WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 20 |

«НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Ю. А. Бурєнніков І. О. Сивак, С. І. Сухоруков НОВІ ...»

-- [ Страница 14 ] --

Накопичення теплоти в інструменті призводить до значного підвищення температури на його ріжучих кромках, що не можна не враховувати при виборі інструментального матеріалу та оцінюванні інтенсивності зношування інструмента. Співвідношення складових теплового балансу для композитів в середньому складає: QW ~ 90%, QW ~ 5%, QR ~ 5%.

Зі збільшенням часу роботи, а отже і наростанням зносу, температура в зоні різання, головним чином, на ріжучих кромках інструмента зростає і може досягати 600 °С.

Знос різального інструмента при різанні композитів. Обробка різанням композитів супроводжується інтенсивним зносом ріжучого інструменту, причому його характер відрізняється від зношування інструменту при різанні металів. Це пояснюється, в першу чергу, особливими властивостями і структурою самих оброблюваних матеріалів.

Відомо, що зношування інструменту при різанні композиційних матеріалів носить комплексний характер, тобто, мають місце абразивно-механічне, дифузійне, адгезійне, втомне, хімічне та інші види зношування, причому залежно від умов обробки переважає той чи інший вид зношування, який і є визначальним.

Особливості властивостей композитів і їх обробки різанням визначають і особливості зношування інструменту. Так, дифузійний знос при обробці різанням композитів відсутній, оскільки для його протікання потрібні температури понад 900 °С, у той час як в зоні різання при обробці композитів температури різання складають 500–600 °С. Наявність полімерного сполучника та його неминуча деструкція при різанні призводять до появи в зоні різання поверхнево-активних речовин (ПАР), які інтенсифікують процес зношування.

4.2 Вплив механічної обробки на властивості композитів 4.2.1 Якість поверхні при обробці композитів Якість поверхні відіграє виключно важливу роль в забезпеченні високих експлуатаційних показників виробів. Зовнішнім впливам, в першу чергу, піддаються поверхні виробів. При цьому зношення поверхонь тертям, зародження тріщин й інші процеси протікають на поверхні виробу та в прилеглих шарах.

Якість поверхні – це сукупність всіх службових властивостей поверхневого шару матеріалу. Якість обробленої поверхні будь-яких матеріалів характеризується великою кількістю різних параметрів, які можна розділити на дві групи: фізико-хімічні та геометричні параметри.

Причому, залежно від властивостей матеріалу і методів обробки найбільш істотний вплив на експлуатаційні характеристики виробів мають ті чи інші з них.

В процесі виготовлення та експлуатації виробу на його поверхні виникають нерівності. В шарі матеріалу, що прилягає до поверхні, змінюється структура, хімічний склад. Нерівності на поверхні, структура і хімічний склад поверхневого шару змінюють фізико-хімічні та експлуатаційні властивості виробів. Поверхневий шар істотно впливає на експлуатаційні властивості виробів: міцність, зносостійкість, діелектричні показники, вологопоглинання та ін. Для композитів, які мають специфічні властивості, в першу чергу, через свою структуру, анізотропність, наявність армувальних елементів, механічна обробка часом досить істотно змінює властивості їх поверхневого шару і, відповідно, експлуатаційні показники. При механічній обробці композитів відбувається порушення цілісності поверхневого шару як за рахунок зняття розміщеного на поверхні відформованого виробу шару полімеризованого сполучника, що захищає від впливу зовнішніх факторів (наприклад, вологи), так і за рахунок перерізання армувальних волокон. Перерізання армувальних волокон при обробці різанням і такі процеси, як деструкція полімеру, призводять до зниження міцності виробів, причому зниження досягає часом істотних величин (до 20%). Це питання має важливе значення для забезпечення потрібних експлуатаційних характеристик, оскільки міцність в ряді випадків є основною експлуатаційною вимогою, наприклад, для оболонок з ВКПМ, що знаходяться під внутрішнім тиском. Зменшення міцності при обробці різанням відбувається і при виготовленні спеціальних зразків для дослідження фізико-механічних характеристик виробів. Перерізання армувальних волокон і зняття поверхневого шару полімеризованого сполучника інтенсифікує процес водопоглинання.

