WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ДИСКРИМІНАЦІЯ В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ Аналітичний звіт Наталя Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Київ Вступ Протягом 1990-х років соціологічні ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДИСКРИМІНАЦІЯ В УКРАЇНІ – ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Аналітичний звіт

Наталя Беліцер, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Київ

Вступ

Протягом 1990-х років соціологічні служби засвідчували негативні тенденції поширення в

Україні ксенофобії, "мови ворожнечі" та нетолерантності щодо представників різних груп

"інших", а також збільшення кількості злочинів на ґрунті ненависті, скоєних членами

екстремістських угруповань, а інколи і представниками правоохоронних органів, передусім міліції (згідно з даними правозахисних організацій). З 2002 року така загальна тенденція виявилася, певною мірою, притаманною всьому світові і, зокрема, країнам Європи – як Західної, так і Східної; соціологи та політичні аналітики часто пов’язували це з наслідками процесів глобалізації, терактів у США 11 вересня 2001 року та активізацією "всесвітньої боротьби проти тероризму". В Україні зазначені негативні явища набули розвитку декількома роками пізніше і стали серйозною національною проблемою, яку офіційні владні структури часто не визнають такою.

Жертвами діяльності екстремістських організацій в Україні все частіше ставали члени так званих "видимих меншин" переважно мігрантів з країн Африки, Азії, близького Сходу та Кавказу, а також іноземні студенти і навіть, в окремих випадках, члени дипломатичних місій.

Хоча масштаби міграції в Україну, як правило, значно перебільшені, тим не менш, виник "Рух проти нелегальної міграції", що відзначився організацією маршів під гаслами расистського, ксенофобського та інколи антисемітського змісту. Подібні організації не були офіційно зареєстровані, однак деякі їхні акції – наприклад, у Києві та Харкові – не були заборонені, а громадський порядок під час їх проведення забезпечували міліцейські загони2.

Оцінки й рекомендації міжнародних моніторингових структур Хоча відповідальні органи влади продовжували стверджувати про відсутність в Україні расизму, екстремізму та подібних явищ, профільні міжнародні організації такі, наприклад, як спеціалізовані інституції Ради Європи, зокрема Європейська комісія проти расизму та нетерпимості Ради Європи (ЄКРН), Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, Міжнародна організація міграції, а також міжнародні неурядові правозахисні організації неодноразово зазначали наявність в Україні випадків прямої чи непрямої дискримінації 1

Аналітичний звіт підготовлено в рамках проекту "Суспільство та проблеми захисту від дискримінації:

експертний погляд", який виконується Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки Міжнародного фонду "Відродження". Висловлені в ньому думки є авторськими і не обов’язково відображають погляди Міжнародного фонду "Відродження".

Див., наприклад: Буткевич М. Ксенофобські та расистські випадки в Україні / М. Буткевич // Ініціатива "Без кордонів" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maidan.org.ua/static/mai/1179160562.html. 2007.

травня.

різних категорій меншин, расизму, "мови ворожнечі", злочинів на ґрунті ненависті та інших проявів гострих та суспільно небезпечних форм ксенофобії.

Розглядаючи урядові звіти України та висновки провідних моніторингових структур, підготовлені на підставі офіційних звітів, паралельних звітів представників НУО та оцінок спеціальних місій, що працювали в Україні, можна дійти висновку, що протягом останнього десятиліття помітного прогресу у цих сферах досягнуто не було, а по деяких напрямах навіть відбувся регрес. Наведемо деякі конкретні приклади.

Рамкова Конвенція про захист національних меншин

Перший звіт по Україні (результати першого моніторингового циклу) було ухвалено Консультативним комітетом з питань Рамкової конвенції 1 березня 2002 року; відповідну Резолюцію Комітету міністрів Ради Європи – 5 лютого 2003 року.

У цьому звіті Консультативний комітет висловив жаль з приводу того, що під час підготовки Урядового звіту уряд не провів ґрунтовних консультацій з представниками національних меншин та інших структур громадянського суспільства; представникам неурядових організацій (НУО) не було забезпечено легкого доступу для ознайомлення з остаточним варіантом Урядового звіту, а знання про Рамкову конвенцію та механізми її моніторингу серед посадовців були обмеженими, особливо на місцевому рівні.

Важливим концептуальним пунктом Першого звіту по Україні було зауваження про те, що положення статті 24 Конституції України, згідно з якою не повинно бути жодних привілеїв залежно від етнічного походження, часом використовувалися в публічних дискусіях як аргумент проти вжиття особливих заходів для сприяння повній і справжній рівності осіб, що належать до національних меншин.

Таке відбувалося, наприклад, під час публічних дискусій з приводу положень виборчого законодавства, метою яких була ефективна участь осіб, що належать до національних меншин, у процесах прийняття рішень. Консультативний комітет наголосив, що згідно з пунктом 3 статті 4 Рамкової конвенції такі заходи не повинні вважатися актами дискримінації, тому необхідні додаткові кроки для інформування посадових осіб і широкої громадськості про впровадження таких принципів.

Серед звітів стосовно імплементації статті 10 Рамкової конвенції Консультативний комітет наголосив, що закон про мови дає далекосяжні гарантії використання російської мови у контактах з адміністративними органами, але містить більш обмежені гарантії для носіїв інших мов національних меншин. Консультативний комітет вважає, що це питання має бути переглянуте в контексті поточної законодавчої реформи (§ 100).

