WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Національний лісотехнічний університет України УДК 630*5.002.56 Доц. М.П. Горошко, канд. с.-г. наук; доц. С.І. Миклуш, канд. с.-г. наук; асист. М.М. Король, канд. с.-г. наук; асист. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний лісотехнічний університет України

УДК 630*5.002.56 Доц. М.П. Горошко, канд. с.-г. наук; доц. С.І. Миклуш,

канд. с.-г. наук; асист. М.М. Король, канд. с.-г. наук;

асист. Р.Р. Вицега – НЛТУ України

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛІСОІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Розглянуто основні сучасні засоби, які використовуються під час лісоінвентаризаційних робіт, наведено їх характеристику і принципи роботи.

Ключові слова: лісоінвентаризація, моніторинг лісів, мірна вилка, висотомір, кругові площадки, глобальна позиціонуюча система (ГПС).

Doc. M.P. Horoshko; doc. S.I. Myklush; assistant M.M. Korol;

assistant R.R. Vytseha – NUFWT of Ukraine Modern means of measuring forest inventory Modern basic means, which are used in a forest inventory works and their characteristics and principles of work are given in the article.

Keywords: forest inventory, forest monitoring, caliper, height- indicator, round samples, global positional system (GPS).

Сучасна національна економіка вимагає якісної, точної та достовірної інформації про лісовий фонд України й лісову продукцію. Для ведення неперервного і раціонального лісокористування необхідно використовувати достовірні дані лісівничо-таксаційних показників. Тому важливою є проблема забезпечення якості проведення вимірювань у лісовому господарстві. Сучасне лісовпорядкування змінюється у напрямку широкого використання біометричних методів дослідження лісів і створення системи інформаційного забезпечення управління лісами, яка базується на основі об'єднання інвентаризації та моніторингу лісів. Для цього використовуються новітні технології лісівничо-таксаційних вимірювань і комплекти спеціалізованого польового обладнання для проведення моніторингу лісів. Ця технологія має об'єднувати в один процес формування атрибутивної і картографічної інформації про лісові об'єкти, а також формувати базу даних й автоматизовувати виконання вимірювань [4]. Це дасть змогу отримувати комплексну інформацію про лісівничі, екологічні та економічні властивості лісу. Використання передових вимірювальних технологій істотно покращує точність і ефективність робіт зі збору польової інформації про стан лісових ландшафтів і об'єктів, ефективно вирішує завдання, які необхідні для стійкого управління лісами і виконання міжнародних зобов'язань у галузі лісового господарства та охорони природи.

На сьогодні досить широко використовуються у практиці лісогосподарських робіт взагалі, а також безпосередньо при відмежуванні ділянок головного користування чи доглядових рубань не тільки бусолі, гоніометри чи теодоліти, а також ГПС (глобальна позиціонуюча система, англійською скорочено GPS) різних модифікацій. Ці засоби дають змогу визначити поточні координати за допомогою мережі орбітальних супутників. Для розрахунку координат необхідно хоча би три супутники з достатньо добрим рівнем сигналу, а для визначення інформації про висоту н.р.м. необхідно не менше чотирьох супутників. Режим, у якому використовується чотири і більше супутники, має назву 3 D. Модифікації та характеристики деяких ГПС наведено нижче [2].

192 Символ дерева у світовій культурі та художній творчостіНауковий вісник, 2006, вип. 16.4

ГПС – "SILVA Multi-Navigator". Ручний ГПС (рис. 1) з потужним 12канальним приймачем та іншими інтегрованими функціями, а саме: електронним компасом "Intelli Compass"; барометричним висотоміром; барометром; одноклавішною ГПС – "Straight Home" – функцією; записом точок, розміри 17060, маса 265 г.

Рис. 1. ГПС – "SILVA Рис. 2. ГПС – "Magelan Рис. 3. ГПС – "Benefon Multi-Navigator" Meridian Color Reiseset" Track Pro Mobiltelefon" ГПС – "Magelan Meridian Color Reiseset" – це високоякісний ручний ГПС-прилад з 16-колірним рідкокристалічним екраном (рис. 2). Карти і діаграми дуже просто записуються і читаються, їх можна ще використовувати для навігації. Він має інтегровану 16 Mб базову карту з картами Європи та допоміжною навігацією. Можливості ГПС розширюються їх високою точністю, надійним відображенням маршруту, інтегрованими картами, простим дизайном та можливістю використання додаткових карт пам'яті. Набір складається з ГПС–приймача з фіксатором (на штатив); 12 V блоком живлення і комп'ютерним кабелем; 64 Мб карта розширення пам'яті; компакт-диск із програмою "MapSend DirectRoute Preview".

