WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«систему матеріального і морального стимулювання працівників підприємства, що забезпечується через реалізацію так званих соціальних витрат підприємства. В умовах обмеженості фінансових ...»

-- [ Страница 3 ] --

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток науки управління та дослідження багатовікової практики функціонування підприємств забезпечили основу для формування різноманітних підходів до менеджменту, серед яких виділяють системний, ситуаційний, процесний, функціональний та динамічний підходи. Проте сучасні умови господарювання, які характеризуються мінливістю і нестабільністю, стрімким розвитком глобалізаційних та інтеграційних процесів, що проникають в усі сфери суспільноекономічних відносин, потребують формування нових підходів до управління підприємствами, таких, які давали б змогу не лише втримати їх конкурентні позиції, але й забезпечили довгострокову перспективу розвитку.

Процесно-структурований менеджмент є тим підходом, який поєднав переваги управлінських систем і водночас характеризується новітністю, в основу якої покладено принципово новий підхід до управління, нове бачення основного призначення процесу управління.

Надзвичайно важливий момент – вивчення чинників формування цього новітнього підходу до управління, чинників, що забезпечили його розвиток в історичній ретроспективі та заклали підґрунтя для формування його характерних рис та функціональних особливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми.

Підходам до менеджменту присвячена велика кількість наукових досліджень. Серед них варто згадати наукові праці багатьох вчених, що працювали над проблемами менеджменту, зокрема М. Альберта, В. Василенка, О. Гірняка, Р. Гріфіна, Р. Дафта, М. Йохни, О. Мельник, М. Мескона, О. Клейменова, А. Кредісова, В. Кредісова, В. Крамаренко, О. Кузьміна, П. Лазановського, Г. Осовської, Є. Панченка, В.Стадник, Ф. Хедоурі, А. Шегди, В. Шостки, В. Яцури та інших авторів.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.uaPages:     | 1 | 2 ||
 
Похожие работы:

«Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Ю. А. Бурєнніков І. О. Сивак, С. І. Сухоруков НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК [620.22+621.763] (075) ББК 30.3 я73 Б 91 Автори Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОЇ РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ФІзИКА” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри прикладної математики та програмуван­ ня О. Ф. Стєкловим і доцентом кафедри фізики Київського національного університету будівництва В. А. Гливою Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та програмування (протокол № 1 від 30.08.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ БЕТОННОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ГБН В.2.3-218-534:20 Видання офіційне Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) Київ 201 ГБН В.2.3-218-534:2011 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: І. Бабяк, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Вирожемський, канд. техн. наук; Є. Гончаренко; П. Коваль, канд. техн. наук; Г.Куценко;...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ Вимоги до проектування ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство інфраструктури України Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 201х ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДП ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: В.Вирожемский, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Волошина; Л....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»