WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |

«НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Ю. А. Бурєнніков І. О. Сивак, С. І. Сухоруков НОВІ ...»

-- [ Страница 15 ] --

Застосування виробів повністю з боропластика недоцільно, однак застосовують гібридні матеріали, в яких волокна бору збільшують жорсткість у необхідному напрямку. Обробка боропластика являє собою дуже серйозну проблему. Це пояснюється тим, що мікротвердість волокон бору (40–43 ГПа) перевищує твердість таких інструментальних матеріалів, як швидкорізальні сталі і тверді сплави й порівнянна з мікротвердістю надтвердих матеріалів (ВТМ) – природних алмазів (98,1 ГПа), синтетичних алмазів АС6 (89 ГПа) і ельбору (84 ГПа). Тому для точіння боропластика можуть бути застосовані тільки надтверді матеріали, причому і в цьому випадку проблема обробки не знімається, бо співвідношення мікротвердостей інструментального та оброблюваного матеріалів складає всього 2,5, тоді як для ефективного здійснення процесу різання це співвідношення мікротвердостей має складати 4–6.

Нарізування різьби на виробах зі склопластику. При з'єднанні виробів з композитів застосовують як традиційні, так і спеціальні види з'єднань. Одним із найбільш застосовуваних методів з'єднання є різьбове, однак через специфічні властивості композитів воно має свої конструктивні особливості. Так, застосування різьби трикутного профілю, зокрема метричної, не завжди виправдано внаслідок її малої міцності, що пояснюється малою міцністю цих матеріалів на зріз. Тому при різьбовому з'єднанні виробів з композитів з металевими в більшості випадків застосовують різьби прямокутні або упорні з несиметричним профілем, розрахованим з умови рівноміцності різьб.

Отримання різьби на виробах з високоміцних КМ може бути забезпечено різними методами:

нарізуванням, формуванням, пресуванням і т. д. Нарізування різьби, в свою чергу, може бути виконано різцем або спеціальними інструментами (мітчиками, плашками, фрезами і т. п.).

Нарізання різьби абразивними та алмазними кругами.

Нарізання різьби однолезовим інструментом має ряд істотних недоліків:

1) інтенсивне викришування мікрочастинок твердого сплаву різця на початку роботи, що призводить до погіршення якості обробленої поверхні і в деяких випадках, до спотворення профілю різьби; 2) недостатня продуктивність процесу, оскільки різьба нарізається за кілька проходів; 3) невисока стійкість різців; 4) наявність куйовдження обробленої поверхні, що викликає необхідність додаткової операції – зачищення різьби; 5) складність заточення спеціальних різьбових різців.

Таким чином, нарізання різьби на виробах з композитів доцільно проводити кругами із синтетичних алмазів АС6 або АС15 зернистістю 200/160, концентрацією 50–100% на зв'язці М1. Переваги цього методу нарізання: зниження основного та допоміжного часу за рахунок зменшення числа проходів і часу на перезаточування інструментів; відсутність дефектів обробки у вигляді сколів і куйовджень; висока стійкість алмазного круга; повне вилучення операції зачищення різьби; можливість практично повного видалення дрібнодисперсної стружки шляхом установлення у вузькій зоні її видалення ефективної витяжної вентиляції, що зменшує запиленість робочих приміщень і покращує умови праці.

4.2.3 Свердління виробів із композитів Однією з операцій, що найбільш часто зустрічаються і в той же час найбільш трудомісткі при обробці композитів, є операція свердління.

Досить зазначити, що трудомісткість свердлильних операцій на деяких виробах досягає 70–80% від загальної трудомісткості процесу механічної обробки. Природно, що в цих умовах неправильний вибір різального інструменту і режимів різання призводить до значних витрат.

Свердління отворів у композитах виконують як в напрямку армувальних волокон, так і перпендикулярно до них, причому буває свердління отворів наскрізних і глухих. У глухих отворів торець повинен бути перпендикулярним до осі армувальних волокон. Вибір марки інструментального матеріалу при свердлінні практично нічим не відрізняється від вибору марки матеріалу при точінні, тому свердління отворів у скло-, вугле- і органопластиках можливе свердлами з швидкорізальних сталей і твердих вольфрамо-кобальтових сплавів. При свердлінні боропластиків застосування швидкоріжучих сталей через велику твердість армувальних борних волокон неприпустимо, а застосування твердосплавних свердел виправдано лише при свердлінні поодиноких отворів.

