WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Новини законодавства Трудове право..1 Ліцензування та дозволи..3 Оподаткування..5 Нерухомість та будівництво..8 Інше..9 Новини компанії..12 НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА Трудове право ВР ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДАЙДЖЕСТ

за січень 2011

Новини законодавства

Трудове право……………………………………..…….………………..……..…1

Ліцензування та дозволи…………………….………………………………........3

Оподаткування………………………………………………………………….….5

Нерухомість та будівництво…………………………………………………........8

Інше…………………………………………………………………………………9

Новини компанії …………………………………………………………………..12

НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА

Трудове право

ВР України

Закон «Про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України»

від 11 січня 2011 року № 2914-VI Внесено зміни до 67 КЗпП України, а саме зазначену статтю доповнено нормою, що регулює порядок перенесення святкових і робочих днів. Наразі роботодавець зобов’язаний не пізніше ніж за два місяці видати наказ про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, узгоджений з виборним органом первинної профспілкової організації.

Таким чином, роботодавцям необхідно стежити за рекомендаціями КМ України щодо перенесення вихідних і робочих днів, оскільки зазначений закон визначає не право, а саме обов’язок роботодавця видати відповідний наказ не пізніше ніж за 2 місяці до запланованої дати перенесення.

Однак не слід розуміти зазначену новелу трудового законодавства як обов’язок роботодавця дотримуватися рекомендацій КМ України щодо перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві. Рекомендації так і залишаються рекомендаціями і не мають обов’язкового характеру. Законодавець лише зобов’язав роботодавця попередити працівників про таке перенесення та погодити його з представником профспілкового органу, у разі прийняття роботодавцем рішення дотриматися відповідних рекомендацій КМ України.

Слід звернути увагу, що «обійти» зазначену норму, тобто не попереджати, не погоджувати і не видавати наказ не пізніше ніж за 2 місяці, досить просто, достатньо не посилатися в наказі на відповідні рекомендації КМ України, щодо перенесення вихідних і робочих днів і відхилитися від зазначених рекомендацій в той чи інший бік на 1 день. За таких умов жоден перевіряючий орган не матиме правових підстав звинуватити керівника підприємства в порушенні вимог чинного трудового законодавства.

ДПА України Наказ «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 44/18782 Зазначеним наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПА від 19.09.2003 N 440 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку складання вказаного Звіту", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2003 за N 915/8236 та затверджено нову форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядок його складання.

Слід зазначити, що сама форма звіту суттєвих змін не зазнала, зміна відбулася саме у формі, а не у змісті зазначеного документа, чого не скажеш про Порядок його складення.

Так, Порядок складення звіту в редакції від 13 січня 2011 року передбачає збільшення строку на подання звіту з трьох до п’яти днів, порівняно з Порядком в редакції від 09.10.2003 та скасовує штраф за несвоєчасне повернення надміру витрачених коштів.

Цікавим є факт, що зазначений наказ, як і його попередник, передбачає обов’язок роботодавця нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб відповідно до пункту 167.1 статті 167 розділу 4 Податкового кодексу України у випадку, коли особа, що отримала кошти під звіт, не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця. Зазначена сума надміру витрачених коштів є об’єктом оподаткування, а роботодавець – податковим агентом.

Однак порядком встановлено, що до суми перевищення не включаються та не оподатковуються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових чи безготівкових коштів, наданих платнику податку під звіт роботодавцем на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків у межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі 3 Податкового кодексу, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями.

Справді, відповідно до ст. 138 ПК України (п. 138.10.3) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, та витрати на рекламу віднесено до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, а саме зменшують оподатковувану суму на суму понесених за цими статтями витрат, за таких умов відсутні підстави для нарахування податку на доходи фізичних осіб з надміру витрачених коштів.

На жаль, ДПА в зазначеному наказі не посилається на конкретну статтю, розділу 3 ПК України.

Порядок визнання витрат на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку, регулюються п. 140.1.7. статті ст. 140 ПК України, що справді віднесена до третього розділу, на який посилається ДПА у своєму наказі, однак зазначений пункт ст. 140 не передбачає граничних розмірів для таких витрат.

Таким чином, напрошується висновок, що податківці ще самі не знають цих граничних розмірів і, хоча новела в наказі є обґрунтованою з точки зору оподаткування, посилання на розділ 3 ПК України є досить загальним («обмежили» аби «обмежити»), шукайте граничні розміри самі, шановні платники податків. Чекатимемо роз’яснень ДПА найближчим часом.

