WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ДИСКРИМІНАЦІЯ В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Аналітичний звіт Наталя Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Київ Вступ Протягом 1990-х років соціологічні ...»

-- [ Страница 3 ] --

Європейський центр прав ромів завершує свої дослідження висновком, що нинішнє українське законодавство є недостатнім для ефективного захисту від актів расової дискримінації та для покарання винних у таких випадках, насамперед та найбільшою мірою стосовно населення рома. Європейський центр прав ромів звертає увагу на брак вичерпного антидискримінаційного закону в Україні, що ускладнює жертвам дискримінації можливість добитися справедливості законними засобами. Навіть у сферах, де наявні юридичні правила та механізми, чиновники та правова система не здатні або не бажають застосовувати їх, щоб суттєво змінити становище ромів в Україні10.

В останньому звіті по Україні, оприлюдненому КЛРД (CERD) Комітетом з ліквідації расової дискримінації 14 вересня 2011 року11, зафіксовані певні позитивні зрушення, що відбулися останнім часом:

внесення змін до статей 115, 121, 127 та 161 Кримінального кодексу, що стосуються відповідальності за злочини, вмотивовані расистською, етнічною та релігійною нетерпимістю, а також визнання таких мотивів обтяжуючими обставинами у випадках тяжких злочинів – таких, як вбивство чи тяжкі тілесні ушкодження;

запровадження Закону № 7252 про біженців та осіб, що потребують додаткового тимчасового захисту, ухваленого Верховною Радою України 8 липня 2011 року, який покращив якість процедури встановлення статусу біженців та шукачів притулку;

міграційна політика, затверджена Указом Президента № 622/2011 від 30 травня 2011 року, містить положення, що захищають права мігрантів;

запровадження у грудні 2010 року нової Державної міграційної служби з консолідованим мандатом, який дозволяє посилити захист прав мігрантів і прискорити прийняття рішень по справах мігрантів;

ухвалення Плану дій для боротьби з ксенофобією та расовою та етнічною дискримінацією на період 2010–2012 років, який був уведений в дію наказом Кабінету Міністрів України № 11273/110/1-08 від 24 лютого 2010 року, а також діяльність (на жаль, призупинену) Міжвідомчої Робочої групи проти ксенофобії, етнічної та расової нетерпимості;

запровадження окремого структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ для боротьби із кібер-злочинністю шляхом посиленої співпраці із структурами, що аналогічно борються з офшорними Інтернет-сайтами, які поширюють нетерпимість;

Звіти Європейського центру прав ромів стосовно ситуації ромів в Україні були опубліковані у 1997, 2001 та 2006 роках. Див., зокрема, "Proceedings Discontinued: The Inertia of Roma Rights Change in Ukraine", Country Report Series, No. 16, December 2006, http://www.errc.org/db/01/F4/m000001F4.pdf.

11 Остаточні зауваження щодо України після вивчення трьох урядових звітів (19 – 21), об’єднаних в одному документі. Див. CERD/C/UKR/ CO/19-21.

проведення адміністративних реформ, у тому числі прийняття закону про Кабінет Міністрів і консолідацію місцевих органів влади для поліпшення управління та координація інституційних відповідей на расову дискримінацію;

різні види діяльності, у тому числі проведення дискусій, виставок та публікація відповідних видань для суспільного усвідомлення Голокосту ромів.

Висловлені також суттєві зауваження і занепокоєння, зокрема:

КЛРД (Комітет з ліквідації расової дискримінації висловлює стурбованість з приводу того, що Державний комітет у справах національностей та релігії, Міжвідомча Робоча група проти ксенофобії та етнічної та расової нетерпимості, а також департаменти Міністерства внутрішніх справ, створені для розслідування та попередження злочинів на етнічному ґрунті, припинили своє існування розтягом 2010 року, незважаючи на те, що адміністративна реформа все ще не завершена. У зв’язку з цим Комітет рекомендує сформувати новий орган центральної влади, відповідальний за етнічні та релігійні питання, і поновити вищезазначені інституції, діяльність яких було припинено (§ 4);

КЛРД зазначає, що "…незважаючи на його рекомендації державі-учасниці щодо прийняття нового рамкового антидискримінаційного законодавства від 2006 року, проект антидискримінаційного акта розроблено лише в 2011 році, а його подальша підготовка та прийняття залежать від розробки та затвердження нової міжвідомчої Стратегії протидії дискримінації та нетерпимості за дорученням Президента України… Комітет закликає державу-учасницю прискорити прийняття комплексного антидискримінаційного закону…"; вимагає дати визначення прямої та непрямої, дефакто і де-юре, а також структурної дискримінації, встановити відповідальність фізичних та юридичних осіб, що охоплює і державних службовців, і приватних осіб, відшкодування жертвам расової дискримінації, а також інституційні механізми, необхідні для гарантування повної імплементації антидискримінаційного законодавства (§ 5);

