WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 20 |

«НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Ю. А. Бурєнніков І. О. Сивак, С. І. Сухоруков НОВІ ...»

-- [ Страница 16 ] --

Характерною особливістю процесу розрізання склопластиків абразивними кругами є їх інтенсивне зношування, яке полягає як у випадінні окремих зерен через інтенсивне стирання сполучника, так і у зношуванні самих зерен через сильний абразивний вплив наповнювача оброблюваного матеріалу. Крім того, круг вельми інтенсивно засалюється сполучником і продуктами деструкції полімеру. Інтенсивність засалювання падає при інтенсивному охолодженні звичайною водою. Однак склопластики мають особливість водопоглинання, що призводить до зміни їх характеристик. Через це використання такого охолодження в ряді випадків неприпустимо, що істотно обмежує область застосування для розрізання абразивних кругів. У той же час, використання для розрізання склопластиків алмазних відрізних кругів показує, що застосування алмазного інструменту у порівнянні з абразивним дає збільшення швидкості, а отже, і продуктивності в 1,5–3 рази та стійкості в десятки разів при поліпшенні якості обробки. Крім того, алмазні відрізні круги дозволяють виконувати розрізку без охолодження рідиною. Тому найбільш доцільним методом розрізання скло- і вуглепластиків є розрізання алмазними відрізними кругами.

Розрізання виробів з боропластиків і гібридних матеріалів з додаванням шарів боропластику значно складніше у порівнянні з розрізанням скло- і вуглепластиків. Це пояснюється надзвичайно високою твердістю борних волокон, близькою до твердості таких абразивних матеріалів, як карбід кремнію. Застосування для розрізання боропластиків дискових фрез (твердосплавних) і відрізних кругів з електрокорунду і карбіду кремнію неприпустимо через їх досить низьку стійкість. Так, абразивні відрізні круги буквально на перших хвилинах роботи інтенсивно зношуються, втрачаючи форму, що відразу позначається на якості обробленої поверхні.

Найбільш продуктивно розрізання можна робити кругами із синтетичних алмазів марок АС6 і АС15 на металевому сполучнику М1.

Зернистість кругів повинна бути не нижча 250/200 з концентрацією 50– 100%. Бажане застосування інтенсивного охолодження. Рекомендована частота обертання круга 7000–9000 об/хв (при діаметрі відрізного круга 200 мм), що відповідає швидкостями різання до 70 м/с. Зношування круга при розрізанні боропластику відбувається більш інтенсивно, ніж при розрізанні скло- і вуглепластику, причому зношування зерна до його повного випадання з поверхні круга сягає 40–50%.

Якщо розрізання скло-, вугле- і боропластику має багато спільного й відрізняється, головним чином, інтенсивністю зношування алмазного відрізного круга, то розрізання органопластику має низку специфічних особливостей, які пояснюються, в першу чергу, своєрідністю складу органопластиків, що являють собою полімер, наповнений полімером.

Висока в'язкість матеріалу, порівняно низька теплопровідність, підвищена теплоємність значно ускладнюють обробку. А відсутність у складі органопластику абразивного наповнювача обумовлює дещо іншу природу зношування абразивних і алмазних відрізних кругів.

Якщо при розрізанні композитів з абразивним наповнювачем зношування круга відбувається, головним чином, за рахунок стирання сполучника і випадіння окремих зерен при порівняно малому засалюванні круга, то при різанні органопластику основною причиною втрати кругом ріжучої здатності є його інтенсивне засалювання – налипання на поверхню зерен і в міжзерновому просторі продуктів руйнування матеріалу та деструкції полімеру.

Низька теплопровідність матеріалу (вже на відстані 0,15–0,20 мм від зони різання температура матеріалу близька до температури навколишнього середовища) вимагає застосування при розрізанні інтенсивного охолодження. Це цілком можливо при розрізанні органопластику, тому що цей матеріал має значно більшу водостійкість в порівнянні з іншими композитами.

Використання для розрізання твердосплавних дискових фрез недоцільне через низьку продуктивність процесу та невисоку якість розрізання.

4.2.7 Нарізання різі абразивними та алмазними кругами Нарізання різі однолезовим інструментом має ряд суттєвих недоліків:

1) інтенсивне викришування мікрочастинок твердого сплаву різця на початку роботи, що призводить до погіршення якості обробленої поверхні та, в деяких випадках, до спотворення профілю різі;

2) недостатня продуктивність процесу, оскільки різь нарізається за декілька проходів;

3) невисока стійкість різців;

4) наявність розкуйовдження обробленої різі, що обумовлює необхідність додаткових операцій – зачищення різі;

5) складність заточування спеціальних різьбових різців.