–  –  –

Про внесення змін до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" 21 грудня 2010 року N 2822-VI Набрав чинності 13 січня 2011 року Стаття 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" регулює розмір ліцензійного збору за видачу і продовження строку дії ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги. Попередня редакція зазначеної статті встановлювала формули для обчислення розміру ліцензійного збору та встановлювала певні пільги для провайдерів, які на момент видачі ліцензії зобов’язувалися безоплатно забезпечити соціально незахищені верстви населення перетворювачами цифрового сигналу.

Із набранням чинності Закону N 2822-VI, зазначену статтю законодавець виклав в абсолютно новій редакції, скасувавши пільги та встановивши, що методика розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

З точки зору правової науки, зазначена новела в законодавстві є обґрунтованою, оскільки закон повинен встановлювати напрями діяльності в певній сфері господарювання та визначати права і обов’язки осіб, а реалізація законів покладається на органи виконавчої влади, тому порядок розрахунку розміру та оплати справді має встановлюватися окремим документом, а от право на отримання пільги має бути встановлено саме законом, тому, на нашу думку, не слід чекати відновлення скасованих пільг.

Таким чином, з 13.01.2011 року визначення методики розрахунку і розміру ліцензійного збору в галузі телебачення і радіомовлення покладається на КМ України. Дії законодавця є досить виваженими, адже вносити зміни до постанов КМ України, або видавати нові значно простіше за процедурою, ніж приймати щоразу новий закон.

У зв’язку з викладеним, на нашу думку, найближчим часом слід очікувати відповідну постанову КМ України щодо методики розрахунку розміру ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення та підвищення, власне, розмірів самого збору.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядження «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Держфінпослуг»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2011 року за N 19/18757 Зазначеним розпорядженням внесено зміни до Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів. Насамперед слід звернути увагу на зменшення розміру статутного капіталу професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду.

Відповідно до попередньої редакції ліцензійних умов розмір статутного капіталу професійного адміністратора на момент подання заяви про видачу ліцензії встановлювався на рівні не менш ніж 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом НБУ на день державної реєстрації такої юридичної особи.

Нагадаємо, адміністратор недержавного пенсійного фонду - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Отже, розмір статутного капіталу адміністратора в редакції Ліцензійних умов від 29.12.05р.

(дата внесення останніх змін) прив’язувався до курсу євро, але формувався у гривнях і дорівнював (за нинішнім курсом) 3 млн. грн. Сам факт, що законодавець встановив розміри мінімального статутного капіталу з прив’язкою до грошової одиниці іноземної держави, зробивши розмір статутного капіталу «плаваючим» за курсом іноземної валюти, справді викликає багато запитань, з урахуванням того, що національною валютою України є гривня. Невже не можна було виразити розмір статутного капіталу, скажімо, в еквіваленті до неоподаткованого мінімуму доходів громадян або мінімальної заробітної плати? Адже посилатися в національному нормативному акті на іноземну валюту є щонайменше неповагою до власної, і органи державної влади мали б уникати таких непорозумінь.

У будь-якому випадку з набранням чинності розпорядженням №19/18757 статутний капітал адміністратора має бути сплачений грошовими коштами і виражений у твердій сумі не менш ніж 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Держфінпослуг для отримання ліцензії. Слід зазначити, що до рівнозначної суми зменшено і розмір статутного капіталу компанії з управління активами (раніше - так само 300 тис. євро).

Також досить цікавим є той факт, що відповідні зміни, які встановлюють розмір мінімального статутного капіталу для адміністраторів недержавних пенсійних фондів на рівні 2,5 млн. грн., було внесено до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» ще 01.07.2010 р. і лише 10 січня 2011 р. зміни до Ліцензійних умов було зареєстровано Міністерством юстиції.

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів також зобов’язують особу, яка отримала ліцензію на провадження діяльності, підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

Зменшення розміру статутного капіталу, на нашу думку, є позитивним кроком чиновників, спрямованим на залучення інвестицій до зазначеного сегменту ринку.

–  –  –

Щодо отримання свідоцтва ПДВ Після набрання чинності Податковим кодексом України досить часто до нашої компанії звертаються керівники новостворених підприємств з питаннями щодо отримання свідоцтва платника податку на додану вартість.

Суть питання, як правило, полягає в тому, що працівники податкових органів відмовляють у видачі зазначеного свідоцтва, посилаючись на норми Податкового кодексу, але не пояснюючи причину такої відмови.

