WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«МИСТЕЦТВА В РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ШКОЛИ ...»

-- [ Страница 3 ] --

- еволюційна зміна художніх стилів та напрямів в архітектурі Львова;

- формування континуїтету педагогічного складу архітекторів та митців Львівської архітектурної школи;

- становлення в Галичині архітектурної освіти загальноєвропейського типу;

- участь педагогів Львівської архітектурної школи у фахових та художніх об’єднаннях, товариствах, мистецьких виставках;

- огляд друкованих видань, в яких обговорювало питання львівської архітектурномистецької творчості педагогів Львівської архітектурної школи.

ІІІ етап. 1919-1939 (1945) рр.:

- у впровадження новітніх ідей в архітектурі із застосуванням стилю ар деко, функціоналізму та елементів кубізму;

- внесок творчого об'єднання архітекторів, дизайнерів та художників Баухауз в архітектуру та прикладне мистецтво Львова;

- роль польських друкованих періодичних видань Львова міжвоєнного періоду;

- мистецько-освітня діяльність вищих навчальних закладів Львова.

ІV етап. 1939-1990 рр.:

- ідеологічний тиск на творчість архітекторів і художників;

- виконання політичного замовлення в сюжетно-тематичній структурі творів образотворчого мистецтва, пов’язаних з архітектурою;

- панування «тоталітарного монументального класицизму» (1939-1956) і аскетичної, «типової» архітектури (1956-1980-і рр.);

- низький рівень синтезу мистецтв. Розвиток образотворчого та декоративноужиткового мистецтва як доповнення архітектури;

- занепад мистецьких дисциплін в навчальному процесі Львівської політехніки; їх часткове відновлення в 1971-1990 рр.

V етап. 1991-2013 рр.:

- повернення свободи архітектурно-художньої творчості, пошуки нових форм мистецького виразу;

- звернення до вивчення української архітектурної спадщини;

- актуалізація проблеми національної ідентичності в архітектурі;

- відродження цілісного композиційного мислення в синтезі просторових мистецтв;

- насичення архітектури мистецькою складовою як поштовх для розвитку напряму «Мистецтво» в навчальному процесі.

РОЗДІЛ 4. ПЕРІОДИ ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У

ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРНІЙ ШКОЛІ.

В аналітичному дослідженні розвитку мистецької освіти Львівської архітектурної школи виділено п’ять основних періодів.

Перший період охоплює становлення мистецької підготовки у Львівській академії (1730-1844 рр.) Викладання художньо-історичних та фахових дисциплін для спеціалістів у галузі архітектури проводиться у Львові від 1730 р. Метою функціонування дворічних післядипломних студій була професійна освіта архітекторів-педагогів європейського рівня, а також отримання навиків для виконання замовлень у проектуванні та веденні будівництва. У 1749 р. в Шляхетському колегіумі Львова, що діяв під опікою Академії, навчальні програми для студентів охоплювали, окрім курсів іноземних мов, всесвітньої історії, математики, географії, астрономії та ін.

предметів – курси мілітарної та громадської архітектури. Першим викладачем в галузі архітектури в 1743-1749 рр. у Львові вважається теоретик і зодчий-практик Ф. Гродзіцький.

Другий період охоплює формування мистецької підготовки у Технічній академії (1844-1918 рр.). На базі багатьох кафедр Львівського університету та Реальноторгової академії, відкритої у 1817 р., 4 листопада 1844 р., було створено у Львові нову Вищу школу – Технічну академію. У 1877 р. завдяки організаторській і педагогічній діяльності ректора Політехнічної школи проф. Ю. Захаревича було утворено архітектурний факультет, вплив якого на архітектурну творчість у Галичині постійно зростав. З його іменем пов’язане формування у Львові архітектурно-дизайнерської школи у другій пол. ХІХ ст. Він започаткував розвиток у Львові дизайну як мистецтва і художню освіту майстрів ужиткового мистецтва, зумівши швидко підняти рівень підготовки студентів.

У Львові в цей період відбувались процеси становлення художньої освіти Галичини академічного напряму. Так, у 1872 р. у Політехнічній школі було створено кафедру «Рисунку та моделювання», завідувачем якої призначили скульптора Л. Марконі, який належав до династії скульпторів, живописців та архітекторів італійського походження. Протягом своєї довгої історії кафедра об’єднувала процеси викладання архітектури і мистецтва.

У період 1872-1918 рр. кількість мистецьких дисциплін та години їх викладання помітно зросли, також збільшувався професорсько-викладацький склад.

Викладачі кафедри зближували архітектуру і образотворче мистецтво в навчальному процесі таким чином, що комплекс дисциплін архітектурної підготовки насичувався художніми предметами, а саме моделюванням, наукою про архітектурні форми, архітектурною композицією, естетикою, історією архітектури, рисунком і художньою перспективою, пластичною анатомією, стилізацією. Особливу увагу зосереджувалось на навчанні рисунку.