Таким чином, нарізання різі на виробах із композиційних матеріалів доцільно проводити кругами із синтетичних алмазів АС6 або АС15 зернистістю 200/160, концентрацією 50–100% на сполучнику М1.

Переваги цього методу нарізання:

• зменшення основного и допоміжного часу за рахунок зменшення числа проходів і часу на переточування інструментів;

• відсутність дефектів обробки в виді сколів і розкуйовджень;

• висока стійкість алмазного круга;

• повне усунення операції зачищення різі;

• можливість практично повного видалення мілкодисперсної стружки шляхом установлення в вузькій зоні її видалення ефективної витяжної вентиляції, що зменшує запиленість робочих приміщень і покращує умови праці.

Можливе нарізання різі за методом швидкісного шліфування, у відповідності з яким використовують диски (круги), виготовлені з міді, алюмінію та інших матеріалів, більш м’яких, ніж матеріал оброблюваної деталі. На периферії такого диска роблять, наприклад, за допомогою накатки, багато рівномірно розміщених мілких радіальних виступів у вигляді пірамід, суцільних ребер и інших формоутворень. Обробку такими дисками ведуть з надзвичайно великою коловою швидкістю (частота обертання диска до 30 000 об/хв). При такій швидкості матеріал диска з низькою власною твердістю забезпечує зносостійкість, достатню для обробки твердих матеріалів. Швидкість має бути тим більшою, чим вища твердість оброблюваного матеріалу і чим нижча твердість матеріалу диска.

Площа контакту виступу диска із заготовкою дуже мала, тому концентрація кінетичної енергії, що забезпечує динамічне навантаження, дуже велика. Виступ диска, ударяючи по заготовці, не знімає з неї стружку як при звичайному різанні, а вибиває найдрібніші частинки, створюючи мілкодисперсний порошок. Час контакту виступів диска з деталлю настільки малий, що кількість утворюваної теплоти незначна, і диск істотно не нагрівається, тому обробку можна вести без охолоджування.

Деталь схильна до теплових деформацій і розтріскування менше, ніж зазвичай, що веде до підвищення точності обробки. Зношений диск може бути легко відновлений за допомогою накатки.

4.3 Основні вимоги охорони праці та промислової безпеки при обробці композитів Обробка різанням композитів супроводжується інтенсивним виділенням великої кількості стружки і пилу. Частинки зруйнованого армувального матеріалу (скло, вугільні і борні волокна і тому подібне), змішані з частинками сполучника, розсіваються в повітрі і забруднюють його [2].

При механічній обробці виробів з композитів їх початкові компоненти піддають як спільні, так і роздільній тепловій і механічній дії, параметри якої варіюються на різних стадіях обробки. При цьому відбуваються хімічні та фізико-хімічні перетворення композита, які супроводжуються виділенням або утворенням різних низькомолекулярних сполук, а також продуктів механічної та термоокислювальної деструкції, що забруднюють навколишнє середовище й шкідливо впливають на людей. Механічна обробка супроводжується виділенням мілкодисперсного пилу, що містить частинки скла, вугілля, бору і затверділого сполучника. З робочої зони ці частинки, які зависли в повітрі, можуть розповсюджуватися по всьому виробничому приміщенню. Механічні частинки спричиняють сильну дратівливу дію, а деякі види – і токсичну дію на дихальні шляхи людини, а також легко проникають у шкірний покрив, можуть проникати в кров.

Максимально допустима концентрація скляного пилу у виробничому приміщенні не повинна перевищувати 4 мг/м3. Встановлено, що за відсутності у виробничому приміщенні спеціальної припливновитяжної вентиляції концентрація склопилу може досягати 100–130 мг/м3.

Основними правилами техніки безпеки при обробці різанням композитів, окрім загальних для всіх видів верстатної обробки, будуть:

1) композити необхідно обробляти в окремому приміщенні;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2) у приміщенні має бути припливно-витяжна вентиляція і індивідуальна витяжна вентиляція до кожного верстата;

3) робітники повинні пройти медичний огляд і інструктаж, мати спецодяг, який зберігається в спеціальній шафі;

4) після роботи спецодяг слід очищати за допомогою пилососа;

5) у виробничих приміщеннях заборонено приймати їжу, необхідно регулярно проводити вологе прибирання;

6) після роботи робітник обов'язково повинен приймати душ і мити руки гарячою водою з милом.