Справа полягає в тому, що Податковим кодексом змінено порядок видачі свідоцтва ПДВ.

Якщо раніше достатньо було подати заяву до органу ДПІ за місцем реєстрації платника податків, то з 01.01.2011р. ситуація кардинально змінилася.

Так, відповідно до ст. 182 Податкового кодексу особа, яка провадить оподатковувані операції і не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими за 300 тис. та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, має право добровільно зареєструватися як платник податку, подавши відповідну заяву.

Тобто добровільну реєстрацію не скасували, однак отримати свідоцтво платника ПДВ у добровільному порядку особа набуває право лише за результатами діяльності за останні 12 місяців і за настання певних умов, визначених вказаною статтею.

Стаття 183 (п. 183.8) Податкового кодексу прямо передбачає обов’язок органу державної податкової служби відмовити в реєстрації особи як платника податку, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним, зокрема, і статтею 182 ПК України.

Таким чином, є два варіанти, за яких є можливість отримати свідоцтво платника ПДВ, а саме: або здійснити господарську операцію на суму понад 300 тис. грн. і зареєструватися як платник ПДВ, в обов’язковому порядку, або за результатами діяльності за останні 12 місяців – в добровільному. За таких умов отримати свідоцтво ПДВ для новоствореної юридичної особи неможливо навіть суто гіпотетично.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" 13 січня 2011 року N 2921-VI Зазначеним законом законодавець виключив фізичних та юридичних осіб з переліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при проведенні ними операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.

Слід звернути увагу, що зазначений закон залишився майже непоміченим в засобах масової інформації, можливо, тому, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій купівліпродажу іноземної валюти 2010 року не справлявся. Однак відповідна норма зазначеного закону діяла лише до 01.01.2011. Наразі керівники підприємств, особливо в галузі зовнішньоекономічної діяльності, після набрання чинності законом 2921-VI можуть зітхнути з полегшенням – збір скасовано назавжди.

Нагадаємо: до набрання чинності законом 2921-VI при здійсненні операцій з купівліпродажу безготівкової іноземної валюти стягувався збір в розмірі 0,5 відсотка від суми такої операції.

ДПА України Лист N 2049/7/16-1117 від 26.01.2011 р.

Лист стосується наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1002 "Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення", яким затверджено нову форму зазначеного Реєстру та Порядок його заповнення.

У зазначеному листі ДПА України детально пояснює, які зміни відбулися у формі Реєстру та у Порядку його заповнення. Надає рекомендації стосовно застосування наказу N 1002 на практиці і навіть проводить порівняльний аналіз з наказом ДПА від 30 червня 2005 р. N 244, яким було затверджено попередній Порядок та форму Реєстру.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ ВИПУСК 9 КИЇВ 2007 ТЕПЛООБМІН, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАЗОПОСТАЧАННЯ УДК Худенко А. А., д-р техн. наук, проф., 621.311.22.001.24 Київський національний університет будівництва і архітектури ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ТЕПЛОПОСТАЧАННІ В даний час зниження споживання і економію ПЕР прийнято характеризувати терміном “енергозбереження”. Якщо підходити до цього поняття з термодинамічних позицій, то такий процес нездійсненний в...»

«Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 2009 р. Чи застосовують наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.2006 р. № 296 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”? Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а відтак не повинні містити нових правових норм, вони мають лише...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ ДБН В.2.5-24:20ХХ (Друга редакція) Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 20ХХ ДБН В.2.5-24:20ХХ ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕЛЕТЕР» (Д.Розинський, канд. техн. наук – керівник розробки; Р.Ситницький; В.Коген; Б.Петришин) ТОВ «ДАНФОСС ТОВ» (В.Пирков, канд. техн. наук –...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«ДСТУ Б В.2.7-107:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ДСТУ Б В.2.7-107:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник) ЗА УЧАСТЮ: Одеська...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» ПЕТРОВСЬКА ЮЛІАНА РОМАНІВНА УДК 72.03 (477.83) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АРХІТЕКТУРИ І МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Львів – 201 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ =================================================================== Будинки і споруди БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДБН В.2.2-12-2003 Видання офіційне Держбуд України Київ 2004 Об'єднанням УкрНДІагропроект РОЗРОБЛЕНІ: Мінагрополітики України (Омельченко О.Ф., канд. екон. наук керівник розробки: Замський-Чертков Ю.Л. відповідальний виконавець; Смірнов О.П., канд. техн. наук; Кошиць Ю.1., канд. техн. наук; Кравченко...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»