WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Автомобільні дороги ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ Вимоги до проектування ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х (Проект, перша редакція) Київ Міністерство інфраструктури України Державне агентство ...»

-- [ Страница 1 ] --

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги

ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ

Вимоги до проектування

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

(Проект, перша редакція)

Київ

Міністерство інфраструктури України

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

201х

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО:

Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ") РОЗРОБНИКИ: В.Вирожемский, канд. техн. наук (керівник розробки);

І. Волошина; Л. Крюковська;С. Ласлов; В. Матейчик, д-р. техн. наук;

Н. Ростовська; В. Докукіна; Н. Стоянович.

2. ВНЕСЕНО: Управління інноваційного розвитку Державного агентства автомобільних доріг України

3. ПОГОДЖЕНО:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, лист від ______№ _______ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) лист від _______. № ______ Державна санітарно-епідеміологічна служба України лист від _______. № ______ Міністерство інфраструктури України, лист від ________№ ___________

4. ЗАТВЕРДЖЕНО:

Міністерство інфраструктури України, лист від ________ № ___________ Наказ від ________ р. № ___

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ:

5. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ____________________________________________________________________

Ці галузеві будівельні норми не можуть бути повністю чи частково відтворені та розповсюджені як офіційне видання без дозволу Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) ІІ ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х ЗМІСТ 1 Сфера застосування……………….…………..…….……………............. 4 2 Нормативні посилання……………………………………………............ 5 3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Класифікація

6 Архітектурно-ландшафтні рішення…….……………………….….....… 12 7 Планувальні та конструктивні рішення

8 Вимоги до конструкцій та матеріалів

9 Експлуатаційні і технічні вимоги……………………...…….…………… 32 10 Технологічні вимоги……………………………………………………. 33 11 Ергономічні і екологічні вимоги……………………...…...…………… 34 12 Вимоги безпеки……………………………………...……..…….………. 35 Додаток А Біб

–  –  –

____________________________________________________________________

Автомобільні дороги. Шумозахисні екрани.Вимоги до проектування Автомобильные дороги. Шумозащитные экраны. Требования к проектированию Motor roads.Noisescreens. Requirements for the design ____________________________________________________________________

–  –  –

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці галузеві будівельні норми (далі – Норми) встановлюють вимоги до проектування шумозахисних екранів при будівництві, реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг загального користування та штучних споруд на них.

1.2 Ці Норми спрямовані на впровадження природоохоронних заходів щодо забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини тазахисту навколишнього середовища від акустичного навантаження транспортних потоків в зоні впливу автомобільних доріг загального користування (далі автомобільних доріг) при їхбудівництві, реконструкції та капітальному ремонті.

1.3 Дотримання цих Норм є обов'язковим на території України для всіх юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власностіпри виконанні робіт з проектування, будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг загального користування.

1.4 Ці будівельні норми не поширюються на акустичне проектування приміщень спеціального призначення – радіо-, теле-, кіностудії, зали театрів і кінотеатрів, концертні зали.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

У цих Нормах є посилання на такі документи:

ДБН В.2.3-4:2007Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І.

Проектування. Частина ІІ Будівництво ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень ДБН В.1.2-2-2006 СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої.

Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху ДСТУ ГОСТ 23941:2004 Шум машин. Методи визначення шумових характеристик. Загальні вимоги ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) ГОСТ 9.005-72 ЕСЗКС. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами. (ЄСЗКС. Метали, сплави, металеві і неметалічні неорганічні покриття. Допустимі і недопустимі контакти з металами і неметалами) ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови) ГОСТ 23337–78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. (Шум. Методи вимірювання шуму на сельбищній території і в приміщеннях житлових та громадських приміщень) СНиП ІІ-12-77 Защита от шума. (Захист від шуму) ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії) СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будівель і на території житлової забудови) СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення) СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве. (Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин в ґрунті) ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг.

Проектування

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА

3.

СКОРОЧЕННЯ

У Законі України «Про автомобільні дороги»наведено визначення таких термінів: автомобільна дорога загального користування, смуга відведення, штучні споруди.

У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»

наведено визначення такого терміну: екологічна безпека.

У ДСТУ 2325наведено визначення таких термінів:еквівалентний рівень шуму,емісія шуму, рівень шуму,шум,шумове навантаження.

Нижче подано значення вжитих у цьому документі термінів, які відсутні в Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про автомобільні дороги» та ДСТУ 2325.

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

3.1 акустична тінь Область за екрануючим об’єктом, в якій,у результаті явища дифракції, додатково знижується інтенсивність шуму порівняно з відкритим простором.