Характерною особливістю композитів є їх схильність до поглинання вологи, що призводить, у свою чергу, до зміни розмірів виробів і зниження їх фізико-механічних та експлуатаційних характеристик. Встановлено, що після механічної обробки, особливо якщо обробку виконують із застосуванням МОР, водопоглинання матеріалу різко збільшується, що викликає деколи необхідність вводити додаткову операцію сушіння виробів після обробки.

При обробці різанням композитів за рахунок великих контактних площадок на задній поверхні інструменту та дії високих температур в зоні різання неминуче відбувається механо- і термодеструкція полімерного сполучника, а в таких матеріалах, як органопластики, де наповнювачем також є полімер, і полімерного наповнювача. Наявність пошкодженого шару на поверхні обробленого виробу змінює його експлуатаційні показники, зокрема опір стиранню, змінюються також діелектричні характеристики матеріалу.

Вплив механічної обробки на показники якості поверхні виробів з композитів носить комплексний характер. Наприклад, шорсткість поверхні впливає як на водопоглинання та характеристики міцності, так і на інші показники якості (зносостійкість, аеродинамічні характеристики і т. п.).

Водопоглинання композитів. Однією зі специфічних властивостей композитів як конструкційних матеріалів є їх схильність до вологопоглинання, що призводить, у свою чергу, до зміни їх фізикомеханічних властивостей, а часом до зміни розмірів і форми готових виробів. Водопоглинання залежить від багатьох факторів: видів полімерного сполучника і волокнистого наповнювача, ступеня наповнення, форми, розміру та взаємного разташування частинок наповнювача, технології виготовлення, тривалості зволоження, стану поверхні, залишкових напружень. Найбільш схильними до водопоглинання є склопластики. Вода проникає в матеріал внаслідок порушення його структурної суцільності за рахунок наявних дефектів, до числа яких слід віднести: мікропори, тріщини, капіляри, порожнини, дефекти на границі розділу фаз. Мікроскопічний аналіз показує, що волокна оточені повітряними порожнинами та включеннями, дрібні включення об’єднані між собою і утворюють неперервні ланцюжки на поверхні розділу. Волога легко мігрує по системі цих включень. Таким чином, водопоглинання відбувається шляхом заповнення дефектів матеріалу, в результаті чого відбувається розтріскування сполучника в місцях концентрації залишкових напружень, ослаблення адсорбційного впливу на границі волокно–смола, а значить, і міцності матеріалу.

Виникаючі тріщини перпендикулярні до осі волокна, що призводить до зменшення ефективної довжини волокна, а отже, і до зниження його міцності. Спостерігаються тріщини і вздовж поверхні розділу волокно– полімер, що послаблює зв'язок волокна зі зв’язуючим і погіршує фізикомеханічні властивості матеріалу.

Механічна обробка виробів з композитів інтенсифікує процес водопоглинання. Це відбувається за рахунок того, що при обробці, поперше, знімається завжди наявний на поверхні шар полімеризованого сполучника, який служить захисним шаром, по-друге, перерізуються армувальні волокна наповнювача, при цьому утворюються мікротріщини та інші дефекти матеріалу, що порушують його цілісність. Якщо ж при обробці застосовують СОЖ, то процес водопоглинання прискорюється ще більше.

Характеристики міцності композитів. При механічній обробці композитів відбувається порушення цілісності поверхневого шару виробу, знімається зовнішній шар полімеризованого сполучника, перерізаються армувальні волокна, все це разом з неминучою механо- і термодеструкцією сполучника в поверхневому шарі може призвести до зниження характеристик міцності виробів. Основний вплив на характеристики міцності виробів з композитів має якість обробки, тобто висота отриманих після обробки мікронерівностей поверхні.