Продовж тривалої історії художню кафедру не раз реорганізовували та перейменовували, але саме на основі її напрацювань. У Технічній академії (з 1921 р.

– Вища політехнічна школа) художні дисципліни викладали численні відомі і кваліфіковані викладачі, серед яких архітектори Ю. Захаревич, Т. Тальовський, В. Садловський, Е. Ковач, М. Ковальчук, М. Осінський, скульптори Л. Марконі, А. Попель, Я. Нальборчик, Т. Блотницький скульптор і живописець М. Созанський, реставратори, історики та інші митці.

Третій період мистецької освіти у Політехнічній школі міжвоєнного періоду 1919-1939 (1945) рр. характеризується розширенням структури архітектурного факультету, збільшенням кількості професорсько-викладацького складу, кількості кафедр художнього спрямування та значним поглибленням художньої підготовки слухачів архітектурного факультету.

Серед 44 предметів, котрі викладали на архітектурному факультеті у 1919-1939 н.р., 29 предметів належать до художніх дисциплін. Мистецький підхід було також використано в освітній підготовці на інших факультетах, зокрема на факультеті сухопутної і водної інженерії та на загальному факультеті, де велась підготовка за математичним напрямком, фізико-хімічним та у рисунковій групі.

Взаємозв’язок архітектури з декоративним мистецтвом, який був присутній в сецесійному мистецтві та стилі ар деко, проявився в навчальних програмах на архітектурному факультеті. Навчальні програми містили завдання зі стилізування природних форм, моделювання рослин і тварин з натури, вивчення стильового орнаменту та інші художні навички, котрі ставали основною базою знань архітекторів у подальшому оздобленні будівель цього періоду.

Слід виділити групу педагогів з архітектурно-технічною освітою, які викладали художні предмети у міжвоєнний період, серед яких: професори Я. Зубжицький, А. Мсцівуєвський, М. Осінський, І. Багенський, асистенти Ю. Бжуховський, Т. Броневський, В. Клебковський, А. Ковальський та ін.

Іншу групу становили митці (професійні художники) – викладачі з академічною і художньою освітою:

професори В. Гжимальський, В. Лям, Я. Розен, доцент Я. Нальборчик, асистенти І. Вдовицький, Ф. Копкович, З. Трояновський та ін.

У 1939 р. відбулось приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР, відтак освітній процес Львівського політехнічного інституту було реформовано на зразок радянських вищих навчальних закладів, проте основний викладацький склад

– збережено.

У 1941 р. роботу ЛПІ перервав напад Німеччини на Радянський Союз. На базі скасованого інституту було запроваджено окупаційною німецькою владою інженерні курси (Staatliche Technische Fachkurse Lemberg). У навчальні плани впроваджено політичні предмети, змінено перелік об’єктів, які студентам доручалось проектувати (вилучено проектування сакральних споруд). Ліквідовано архітектурний факультет, але залишилась єдина кафедра архітектурного проектування, котра згодом увійшла до інженерно-будівельного факультету.

Ґрунтовні дослідження архівних документів сприяли ретельному опрацюванню комплексу предметів академічної художньої підготовки архітекторів (найменування теоретичних та практичних курсів, годин викладання, змісту робочих навчальних програм та прізвищ викладачів) на другому та третьому періодах дослідження мистецької освіти у Львівській політехніці. Проілюстровано графіки змін середньотижневого навантаження художніх та інженерно-технічних дисциплін на архітектурному факультеті.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Післявоєнний четвертий період мистецької освіти у Львівському політехнічному інституті 1945-1991 рр. розпочинається у 1944/45 н.р. з функціонування двох кафедр художнього спрямування на архітектурнобудівельному факультеті, а саме «Рисунку, живопису і скульптури» (1944/45 н.р.

зав. каф. А. Мсцівуєвський, у 1945/46 н.р. – І. Бойченко), яка у більшості складалась із довоєнних викладачів та кафедри «Історія архітектури та основ архітектурної композиції» (1944/45 н.р. зав. каф. Є. Нагірний, у 1945/47 н.р. – І. Багенський).

У 1946 р. Галичину покинула більшість польського населення. Новий викладацький та студентський склад на архітектурній спеціальності формувався із місцевих українців та прибулих зі східних областей України та Росії спеціалістів і студентів. У 1947/48 н.р. у Львівському політехнічному інституті на інженернобудівельному факультеті було здійснено процес об’єднання кафедр і утворення кафедри «Архітектура», завідувачем якої став проф. І. Багенський, що належав до польської генерації професорів. Кількість художніх дисциплін у межах новоствореної кафедри була значно скорочена.

У той час у 1947 р. відбулось відкриття вищого художнього навчального закладу – Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Згодом випускники інституту становили основу мистецького колективу викладачів рисунку, живопису та скульптури, серед них С. Коропчак, П. Кравченко, Б. Попович, В. Бець, І. Хміляр, Г. Кічула, Я. Шеремета.