Комітет зауважує, що, на жаль, немає інформації стосовно ефективності діяльності Парламентського Уповноваженого з прав людини, мандат якого передбачає відповідно до Паризьких принципів спеціальні повноваження в галузі расової дискримінації, і рекомендує уряду надати в наступному періодичному звіті вичерпну інформацію з цього питання (§ 6);

Комітет залишається стурбованим відсутністю осучаснених статистичних відомостей стосовно етнічного походження, статі та віку жертв расової дискримінації, а також достовірних даних щодо розповсюдженості "мови ворожнечі", злочинів на ґрунті ненависті, кількості та характеру судових процесів проти тих, хто скоїв такі злочини, вироків злочинцям та компенсацій жертвам. Комітет рекомендує уряду розробити й застосовувати відповідну методологію для усунення цих недоліків (§ 7);

занепокоєння Комітету спричинено запереченнями з боку правоохоронних органів та їхнім небажанням визнавати расистський або у багатьох випадках дискримінаційний характер правопорушень, а також продовженням практики етнічного та расового профайлінга, що призводить до спотворення статистики стосовно злочинів на ґрунті ненависті (§ 10);

Комітет висловлює стурбованість з приводу інформації про зростаючу активність екстремістських угруповань, які поширюють свою пропаганду, зокрема, звертаючись до молоді країни і використовуючи для цього електронні соціальні мережі. КЛРД закликає державні органи влади активніше протистояти цим негативним тенденціям (§ 12);

Комітет вважає за доцільне внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу, щоб забезпечити належний баланс між захистом від дискримінації, включно з "мовою ворожнечі", та правом на свободу думки (§ 13);

Комітет занепокоєний надзвичайно низькою ефективністю заходів та державних програм, покликаних поліпшити ситуацію ромів, і пропонує вжити дієвих заходів у цьому напрямі (§ 14–15);

Комітет із жалем зауважує відсутність законодавства стосовно корінних народів, яке б забезпечило їхні права згідно зі статтями 11 та 92 Конституції України. Комітет наполягає на тому, щоб держава ухвалила відповідне законодавство для захисту корінних народів та гарантування їхнього економічного, культурного, та соціального розвитку, і пропонує розглянути можливість ратифікації Україною Конвенції 169 Міжнародної організації праці (1989) про корінні та племінні народи (§ 16);

Комітет стурбований інформацією про труднощі, від яких потерпають кримські татари, що повернулися в Україну (з місць депортації), включаючи брак доступу до землі, неможливість працевлаштування, недостатню можливість навчатися рідній мові, спрямовану на них "мову ненависті", брак політичного представництва і доступ до правосуддя. Питання реституції та компенсації за втрату внаслідок депортації понад 80 000 приватних приміщень і приблизно 34 000 гектарів сільськогосподарських земель залишається серйозною проблемою, особливо тому, що 86% кримських татар, що проживають у сільській місцевості, не мали змоги скористатися правом на ці землі, оскільки не були членами колгоспів та радгоспів. ЄКРН рекомендує державі забезпечити повною мірою відновлення політичних, соціальних, та економічних прав кримських татар, зокрема шляхом реституції втраченого майна включно із землею або компенсації за ці втрати. Для цього слід внести відповідні положення до Цивільного кодексу України або розробити окремий закон (§ 17);

Комітет також рекомендує державі-учасниці внести зміни до Цивільного кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення для встановлення цивільної та адміністративної відповідальності за расову дискримінацію, включаючи розпалювання ворожнечі через засоби масової інформації, а також гарантувати засоби правового захисту, в тому числі компенсацію жертвам дискримінації (§ 22).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Останнім часом на необхідність боротьби проти проявів нетолерантності та екстремізму в Криму стали звертати більше уваги й інші міжнародні, в тому числі донорські організації.

Наприклад, управління Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин здійснило 2007 року пілотний проект, змістом якого була серія інтенсивних тренінгів для працівників місцевих державних адміністрацій та органів самоврядування. У 2008-му і наступних роках Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин продовжив свою діяльність новими проектами.