ГПС – "Benefon Track Pro Mobiltelefon" (рис. 3) – це мобільний телефон, у якому вмонтовано високоякісний ГПС – приймач і рухомий датчик. За допомогою багатофункціональної кнопки можна, якщо є потреба, точно інформувати про своє місцезнаходження (наприклад, у разі нещасного випадку). Область використання досить широка. Основні технічні параметри: 12 – канальний ГПС; багатоканальний телефон зі вмонтованою пам'яттю; функція "Вільні руки"; навігаційні властивості; скловолоконно підсилений, пластмасовий корпус; маса: 165 г; розміри – 1294923 мм.

Крім цього, є багато інших модифікацій ГПС, принцип роботи яких такий самий, але відрізняються вони розмірами, формою та точністю взяття координат.

Наступним кроком після обмеження ділянки чи пробної площі є вимірювання діаметрів та висот. Для вимірювань діаметрів зростаючих і зрубаних дерев (або їх частин) чи колод використовують такі інструменти: телереласкоп Біттерліха, комп'ютерні мірні вилки "Mantax" і "Mantax DigiTech" та ін.

Телереласкоп Біттерліха – це універсальний прилад, який використовується при закладанні кругових пробних площ, вимірювань діаметрів і виДеревна рослинність у фітодизайні, ландшафтній архітектурі та озелененні Національний лісотехнічний університет України сот, а також приростів у висоту [1ї. Стандартний комплект (рис. 4) складається із самого телереласкопа (1), штатива з рухомою серединною колонкою (2), нахиленої головки (3), допоміжними є горизонтальна базисна лінійка і штатив для її встановлення. Телереласкоп за своїми розмірами нагадує невелику камеру. Інструмент складається із телескопічної труби з 8-разовим збільшенням. Спостереження здійснюють через окуляр, де поле зображення отримуємо із двох половин: нижня половина є частиною шкали реласкопа, а верхня половина – візованого об'єкта, тобто стовбура дерева (рис. 5). Межею шкали у цьому полі зору зображення є тонка горизонтальна лінія, що називається "вимірювальним кантом".

Відліки беруться у відносних величинах (відсотках або тахеометричних одиницях), які пізніше переводяться в абсолютні величини. Шкала має три тахеометричні одиниці, які складаються із чорних та білих смужок і відповідно дорівнюють 2, 2 2, 2 3 у тому випадку, коли нульове значення шкали пропонується на крайній правій її стороні. Цей розподіл передбачений для зручності при роботі з телереласкопом на кутових пробних площах. Фактор кругових площадок k перебуває у залежності від можливих значень системи тахеометричних одиниць телереласкопа і розраховується за формулою: k = (TU )2 / 4.

При вимірюванні висоти чи діаметра пункт спостереження необхідно вибирати так, щоб найкращим чином забезпечувалась видимість стовбура, його вершини та всіх його частин, де будуть проводитись заміри. Точно встановлювати віддаль до об'єкта не потрібно, теж не обов'язково вибирати ціле число метрів для горизонтальної дистанції.

Рис. 4. Телереласкоп Біттерліха Рис. 5. Вимірювання діаметрів та висот телереласкопом Для точності вимірювань відстань приладу від дерева має приблизно дорівнювати висоті дерева, а базисна лінійка повинна бути розташованою якнайближче до стовбура і на висоті 1,3 м від поверхні землі. Планка на лінійці вказує на центр стовбура, а стальний штифт повинен бути спрямований на телереласкоп. При замірі висоти та діаметра дерева перший відлік береться

194 Символ дерева у світовій культурі та художній творчостіНауковий вісник, 2006, вип. 16.4

на базисній лінійці для визначення тієї довжини рейки, яка відповідає тахеометричній одиниці. При відстані телереласкопа до стовбура, на який проводиться візування, менше 30 м за базисною лінійкою визначається довжина 4х тахеометричних одиниць (ТU), при більших відстанях застосовуються більш малі тахеометричні одиниці (ТU) і відповідні їм частки. Цей перший відлік є ключовим для всіх наступних обчислень, при якому відбувається перетворення відносних одиниць у абсолютні, довжина 4-х тахеометричних одиниць (4 TU) дорівнює 84 см (рис. 5). Для отримання відносних значень необхідних висот і відповідних діаметрів на цих висотах, проводять візування на частину стовбура і визначають покази приладу.

