WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Німецька література на зламі ХХ—ХХІ ст. — цікаве та значне явище європейського літературного процесу. Саме в цей період відбулися суттєві зміни в літературі, що зробило її привабливою в ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 821.112.2“20”.0:070

ОСОБЛИВОСТІ «ЛІТЕРАТУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

У СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

ТА «ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ» ЯК ЙОГО ПРОДУКТ

(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

Світлана МАЦЕНКА

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000

У статті розглянуто проблему взаємовідносин літератури і соціуму. З погляду літературної соціології та генетичної критики на прикладі сучасного літературного підприємництва в Німеччині досліджено особливості літературного процесу, статусу письменника та тексту як продукту літературного підприємництва.

Ключові слова: літературне підприємництво, мас-медійне суспільство, ринок, індустрія розваг, художній текст як продукт літературного підприємництва, поп-література, літературна соціологія, генетична критика.

Німецька література на зламі ХХ—ХХІ ст. — цікаве та значне явище європейського літературного процесу. Саме в цей період відбулися суттєві зміни в літературі, що зробило її привабливою в широкому контексті. Після тривалих спроб осмислення «непереборного минулого» та досвіду сучасності письменники спрямовують увагу до глибинних структур дійсності, творять художню реальність, не змушені виправдовувати літературу за те, що вона відображає чи не відображає. Великий інтерес до художньої форми, різних рівнів смислотворення забезпечує високий художній рівень творів сучасних авторів. Це своєю чергою обґрунтовує їх європейський статус. Та своїм успіхом і популярністю німецька література сьогодні значною мірою завдячує також так званому «літературному підприємництву», яке набуло особливого розмаху в сучасному західному мас-медійному суспільстві.

Якщо навіть у літературі не відбувається нічого, то завжди відбувається літературне підприємництво, — заявляє німецький критик Штефан Поромбка [7, c. 11]. В основі цього твердження — широке розуміння літератури, за Б. Ю. Варнекеном, як «спеціалізованої лабораторії набуття та аналізу досвіду за допомогою власного сформованого саме задля цього арсеналу засобів» [9, с. 5]. Звідси література як інститут або літературне підприємництво зосереджуються на сукупності відносин та умов, за яких у конкретній суспільно-історичній ситуації відбувається виробництво, презентація й рецепція літературних творів. До цих чинників і зв’язків, які об’єднують поняттям «літературних відносин», належать заклади виробництва та дистрибуції, а також задіяні в них особи та групи: письменники, видавці, книгарні; установи літературної презентації у вузькому сенсі, які ознайомлюють із художніми творами, а не з книгами як товаром (театр, радіо, телебачення, преса, бібліотеки, літературна критика, наука й навчальний процес); суспільні та державні інструменти та інститути літературного управління (адміністрації культури, спілки письменників та видавців, фонди, літературні премії, цензура); літературна ідеологія як сукупність уявлень про суть і функції літератури.

Отже, література, з такого погляду, постає як суб-система суспільства і її функціонування співвідносять із соціальною сферою. При цьому вона виконує роль засобу соціальної комунікації. Усе це є об’єктом дослідження літературної соціології.

Літературне підприємництво або «літературне поле» (термін П. Бурдьє) функціонує як система, їй притаманна певна автономність. Остання, пояснює французький соціолог, виявляється у здатності будьякого поля культури, відтворюючи певні речі задля нових форм свідомості, протистояти владі держави, яка виробляє ті чи інші форми свідомості на користь існуючого порядку речей.

«Та якими б вільними від внутрішніх обмежень і вимог не були культурні поля, вони пронизані дією законів поля, що їх оточує:

прагнення до прибутків, економічних і політичних» [1]. Отож, під впливом «зовнішнього примусу»

автономія «літературного поля» може бути знижена (унаслідок соціального замовлення влади або інтересів публіки).

Аналізуючи позицію «літературного поля» всередині «поля влади» в Німеччині нового століття, Губерт Вінкельс називає її «красуня і ринок». Ця перефразована назва видається особливо влучною, бо містить і позитивні, і негативні моменти зіткнення духовної сфери з грошово-товарними відносинами.