Слід зважати на ще одну специфіку обробки різанням композитів з погляду техніки безпеки. Мова йде про можливості вибуху. Небезпека пилоутворення пов'язана з можливістю вибуху, що приводить до опіків, пошкодження устаткування та виникнення пожеж. Унаслідок вибухонебезпеки пилоповітряних сумішей, що виникають на ділянках механічної обробки композитів, не можна допускати відкладання шарів пилу на устаткуванні, підлогах, стінах, перекриттях й інших елементах виробничого приміщення.

Небезпека вибуху пилоповітряної суміші внаслідок розряду статичної електрики вельми велика, оскільки при обробці композитів без використання ЗОР на поверхні виробу виникає потенціал електростатичних зарядів від 2,5 до 10 кВ. Видалення стружки та пилу із зони різання проводять за рахунок створення ефективної витяжної вентиляції або застосування спеціальних конструкцій інструментів.

Контрольні питання

1. Які види механічної обробки застосовуються для КМ?

2. Як впливає низька теплопровідність КМ на розподіл тепла між інструментом і виробом?

3. Особливості процесу різання ПКМ.

4. Як впливає механічна обробка на якість ПКМ?

5. Які матеріали застосовують для різців при обробці КМ і чому?

6. У чому особливості механічної обробки органо- і боропластиків?

7. Чому механічна обробка композиційних матеріалів інтенсифікує процес волого поглинання?

8. Які види нарізання різі використовуються при обробці КМ?

9. Особливості процесів свердління отворів в КМ.

10. Перерахуєте методи різання КМ.

11. Які фрези, в основному, використовують при фрезеруванні виробів із композитів?

12. Особливості алмазно-абразивної обробки виробів із композиційних матеріалів.

13. Основні правила безпеки при механічній обробці КМ.

5 НОВІ МАТЕРІАЛИ

5.1 Графен Вуглець — воістину унікальний хімічний елемент. Він здатний утворювати найрізноманітніші хімічні структури у вигляді одновимірних ланцюжків, циклічних утворень і просторових з'єднань. Завдяки цьому різноманіттю забезпечується, серед іншого, функціонування генетичних кодів всього живого на Землі.

Довгий час були відомі три основні алотропні модифікації вуглецю

– графіт, алмаз і сажа (аморфний вуглець). Проте з середини минулого століття вуглецеве сімейство стало швидко поповнюватися. Спочатку були знайдені одновимірний варіант вуглецю карбін і гексагональний різновид алмазу лонсдейліт. У 1985 році були виявлені молекули фулеренів С60 і їх похідні Сn (низькі фулерени – C24, C28, C30, C32; середні фулерени — C50, C60, C70; гиперфулерени – C76, C78, C82, C84, C90, C96, C102, C106, C110 і фулерени-гіганти – C240, C540, C960), що згодом (у 1996 році) принесли своїм першовідкривачам Нобелівську премію з хімії. Менш ніж через 10 років світ дізнався про існування циліндрової модифікації вуглецю – одновимірних одношарових і багатошарових вуглецевих нанотрубок. І нарешті, в 2004 році групою учених з Англії і Росії була отримана двовимірна форма вуглецю – графен.

Графіт – сильно анізотропна речовина; він складається зі слабо взаємодійних плоских шарів атомів вуглецю (рис. 5.1). Те, що зв'язок між атомними площинами слабкий, можна спостерігати в процесі малювання олівцем на папері, коли шари графіту легко зміщуються і від'єднуються, залишаючи на папері слід [4, 5].

Припустимо, що нам якимось чином удалося «відщепити» від кристала графіту одну атомарну площину. Отриманий одиничний шар атомів вуглецю і є графен (через плоску форму графен називають ще двовимірною алотропною формою вуглецю). Отже, можна вважати, що графіт – це штабель графенових площин.

Атоми графену зібрані в гексагональну кристалічну гратку (за типом бджолиних сотів); відстань між сусідніми атомами 0,142 нм. Ця «упаковка» настільки щільна, що вона не пропускає навіть маленькі атоми гелію.

Хоча термін «графен» як назва одиничного шару графіту з'явився відносно недавно, в 1987 році [6], теоретичне вивчення властивостей цієї речовини почалося ще в далекому 1947 році. Канадський фізик Філіп Уоллес розрахував закон руху електронів в одиничному шарі графіту і виявив, що в окремих його ділянках залежність енергії електронів від їх імпульсу (закон дисперсії) є лінійною (детальніше про це див. в пункті 5.1.1. «Властивості графену»). Проте до 2004 року отримати графен не вдавалося. Головна перешкода, що стояла на шляху експериментаторів, полягала в неможливості стабілізувати форму графену. Через прагнення мінімізувати свою поверхневу енергію він згортається, трансформуючись у всілякі алотропні модифікації вуглецю — фулерени, нанотрубки і аморфний вуглець.