На рис. 5 для прикладу наведено розрахунок верхнього діаметра стовбура, при якому висота дорівнює 79 %, а діаметр становить 2,74 TU. Базисний відлік (BR) – це значення однієї TU, розраховується за допомогою базисної лінійки, і у нашому прикладі дорівнює 4 TU = 84 см, відповідно BR = 84/4 = 21 см. Шкала приладу змонтована таким чином, що довжина "тахеометричної одиниці" відповідає 1/100 частині відстані приладу від пункту спостереження.

У нашому випадку відстань від базисної лінійки до спостерігача становить:

21 см 100 = 21 м. Висотна шкала визначає висоти як процентні частки горизонтальної відстані, тобто, якщо значення шкали дорівнює + 79 % від 21 м, відповідно висота дорівнюватиме: h = 21 79/100 = 16,6 м. Діаметр дорівнює 2,74 TU, а це означає:

21 м 2,74/100 = 0,575 м, або 21 см 2,74 = 57,5 см.

Комп'ютерна мірна вилка "Mantax" – багатофункціональний прилад, який забезпечує точні результати вимірювань, має великий обсяг пам'яті, що дає змогу нагромаджувати дані, здійснювати обробку та обчислення, а також виводити ці дані на екран (рис. 6) [2 - 4]. У комп'ютері може зберігатися різноманітна інформація: дані про власника і покупця лісу, дата внесення запису, координати і кути на ділянці, відстань від дороги, ціна, середньоарифметичні дані про дерева, вік дерев, діаметри, висоти та ін. Крім того, можлива передача даних з висотоміра "Vertex" на комп'ютерну мірну вилку через інфрачервоний порт. Комп'ютерну мірну вилку "Mantax" використовують для вимірювання діаметрів і маркованих стовбурів при лісотаксаційних переліках, вимірювання діаметрів колод, штабелів, а також для калібрування інших приладів.

Рис. 6. Комп'ютерна Рис. 7. Комп'ютерна мірна вилка мірна вилка "Матах" "Mantax DigiTech" Усі дані, зібрані або обчислені за допомогою комп'ютерної вилки "Mantax", можна роздрукувати за допомогою принтера чи перенести в персональний комп'ютер. За допомогою спеціальних програм дані можуть переноситися через модем до іншого комп'ютера. Основні технічні параметри

2. Деревна рослинність у фітодизайні, ландшафтній архітектурі та озелененні Національний лісотехнічний університет України комп'ютерної мірної вилки "Mantax": пам'ять – 1 MB, 512 RAM 512 FLASH;

процесор – NEC V 25+12 Мгц; екран – графічний LCD, 100 32 пікселей;

клавіатура – 3 кнопки: дві стрілки і одна клавіша Enter; сигнал - регульований п'єзозуммер, діапазон вимірювань – 0 - 500 мм, 0 – 650 мм, 0 – 800 мм +/мм, вага – 1,0-1,10 кг.

Комп'ютерна мірна вилка "Mantax DigiTech" – це надійна, стабільна і вдосконалена електронна комп'ютерна мірна вилка, зручна у користуванні (рис. 7). За допомогою даної мірної вилки можна швидко і впевнено охопити велику кількість замірів діаметрів дерев при інвентаризації лісів чи при дослідженні деревостану. Крім цього, автоматично обчислює об'єм дерева або запас деревостану залежно від висоти дерева чи середньої висоти насадження. Комп'ютерна мірна вилка забезпечена спеціальною програмою від Фрайбурзького університету. Основні технічні параметри: 8000 заміряних пунктів зберігається у пам'яті; перенесення даних за допомогою інфрачервоних хвиль чи радіохвиль на персональний комп'ютер; перенесення замірів висот із висотоміра за допомогою інфрачервоних хвиль і навпаки; спеціальні комп'ютерні програми для збереження даних та обчислення об'єму і запасу;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 2. Про заходи щодо охорони рідкісних та зникаючих видів рослин на території Львівської області: Рішення Львівської обласної ради. XII сесія IV демократичного скликання; № 193; Від 02.01.2003. – Львів, 2003. – 12 с.3. Сорока М.І. Флора судинних рослин природного регіону Розточчя / М.І. Сорока // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : зб. наук. праць. – Сер.: Екологічний зб. – 4. Дослідження біотичного і ландшафтного розмаїття та його збереження....»

