WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

«ДИСКРИМІНАЦІЯ В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Аналітичний звіт Наталя Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Київ Вступ Протягом 1990-х років соціологічні ...»

-- [ Страница 5 ] --

Позиція держави означала істотну затримку у виконанні відповідних пунктів Плану дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. Таке свідоме затягування могли зумовити суто фінансові причини, оскільки ухвалення Стратегії не передбачало додаткових витрат з державного бюджету, тоді як розробка, ухвалення та подальше втілення цілісного законодавчого акта неодмінно вимагатиме додаткового виділення коштів з центрального та місцевих бюджетів. Це припущення цілком збігається з деякими положеннями Пояснювальної записки, де, зокрема, сказано: "Норми Стратегії… у разі її затвердження не матимуть прямої дії (а, отже, й не вимагатимуть фінансування), а слугуватимуть певною "дорожньою картою" діяльності державних органів, зокрема, при розробленні та прийнятті проектів законів та інших нормативно-правових актів"26.

Під час публічного обговорення проекту указу президента про Стратегію27 (що відбувалося протягом місяця в режимі онлайн) міністерство наголошувало, що згідно з частиною 2 статті 106 Конституції України Укази Президента України є актами нижчої юридичної сили порівняно із законами України, що унеможливлює приведення останніх у відповідність до Указу Президента України "Про Стратегію боротьби з дискримінацією в Україні". Також міністерство пояснювало відхилення деяких пропозицій тим, що проект Указу "не стосується соціально-трудової сфери". Цей аргумент тільки підтвердив той факт, що проект Стратегії і не передбачав її "всеохоплюючого" характеру; така ставлення держави до назрілої необхідності розробки сучасного, ефективного законодавства щодо боротьби з дискримінацією виглядав доволі цинічно, зокрема, з огляду на Третю періодичну доповідь по Україні, ухвалену 27 червня 2007 року ЄКРН28.

Після подання звіту ЄКРН ситуація в цій сфері тільки погіршилась. У Прикінцевих зауваженнях29 останнього звіту від 14 вересня 2011 року Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації щодо України зазначає, що "…незважаючи на його рекомендації державіучасниці щодо прийняття нового рамкового антидискримінаційного законодавства від 2006 року, проект антидискримінаційного акту розроблено лише в 2011 році30, а його подальша Детальніше див: Беліцер Н. Боротьба з дискримінацією – законодавство, політика та реалії / Н. Беліцер // Як Україна виконує План дій з візової лібералізації? Результати громадського моніторингу [Електронний ресурс].

– Режим доступу : http://www.novisa.org.ua/upload/Full%20monitoring_UKR.pdf. С. 43-59.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/36397.

Див. CRI(2008)4, Пар. 27.

Див. CERD/C/UKR/ CO/19-21).

Члени Комітету або отримали помилкову інформацію, або мали на увазі розробку у 2011 році альтернативного законопроекту Коаліцією з протидії дискримінації.

підготовка та прийняття залежать від розробки та затвердження нової міжвідомчої Стратегії протидії дискримінації та нетерпимості за дорученням Президента України… Комітет закликає державу-учасницю прискорити прийняття комплексного антидискримінаційного закону…" (§ 5); Комітет також "рекомендує державі-учасниці внести зміни до Цивільного кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення для встановлення цивільної та адміністративної відповідальності за расову дискримінацію, включаючи розпалювання ворожнечі через засоби масової інформації, а також гарантувати засоби правового захисту, в тому числі компенсацію жертвам дискримінації" (§ 22).

Під тиском міжнародних зобов’язань України у 2012 році законопроект № 10468 "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" дійсно був розроблений Міністерством юстиції України31 і зареєстрований у Верховній Раді України Кабінетом Міністрів України.

У Пояснювальній записці до нього визнано, що цей законопроект розроблено з метою виконання завдань, передбачених Планом дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який було схвалено на саміті Україна Європейський Союз 22 листопада 2010 року. Тим не менш, у цій Пояснювальній записці знову наголошується, що "реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України" (пункт 4 "Фінансове-економічне обґрунтування)", а в пункті 8 "Громадське обговорення" стверджується, що "законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю", при тому що, як цілком зрозуміло, саме цей законопроект стосується прав та інтересів широкого кола осіб та груп меншин – явних та потенційних жертв дискримінаційних практик, проявів расизму, "мови ворожнечі" та інших категорій злочинів. Обурення громадськості викликав також той факт, що законопроект був переданий до Верховної Ради до завершення його обговорення.