Рисунок 5.1 – Графен (верхній малюнок) – це 2D – (двовимірний) будівельний матеріал для інших вуглецевих алотропных модифікацій.

Він може бути згорнутий в 0D-фулерен (зліва), скручений в 1D-вуглецеву нанотрубку (у центрі) або укладений в 3D-штабелі, утворюючи графіт (праворуч) [7] Детектувати графен в тонкі неоднорідні за товщиною графітові пластини за допомогою атомно-силових і сканувальних електронних мікроскопів технічно важко. Тому для пошуку моношару графіту використовували звичайний оптичний мікроскоп. Товщина підкладки з оксиду кремнію (300 нм), на яку переносилася тонка пластина з графіту, була підібрана настільки вдало, що завдяки інтерференції світла ділянки різної товщини мали різне забарвлення (рис. 5.2). Найменш контрастні, майже безбарвні області відповідали найтоншим ділянкам. Саме серед них і був виявлений графен.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:20ХХ (Друга редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20ХХ ДБН В.2.5-24:20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕТЕР» (Д.Розинський, канд. техн. наук – керівник розробки; Р.Ситницький; В.Коген; Б.Петришин) ТОВ «ДАНФОСС ТОВ» (В.Пирков, канд. техн. наук –...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Мости та труби СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ГБН В.2.3-37641918-553:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918 – 553:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ) РОЗРОБНИКИ: А.Лантух-Лященко, д-р техн. наук (керівник розробки); К.Медведєв, канд.ф-м. наук; А.Рубльов, канд. техн. наук; В.Снитко, канд.техн.наук; І.Святишенко, Ф.Яцко 2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство...»

«Національний лісотехнічний університет України 3. Здрок В.В. Прикладна економетрика: Навч. посібник. У 2-х ч. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – Ч.1. Симультативні моделі – 112 с.4. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.5. Прокопов С.В. Экономико-математическое моделирование в производственном менеджменте: Учебник. – К.: КНУТД, 2004. – 438 с. УДК 338.45:621.012.2:330.341.1 Асист. Ю.В....»

«прСОУ 45.2-00018112-.:201Х СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ лиБудівельні матеріали МАТЕРІАЛИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ З ФРЕЗЕРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ проект СОУ 42.1-37641918-.:201Х (перша редакція) Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) I прСОУ 42.1-00018112-.:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»),...»

«УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СИЧОВА Тетяна Геннадіївна УДК 323.21 (477) ОСНОВИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: 23.00.02 політичні інститути і процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Харків 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології Харківського державного університету, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Чигринов Василь Іванович, професор кафедри...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ БЕТОННОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ГБН В.2.3-218-534:20 Видання офіційне Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) Київ 201 ГБН В.2.3-218-534:2011 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: І. Бабяк, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Вирожемський, канд. техн. наук; Є. Гончаренко; П. Коваль, канд. техн. наук; Г.Куценко;...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СЛЄПЦОВ Олег Семенович УДК 721+725+728 АРХІТЕКТУРА ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ЗБІРНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ 18.00.02. – Архітектура будівель та споруд АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури Київ – 1999 Дисертація є рукописом Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Науковий консультант доктор архітектури, професор Єжов Валентин Іванович, Київський...»

«Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Будівництво і експлуатація колії та споруд” В.І. Білий ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів ІV курсу спеціальності 7.100502 Залізничні споруди та колійне господарство Донецьк – 2007 Навчальний посібник розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри Будівництво і експлуатація колії та споруд 16 червня 2007 р., протокол № 11. Розглянуто на засіданні методичної комісії факультету Інфраструктура залізничного...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ Основні положения ДБН В.2.2-9-99 До тексту внесена поправка (лист Держбуду України від 15 березня 2002 року № 4/2-99). Держбуд України Київ 1999 ВАТ КиївЗНДІЕП (керівники: доктор арх. Л.М.Ковальський, канд.арх.РОЗРОБЛЕНІ: В.В.Куцевич); канд. арх. О.А.Гайдученя, архітектори Б.М.Губов, І.І.Чернядьєва, канд.техн.наук В.Ф.Гершкович, канд. техн.наук Д.М.Подольський, інженери Б.Ґ.Польчук, Ю.О.Сіземов, Б.А.Ступаченко; за...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 107 узурпації) та, можливо, інших складових (елементів), обумовлених впливом реальних та потенційних загроз національній безпеці внутрішньота зовнішньополітичного, економічного, соціального, гуманітарного, екологічного та іншого характеру і походження. Здоровий глузд підказує, що найефективнішим шляхом забезпечення безпеки людини і громадянина, суспільства і держави є своєчасне виявлення й усунення небезпек і перешкод...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»