Геометричні параметри свердел суттєво впливають на точність і якість обробленої поверхні, стійкість і міцність інструменту, складові зусиль різання і деформацію, тому вибір їх оптимальних величин має велике практичне значення. У таблицях 4.2 та 4.3 наведені рекомендовані форми заточування ріжучої частини та конструкції свердел зі швидкорізальних сталей та із твердих сплавів.

–  –  –

Підвищення продуктивності і якості свердління композитів можливе шляхом застосування алмазного свердління. На відміну від традиційних матеріалів, композити мають усі специфічні особливості, властиві як армувальним волокнам, так і полімерній матриці. З точки зору механічної обробки сполучник впливає, в першу чергу, на обмеження інтенсивності обробки за температурою в зоні різання. З цієї точки зору найкращим інструментальним матеріалом є алмаз. Маючи найвищу твердість, алмаз має коефіцієнт тертя по пластмасі значно менший, а коефіцієнт теплопровідності більший, ніж у твердих сплавів. Алмазне свердління підвищує продуктивність праці, зменшує витрату ріжучого інструменту та поліпшує якість обробленої поверхні.

–  –  –

4.2.4 Фрезерування виробів із композитів При обробці таких композитів, як скло-, вугле-, органо- і боропластиків, фрезерування не є визначальною операцією і зустрічається значно рідше, ніж точіння, свердління або розрізання. З композитів виготовляють, головним чином, оболонки, рідше – плити та листи, тому фрезерування необхідне лише в тому випадку, коли потрібно обробити пази, вікна і т. п. Тому найчастіше при фрезеруванні застосовують кінцеві, дискові та торцеві циліндричні фрези.

Що стосується матеріалів ріжучої частини фрез, можна рекомендувати застосування фрез із твердих сплавів групи ВК або фрез з надтвердих матеріалів ВТМ. Застосування фрез із швидкорізальних сталей через їх низьку стійкість невиправдано і може бути рекомендовано тільки в одиничному виробництві. Через ряд специфічних особливостей композитів їх фрезерування має ряд характерних особливостей, що відрізняють його від аналогічного фрезерування металів. Це, в свою чергу, веде до деяких конструктивних відмінностей фрез, які визначається, головним чином, вимогами, що висуваються до фрезерування композитів. Основні вимоги до фрезерування композитів зводяться до таких: 1) діаметр фрез може бути істотно збільшений, тому що сили різання значно менші, ніж при обробці металів; 2) можливе застосування великих хвилинних подач і подач на зуб, тому число зубів у фрез повинно бути мінімальним, що забезпечить більші значення подачі на зуб фрези; 3) простір для розміщення стружки повинен бути збільшений порівняно з фрезами для обробки металів, що пояснюється особливостями стружкоутворення; 4) напрямок обертання фрези повинен збігатися з напрямком подачі, особливо при обробці шаруватих матеріалів, щоб не було їх сколів, розшарувань, розкуйовдження. Із розглянутих композитів фрезерування твердосплавними фрезами можливе, головним чином, скло- і вуглепластиків і, якоюсь мірою, органопластиків. Фрезерування боропластиків твердосплавними фрезами практично неможливе через їх катастрофічно швидке зношування. Так, при фрезеруванні пазів в боропластику шпонковими твердосплавними фрезами стійкість їх не перевищувала однієї хвилини, причому фреза зношувалася так, що її відновлення було практично неможливим. Конструкції фрез для обробки скло- і вуглепластиків та їх оптимальні геометричні параметри наведені на рис. 4.1–4.3.

Рисунок 4.1 – Рисунок 4.