Незважаючи на критику з боку НУО і порушення процедури громадського обговорення, вже 3 травня 2012 року Міністерство юстиції України повідомило про схвалення законопроекту Кабміном (звісно, без урахування будь-яких зауважень та пропозицій, внесених представниками НУО). 14 травня законопроект було зареєстровано у Верховній Раді, а 23 травня включений до порядку денного для розгляду профільним комітетом Верховної Ради з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Попри негативний висновок Головного науково-експертного Управління Верховної Ради України, на 5 червня було призначене голосування по цьому законопроекту.

Дійсно, без справжнього громадського обговорення та без урахування надісланих зауважень та пропозицій законопроект № 10468 було поспіхом ухвалено у першому читанні 5 червня 2012 року. Проте, оскільки Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, недавно обрана на цю посаду, запропонувала надіслати цей законопроект на експертизу Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), наступного його розгляду та голосування, раніше запланованого на 4 липня 2012 року, не відбулося. Ймовірно, розгляд відкладається до вересня, коли буде отримано експертний висновок ПАРЄ. Для громадянського суспільства це означає нові можливості для розроблення й надсилання додаткових пропозицій. А оскільки цей проект є перехідним (прийнятим у першому читанні), навіть у випадку неможливості його доопрацювання Верховною Радою України цього скликання він має бути допрацьованим її новим складом.

Цікаво також зазначити, що вже після ухвалення урядового законопроекту у першому читанні Президент України у нещодавньому виступі на засіданні Громадської ради з гуманітарних питань, торкаючись проблеми "прогалин" у вітчизняному законодавстві стосовно забезпечення прав меншин та запобігання дискримінації, посилався не на [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/0/39953.

законопроект, а знову на Стратегію боротьби з дискримінацією: "Ще одним із базових документів у сфері протидії та запобігання будь-яким проявам ксенофобії та нетерпимості в українському суспільстві повинна стати Стратегія боротьби з дискримінацією. Вона вже відіграє важливу роль на шляху лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, наближення нашого національного законодавства до європейських стандартів"32.

Між тим, Коаліція з протидії дискримінації, яка протягом 2011–2012 років інтенсивно працювала над альтернативним законопроектом, у травні 2012 року додатково підготувала і надіслала на ім’я Міністра юстиції України Олександра Лавриновича розгорнутий аналіз і критичні зауваження до урядового законопроекту.

Основні зауваження та пропозиції Коаліції полягають у такому:

перелік ознак, за якими забороняється дискримінація, має, залишаючись відкритим, бути якнайширшим;

текст законопроекту має бути приведеним у відповідність до вимог антидискримінаційних Директив Ради ЄС, зокрема Директиви Ради ЄС 2000/ 78/ЄС, а також максимально врахувати практику Європейського суду з прав людини щодо інтерпретації статті 14 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод;

зробити закон "чутливим" до реалій високої інцидентності дискримінації за низкою ознак, що знайшли відображення у численних звітах правозахисних організацій, а також мінімізувати ризики, пов’язані з особистісним фактором у процесі інтерпретації "інших ознак" у процесі реалізації норм та положень цього закону, які можуть привести до зниження півня захисту від дискримінації маргіналізованих соціальних груп та їх окремих представників;

привести визначення непрямої дискримінації, наведеної у статті 1 законопроекту, у відповідність до Рекомендацій Ради ЄС 2000/43/ЄС та 2000/ 78/ЄС;

уточнити низку положень щодо можливостей застосування "позитивних дій" або "заходів посиленої підтримки" до представників уразливих меншин;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


передбачити, на додаток до дискримінації окремих осіб та груп осіб, заборону дискримінації стосовно юридичних осіб за визначеним переліком ознак;

оскільки статистичні дані стосовно різних форм дискримінації є важливим інструментом у контексті судового процесу, пропонується передбачити пряму вимогу для відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування та приватних юридичних осіброботодавців збирати такі статистичні дані та покласти на Кабінет Міністрів України визначити форми, категорії та принципи збору таких даних відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних;

до сфер, на які поширюється дія цього закону, пропонується додати такі: підприємницька діяльність, військова служба, служба у правоохоронних органах та органах виконання покарань, інформаційні відносини тощо;

при розгляді позовів стосовно дискримінації суди зобов’язані звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за експертним висновком;

розгляд справ про дискримінацію вимагає обов’язкового застосування принципу перенесення тягаря доказування на відповідача, тобто після надання позивачем доказів, які викликають обґрунтовану підозру, що дискримінаційна дія, бездіяльність, або рішення мали місце, відповідач має надати вагомі докази того, що право на недискримінацію не було порушене і що дискримінації з його боку не було.