Автор усвідомлює, що літературна культура сьогодні великою мірою спрямована на ринок. Тезі про те, що «література є... предметом споживання, як і інші культурні пропозиції також. А книги, красиві й добрі, в першу чергу є товаром і вже в другу, можливо, благом, яке потребує особливого захисту, оскільки є культурою цінного виду» [10, с. 46], Г. Вінкельс протиставляє «власну силу літератури протистояти загрозі». Питання лише в тому, чи зуміє література вчасно використати свої переваги, щоб автономність поля не знизилася до критичної межі.

Поштовхом до змін, які визначають сучасне літературне підприємництво в Німеччині, стали події 1989—1991 років. Переборення затятої й бойової емфази поступу в політично-суспільних питаннях надто добре відповідало постмодерністському плюралізмові в естетичній сфері. Цей розвиток спричинився до зниження нормативного тиску: звільнення від соціалістичної поетики правил на Сході, але й примусу радикально від неї відсторонитися. На Заході вже були зроблені спроби уникнення тиску, коли йшлося хоча б про політично-моральну коректність або авангардну емансиповану позицію. Наслідком стала криза орієнтування, яка, була сприйнята і як звільнення. «Це диференціювання поля спричинилося до досвіду маргіналізації: так багато вдалих творів, таке велике фахове визнання, а суспільство зовсім на це не зважає!

Це опис тимчасового самотлумачення літературної культури, а не її реального стану. Існувало відчуття відтиснутості з центу, проте насправді це була лише частина загальної децентралізації або, вживаючи популярний соціологічний термін: недиференційованість усіх суспільних сфер» [10, с. 44]. Ця ситуація зумовила взаємно суперечливі процеси: потужну інтервенцію письменників у політично-історичний простір і суттєво посилене значення книжкового ринку для всього літературного поля.

Особливим чинником функціонування літературного підприємництва в Німеччині залишається парадигма покоління. Ідентичність покоління була яскраво вираженою уже в повоєнній німецькій літературі, оскільки йшлося про відмежування від поперднього покоління, соціалізованого у час націоналсоціалізму і Другої світової війни. Чітке розмежування поколінь простежується і в сучасному літературному процесі. «Парадигма поколінь до цього ж посилена надзвичайною близькістю поміж авторами, критиками та іншими «агентами» «літературного підприємництва» у тісно інституціоналізованих буднях. У будинках літератури й книгарнях, на фестивалях і літературних змаганнях, у фондах і під час спільних поїздок із читаннями, у певному позначеному впливом газет і журналів середовищі та в урбаністичних субгуртках відбуваються багатолюдні зустрічі, де волею-неволею відбувається постійне вирівнювання перспектив та ідей», — зазначає Г. Вінкельс [10, с. 42—43]. Це вікове узгодження позицій у літературному підприємництві посилило ефекти економічної експансії суспільства у полі літератури завдяки таким медіаторам, як збільшення кількості виробників символічної продукції та зростання читацької аудиторії.

Особливо на початку ХХІ ст. значно зросла роль літературного підприємництва як механізму літературного виробництва й соціальної комунікації. Суттєвим став його внесок у загальну індустрію розваг, якою живиться сучасне західне мас-медійне суспільство. Для унаочнення цього процесу Ш.

Поромбка наводить гасло шефа Гарлей-Девідсон: ми не продаємо мотоцикли, ми продаємо відчуття життя — мотоцикли додаються до нього безкоштовно.

Загострюючи увагу, навряд чи можна сказати, що в суспільстві емоцій самі продукти не викликають інтересу. Та йдеться про історії, які плетуться навколо них і в яких у статусі споживача можна брати участь.

Те, що підходить для мотоциклів, тим паче підходить для книг. Кожне видавництво знає, що будь-яку топназву найкраще послати на перегони в супроводі доброї історії-обрамлення. Що гостріше дискутуватиметься тема, то певніше роман, який її торкається, викличе сенсацію [7, с. 11].

А ще краще відразу прилаштувати саму тему. Скандали, дебати, суперечки стали рушійними моментами розвитку сучасної літератури.

