местах мало удовлетворительными, а их язык и терминологию - недостаточно отделенными от националистичных тенденций”.

Звернімо ще раз увагу на ключові слова академіка: “Вредительства в эти книги я не вкладывал и принимать их вредными по совести не могу. Принимаю их во многих местах малоудовлетворительными, а их язык и терминологию – недостаточно отдаленными от националистических тенденций.” Сказане відноситься тільки до мови курсу вищої математики і математичної термінології, яка на думку слідчих вела “к отрыву украинского научного языка от братского русского…”. Хотілось би, щоб ці фрагменти слідчого протоколу пройшли через свідомість нинішнього покоління студентів (і не тільки) і назавжди залишилися в їх пам’яті і свідомості.

Вони свідчать про звірські методи русифікації нашого українського народу державною “імперською машиною”. Ці методи були спрямовані на повне фізичне знищення свідомої національної еліти і як свідчення цьому смерть акад. ВУАН М.Кравчука і інших.

Паралельно з методичною роботою і фундаментальними дослідженнями задач математичної фізики кафедра плідно співпрацювала з спеціалістами в галузі харчових технологій, про що свідчить праця В.Можара, О.Куриленко. “До питання про швидкість кристалізації цукрози при випаровуванні за сталої температури” Збірник наукових праць КХТІХП, Вид-во Наркомвнуторгу, Київ -1935. стр. 88-94.

На кафедрі була розроблена чітка концепція і детальна програма науково-дослідної роботи зі студентами, яка ефективно втілювалася в повсякденну педагогічну практику.

Вражає значимість, важливість і актуальність основних ідей програми того часу, що ми вважаємо за необхідність навести наступні ключові тези з доповіді 35-річного проф.

В.Можара від 13.ХІ.36р.:

– “Адже примітизування науки, емпіризм, догматичність та рецептурність у викладанні знижують науково-педагогічний авторитет вищої школи, зводять її на рівень середньої школи.”

– “Звертаю увагу молодих дослідників на кончу потребу докладного вивчення бодай одної з закордонних мов; вже в наукових студентських гуртках. Є рація рекомендувати для читання закордонні журнали та підручники. Адже значна частина студентів, що тепер науково працюють, по закінченні інституту піде в аспірантуру й готуватимуться до дальшої наукової діяльності, яка вимагає доброго знання іноземних мов; навіть на виробництві інженерам, що займаються питаннями реконструкції й стежать за свіжою літературою зі свого фаху, в великій пригоді стане знання закордонних мов.” Значимість ідей і важливість поставлених проблем в цій доповіді залишаються актуальними і сьогодні для вищої школи.

Пройшло майже сім десятиліть після останньої в житті лекції проф. В.Можара студентам-механікам і все ж нам вдалося знайти і почути спогади людей, які особисто добре знали обдарованого педагога.

Так, з надзвичайно великою теплотою, вдячністю і щирістю згадував його проф.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«УДК 519.161 К.т.н., доцент Зорін Ю.М., студентка Попович К.Г. Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут» АЛГОРИТМ ІЗ ЗАБОРОНАМИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ k -РОЗФАРБУВАННЯ ГРАФА Abstract Yuri Zorin, Assoc. Prof., PhD; Kateryna Popovych, student A Tabu Search algorithm optimization for k-coloring problem The paper describes improvements of a basic Tabu Search algorithm for graph k-coloring problem. The description of proposed algorithm, its advantages and comparison...»

«РЕФЕРАТ Кишка С.П. Способы оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. / Светлана Петровна Кишка / / Вестник Национального транспортного университета К.: НТУ, 2012. Вып. 26. В статье рассмотрены и проанализированы методы выявления и оценки опасных участков основаны на данных статистики ДТП. Цель работы проанализировать преимущества и недостатки методов оценки безопасности движения и аварийности на автомобильных дорогах. Оценка степени безопасности дорожного движения...»

