WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Для викладання дисциплін художнього спрямування на кафедрі залучено високо професіональних фахівців з архітектурною освітою (випускники Львівської політехніки) та зі спеціальною мистецькою освітою (випускники Львівської національної академії мистецтв, Закарпатського художнього інституту, Київського державного художнього інституту, Харківської державної академії дизайну і мистецтв та інших вищих художніх навчальних закладів). Колектив кафедри дизайну та основ архітектури має знаний творчий доробок та творчо працює в галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, теорії та практики дизайну. Члени кафедри беруть участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках творів мистецтва та дизайну, є постійними учасниками міжнародних пленерів. У дослідженні зафіксовано приклади творчих робіт викладачів кафедри, що торкаються розбудови комплексу будівель Національного університету «Львівська політехніка» та охорони його дизайнерсько-мистецької спадщини.

Визначено та сформовано структуру діяльності викладачів Інституту архітектури Львівської політехніки, а також взаємозв’язок Львівської архітектурної школи з культурно-освітніми та художніми середовищами Львова.

- Мистецько-теоретична підготовка. Навчальні дисципліни циклу історії архітектури здавна викладають на архітектурному факультеті, вони мають традиції, що сягають в далеке минуле. Ці дисципліни вивчають основні суттєві етапи розвитку архітектури народів світу відповідно до змін суспільно-економічних формацій, а також соціальної ролі архітектури як засобу матеріальної і духовної організації життя суспільства.

Тематика наукових досліджень викладачів кафедри вписується в проблематику загальної історії архітектури та історії української архітектури, в тому числі в аспекті перспектив їх подальшого розвитку. Один із напрямів наукової роботи кафедри дизайну та основ архітектури – створення відповідної практичної та теоретичної бази для успішної творчої діяльності в галузі архітектурного проектування. Важливим є використання композиційних програм, спрямованих на мистецькі дисципліни та віртуальне програмування середовища. Викладачі кафедри проводять методичну роботу з метою вивчення та популяризації архітектурних пам’яток Львівської політехніки.

- Художня підготовка. Мистецтво рисунку, живопису, скульптури становить єдиний художньо-творчий та навчально-пізнавальний процес, який дає змогу розвинути спостережливість, відчуття пропорційності, уяву, фантазію, синхронну координацію рук та очей, окрім того набути особливе естетичне бачення світу, а також теоретичні знання та практичні навички у цій області. Базовим для студентів в процесі навчання є освоєння графічного мистецтва, а саме його візуальнокомунікабельної основи – рисунка, що є основним інструментом проектної діяльності архітектора та дизайнера.

- Комплекс професійно-орієнтованих дисциплін для фахової підготовки дизайнерів. До професійної художньо-дизайнерської майстерності, яку студенти здобувають, вивчаючи дисципліни спеціальної дизайнерської підготовки, відносимо відтворення образотворчими засобами авторської ідеї – дизайн-пропозиції, набуття навичок проектанта, конструктора, що професійно володіє графічними і технічними засобами та допоміжним інструментарієм, який враховує технічні властивості застосовуваних матеріалів тощо.

Використання спільних засобів художньої творчості та факторів візуального сприйняття архітекторами та дизайнерами спонукає в процесі навчання, у формуванні майбутніх фахівців конструктивно-гармонійних особливостей, до використання спільних навчально-художніх дисциплін.

Сформований комплекс навчальних мистецько-теоретичних та художніх дисциплін, а також виконаний їх порівняльний аналіз, що показує зміну назв, змісту та їх кількості на всіх етапах формування мистецької підготовки Львівської архітектурної школи. Структуроване навчальне навантаження кафедри дизайну та основ архітектури студентів напрямів «Архітектура», «Дизайн», «Реставрація творів мистецтва». Опрацьовано навчальні дисципліни з курсів базової проектної підготовки студентів, лекційних курсів з історії архітектури та мистецтва, практичних дисциплін з рисунку, живопису, скульптури та дисциплін професійної підготовки дизайнерів. Навчальне навантаження на поточний навчальний рік проаналізовано та виведено у форму таблиць (зазначені назви дисципліни, курс вивчення, науковий ступінь, вчене звання та посада викладачів, що ведуть даний предмет та приклади виконаних творчих робіт студентів), встановлено відсоткове співвідношення навчальних предметів, що викладає кафедра ДОА для всіх спеціальностей Інституту архітектури.

Рекомендації щодо збереження традицій мистецької освіти та її розвитку у Львівській архітектурній школі включають науково-дослідну, науково-методичну, проектну роботу, особисту архітектурно-мистецьку творчість педагогів, формування викладацького складу художніх кафедр, розвиток зв’язків Інституту архітектури з художніми та архітектурно-технічними закладами освіти і науки на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Аналіз наукових джерел та архівних матеріалів за критерієм взаємозв’язку архітектури і мистецтва в розвитку Львівської архітектурної школи підтвердив актуальність даної наукової роботи. Попередні дослідження науковців торкаються в основному питань розвитку архітектурної освіти у Львівській політехніці та архітектурної спадщини її викладачів. Фрагментарний характер мають дослідження художньої підготовки у Львівській політехніці, саме тому, як предмет дослідження, виокремлюємо процес зародження та розвитку мистецької освіти у Львівській архітектурній школі.