У 1959 р. було вдруге частково відновлено набір архітекторів у Львівському політехнічному інституті при інженерно-будівельному факультеті в складі однієї академічної групи «Проектування інтер’єру та меблів». Наприкінці 1960-х років було створено три секції, серед яких одна охоплювала предмети загальної архітектурної підготовки, вивчення архітектурних форм, рисунок, скульптуру, а також історію архітектури. У 1971 р. кафедру «Рисунку і живопису» знову було виокремлено у складі відновленого Архітектурного факультету, яку організовував та очолював провідний архітектор та педагог доц. Р. Липка. У наступні роки поступово збільшувався набір студентів на архітектурну спеціальність. У 1963 р.

набір становив дві академічні групи, а від 1975 р. їх кількість збільшилась до п’яти груп щорічно. Відповідно кадровий склад архітектурно-художніх кафедр наповнився великою групою нових викладачів, переважно з числа тих, хто представляли нову генерацію Львівської архітектурної школи.

П’ятий період. Мистецька освітня діяльність НУ «Львівська політехніка» від 1991 р. – до цього часу. Під час зміни державного устрою та розпаду СРСР, Україна, як самостійна держава перейняла базові засади та навчально-методичні плани підготовки студентів-архітекторів, вдосконаливши та реформувавши їх у національних традиціях.

З 1990 р., опираючись на історичні традиції, розширено профіль роботи художньої кафедри й відповідно перейменовано її у кафедру «Історії та художніх основ архітектури» (від 1987 р. зав. каф., проф. Б. Черкес). У 1998 році на кафедрі було здійснено перший набір студентів за напрямом «Мистецтво». У 2003 р. у зв’язку із перетворенням кафедри на випускову і першим випуском спеціалістів – дизайнерів, вона отримала назву «Дизайн та основи архітектури». Кафедра здійснює базову проектну, художню й мистецько-теоретичну підготовку для всіх спеціальностей Інституту архітектури та готує фахівців у сфері дизайну за спеціалізаціями «Графічний дизайн» та «Інтер’єр та обладнання», з 2007 р. готує фахівців за напрямом «Реставрація творів мистецтва».

Протягом періоду незалежності України дизайнерська спеціальність в архітектурно-технічних вищих навчальних закладах формувала нові осередки з підготовки студентів за спеціальністю «Дизайн». Порівняно з іншими навчальними установами архітектурного профілю, зокрема Київським національним університетом будівництва і архітектури, Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка, Луцьким державним технічним університетом, Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури та деякими іншими, дизайнерська гілка у Львівській політехніці є найстаршою, має більш глибинні традиції та давню історію.

Опрацьовано процес формування архітектурно-мистецьких осередків вищих навчальних закладів України архітектурно-технічного та архітектурно-художнього профілю, де проводиться викладання художніх дисциплін та предметів дизайнерської підготовки.

На всіх етапах дослідження складено каталоги викладачів художніх дисциплін у Львівській політехніці (зазначено термін викладання, спеціальність, посада, здобута освіта та навчальні предмети, що вони вели). Поряд з тим було сформовано біографічні довідки митців, проведена оцінка та порівняльний аналіз їх творчого доробку періоду 1872-2013 рр. Визначено структуру діяльності випускників Львівської архітектурної школи та проілюстровані їх творчі доробки. У табличній та графічній формах викладені виявлено зміни чисельності викладацького складу художніх кафедр та набору студентів архітектурного факультету періоду 1872-2013 рр. Здійснено аналіз та відображено еволюцію розвитку кафедр художнього спрямування архітектурної школи Львівської політехніки протягом 1730-2013 рр. в структурі технічного навчального закладу.

РОЗДІЛ 5. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦЬКИХ

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК СКЛАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У

ЛЬВІВСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІЙ ШКОЛІ.

Мистецькі дисципліни у Львівській політехніці сконцентровано на кафедрі дизайну та основ архітектури. Сьогодні вона здійснює базову академічну підготовку студентів напряму «Архітектура» (спеціальностей: «Архітектура будівель і споруд», «Містобудування», «Дизайн архітектурного середовища»). Також проводиться фахова підготовка студентів напряму «Мистецтво» (спеціальності «Дизайн») та напряму «Реставрація творів мистецтва».Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«УДК 94 (477.82) “1917-1918” О.Й. Дем’янюк Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних і соціальних наук ВОЛИНЬ НА ФОНІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УНР (ЖОВТЕНЬ – ГРУДЕНЬ 1917 р.) © Дем’янюк О.Й., 2008 Досліджено соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток Волині в період протистояння УНР з більшовицькою пропагандою та подальшою радянізацією регіону. Проаналізовано ситуацію на території Волині з жовтня по грудень 1917 р. This article highlights social and...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«Редьква О. Управління персоналом машинобудівних підприємств України в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. Редьква, О. Галущак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11rozvuk.pdf. УДК 330.33.01:331.5.024.54 JEL Classification: H12, O15 Оксана Редьква, Ольга Галущак Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»