3.2 акустичний комфорт Це баланс між процесами поглинання та віддзеркалення звукової енергії, при якому забезпечуються сприятливі умови для життєдіяльності людини, при якому результуючий рівень шуму не перевищує допустимих нормативних значень.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

–  –  –

За вимогою місцевої громадськості, органів санітарного нагляду та охорони навколишнього середовища, при необхідності, оцінку акустичного впливу автомобільної дороги на прилеглу територію і влаштування шумозахисних екранів здійснюють в проектах автомобільних доріг, що пролягають на більших відстанях від територій, наведених в таблиці 4.1, при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.

4.2 Шумозахисні екрани влаштовують вздовж автомобільних доріг і транспортних споруд на них при виявленні перевищення еквівалентних рівнів шуму на території забудови, території масового відпочинку та туризму населення, санітарно-курортній території та природно-заповідній території.

При цьому, джерелом шуму є транспортний потік, конструкція покриття автомобільних доріг. Допустимий рівень еквівалентного шуму нормується відповідно до вимогДБН В.2.3-4,ДБН Б.2.4-1, ДБН 360, ДСП 173 та СН 3077.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виявлення перевищення нормативних рівнів шуму на території здійснюють шляхом віднімання від нормативного еквівалентного рівня шуму фактично виміряного згідноз ГОСТ 23337 або прогнозованого на перспективу з урахуванням росту інтенсивності еквівалентного рівня шуму (розрахунок проводиться згідноз СНиП ІІ-12).

Приобґрунтуванні застосуванняшумозахисних екранівслід враховувативнесок ушумове забрудненняіснуючогофоновогоеквівалентного рівняшуму.

4.3 При проектуванні автомобільної дороги для забезпечення акустичного комфорту на території з житловою забудовою необхідно, в першу чергу, ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х розглянути питання щодо збільшення відстані до забудовита існуючогофоновогорівня шуму. При перевищенні нормативно допустимого рівня шуму від 2 дБА до 5 дБАякщоце перевищеннявизваноавтомобільною дорогою, якщо дозволяють геометричні параметри дороги, застосовують шумозахисні зелені насадження, в іншому випадку - використовують шумозахисні екрани. При перевищенні нормативно допустимого рівня шуму більше ніж на 5 дБА при недоцільності або відсутності можливості збільшення відстані для зниження транспортного шуму необхідно застосовувати спеціальні шумозахисні споруди і раціонально проектувати поперечний профіль земляного полотна.Якщо ціперевищеннявикликаніавтомобільною дорогою тодля зниження транспортного шуму рекомендується використовувати шумозахисні екрани, галереї, шумозахисні вали (високі земляні насипи), укоси виїмок.

При обґрунтуванні необхідності застосування шумозахисних екранів, слід враховувати фоновий рівень шуму. Для визначення фонового рівня шуму слід провести аналіз акустичної обстановки. Виявити на території до 500 м існуючі джерела шуму. Провести оцінку впливу існуючих джерел шуму на акустичну обстановку в захищається об'єкті. Якщо при аналізі виявляється значний внесок у рівень шуму то провести вимірювання рівня шуму в 2 м від існуючих джерел для визначення внеску джерел в загальну обстановку і акустичну ефективність шумозахисні екрани від автотранспорту. При виявленні перевищень рівня шуму над допустимим рекомендують враховувати співвідношення між вимогами щодо зниження шуму шумозахисним екраном та складністю отримання цього зниження, яка наведена в таблиці 4.2.

–  –  –

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х Майже Четверта частина На 20 99 неможливо чутності

4.4 Розміщення шумозахисних екранів на автомобільній дорозі повинно забезпечувати безпеку руху, мінімум витрат на їхнє утримання, зручне очищення проїзної частини й узбіч, доступність для проведення робіт з експлуатаційного утримання.

4.5 Ефективність використання шумозахисних екранів визначають якістю проведених акустичних дослідженьі акустичнихрозрахунків, точністю прогнозування зміни інтенсивності руху; якістю використаних матеріалів і виконання робіт, збереження ландшафту і рельєфу місцевості; психологічним сприйняттям населенням шумозахисного екрана.

4.6 В проектній документації на шумозахисні екрани необхідно обґрунтовувати витрати на: матеріали для виготовлення шумозахисних екранів, будівельно-монтажні роботи, експлуатаційне утримання, заходи по впровадженню. В документації повинні бути обґрунтовані міжремонтні періоди.