2 – Торцева Рисунок 4.3 – Дискова фреза фреза Кінцева фреза 4.2.5 Алмазно-абразивна обробка виробів із композитів З метою усунення інтенсивного зношування інструментів, виготовлених із швидкорізальних сталей і твердих сплавів, інколи при обробці виробів з композитів необхідно застосовувати алмазно-абразивний інструмент. Застосування такого інструменту доцільно тоді, коли він є необхідним (обробка боропластиків), а також у таких випадках: при обробці зовнішніх поверхонь оболонок, коли слід зняти невелику товщину, головним чином, полімеризованого сполучника, забезпечивши високу якість оброблюваної поверхні; при виготовленні зразків для дослідження фізико-механічних характеристик; при розрізанні виробів з композитів і нарізанні різьб.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Шліфування як метод обробки виробів із композитів найбільш доцільно застосовувати в двох випадках. По-перше, при зовнішній обробці кругле поздовжнє шліфування, коли необхідно забезпечити високу якість поверхні при відсутності відколів, розшарувань, розкуйовування та інших дефектів. Обробка за своїм характером чистова, з глибинами різання до 1 мм. Як правило, в цьому випадку знімається верхній шар полімеризованого сполучника з мінімальним пошкодженням армувальних волокон. По-друге, при виготовленні зразків для дослідження фізико-механічних характеристик матеріалу в даному випадку застосовується схема плоского шліфування периферією круга.

Товщина шару, що знімається, невелика і не перевищує 0,5–1,0 мм.

Вимоги до якості обробленої поверхні високі й аналогічні першому випадку.

У той же час, обробка шліфуванням має ряд позитивних якостей, особливо в тих випадках, коли при знятті невеликого припуску (не більше 1 мм) слід отримати досить високу якість поверхні. При обробці композитів поверхня, оброблена шліфуванням, має менший дефектний шар і малу висоту мікронерівностей. Тому вироби, оброблені шліфуванням, забезпечують більш надійну та довговічну роботу конструкцій, ніж аналогічні, оброблені лезовим інструментом.

При визначенні фізико-механічних характеристик виробів з композитів за допомогою зразків, отриманих шліфуванням, їх величини більш близькі до дійсних, ніж у зразків, отриманих за допомогою лезових інструментів, наприклад, фрезеруванням.

Як відомо, продуктивність шліфування, якість шліфованих поверхонь, витрата абразивного чи алмазного інструменту визначаються, головним чином, стійкістю круга, тобто періодом часу між його двома правками. Вона є основною експлуатаційною властивістю, що характеризує шліфувальний круг. Під стійкістю шліфувального круга розуміють його здатність протистояти процесам затуплення його ріжучих зерен, налипання матеріалу на робочу поверхню та процесом зміни його геометричної форми. Робоча поверхня круга характеризується макро- і мікрогеометрією. Під макрогеометрією розуміють правильність його геометричної форми, а під мікрогеометрією – розмір абразивних зерен, їх форму, кути і радіуси заокруглення вершин і т. д. При обробці композитів відбуваються зміни макро- і мікрогеометрії, причому характерним для шліфування цих матеріалів є змішане зношування круга, яке полягає у відколюванні від зерен невеликих частинок, випаданні цілих зерен через інтенсивно стирання сполучника, затуплення зерен при інтенсивному забиванні пор стружкою та продуктами деструктуризованого полімеру.

Продуктивність шліфування, якість поверхневого шару, стійкість круга, сили різання і температура в зоні різання залежать від зернистості круга, виду сполучника, ширини круга, концентрації (для алмазних і ельборових кругів), властивостей оброблюваного матеріалу й режимів різання.

Найважливішим фактором при призначенні характеристик шліфувального круга і режимів обробки є стійкість. Зношування шліфувального круга може відбуватися як за рахунок його засалювання, головним чином, продуктами деструктуризованого полімеру, так і за рахунок зміни геометричної форми круга, що впливає на точність і якість поверхні. Крім того, в процесі обробки відбувається затуплення зерен, відрив їх окремих частинок через наявні дефекти типу мікротріщин, а також виривання окремих зерен внаслідок інтенсивного стирання сполучника круга.

Встановлено, що для шліфування виробів із склопластиків найчастіше застосовуються круги з ельбору з частотою обертання 2500– 3000 об/хв. Найбільш складним є шліфування органопластику. Його застосовують, головним чином, для виготовлення зразків для проведення випробувань з визначення фізико-механічних характеристик. У процесі шліфування відбувається інтенсивне засалювання круга і, як наслідок, отримання поверхні невисокої якості, з ворсинками і припалами. Тому потрібно часто правити круг. Процес ускладнюється й тим, що в більшості випадків застосування охолоджувальної рідини неприпустимо.