2. У науковому дослідженні розкрито та охарактеризовано поняття «мистецька освіта архітектурної школи». З огляду наукової підготовки архітектора (дизайнера) – це комплекс художньо-естетичних дисциплін та практичних навиків, що дають змогу створити мистецьку надбудову на базі проектно-утилітарних засад та норм. У роботі виявлено та досліджено структурні елементи мистецької освіти з огляду на процеси педагогічної підготовки майбутніх зодчих, а саме поетапний історичний розвиток спеціалізованих кафедр у структурі Львівської політехніки під впливом сукупності політичних, соціально-економічних і культурних чинників;

формування архітектурно-художньої школи; розробка наукової та методичнонавчальної літератури; роль творчої особистості.

3. Запропоновано методику вивчення мистецької освіти Львівської архітектурної школи, яка містить застосування емпіричних та теоретичних методів дослідження у галузі теорії архітектури: аналіз першоджерел, наукової літератури та періодичних видань за тематикою дослідження, спостереження, порівняння, біографічний, історичний, структурний та метод статистичного аналізу. Розроблено методологічну послідовність дослідження, яка охоплює сукупність загальнонаукових методів і складається із п’яти етапів наукового дослідження.

4. Виявлені основні чинники, що вплинули на становлення та розвиток мистецької освіти в архітектурній школі Львівської політехніки:

- політично-економічні чинники становлення мистецької освіти у Львівській академії та Реальній торговій академії у 1730-1844 рр.;

- історико-культурні та архітектурно-художні передумови становлення та формування архітектурно-мистецької освіти у Львівській архітектурній школі 1844рр.;

- соціально-економічні та культурні фактори як рушійні сили змін у мистецькій освіті Львівської архітектурної школи міжвоєнного періоду 1919-1939 рр.;

- політично-ідеологічний тиск на архітектуру і образотворче мистецтво Львова 1939(1945)-1990 рр. та його відображення у формуванні мистецької освіти Львівської архітектурної школи;

- вплив нових напрямків у пострадянській архітектурі та образотворчому мистецтві на освітню діяльність Львівської архітектурної школи періоду Незалежності.

5. Згідно з соціокультурними і політичними чинниками визначено п’ять основних періодів розвитку мистецької освіти Львівської архітектурної школи.

Перший період характеризувався становленням мистецької підготовки у Львівській академії до заснування Технічної академії у Львові (1730-1844 рр.).

Дослідження другого періоду формування мистецької підготовки у стінах Технічної академії (1844-1877), згодом Політехнічної школи (1877-1921) визначило введення базової класичної академічної підготовки в процес навчання студентів архітектурно-технічних спеціальностей. Створення в академії у 1872 р. кафедри «Рисунку та моделювання» стало основою для подальшого розвитку художньої підготовки студентів у межах спеціалізованої кафедри.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третій період освіти у Львівській політехніці (1921-1939) характеризувався розширенням структури архітектурного факультету та поглибленням художньої підготовки студентів не лише для архітектурних спеціальностей. Навчальні програми перейняли базові основи у проектуванні та оздобленні будівель, що були притаманні панівним стилям в архітектурі та образотворчому мистецтві.

Четвертий період у Львівському політехнічному інституті (1939-1989) був означений занепадом мистецьких дисциплін в навчальному процесі. Їх кількість у межах об’єднаної кафедри «Архітектура» було значно скорочено через відчутний ідеологічний тиск з боку партійних і державних органів. Навчально-методична робота художніх дисциплін відновлено і продовжено у 1971 р., з періоду відкриття кафедри «Рисунку і живопису».

П’ятий період охоплює архітектурно-мистецьке життя та освітню діяльність Львівської політехніки періоду Незалежності. Навчально-обслуговувальна художня кафедра «Історії та художніх основ архітектури» перетворена на випускову «Дизайн та основи архітектури» за напрямом «Мистецтво» (спеціальність «Дизайн») та «Реставрація творів мистецтва», де відбувається базова теоретична та художня підготовка архітекторів усіх спеціальностей та дизайнерів.

6. Виявлено елементи застосування засад синтезу мистецтв у творчості викладачів Львівської архітектурної школи. Опрацьовано та сформовано архітектурно-художній доробок видатних педагогів, що вели мистецькі дисципліни.

Синтез гуманітарно-художніх та архітектурно-технічних знань і вмінь сучасного педагога архітектурної школи характеризує його як різностороннього фахівця, що володіє теоретичними основами, практичним досвідом у проектуванні і будівництві об’єктів, виконанні творів образотворчого мистецтва та дизайнерських розробок.