5. КЛАСИФІКАЦІЯ

5.1Основні ознаки шумозахисних екранів

Шумозахисні екрани класифікують за основними ознаками:

– функціональним призначенням;

– архітектурним виконанням;

– світлопропускною здатністю;

– матеріалом виконання;

– влаштуванням конструкції основи.

5.2 Функціональне призначення

Шумозахисні екрани за функціональним призначенням поділяють на:

– шумопоглинаючі;

– шумовідбиваючі;

– комбіновані (шумопоглинаючі та шумовідбиваючі).

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

5.3 Архітектурне виконання В залежності від архітектурного виконання шумозахисні екрани поділяють на:

– прямі;

– вигнуті.

5.4 Світлопропускна здатність

За світлопропускною здатністю шумозахисні екрани виготовляють:

– повністю скляні з можливістю світлопропускання;

– частково скляні з можливістю світлопропускання;

– частково скляні без можливості світлопропускання;

– виконані з матеріалів, що не пропускають світло.

5.5 Матеріал виконання

За матеріалами виконання шумозахисні екрани виготовляють:

– залізобетонні;

– металеві;

– повністю скляні;

– дерев’яні;

– металево-скляні;

– з дерев’яної стружки;

– цегляні.

5.6 Кріплення конструкції шумозахисного екрану до основи За влаштуванням (кріпленням) конструкцій шумозахисних екранів до основи їх поділяють на:

1) шумозахисні засоби на природній основі (конструкції, які змонтовані на ґрунтовій основі). До яких відносять:

а) шумозахисні вали (високі земляні насипи);

б) шумозахисні стіни, які в свою чергу поділяють за типами на:

– панелі, розміщені між опорними колонами;

ГБН В.2.3-37641918-ХХХ:201Х

– самонесучі шумозахисні стіни (стіни, що не мають проміжних опор і,які поділяють на наступні типи: із готових бетонних елементів; з елементів решітчастого типу з висадкою рослин; кладка із габіонів; панелі, вкопані в ґрунт; монолітні кам’яні та бетонні стіни);

в) комбіновані конструкції, які складаються з шумозахисних валів та стін.

2) шумозахисні екрани на транспортних спорудах. До них відносять:

а) шумозахисні екрани на парапетах (які, за методом кріплення, поділяють на:екрани,які вставляють в парапет, якщо конструкція парапету передбачає таке влаштування;екрани, які монтують на зовнішній стіні парапету;екрани, які влаштовують на паралельній парапету додатковій конструкції; безопорні панелі, які виготовляють разом з парапетною стінкою);

б)шумозахисні екрани на плитах прогонових будов мостів (транспортних споруд, призначених для перепуску через перешкоди потоків автомобільного транспорту, пішоходів та комунікацій різного призначення);Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.3 (477) Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Актуальність питання про оптимальну модель форми правління для України є об’єктивною: надмірно посилений конституційний статус Президента України, дисбаланс елементів встановленої Основним Законом України...»

«Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 2009 р. Чи застосовують наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 р. № 296 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”? Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а відтак не повинні містити нових правових норм, вони мають лише...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ ДСТУ Б А.1.1-91:200 Введено: «ИМ Ц» (г. Киев, просп. Красноз вез дный, 51; т/ф. 391-4210) Київ Мінрегіонбуд України ДСТУ Б А.1.1-91:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Укрархбудінформ РОЗРОБНИКИ: В.Захарчук (науковий керівник), О. Бобунова, В. Гаркавенко 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 09.12.2008 р....»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:20ХХ (Друга редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20ХХ ДБН В.2.5-24:20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕТЕР» (Д.Розинський, канд. техн. наук – керівник розробки; Р.Ситницький; В.Коген; Б.Петришин) ТОВ «ДАНФОСС ТОВ» (В.Пирков, канд. техн. наук –...»

«ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Автомобільні дороги ШАРИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ З КАМ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ І ҐРУНТІВ, УКРІПЛЕНИХ ЦЕМЕНТОМ Проектування та будівництво ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Видання офіційне Київ Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) ГБН В.2.3-37641918-554:2013 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науководослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ») РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський (науковий керівник),...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ СЛЄПЦОВ Олег Семенович УДК 721+725+728 АРХІТЕКТУРА ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ НА ОСНОВІ ВІДКРИТИХ ЗБІРНИХ КОНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМ 18.00.02. – Архітектура будівель та споруд АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня доктора архітектури Київ – 1999 Дисертація є рукописом Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Науковий консультант доктор архітектури, професор Єжов Валентин Іванович, Київський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»