«В. М. П Е Р Ш А К О В КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету В. М. П Е Р Ш А К О В Світлій пам'яті моєї матері Марії Іванівни присвячується КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ Монографія Київ Книжкове видавництво Національного авіаційного університету УДК 624. 072. 33 (02) ББК Н53 П 279 ПЕРШАКОВ В. М. П 279 КАРКАСНІ БУДИНКИ З ТРИШАРНІРНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ РАМ: Монографія.К.: Книжкове видавництво...»

«УДК 37.681.142.2 (075.5) О.М. Кривонос, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) krypton@zu.edu.ua УЧНІВСЬКІ ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАТИКИ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) У статті проаналізовано основні задачі проведення олімпіад з інформатики, приділено особливу увагу методиці підбору завдань до олімпіади, особливостям перевірки робіт учасників олімпіади, наведено приклад олімпіадної задачі з розв’язком. Після здобуття незалежності Україна відкрила нову сторінку у своїй історії....»

«Національний лісотехнічний університет України Гром Н.Н., Кабаль В.Ю., Шутко С.В. Биологические и экологические особенности медведя рыжего на Рахивщине в Карпатах Пралеса Карпат населяют много зверей, которые являются неотъемлемой частью лесной среды. Заботливое отношение к сохранению животного мира, которому сегодня угрожает вымирание, требует постоянного внимания, особенно к самому большому хищнику медведю рыжему (Ursus arctos L.). На гербах Закарпатской области, города Рахив и Карпатского...»

«УДК 378.14 І.В. Алєксєєва, В.О. Гайдей, О.О. Диховичний, Н.Р. Коновалова, Л.Б. Федорова, А. Дудко, І. Тарабара Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ПРО СТВОРЕННЯ В НТУУ “КПІ” КОМПЛЕКТУ ВІДЕОЛЕКЦІЙ У МЕЖАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ІНІЦІАТИВИ ЮНЕСКО © Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дутко А., Тарабара І., 2013 Проінформовано про особливості створення в НТУУ “КПІ” комплекту відеолекцій з вищої математики у підтримку...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ Пархоменко Вікторія Вікторівна УДК 69.003:658.012.012 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Спеціальність 08.07.03 Економіка будівництва АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі економіки будівництва в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти України Науковий керівник...»

«Економічні науки мації. Контрольний процес порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами передбачає вирішення чотирьох взаємопов’язані завдань: визначення періодичності та форм звітності по функціональних підрозділах та в цілому по підприємству, за допомогою яких особа, що здійснює контроль, може отримувати інформацію про стан справ; визначення кола підзвітних осіб, відповідальних за подання інформації; зіставлення фактично досягнутих та цільових значень з окремих показників...»

«Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. Випуск 18 25. Deci E. L. A motivational of approach to self : integration in personality / E. L. Deci, R. M. Ryan // Perspectives on motivation : Nebraska symposium on motivation. – Lincoln : University of Nebraska Press, 1991. – Vol. 38. – P. 237–288.26. Kilpatrick M. Physical activity motivation : а practitioner’s guide to self-determination theory / M. Kilpatrick, E. Hebert, D. Jacobsen // International Journ. of Sport Psychol. – Roma,...»

«170 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XL. 2013 РОЖКОВА Л. І. РОЗГОРТАННЯ РЕПРЕСІЙ ПРОТИ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ПОЧАТКУ 1930-х РОКІВ: СПРАВА ПРОМПАРТІЇ ТА ЇЇ ОСЕРЕДОК У СУМАХ У статті розглядаються деякі аспекти політичних репресій проти інженерно-технічної інтелігенції на початку 1930-х років, зокрема, справа так званої Промпартії та одного з її осередків в Україні на Сумському машинобудівному заводі імені М. Фрунзе. Інженерно-технічна інтелігенція як об'єкт політичних репресій кінця 1920х...»

«Андрушків Б. Шляхи підвищення ефективності управління маркетинговими дослідженнями на підприємствах сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, В. Нянько, І. Чайківський // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 6-15. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12abmpsm.pdf. УДК 339.138:658.8.012.12 JEL Classification: M31 Богдан Андрушків 1, Віталій Нянько 2, Іван Чайківський 1 Тернопільський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»