7. Встановлено стійкі закономірності структури навчальних дисциплін у підготовці архітекторів, що базуються на:

- класичній базовій початковій підготовці студентів;

- академічних засадах візуальної подачі, об’ємно-просторових рішень та колористичного навантаження поставлених завдань;

- органічному поєднанні сучасної цифрової архітектурної графіки з класичною станковою графікою авторського виконання;

- сполученні утилітарних вимог і концептуально-філософських ідей.

У рамках мистецької освіти Львівської архітектурної школи сформувався комплекс дисциплін для фахової підготовки дизайнерів, що характеризується:

- підходом, що рівною мірою базується на всеукраїнських та регіональних традиціях з урахуванням досвіду західних шкіл з проектування дизайнерського середовища;

- зв’язком із архітектурним середовищем;

- класичною академічною базою початкової підготовки;

- високим рівнем світоглядно-філософського підходу;

- використанням широкої палітри різноманітних технологічних процесів та матеріалів.

8. Львівська архітектурна школа, перебуваючи в центрі Європи на перетині різноманітних впливів, акумулювала в собі найкращі досягнення західноєвропейських і східноєвропейських шкіл та водночас зберегла свою самобутність. Розвиваючись на багатоскладній етнічній основі, поєднуючи власні художні еталони й загальноєвропейську методику, вона представляла собою унікальний, поліетнічний, але цілісний художній феномен. Розроблені рекомендації для подальшого розвитку мистецької освіти Львівської архітектурної школи обґрунтовують її стабільність та збереження історично сформованих та регіональних національних традицій.

Публікації автора за результатами та положеннями дисертації:

Статті у фахових виданнях:

1. Петровська Ю. Р. Теодор Тальовський – архітектор, художник і педагог / Ю.

Р. Петровська // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. – Харків: ХДАДМ, №3/2010. – 230 с. – С. 134-138.

2. Петровська Ю. Р. Творчий внесок митців Львівської політехніки в архітектурну спадщину Львова зламу ХІХ-ХХ ст. / Г. П. Петришин, Ю. Р.

Петровська // Проблемы теории и истории архитектуры Украины: збірник наукових праць: вип.11 / МОНмолодьспорт України; ОДАБА; Архітектурно-художній інститут; наук. ред. Н.М. Ексаревой. – Одеса : Астропринт, 2011. – 320с. – С. 290Петровська Ю. Р. Формування мистецької підготовки у Львівському політехнічному інституті (1945-1971) / Ю. Р. Петровська // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. – Харків: ХДАДМ, №2/2012. – 190 с. – С. 28-31.

4. Петровська Ю. Р. Світоглядно-естетичні основи творчості митців Львівської архітектурної школи кін. ХІХ - поч. ХХ ст. / Ю. Р. Петровська // Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільське господарство. – Львів:

ПП «Арал», №13/2012. – 250 с. – С. 163-169.

5. Петровська Ю. Р. Мистецька освіта у Львівській архітектурній школі у міжвоєнний період 1919-1939 (1945) рр. / Ю. Р. Петровська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура. – Львів: В-во НУ «Львівська політехніка», №728/2012. – 275 с. – С. 254-259.

6. Yuliana Petrovska. Antoni Sulima Popiel – a student and a teacher / Yuliana Petrovska // Proceedings of the National Aviation University: scientific journal (Вісник Національного авіаційного університету). – Kyiv, №2(51)/2012. – 164 s. – S. 136-141.

7. Петровська Ю. Р. «Мала архітектурна форма», як складова підготовки студентів спеціальності «Дизайн» / Г. П. Петришин, Ю. Р. Петровська // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: збірка наукових праць. – Харків:

ХДАДМ, №5/2012. – 226 с. – С. 178-182.

8. Петровська Ю. Р. Становлення мистецької підготовки у Львівській архітектурній школі (1844-1918) / Ю. Р. Петровська // Мистецтвознавство’11:

науковий збірник Спілки критиків та істориків мистецтва. – Львів: СКІМ, 2011. – 347 с. – С. 277-284.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
 
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«УДК 94 (477.82) “1917-1918” О.Й. Дем’янюк Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ВОЛИНЬ НА ФОНІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УНР (ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1917 р.) © Дем’янюк О.Й., 2008 Досліджено соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Волині в період протистояння УНР з більшовицькою пропагандою та подальшою радянізацією регіону. Проаналізовано ситуацію на території Волині з жовтня по грудень 1917 р. This article highlights social and...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов Основан в 2000 г. Выпуск 11 Донецк 2011 УДК 581.522.4:502.7:712:581.4:581:15:631.5 Промышленная ботаника. Сборник научных трудов. – Донецк: Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2011 г. – 262 с. ISSN 1728-6204 В сборнике рассматриваются проблемы...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.3 (477) Р. С. Мартинюк кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) КРИТЕРІЇ ТА ЧИННИКИ ВИБОРУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Актуальність питання про оптимальну модель форми правління для України є об’єктивною: надмірно посилений конституційний статус Президента України, дисбаланс елементів встановленої Основним Законом України...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»