На практиці це можливе зниження міцності необхідно враховувати з двох основних причин. По-перше, знаючи залежність зниження міцності від висоти мікронерівностей обробленої поверхні, можна шляхом підбору геометрії інструменту та режимів різання забезпечити його мінімальне значення. По-друге, про міцність виробів судять за результатами випробувань стандартних зразків. Тобто, ці зразки необхідно обробляти так, щоб зниження міцності від механічної обробки було мінімальне, а отримані при випробуваннях значення фізико-механічних характеристик були найбільш близькі до дійсних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4.2.2 Точіння виробів з композитів Токарна обробка є одним з поширених видів обробки виробів із композитів і являє собою частину технологічного процесу отримання готових виробів, при цьому її застосовують не тільки для обробки деталей типу оболонок, а й таких деталей, як втулки, кільця, заглушки і т. п. Однак у більшості випадків при обробці виробів зі скло-, вугле-, органо- і боропластиків заготовка має вигляд оболонки. Обробку КМ виконують на універсальних токарно-гвинторізних верстатах і на спеціальних верстатах, головним чином, для оболонок великого діаметра.

Точіння виробів зі скло- і вуглепластиків. Оброблюваність скловуглепластиків дуже близька, однак при рівних інших умовах кращу оброблюваність має вуглепластик, тому рекомендовані для обробки склопластика оптимальні режими, за умови дотримання тієї ж стійкості інструментів, можуть бути збільшені для обробки вуглепластика не менш ніж на 20–25%. Як відомо, процес точіння залежить від матеріалу і геометричних параметрів різця, інтенсивності його зношування, режимів різання та якості оброблюваної поверхні, теплових і силових показників.

Оптимізація всіх умов дозволяє найбільш раціонально побудувати технологічний процес токарної обробки. Найбільш оптимальним інструментальним матеріалом при обробці композитів є вольфрамокобальтовий твердий сплав. Якщо пластмаси, що не містять абразивного наповнювача, можна успішно обробляти різцями зі швидкорізальних, а в ряді випадків і з легованих сталей, то композити, армувальним елементом в яких є абразивний матеріал, наприклад, скло, найбільш ефективно обробляють твердим сплавом. Це пояснюється низькою зносостійкістю і порівняно невисокою твердістю швидкорізальних сталей, а також їх низькою теплопровідністю, в три-чотири рази меншою, ніж у твердих сплавів. У той же час для обробки склопластиків, що мають низьку теплопровідність, необхідно мати інструментальний матеріал з високою теплопровідністю. Це тим більш важливо, що склопластики, які є термореактивними матеріалами, допускають в зоні різання температури, що не перевищують 200–300 °С, вище цих температур відбувається їх розм'якшення і вигорання, а також інтенсивна термодеструкція сполучника.

Важливою властивістю інструментального матеріалу є його зносостійкість, оскільки високі пружні властивості оброблюваного матеріалу і його абразивна здатність дуже інтенсивно зношують різець.

Крім того, при обробці композитів велике значення для збільшення стійкості різця має його заточування з мінімальним радіусом заокруглення ріжучої кромки. Оскільки різні інструментальні матеріали мають різні мінімальні радіуси заокруглення ріжучої кромки при заточуванні, то оптимальним буде той, який дозволяє отримати мінімальні значення радіуса заокруглення ріжучої кромки. Деякі види різців наведено в таблиці 4.1.

–  –  –

ВК2, ВК3М, ВК6, ВК8 ВК3М, ВК4, ВК6, ВК6М, ВК8 АСПК, АСБ Аналіз існуючих інструментальних матеріалів показує, що найбільш близько пропонованим вимогам відповідають вольфрамокобальтові тверді сплави. Так, теплопровідність вольфрамо-кобальтових твердих сплавів в 1,6–2,6 раза вища, ніж у титанових твердих сплавів, а це означає, що їх стійкість при однаковій твердості розрізняється інколи в шість разів. Ефективним для чистової обробки склопластиків є застосування алмазних різців. Внаслідок високої твердості алмаз має високу зносостійкість і, залежно від характеру навантаження, зносостійкість алмазу в десятки, а то й у сотні разів перевищує зносостійкість інших твердих матеріалів. Однак поряд з високою твердістю і зносостійкістю алмаз має підвищену крихкість, тому застосування алмазних різців обмежено. Їх ефективно можна застосовувати лише для чистової обробки, при роботі з малими перерізами зрізу. Найбільш ефективно застосування алмазних різців із синтетичних алмазів марок АСПК (при глибині різання не більше 1 мм) і АСБ (при глибині різання не більше 2 мм).