Ситуація з расизмом та дискримінацією в Україні була також розглянута 4 жовтня 2011 року на пленарній сесії ОБСЄ № 13.

Наведено всі недоліки законодавства, вкрай недостатнього для ефективної протидії дискримінації; проте у звіті зазначено, з посиланнями на результати громадського моніторингу, також і позитивну динаміку стосовно злочинів на ґрунті ненависті, а саме:

–  –  –

Слід зауважити, що характерною для української ситуації є постійна розбіжність між результатами громадського моніторингу і офіційною статистикою.

Перший заступник Національного Агентства з підготовки до Євро2012 Олександр Бірсан так прокоментував ситуацію щодо статистики Міністерства внутрішніх справ по злочинах ненависті за 2011 рік:

"Згідно з даними спільної статистичної звітності Генпрокуратури та МВС щодо злочинності на ґрунті расової, національної чи релігійної нетерпимості впродовж 2011 року зареєстровано чотири подібні злочини. В тому числі один погроза вбивством та три – на ґрунті порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності або релігійних переконань".

Міжнародні неурядові організації

Протягом останнього десятиріччя декілька міжнародних НУО також вивчала ситуацію з правами людини в Україні і публікувала відповідні звіти. Наведемо декілька прикладів щодо оцінювання стану захисту від дискримінації, ситуації уразливих меншин, проявів ксенофобії, мови ворожнечі тощо.

Міжнародна група прав меншин у звіті за 2005 рік13 аналізує стан законодавства в цій галузі й доходить висновку, що відсутність дієвих сучасних законів призводить до протиріч в існуючому законодавстві і створює суттєві труднощі у забезпеченні прав людини.

Відсутність прогресу у закріпленні єдиної консолідованої системи захисту меншин пояснюється не стільки браком політичної волі, скільки відсутністю консенсусу у ставленні до цього питання серед основних політичних гравців; це стосується, зокрема, основоположних термінів та визначень. Зауважено, що обраний тоді Президент висловив бажання привести українське законодавство стосовно меншин у відповідність до європейських норм і стандартів, у тому числі ухвалити нову версію закону про національні меншини, оскільки чинний закон 1992 року є застарілим і не містить жодної згадки про специфічні проблеми кримських татар.

Також наголошено, що в ситуації кримських татар з’явилися ознаки певного покращення.

Це, зокрема, підписання угоди між лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим і Прем’єр-міністром АРК Анатолієм Матвієнком стосовно співробітництва у вирішенні двох найважливіших проблем кримськотатарського народу: земельного питання і захисту культурної та мовної ідентичності. Серед інших пропозицій, висунутих кримськими татарами, відновлення історичної топоніміки Криму, подання на розгляд парламенту законопроектів про відновлення прав раніше депортованих, статус кримськотатарського народу та про зміни у виборчому законодавстві, які б гарантували представництво кримських татар у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Проте тоді президент В.

Ющенко заявив, що умовою таких зрушень має бути внесення змін до документа Курултаю, датованого червнем 1991 року, в якому наголошувалося на праві кримськотатарського Observations re hate crimes and racism manifestations in Ukraine – "No Borders" Project, Social Action Centre (Ukraine). Warsaw, OSCE Human Dimension Implementation Meeting – September 26 – October 7, 2011, 06.10.2011 http://noborders.org.ua/en/about-us/news/osce-2011-hate-crimes/.

Minority Rights Group International, State of the World's Minorities 2006 – Ukraine, 22 December 2005, див.:

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abdd90c.html.

народу на самовизначення14. У своїй доповіді Міжнародна група прав меншин зазначає також, що українська та кримськотатарська меншини Криму все ще зазнають дискримінації з боку етнічної російської більшості і закликають до надання статусу українській та кримськотатарській мовам статусу, рівного тому, що має в Автономній Республіці Крим російська мова15.

Інша всесвітньо відома правозахисна організація, "Міжнародна амністія", в доповіді по Україні за 2008 рік16 наводить відомості про те, що Україна повертає шукачів притулку в країни, де їм загрожують тортури та катування; сказано також, що і біженці, і шукачі притулку часто стають жертвами ксенофобії. Висловлено занепокоєння браком ефективного захисту від проявів дискримінації та насильства проти етнічних та релігійних меншин, особливо ромів, кримських татар, азійських та африканських шукачів притулку, а також мусульман та євреїв. Зазначено, що іноземці потерпають від расистських нападів з боку екстремістських угруповань і расистського поводження з боку поліції, що включає невиправдано часті перевірки їхніх документів.