Виступ Президента на засіданні Громадської гуманітарної ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/news/24689.html. 2012. 3 липня.

Пропозиції Коаліції з протидії дискримінації містять також детальний перелік інших законодавчих актів та їх положень, що потребують внесення відповідних змін заради узгодження їх із статтями та нормами Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні". Пізніше експерти громадянського суспільства розробили постатейну таблицю щодо запропонованих змін.

Інституційні аспекти На жаль, доводиться констатувати, що інституційний аспект ефективного захисту від дискримінації зазнав лише негативних змін. Останній основний орган, який мав займатися проблемами дискримінації (Державний комітет у справах національностей та релігій), сам був, по суті, результатом низки змін та пертурбацій, що відбулися з Міністерством у справах національностей, створеним ще 1993 року відповідно до статті 5 Закону України "Про національні меншини". Відтоді компетенція спеціального органу поступово звужувалася, незважаючи на численні вимоги урядових та незалежних експертів, а також міжнародних моніторингових структур, збільшити обсяг його повноважень, забезпечити належне фінансування та удосконалити його роботу.

Ситуація значно погіршилася після того, як 9 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович видав Указ № 1085/2010 "Про оптимізацію системи органів центральної виконавчої влади". В результаті реалізації Указу було ліквідовано єдиний центральний орган виконавчої влади, відповідальний за всі питання міжетнічних відносин, прав меншин, дискримінації тощо, а його функції спочатку розподілили між реорганізованим Міністерством культури України та новоствореною Службою державної реєстрації.

Неодноразові заклики багатьох громадських організацій, у тому числі релігійних, до відновлення урядового органу, відповідального за міжетнічні та релігійні питання, не були взяті до уваги.

Хоча відповідний центральний орган виконавчої влади не відновлено, Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 937 передбачено, що всі функції колишнього Комітету у справах національностей та релігій будуть консолідовані в межах нового департаменту Міністерства культури України.

Згідно з планом цей департамент включатиме чотири структурні одиниці, а саме:

• Відділ досліджень, аналітики та зв’язків з релігійними організаціями;

• Відділ реєстрації статутів та поточної статистики щодо релігійних організацій;

• Відділ пропагування соціальної та гуманітарної діяльності релігійних організацій;

• Відділ міжетнічних відносин.

Привертає увагу також той факт, що запланована структура департаменту не передбачає окремого відділу з питань боротьби з дискримінацією33. Слід зауважити, що на те саме Міністерство культури України покладено відповідальність за протидію ксенофобії та расизму згідно з Планом дій на виконання Концепції міграційної політики (від 12 жовтня 2011 року); це додає невизначеності й невпевненості у розподілі повноважень та відповідальності за виконання такого роду функцій.

Належить зазначити, що з ліквідацією урядового органу у 2010 році припинили роботу міжвідомча робоча група проти ксенофобії та етнічної і расової нетерпимості, а також окремі підрозділи Міністерства внутрішніх справ з розслідування та боротьби із злочинами на етнічному ґрунті. У 2011 році їх діяльність не відновлено. Не вжито достатніх заходів для

Див. також:

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk.

забезпечення активної участі представників офісу Омбудсмана в Україні в боротьбі з дискримінацією (всупереч рекомендаціям моніторингових структур). Незважаючи на те, що у 2010 році штаб Омбудсмана поповнився за рахунок призначення відповідального представника з питань прав дітей та боротьби з дискримінацією, на цей момент немає інформації про його практичну діяльність.