4.2.6 Розрізання виробів із композитів Розрізання виробів із композитів застосовують для отримання потрібних розмірів і форм виробів з листових матеріалів, плит. Розрізання подібних матеріалів може бути проведено стрічковими і дисковими пилами, дисковими фрезами, абразивними та алмазними кругами, струменями рідини високого тиску, лазерним променем. Однак, якщо мати на увазі розрізання таких високоміцних і важкооброблюваних матеріалів, як скло- і органопластики, то далеко не всі з рекомендованих методів можуть бути ефективно застосовані. Так, стрічкові і дискові пилки, дискові фрези (навіть твердосплавні) мають досить низьку стійкість, розрізання з їх допомогою малоефективне і не забезпечує необхідної якості поверхні зрізу. Не завжди ефективне розрізання за допомогою струменів рідини високого тиску та лазерним променем, особливо при великих товщинах (більше 10 мм). Тому найбільш ефективний метод розрізання композитів – розрізання абразивними та алмазними кругами.

Розрізання виробів із скло- і вуглепластиків абразивними кругами є одним з методів, що забезпечують задовільну якість поверхні зрізу при відносно високій продуктивності в порівнянні з розрізанням твердосплавними фрезами. Для розрізання рекомендується застосовувати абразивні круги з карборунду на вулканітовому та, головним чином, на бакелітовому сполучниках. Товщина круга 1–4 мм. Частота обертання 2500–3500 об/хв.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ =================================================================== Будинки і споруди БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДБН В.2.2-12-2003 Видання офіційне Держбуд України Київ 2004 Об'єднанням УкрНДІагропроект РОЗРОБЛЕНІ: Мінагрополітики України (Омельченко О.Ф., канд. екон. наук керівник розробки: Замський-Чертков Ю.Л. відповідальний виконавець; Смірнов О.П., канд. техн. наук; Кошиць Ю.1., канд. техн. наук; Кравченко...»

«ГБН В.2.3-37641918-544:201. ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ Основні вимоги ГБН В.2.3-37641918-544:201х (Проект, друга редакція) Київ Міністерство інфраструктури України Державне агентство автомобільних доріг України 201х I ГБН В.2.3-37641918-544:201. ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю Гідрозахист І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий РОЗРОБНИКИ: керівник); Г. Журба; Н....»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИДИ РЕМОНТІВ ТА ПЕРЕЛІК РОБІТ ГБН Г.1-218-182:2011 Видання офіційне Київ Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН Г.1-218-182:2011 ПЕРЕДМОВА Державний дорожній науково-дослідний інститут імені 1 РОЗРОБЛЕНО: М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ) А. Безуглий, В. Вирожемський (к.т.н.), В. Нагайчук (к.т.н.), РОЗРОБНИКИ: А. Цинка (керівник розробки)...»

«ДАЙДЖЕСТ за січень 2011 Новини законодавства Трудове право..1 Ліцензування та дозволи..3 Оподаткування..5 Нерухомість та будівництво..8 Інше..9 Новини компанії..12 НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Трудове право ВР України Закон «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України» від 11 січня 2011 року № 2914-VI Внесено зміни до 67 КЗпП України, а саме зазначену статтю доповнено нормою, що регулює порядок перенесення святкових і робочих днів. Наразі роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»

«прСОУ 45.2-00018112-.:201Х СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ лиБудівельні матеріали МАТЕРІАЛИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ З ФРЕЗЕРОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ, ВИГОТОВЛЕНІ ЗА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛІНГУ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ проект СОУ 42.1-37641918-.:201Х (перша редакція) Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) I прСОУ 42.1-00018112-.:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»),...»

«Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 2009 р. Чи застосовують наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 р. № 296 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”? Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а відтак не повинні містити нових правових норм, вони мають лише...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х I прДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) РОЗРОБНИКИ: В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник), Я.Пиріг, канд. техн. наук, В.Маляр, канд. техн. наук,...»

«Української державної академії залізничного транспорту Кафедра „Будівництво і експлуатація колії та споруд” В.І. Білий ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для студентів ІV курсу спеціальності 7.100502 Залізничні споруди та колійне господарство Донецьк – 2007 Навчальний посібник розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри Будівництво і експлуатація колії та споруд 16 червня 2007 р., протокол № 11. Розглянуто на засіданні методичної комісії факультету Інфраструктура залізничного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»