Якщо Мартін Вальзер дозволяє в романі вбити двійника Марселя Райх-Райніцкі, то роман від цього не стає кращим, зате неймовірно зростають розважальні якості перепетій.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Коли тривають суперечки про те, чи сміє Петер Гандке спочатку відвідати військового злочинця у в’язниці, а потім віддати йому останню шану біля відкритої могили, то підприємництво переключається на логіку мильної опери, з героєм і анти-героєм, з любовними клятвами, випадами ненависті та інтригами. А хто не вірить у безумовну волю до ентертейменту, коли автор напередодні виходу у світ своєї автобіографії поширює у пресі інформацію про своє колишнє членство у військах СС? Ґюнтер Ґрасс не продає книг, сказав би шеф Гарлей-Девідсон, він продає скандал. Це, можливо, не надто добра розвага. Проте, це цікаво [7, с. 11—12].

Інтерв’ю з письменниками, розмови з критиками та літературознавцями, літературні дебати й суперечки, особливо з приводу книжкових новинок, безумовно, допомагають орієнтуватися в сучасному морі книжкової продукції. Але часто трапляється й так, що реципієнт задовольняється підготованою для нього історією чи інтерпретацією, так і не взявши в руки саму книгу. Та чи зазнає літературне підприємництво від цього суттєвих збитків? Очевидно, що ні, бо воно попри все виконує одне із головних своїх завдань — захоплення грою, тобто «пробудження до приведення в дію тих розрізнень, суттєвих з погляду логіки поля, до розпізнання того, що важливо з погляду фундаментального закону поля» [1], — вважає П. Бурдьє.

Цінність книги визначає не автор, пояснює вчений-соціолог, а поле виробництва. Воно є своєрідним універсумом віри і саме воно продукує віру в творчу силу автора.

Твір мистецтва існує як символічний об’єкт, який має цінність, тільки тоді він розпізнаний і визнаний, тобто соціально інституціоналізований як твір мистецтва читачами й глядачами, котрі володіють диспозицією та естетичною компетентністю, необхідною для того, щоб розпізнати й визнати його в цій якості. Відповідно, наука про твори мистецтва повинна розглядати як свій об’єкт не лише матеріальне, але й символічне виробництво, тобто виробництво цінності твору, або — іншими словами — виробництво віри в цінність твору. Ця наука повинна враховувати не лише безпосередніх виробників твору в його матеріальності (художників, письменників і т. д.), а й цілий ансамбль агентів та інститутів, які беруть участь у виробництві віри в цінність мистецтва взагалі та віри в особливу цінність того чи іншого шедевру [1].

Саме в продукуванні «віри» в автора вбачає одне з головних своїх завдань сучасне німецьке літературне підприємництво. Видавництва, книгарні, преса й телепрограми, книжкові виставки і публічні читання, критика та конференції, співпрацюючи, не лише зміцнють позицію письменника, але й забезпечують необхідну естетичну компетентність аудиторії.

Колективна віра в гру і в сакральну цінність того, що розігрується, є одночасно і необхідною умовою, і продуктом гри; вона лежить в основі влади «освячення», дозволяючи «освяченим» художникам перетворювати дивом підпису певні продукти в сакральні об’єкти. Щоб отримати уявлення про колективну працю, яка витрачається на виробництво цієї віри, було б необхідно відтворити циркуляцію численних актів кредиту, якими обмінюються всі агенти, втягнуті в артистичне поле [1].

Уявлення про колективну творчість підсилюється відкритою можливістю опанування «професією»

письменника унаслідок засвоєння певних навиків, законів, схем написання у відповідних навчальних закладах або на курсах красного письменства, у тім числі й за допомогою інтернету. Це призводить до курйозних випадків, коли автора-дебютанта, виробника тексту згідно з «законами жанру», публічно визнають як письменника, удостоєного престижною літературною премією.

Йдеться про Катрін Пассіґ, випадок якої, як писала газата «Die Zeit», розкрив правду про літературне підприємництво в Німеччині. Авторка написала єдине оповідання і в 2006 році стала лауреатом премії імені І. Бахманн.