Члени парламенту також не приділили уваги проблемам дискримінації, спрямованої, зокрема, не тільки проти членів груп меншин, а й проти етнічних українців. Наприклад, у проекті рекомендацій до парламентських слухань на тему "Етнонаціональна політика в Україні: здобутки та перспективи" (11 січня 2012 року) не згадується комплекс питань щодо дискримінації і навіть відсутнє саме поняття "дискримінація".Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 (найменування центрального органу управління освітою, власник) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬСТВА _СОЦІОЛОГІЧНІ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліст, магістр_ (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму 6.030101 «Соціологія» (шифр і назва напряму) спеціальностіСоціологія _ (шифр і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № від “_” _ 2014 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки) зі спеціальності 8.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2014 I. Загальні положення Вступний іспит є важливим компонентом навчально-виховного процесу і...»

«знання, визначеної конфігурацією все тієї ж сучасної епістеми. Доведення цієї гіпотези – потребує ще більш глибоко аналізу ситуації, що склалася в сучасній соціологічній теорії. Однак, взявши за озброєння дану стратегію, на наш погляд, можна розгорнути і представити основні напрямки і тенденції розвитку сучасного соціологічного теоретизування. Висновки. Отже, через визначення і розгортання центральної теми і проблеми соціології – питання про умови можливості соціального порядку, яке визначає...»

«№ 2 (50) 201 Бiблiосвiт ІнформацІйний вІсник Полтавський випуск Київ 78.347.242(4Укр) Б59 Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 2 (50) 2014 / [редкол. : Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп. ред.), О. Виноградова, Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К. : [б. в.], 2014. – 100с. Основний зміст випуску інформаційного вісника «Бібліосвіт», що пропонується увазі читачів, складають статті про досвід роботи і інновації Полтавської ОБЮ та бібліотек Полтавської області. Подано...»

«Йосипів А.О. Йосипів А.О. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП ТА ЗЛОЧИННОСТІ УДК: 343.9.01 Постановка проблеми. До недавнього часу у вітчизняній кримінологічній літературі були відсутні роботи, присвячені аналізу злочинності осіб, що відносяться до категорії маргінальних. Як зазначає Садков Є.В., головне полягає в тому, що таке явище, як маргінальність, безсумнівно служить однією з причин злочинності. Тісний взаємозв’язок між маргінальністю і злочинністю безперечний і виглядає цілком виразно. В...»

«Наукові праці. Комп’ютерні технології УДК 519.6 Мейжис І.А., Гожий О.П., Єрещенко В.О., Козуб О. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РАНГОВИХ РЕШІТОК У ДОСЛІДЖЕННЯХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ Стаття присвячена дослідженню цінностей з використанням методів якісного аналізу та комп’ютерних технологій у соціологічних дослідженнях та використання методу репертуарних решіток, для вивчення соціальних уявлень про цінності. Ключові слова: комп’ютерні технології в соціальних дослідженнях, рангові решітки, соціальні уявлення...»

«Звіт про результати соціологічного дослідження з метою вивчення пасажиропотоків міських автобусних маршрутів 1. Загальні зауваження. Соціологічне дослідження з метою вивчення пасажиропотоків міських автобусних маршрутів у м. Суми проводилось Проблемною лабораторією «Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» Сумського державного університету за ініціативи Виконавчого комітету Сумської міської ради (лист № 2124/020202-17 від 30.10.2014 р.). При цьому листом не обумовлювалось...»

«Integration of Information From Semi-Structured Web Data Sources on the Basis of Ontology and MetaModels, 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems Vilnius, Lithuania, 2006, P. 177 – 186. 5. Levy A.Y. Logic-Based Techniques in Data Integration. Logic-based Techniques in Data Integration. In: Logic Based Artificial Intelligence. Edited by J. Minker. Kluwer Publishers, 2000.6. Manolescu I., Florescu D., Kossman D. Answering XML Queries over Heterogeneous Data...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 13 (272), Ч. ІІ, 2013 the lives of their favorite cartoon characters. In the article we emphasize parents’ responsibilities for the impact of watching cartoon on their children. Key words: negative impact, animation/cartoons, children’s conscious. Стаття надійшла до редакції 02.04.2013 р. Прийнято до друку 26.04.2013 р. Рецензент – д. п. н., проф. Гавриш Н. В. УДК 373.5 І. В. Чепіга ШКІЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ ЗА ІНТЕРЕСАМИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ПОЛІТОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЯ ПРАВО № 4 (16) КИЇВ “ПОЛІТЕХНІКА” УДК 32.00 УДК 31 УДК 340 Друкується відповідно до рішення Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, № 1 від 14 січня 2013 року. Вісник Національного технічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»