WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій ...»

-- [ Страница 1 ] --

Донецька обласна державна адміністрація

Донецький обласний центр перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств,установ і організацій

Донецький державний університет управління

І.В. Костенок, О.К. Міхеєва

Корупція у оцінках державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування

Методичний посібник

(за результатами дослідження у Донецькій області, 2013 р.)

Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 1 від 12.03.2013) як навчально-методичний посібник для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Донецьк 2013 ББК 67.408(4УКР) К7 Друкується за рішенням науково-методичної ради Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 1 від 12.03.2013)

Автори:

Міхєєва Оксана Костянтинівна, професор кафедри соціології управління Донецького державного університету управління, д.і.н.;

Костенок Ігор Володимирович, директор ДБУ «Східний регіональний центр інноваційного розвитку»; к.е.н., доцент

Рецензенти:

Бурега В.В. – д.соц.н., проф., завідувач кафедри соціології управління Донецького Державного університету управління Половцев О.В. – д.н. з держ. упр, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету Єремєєв В. В. – в.о. директора Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Корупція у оцінках державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування:

методичний посібник / [Укл. Міхєєва О.К., Костенко І.В.], Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Донецьк:

ДОЦППК, 2013. – 50 с.

Методичний посібник пропонує погляд на корупційні стосунки з позицій гуманітарного знання. Представлені результати соціологічного опитування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області з питань корупції, проведеного у січні-лютому 2013 р.

за ініціативи та активного сприяння керівництва та співробітників Донецької облдержадміністрації, Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Завдяки даному дослідженню виявлено та проаналізовано ставлення до проблеми корупції та заходів щодо її подолання однієї з цільових груп, що часто опиняється у фокусі антикорупційних заходів – державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які розглядаються не як «потенційні винуватці», а як звичайні громадяни, що так само, як і усі, живуть та працюють в країні з високим рівнем корумпованості.

Методичний посібник розрахований на керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах і організаціях, широке коло державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

–  –  –

2 ЗМІСТ

1. Попередні зауваження: про корупцію та її причини…….........

2. Загальні параметри опитування..…

3. «Я» та інші корупціонери: оцінка посадовцями ступеню корумпованості певних сфер надання послуг населенню…. 17

4. Корупційні стосунки: виправдання через культуру…............ 25 5 Сприйняття чиновниками офіційного потрактування корупції на тлі українських реалій……………………..…….. 27 6 Головні «виробники» корупції: держава, організація, особа... 31 7 Посадовці та клієнти: проблема «винуватців» та «жертв»…...

8 Причини корупції та ефективні способи її подолання за оцінками чиновників….…………..……………………………. 39 9 Післямова: що робити? ………………………………………....

Посилання………………………………..…………………..….. 47 Література………………………………..……………………… 47

Попередні зауваження: про корупцію та її причини

Корупція в Україні на сьогодні визнається однією з головних причин, що гальмує процеси демократизації країни. Вона руйнує нормальні стосунки між людьми, фіксує існуючу соціальну структуру та робить бідність спадковою, переорієнтовує суспільство на стратегії виживання та, зрештою, формує ситуацію, яка в науці отримала назву «захоплення держави», що визначається як можливість впливати на формування основних правил взаємодії у соціумі (тобто, на прийняття законів, наказів, постанов, правил) через неофіційні платежі певним можновладцям. Результатом таких дій є повна підміна державних структур структурами корупційними, і тоді видимий пласт – державні органи – стають безпорадними, а невидимі оку корупційні схеми перетворюються на єдині реально функціонуючі системи, що керують життям країни.

Найгіршим для сучасної української ситуації є те, що корупція апріорі визнається соціальним злом, з яким треба боротися «усім світом»

та усіма можливими заходами, що викликає не більше ніж іронію з огляду на корупційні рейтинги сучасної України, ступінь розповсюдженості цього явища, у тому числі й у правоохоронній системі, яка б мусила провадити цю боротьбу, а на рівні суспільства перетворює проблему корупції на політичний інструмент, за допомогою якого можна впливати на електоральні настрої. Подібні маніпуляції цією реально загрозливою для суспільства проблемою формують упереджене та стереотипне її бачення та заважають виваженому науковому дослідженню корупції в Україні.