Текст артикулює її життєву позицію:

«Мій вид руху вперед дещо уподібнюється до руху крота або, як я собі це уявляю, руху людини, яка робить спроби повертати землю. Чи я рухаюся, чи земля рухається відносно мене — результат в обох випадках один і той самий: я досягну цілі. Зрештою, вистачило б навіть руху землі у всесвіті, щоб місце, в якому я перебуваю, знову перенести в літню кліматичну зону. Але так довго я чекати не можу» [6, с. 1].

Визнання, якого так раптово досягла К. Пассіґ, змусило задуматися багатьох над питаннями, хто є сьогодні письменником, що таке література, як вона створюється та що сталося зі старим добрим культом генія. «Вищою мірою синтетичного тексту вона оголила механізми цього заходу», — гостро відгукнувся з приводу лауреатки, а також щодо самого клаґенфуртського жюрі, яке себе цим дискредитувало, відомий письменник Даніель Кельманн. Для нього, автора шести романів, останній з яких «Обмірювання світу» (Die Vermessung der Welt», 2006) вже тривалий час належить до списку бестселерів, «підприємництво», культурне підприємництво, чи літературне підприємництво, — це «німецький винахід, подарунок світові, машина для дроблення, яка запускається в хід ідеалізмом та державними грішми, а також порцією поганого сумління: читання, премії, стипендії, і все-таки письменник, деколи задоволений, деколи загублений.

Підприємництво — це благополуччя й біль сучасної літератури» [2, с. 43]. Окреслюючи образ літературного підприємництва в Німеччині, Д. Кельманн вживає поняття «принцип присутності»: німецькі письменники завжди в дорозі, а це вартує часу, вони завжди потрапляють в одне середовище, де існує близькість, яка може бути доброю, але й обмежувальною, бо всі певною мірою один від одного залежні, звідси — «люди і книги порядніші, аніж сама реальність». Останній пункт — «їх поглинає велика тепла добродушність, яка йде назустріч під час читань перед однією і тією ж самою публікою, ця привітність, тепла, як мокра білизна, як це одного разу сформулював Апдайк» [2, с. 43]. Письменникові йдеться про щось основоположне — про свободу й незалежність, дві важливі передумови літератури.

Тому він звинувачує передусім «Групу 47» у тому, що вона заклала фундамент формування підприємництва у такому вигляді, в якому воно існує тепер:Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Київський міжнародний інститут соціології Стан корупції в Україні Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень: 2007–2009 Для Порогової програми для України Корпорації «Виклики тисячоліття» (MCC) 25 травня 2009 р. Видання цього звіту стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та корпорацію «Виклики тисячоліття» (MCC). Зміст звіту є винятковою відповідальністю Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) та Київського...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом соціологічних наук, доцентом кафедри соціології А. О. Петренко-Лисак Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 8 від 17.04.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Петренко-Лисак А. О. Навчальна програма дисципліни “Спеціальні соціологічні теорії” (для бакалаврів). —...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект НЕТРАДИЦІЙНІ МІГРАНТИ У КИЄВІ Семінар Київ, 3 листопада 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Володимир НОВІК, начальник Управління в справах національностей та міграції Київської міської державної адміністрації На мою думку, метою нашої сьогоднішньої роботи має бути аналіз міграційної ситуації не лише в Києві. Вона повинна мати ширший контекст, тому що, скажімо так, розгляд цього питання без попереднього...»

«ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Моніторинг нЕЗАКонного нАСиЛЬСтВА В оргАнАХ ВнУтріШніХ СПрАВ УКрАЇни • (за результатами соціологічного дослідження 2010 р.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67. М 77 Художник-оформлювач Борис Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 42. С.305-317 Ser. econ. 2009. Vol. 42. P.305-317 УДК 314.7:331.5.316 (477) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ МІГРАЦІЇ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Г. Щерба Львівський національний університет імені Івана Франка, УКРАЇНА, 79008 м. Львів, проспект Свободи, 18, Е-mail gshcherba@ukr.net Досліджуються основні мотиви міграції трудового населення України (на прикладі м. Львова і Львівської області). Розглянуто сучасні тенденції і...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціології Т. О. Нельгою Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 9 від 15.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Нельга Т. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»