Точіння виробів з органопластиків. Обробка органопластиків відрізняється від обробки таких композитів, як скло- і вуглепластики, в першу чергу, через своєрідність їх складу. Органопластики – це композиційні матеріали, що являють собою полімер, в якому як армувальний елемент використовують органічні волокна. Поскільки густина органічних волокон в два-три рази нижча густини мінеральних, питомі значення їх міцності і жорсткості порівняно високі.

Маючи низьку твердість, органічне волокно не викликає інтенсивного абразивного зносу різального інструменту при механічній обробці органопластиків, який є значним при обробці скло- і вуглепластиків. У той же час така механічна обробка, як точіння органопластиків, досить складна. Головна складність полягає в отриманні якісної обробленої поверхні.

У процесі обробки на обробленій поверхні з'являються задирки і куйовдження. При використанні різців зі стандартним заточуванням оброблені поверхні виробів з органопластиків зазвичай ніби покриті «ворсом» органічних волокон. Причому ворсинки можуть досягати довжини до 5 мм. Особливо часто це зустрічається при обробці виробів з перехресним розташуванням армувальних волокон.

Обробку органопластика завдяки низькій твердості армувальних волокон можна робити різцями не тільки з вольфрамо-кобальтових твердих сплавів, а й різцями зі швидкорізальних сталей.

Якщо при обробці скло- та вуглепластиків схема армування матеріалу практично не впливає на оброблюваність, зокрема на якість отримуваної поверхні, то при обробці органопластика вона відіграє істотну роль, яку не можна не враховувати, особливо при заточуванні різців.

Точіння виробів з боропластика. За своїми фізико-механічними характеристиками боропластик займає особливе місце серед композитів, в першу чергу, через дуже високу твердість армувальних волокон.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 20 |
Похожие работы:

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Споруди транспорту ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ БЕТОННОГО ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ГБН В.2.3-218-534:20 Видання офіційне Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) Київ 201 ГБН В.2.3-218-534:2011 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: І. Бабяк, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Вирожемський, канд. техн. наук; Є. Гончаренко; П. Коваль, канд. техн. наук; Г.Куценко;...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ СУМІШІ АСФАЛЬТОБЕТОННІ І АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНІЙ ТА АЕРОДРОМНИЙ Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 201Х I прДСТУ Б В.2.7-ХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) РОЗРОБНИКИ: В. Золотарьов, д-р техн. наук (науковий керівник), Я.Пиріг, канд. техн. наук, В.Маляр, канд. техн. наук,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СЛЄПЦОВ Олег Семенович УДК 721+725+728 АРХІТЕКТУРА ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ЗБІРНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ 18.00.02. – Архітектура будівель та споруд АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури Київ – 1999 Дисертація є рукописом Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Науковий консультант доктор архітектури, професор Єжов Валентин Іванович, Київський...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШАРИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ І ҐРУНТІВ, УКРІПЛЕНИХ ЦЕМЕНТОМ Проектування та будівництво ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918-554:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський (науковий керівник),...»

«УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СИЧОВА Тетяна Геннадіївна УДК 323.21 (477) ОСНОВИ СТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ Спеціальність: 23.00.02 політичні інститути і процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Харків 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі політології Харківського державного університету, Міністерство освіти України. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Чигринов Василь Іванович, професор кафедри...»

«Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 2009 р. Чи застосовують наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 р. № 296 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”? Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а відтак не повинні містити нових правових норм, вони мають лише...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Будинки і споруди СПОРТИВНІ ТА ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ ДБН В.2.2-13-2003 Видання офіційне Державний комітет України з будівництва та архітектури Київ 2004 РОЗРОБЛЕНІ: ВАТ КиївЗНДІЕП (канд.архіт, В.В. Куцевич керівник; архітектори І.І. Чернядьєва, Н.М. Кир'янова, Б.М. Губов; канд.техн. наук В.Ф. Гершкович; інженери Ю.О. Сиземов, Б.Г. Польчук); за участі: КНУБА (канд.архіт. В.З. Ткаленко); Держкомспорту України (інженер І.В. Островська); УкрНДІ пожежної...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ Вимоги до проектування ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство інфраструктури України Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) 201х ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х ПЕРЕДМОВА 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна (ДП ДерждорНДІ) РОЗРОБНИКИ: В.Вирожемский, канд. техн. наук (керівник розробки); І. Волошина; Л....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»