В останньому звіті "Міжнародної амністії"17 зауважено, серед іншого, що "поліція дискримінує членів етнічних меншин", і що шукачі притулку в Україні, як і раніше, перебувають під загрозою невиправданих затримань, расизму та вимагання грошей з боку полісменів, а також повернення в країни, де їм загрожують серйозні порушення прав людини. Наведено кілька прикладів випадків, що відбулися після укладання з ЄС Угоди про реадмісію у січні 2011 року. "Міжнародна амністія" повідомляє також про інциденти брутальної поведінки представників правоохоронних органів щодо осіб, котрі вирізнялися кольором шкіри, які ця організація характеризує як прояви расизму18.

Громадянське суспільствоPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«_ Recent Studies of Social Sciences – 2015 Section: INTERDISCIPLINARY УДК 37.035.3 Бідна Лідія Андріївна студент магістр НТУУ КПІ Факультут соціології і права lida_smile@mail.ru ВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА МЕТОДИ КЕРІВНИЦТВА В ІТ-КОМПАНІЇ Анотація. На даному етапі розвитку управління, багато керівників звертаються до автоматичних та автоматизованих систем управління. Саме такі системи дають більш еффективний та системний підхід до вирішення складних, системних питань. Зараз...»

«знання, визначеної конфігурацією все тієї ж сучасної епістеми. Доведення цієї гіпотези – потребує ще більш глибоко аналізу ситуації, що склалася в сучасній соціологічній теорії. Однак, взявши за озброєння дану стратегію, на наш погляд, можна розгорнути і представити основні напрямки і тенденції розвитку сучасного соціологічного теоретизування. Висновки. Отже, через визначення і розгортання центральної теми і проблеми соціології – питання про умови можливості соціального порядку, яке визначає...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 (найменування центрального органу управління освітою, власник) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬСТВА _СОЦІОЛОГІЧНІ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліст, магістр_ (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму 6.030101 «Соціологія» (шифр і назва напряму) спеціальностіСоціологія _ (шифр і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Серія «Наука»ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ 29 березня 2012 року м. Харків Харків НФаУ УДК 615.1:371.388 Ф 79 Редакційна колегія: проф. Черних В. П., проф. Гриценко І. С., доц. Огарь С. В., Барковська О. Я., Зенько Н. О. Формування професійної компетентності студентів під час проФ 79 ходження...»

«Результати соціологічних досліджень Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік Київ — 201 УДК 616-002.5:303.4](047.3) ББК 55.4+60. Р 4 Авторський колектив звіту: «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг»: Демченко Ірина, канд. екон. наук, Бєлоносова Наталія, Костючок Марина.Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»: Морозова Ольга, Маковецька Марія. Консультанти: Нечосіна Олена, Кузьмин Марта. «Аналітичний звіт...»

«УДК 316.334.22 В. Л. Погрібна, доктор соціологічних наук, доцент СОЦІОЛОГО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАСОБІВ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З позицій правознавства і соціології проаналізована проблема відповідності цілей і засобів їх досягнення, що використовуються в правозастосовній діяльності. Доведено, що в ситуації визначення відповідності цілей правозастосовної діяльності засобам їхнього досягнення слід орієнтуватися на передбачувані наслідки від використання тих чи інших...»

«УДК 316.74:378.06 В. М. Маренич, аспірантка ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ ГАРМОНІЙНИХ СТОСУНКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ Проаналізовано подієвий маркетинг як PR-просування, що дозволяє підвищувати популярність та зміцнювати репутацію ВНЗ, його послуг, бренду, формувати довіру споживачів, партнерів, ЗМІ, підсилювати його привабливість для цільових аудиторій. Запропоновано класифікацію спеціальних заходів, сформульовано їх цілі і завдання, а також позначено очікувані результати. Охарактеризовано...»

«Науково-практичне видання ДОТРИМАННЯ ПРАВ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ Харків 2013 УДК 316.022.4:342.724:351.74/7 Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Харківський інститут соціальних досліджень Альянс Ромен Черкащини Миргородські Рома Одеський обласний ромський конгрес Цю публікацію здійснено за фінансової підтримки програми «Рома України» Міжнародного Фонду «Відродження». Погляди, висловлені в цій публікації, належать...»

«Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Міжнародний фонд «Відродження» Харківський інститут соціальних досліджень ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ Харків 2012 2 Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Автори: М.О. Колоколова, науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень, соціолог С.В. Щербань, науковий співробітник Харківського...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціології Т. О. Нельгою Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 9 від 15.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Нельга Т. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»