«Економічні науки використання є застосування запропонованої методики при здійсненні процедури банкрутства підприємств. Вона дає можливість отримати більш об’єктивні дані про економічний потенціал підприємства, його становище на ринку, а не тільки оцінити результати діяльності як пропонують різні методики оцінки фінансової стійкості, на основі яких часто приймають рішення про банкрутство і ліквідацію, замість можливості підвищення ефективності управління підприємством. Література 1. Ареф’єва О....»

«ISSN 1819 5377 print / ISSN 1993 3509 online ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ECONOMICS OF CIVIL ENGINEERING AND MUNICIPAL ECONOMY 2013, ТОМ 9, НОМЕР 1, 71–79 УДК 64.011.8:336.532 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЕРЖАВНО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА М. А. Гракова, В. О. Букіашвілі Донбаська національна академія будівництва і архітектури, вул. Державіна, 2, м. Макіївка,...»

«Національний лісотехнічний університет України 2. Про заходи щодо охорони рідкісних та зникаючих видів рослин на території Львівської області: Рішення Львівської обласної ради. XII сесія IV демократичного скликання; № 193; Від 02.01.2003. – Львів, 2003. – 12 с.3. Сорока М.І. Флора судинних рослин природного регіону Розточчя / М.І. Сорока // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. – Сер.: Екологічний зб. – 4. Дослідження біотичного і ландшафтного розмаїття та його збереження....»

«Національний лісотехнічний університет України родно-економічних умов виробництва, що стосовно сільськогосподарського виробництва мають об'єктивний характер. Відмінності між диференційною рентою І та ІІ зумовили порядок їх утворення. Диференційна рента І утворюється на основі того рівня технологій виробництва сільськогосподарської продукції, який взято за базовий період, а диференційна рента ІІ – на основі тих змін в умовах виробництва, які відбуваються в наступні роки. Тому цю диференційну...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет В.П. Харченко, О.Є. Луппо АЕРОНАВІГАЦІЯ Навчальний посібник Київ 2007 УДК 629.735.05:621.396.933(075.8) ББК 0571-5-05 я 7 Х227 Рецензенти: д-р техн. наук Г.Л.Баранов заступник директора з наукової роботи (Центральний дослідний інститут навігації і управління); д-р техн. наук К.С.Сундучков – заступник директора з наукової роботи ДП «Укркосмос» Харченко В. П., Луппо О.Є. Х227 Аеронавігація: Навч. посіб. К.: НАУ, 2007 – 374 с....»

«Х А Р К ІВ С ЬК И Й Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й У Н ІВ Е РС И ТЕ Т РА Д ІО Е ЛЕ К ТРО Н ІК И АХМАД МАХСИН ХАЙЛАН У Д К 62 1. 3 91 ПОТОКОВІ МОДЕЛІ ТА ДВОРІВНЕВІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В IP/MPLS-МЕРЕЖАХ З ПІДТРИМКОЮ ТЕХНОЛОГІЇ TRAFFIC ENGINEERING 0 5. 12. 02 – Т ел ек ом ун і к а ц і йн і с и ст ем и т а м ер еж і А вт ор еф ер ат д и с ерт а ц і ї н а з д об ут т я н а ук ов ог о ст уп ен я к а нд ид ат а т ех н іч н и х на ук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському...»

«Технічні науки  РАДІОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УДК 004.891 С.А. ЛУПЕНКО1, Б.А. ХОМІВ1, А.С. СВЕРСТЮК 2 Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя; Тернопільський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ОПІНІЇ В ТЕКСТОВИХ ДАНИХ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У  статті  розглянуто  та  проаналізовано  методи,  засоби  пошуку  та  виявлення  лексико­семантичних  відтінків,  котрі ...»

«Національний лісотехнічний університет України Література 1. Амблер Т. Практический маркетинг/ Пер. с англ. под общей ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Изд-во Питер, 1999. – 400 с.2. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 381 с.3. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки/ Пер. с англ. – СПб: Питер, 2001. – 272 с.4. ЛеПла Ф. Дж., Паркер Л.М. Основы сильного бренда/ Пер. с англ. Под ред. С.Г. Божук. – СПб.: Изд. дом Нева, 2004. – 320 с. 5. Темпорал П....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»