Проблеми починаються навіть на етапі визначення цього явища. Як і будь-яке складне соціальне явище, корупція не може мати однозначного та простого визначення. А це потребує у кожному дослідженні додаткових уточнень, про які саме корупційні дії буде вестись мова.

Сам термін “com rumpus” у перекладі з латинської означає “однаково зіпсовані” і в широкому розумінні означає зловживання державною владою в приватних інтересах. Більш детальне тлумачення цього терміна дещо конкретизує прояви такого “зловживання” – це хабарництво, здирництво, розцінювання державного регулювання як джерела власного збагачення, використання так званого “адміністративного ресурсу” в 4 політиці, “тіньові” кадрові призначення та перестановки, купівля голосів виборців, можливість з вигодою для себе впливати на законотворчу діяльність тощо.

Певною мірою проблема термінології розв’язується за рахунок законодавчої роботи в Україні й, передусім, завдяки прийняттю Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», де надано наступне визначення корупції: «Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей» [1].

Однак і в даному випадку виникає необхідність деталізації цілої низки дотичних понять, як то «особа, якій надані службові повноваження»

(оскільки закон передбачив розширення кола суб’єктів відповідальності, тепер це не лише державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, а й службовці військових та силових структур, а також ціла низка осіб, що не є державними службовцями, але надають публічні послуги – аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках тощо) [2].

У такому розширенні суб’єкта корупційної діяльності є свої переваги (що полягають у деталізованому баченні потенційно можливих носіїв корупційних стосунків й, відповідно, більш цілеспрямованому впливові на них), та недоліки, зокрема можливість використовувати Закон як інструмент впливу (та, навіть, тиску) на публічних людей, які обіймають керівні посади тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мають свої проблеми й визначення «близькі особи» та «члени сім’ї», потрактування яких зводить корупційне коло до родинного, натомість корупційні стосунки у значній мірі виходять за це коло.

До того ж, з Закону повністю випав інститут «посередництва» – у більшості випадків корупційні стосунки мають непрямий характер, оскільки усі намагаються уникнути ризику. Останній бере на себе посередник, збільшуючи суму хабара з урахуванням «ризику».

З огляду на цей, далеко не повний перелік термінологічних проблем, обмежимо наш предмет вивчення лише тією корупцією, що виникає при взаємодії між громадянами та посадовцями, які перебувають на державній службі або працюють в органі (системі) місцевого самоврядування.

Власне, йдеться про особливі можливості особи, якій громадяни делегували владні повноваження у різний спосіб – від легітимації державного устрою в цілому (що характеризується ситуацією довіри до призначень на керівні посади) до обрання конкретної особи у процесі виборів.

Специфіка цього сегменту корупційних стосунків полягає в тому, що посадовець має доступ до ресурсів, які не належать йому особисто, однак при цьому має можливість розпоряджатися ними на власний розсуд та у межах закону. Саме в цій ситуації може мати місце конфлікт інтересів.

Чиновник опиняється в ситуації вибору між необхідністю керуватися у своїй діяльності загальносуспільними цінностями, нормами та правилами, закріпленими у основних законодавчих актах країни та можливістю задовольнити власні корисливі інтереси за рахунок тих переваг, що надає посада. При цьому мусимо звернути також увагу на те, що індивідуальний акт отримання вигоди ще не є корупцією. Остання вимагає залучення інших учасників у подібну діяльність, вибудовування стійких схем незаконного отримання державних коштів, а також штучне створення ситуації «незручності», «неможливості» простого та легкого розв’язання питання клієнта державних послуг з метою схилення останнього до давання хабара.

У межах корупційних стосунків уможливлюються ситуації, коли сам чиновник, втягнутий у корупційні схеми, стає «заручником обставин» та виявляється змушений порушувати закон для збагачення групи втягнутих у спільну корупційну діяльність, часто через використання можливостей надання переваг третій стороні (фірмі, приватній структурі, фонду тощо), яка зрештою, отримавши незаконний прибуток «віддячує» своїм покровителям.

