WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Посвящается светлой памяти члена-корреспондента НАН Украины Виктора Павловича Тарабрина в честь 80-летия со дня рождения ПРОМЫШЛЕННАЯ БОТАНИКА INDUSTRIAL BOTANY Сборник научных трудов ...»

-- [ Страница 3 ] --

7. Назви таксонів при першій згадці обов’язково подаються латинською мовою (курсивом) з зазначенням авторів (без курсиву), далі – без авторів; латинські назви родин – прямим шрифтом.

8. Список літератури подавати на окремому аркуші без заголовка за алфавітом, спочатку кирилиця, потім

– латиниця; бібліографічні описи – за загальноприйнятим стандартом (Бюлетень ВАК України, 2008, № 3 або ДОСТ 7.1-2006 ), посилання в тексті - номерні. До списку літератури слід включати новітні публікації, в тому числі іноземні, за даною тематикою (за останні 5 – 10 років).

9. Таблиці необхідно друкувати на окремих аркушах.

10. Ілюстрації подавати на окремих сторінках у 2-х примірниках, придатними для безпосереднього сканування. На звороті кожної ілюстрації олівцем проставляти її порядковий номер, прізвище першого автора, назву збірника, номер і рік видання випуску, позначку “верх” і “низ”. Підписи до рисунків подаються на окремому аркуші. В них наводяться: назва рисунку, пояснення значення усіх кривих, літер, цифр та інших позначень. У підписах до мікрофотографій вказується збільшення і метод забарвлювання чи імпрегнації матеріалу. Весь ілюстративний матеріал подається у конверті.

11. Місце, де у тексті є перша згадка про рисунок чи таблицю, позначається на лівому полі квадратом, у якому олівцем проставляється номер рисунка чи таблиці.

12. Фізичні величини наводити в одиницях СІ.

13. Текст реферату мовою оригіналу статті та англійською, не більше за 0,5 с. кожний, необхідно друкувати на окремому аркуші за зразком:

- УДК;

- назва статті великими літерами;

- ініціали та прізвище автора (авторів);

- повна назва установи;

- текст реферату.

14. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори. Редколегія збірника має право вносити редакційні зміни у назву і текст статті.

15. При повідомленні про флористичні знахідки у статті вказати, у якому Гербарії наукової установи знаходиться голотип, а дублікати слід передавати до Гербарію Донецького ботанічного саду (DNZ).

16. До редколегії необхідно подати на окремому аркуші (у електронному варіанті – окремим файлом Ms Word) – відомості про автора (авторів): прізвище, повне ім’я та по-батькові, посада, науковий ступінь, поштова адреса з індексом, контактний телефон, електронна пошта.

17. Від співробітників Донецького ботанічного саду статті приймаються без оплати, з інших установ – оплата здійснюється з розрахунку 20 грн. одна сторінка. Гроші за публікацію надсилати на адресу:

83059, м. Донецьк-59, просп. Ілліча, 110, Донецький ботанічний сад НАН України, Лайковій Тетяні Василівні, а квитанцію – відповідальному секретарю редколегії.

18. Рукописи, оформлені не за правилами, не приймаються до розгляду і не реєструються.

19. Усі прийняті рукописи статей рецензуються, розглядаються редколегією, редагуються (за необхідності рекомендуються на доопрацювання чи скорочення) та затверджуються до друку або відхиляються.

Затверджений до друку відредагований та доопрацьований автором (авторами) варіант статті повинен бути ідентичним у друкованому і електронному вигляді.

20. Статті, не прийняті до друку, авторам не повертаються.

–  –  –

Комп’ютерна верстка Т.І. Мацак Оригінал-макет виготовлений у Донецькому ботанічному саду НАН України Здано до набору 07.11.2011 р. Підп. до друку 25.11.2011 р. Формат 7010816. Папір офс. № 1.

ГАРН ТИП офс. друк. Ум. друк. арк. 35,3. Обл. вид. арк. 38,1. Тираж 300 прим.

Замовлення вид. № Надруковано в ТОВ «Цифрова типографія»

Адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 291а, тел. (062) 388-07-30, -31Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«ДСТУ Б В.2.7-107:2008 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали СКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-107:2008 Видання офіційне Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України ДСТУ Б В.2.7-107:2008 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) РОЗРОБНИКИ: В. Тарасюк, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник) ЗА УЧАСТЮ: Одеська...»

«ДСТУ Б В.2.6-15-99 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2000 ДСТУ Б В.2.6-15-99 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом з цивільного будівництва (КиївЗНДІЕП) Розробники: М.И. Коляков, д.т.н.; В.І. Москальов, к.т.н. (керівник теми); Л.Б. Зайончковська; О.П. Московських ВНЕСЕНИЙ Управлінням науково-технічного забезпечення Держбуду...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Будівельні матеріали СКЛО СТЕКЛО З НИЗЬКОЕМІСІЙНИМ С НИЗКОЭМИССИОННЫМ ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ Технічні умови Технические условия ДСТУ Б В.2.7-115-2002 ГОСТ 30733-2000 (ГОСТ 30733-2000) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, техническому України нормированию и сертификации в строительстве Київ 2002 ДСТУ...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Конструкції будинків і споруд БЛОКИ ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ Методи визначення опору Методы определения теплопередачі сопротивления теплопередаче ДСТУ Б В.2.6-17-2000 ГОСТ 26602.1-99 (ГОСТ 26602.1-99) Видання офіційне Издание официальное Державний комітет будівництва, Межгосударственная научно-техническая архітектури та житлової політики комиссия по стандартизации, України техническому нормированию и сертификации в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»