Головною проблемою таких відносин є те, що в них опиняються усі зацікавлені особи – і корумпований чиновник, і потенційний споживач його послуг, готовий розрахуватися за допомогу – усі вони є повноважними складовими системи тіньової взаємодії та виявляються пов’язаними «круговою порукою», що зрештою значно ускладнює виявлення та обмеження корупційних дій.

На думку дослідниці С’юзан Роуз-Аккерман “… корупція є симптомом того, що в системі державного управління щось не так.

Державні інститути, створені для регулювання взаємовідносин між громадянином і державою, замість цього використовуються для власного збагачення та надання пільг корумпованим господарчим суб’єктам.

Ціновий механізм, що покликаний бути джерелом економічної ефективності і стимулятором економічного росту, може – у формі хабара – підірвати легітимність і ефективність державної влади” [3, с.6].

Корупція як явище викликає до життя значні соціальні проблеми. Ми вже говорили про феномен «захоплення держави» – тобто йдеться ледь не про становлення паралельного офіційному «тіньового уряду». За рахунок цього суттєві зміни відбуваються й у основних сферах життя суспільства.

Додамо власні спостереження до ретельно проведеного огляду можливих наслідків корупції, запропонованих російськими фахівцями [4].

В економічній сфері:

– спостерігається значне розширення тіньового сектора економіки, що призводить до зменшення податкових надходжень й, відтак, руйнує всю систему бюджетного фінансування в країні, закріплює соціальну стратифікацію та робить бідність спадковою;

– нейтралізуються конкурентні механізми ринку, оскільки виграє не той, хто кращий, а той, хто «проплатив» перемогу. В результаті суспільство отримує низькі за якістю та дорожчі за ціною товари та послуги, тож і втрачає довіру до «конкурентного механізму» регулювання ринкових відносин. А за умов закріплення у суспільстві корупційної культури створюється ситуація, в якій навіть ті, хто пропонує дійсно гарні та конкурентоспроможні проекти, виявляються змушені вдаватися до корупційних дій для просунення власного проекту, що зрештою зменшує його позитивну соціальну вагу та збільшує вартість кінцевого продукту чи послуги;

– у потенційних економічних агентів втрачається відчуття зв’язку між економічними затратами та отримуваним результатом, закріплюється впевненість, що наполеглива праця та результат не пов’язані між собою, а успіх має лише той, у кого є відповідний соціальний (зв’язки) та матеріальний (гроші) капітал;

– бюджетні кошти розподіляються неефективно (виходячи не з їх соціальної цінності, а з перспектив власного збагачення). Наслідком цього стає те ж саме насичення споживацького ринку неякісними та дорогими товарами та послугами, до собівартості яких додається «корупційна складова»;

– корупційні стосунки заганяють суспільство у межі стратегії виживання, що унеможливлює довгострокові перспективи. Прийняті рішення обмежуються ситуацією «тут и зараз», звужуються інвестиції у фізичний та людський капітал, зношуються наявні ресурси;

– багатство одних та бідність численних інших, значне матеріальне розшарування населення призводять до негативного сприйняття будь-яких успішних стратегій збагачення, багата людина суспільною свідомістю починає однозначно сприйматися як така, що вдалася до злочинної діяльності, вдало використала наявний у неї соціальний капітал та корупційні стосунки. Відтак підприємці, які б могли виступити рушійною силою розвитку економіки, сформувати в Україні політично активний середній клас, що забезпечує стійкість та рівновагу в державі, перетворюються на групу, що не має позитивної легітимації в суспільстві;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Моніторинг нЕЗАКонного нАСиЛЬСтВА В оргАнАХ ВнУтріШніХ СПрАВ УКрАЇни • (за результатами соціологічного дослідження 2010 р.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67. М 77 Художник-оформлювач Борис Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект НЕТРАДИЦІЙНІ МІГРАНТИ У КИЄВІ Семінар Київ, 3 листопада 2000 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Володимир НОВІК, начальник Управління в справах національностей та міграції Київської міської державної адміністрації На мою думку, метою нашої сьогоднішньої роботи має бути аналіз міграційної ситуації не лише в Києві. Вона повинна мати ширший контекст, тому що, скажімо так, розгляд цього питання без попереднього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»