Консультативний комітет підкреслив також існування специфічних труднощів, пов’язаних з імплементацією статті 14, зокрема, в Криму, де російська мова є домінуючою у більшості шкіл, на відміну від шкіл з викладанням мовами меншин та українською, кількість яких обмежена. Консультативний комітет визнав існування економічних труднощів, однак закликав відповідні органи влади здійснювати імплементацію вищезазначеного положення щодо впровадження викладання мовою національної меншини у випадках досягнення встановленого порогу чисельності.

Основні зауваження в галузі дискримінації стосуються випадків фактичної дискримінації певних національних меншин – перш за все, ромів. Консультативний комітет визнав за необхідне, щоб Україна вдосконалила порядок моніторингу та вирішення таких питань правоохоронними та іншими органами.

Також Консультативний комітет зауважив, що виконання вимог Рамкової конвенції не було повністю успішним стосовно кримських татар та інших раніше депортованих, зокрема щодо їх участі в культурному, соціальному та економічному житті і суспільних справах; було також зазначено, що в результаті зростаючих зусиль центрального уряду в цьому напрямі відбулися певні позитивні зрушення. Крім того, Консультативний комітет наголосив, що дані Урядового звіту стосуються осіб, котрі належать до груп, представники яких мають певні застереження щодо застосування терміна "національні меншини" (насамперед, кримських татар, які надають перевагу терміну "корінний народ"). Хоча визнання групи корінним народом не позбавляє осіб, що належать до цієї групи, можливості бути захищеними водночас і Рамковою конвенцією. Комітет вважає, що цей висновок має особливе значення з огляду на той факт, що хоча термін "корінний народ" і застосовується в статті 11 Конституції України, це поняття ще не розвинуте в законодавстві та на практиці в Україні, і в національному законодавстві ще не існує конкретних гарантій захисту корінних народів.

Консультативний комітет висловив застереження, що виконання вимог Рамкової конвенції у сфері освіти заслуговує на особливу увагу з боку органів влади з огляду на те, щоб продовження реформування цієї сфери не призвело до надмірних обмежень існуючого права осіб, які належать до національних меншин, на викладання рідною мовою або вивчення рідної мови.

Другий звіт, оприлюднений 30 травня 2008 року, з’явився із суттєвим запізненням, оскільки Другий урядовий звіт було надіслано на два роки пізніше запланованого. Під час підготовки офіційного Другого звіту не було надано інформації відповідно до запитань спеціального опитувальника, який Комітет додає до інструкцій з підготовки других урядових звітів.

Виявилося також, що громадянське суспільство та НУО брали лише незначну участь у підготовці Другого звіту та відповідних консультаціях, унаслідок чого вони (а також деякі органи влади) були недостатньо поінформовані про його зміст і навіть про його наявність.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зазначено, що ці недоліки, а також постійні зміни статусу та реформування відповідальних органів суттєво утруднювали роботу Консультаційного комітету.

У Другому звіті Консультативний комітет з питань Рамкової конвенції повідомив, що з часу, який минув після ухвалення ним Першого звіту по Україні (березень 2002 року), урядом було вжито лише окремі кроки, зокрема в законодавчій сфері, які мали дуже обмежені (позитивні) наслідки. Констатовано, що Україна продовжує фінансувати культурні ініціативи національних меншин, намагається запровадити міжкультурний діалог і посилити загальну атмосферу толерантності. Відзначені також зусилля задовольнити потреби осіб, що належать до груп, раніше депортованих за національною ознакою, зокрема шляхом надання їм українського громадянства.

Серед питань, що викликають особливе занепокоєння членів Консультативного комітету, зазначено таке.

- Досі не розроблено всеосяжне антидискримінаційне законодавство; як і раніше, бракує надійної статистики стосовно дискримінаційних випадків.

- Продовжується практика гальмування ухвалення спеціальних заходів підтримки осіб, що належать до уразливих меншин, з метою забезпечення їх повної та ефективної рівності.

- Останніми роками спостерігається тривожне й небезпечне зростання кількості расистськи вмотивованих злочинів; владні структури мають докласти більше зусиль для розслідування таких злочинів та покарання тих, хто їх здійснював.

- Відзначено також зростання міжетнічних напружень в Автономній Республіці Крим.

- Нова виборча система, запроваджена у 2004 році, зменшила можливості осіб, які належать до національних меншин, бути репрезентованими в органах влади.

- Ромські організації мають бути більше включені в ефективні консультації.

- Залишаються нерозв’язаними земельні проблеми кримських татар. Отримана компенсація часто неадекватна; не було ухвалено законодавство стосовно реституції майна та землі.

Зважаючи на Другий урядовий звіт, детальні висновки по Україні Консультативного комітету з питань Рамкової конвенції, відповідь уряду України та інші релевантні документи, Комітетом міністрів Ради Європи 30 березня 2011 року було ухвалено Резолюцію по Україні, що містила як констатацію деяких позитивних зрушень, так і низку аспектів, які викликають особливе занепокоєння3.

Цей документ містить рекомендації уряду України, серед яких слід назвати такі:

зробити пріоритетним поліпшення законодавчої бази щодо питань меншин, особливо в галузі освіти та ЗМІ; привести її у відповідність до міжнародних норм, у тому числі тих, що містяться у Рамковій конвенції;

вдосконалити законодавчі норми стосовно дискримінації; розробити та здійснити додаткові заходи, спрямовані на досягнення повної та ефективної рівності;

посилити зусилля для покращення соціальної та економічної ситуації осіб, що належать до груп меншин, які перебувають в особливо невигідному становищі (роми та кримські татари);

посилити увагу до розслідування й покарання расово мотивованих вчинків; для цього необхідно підвищити рівень обізнаності співробітників правоохоронних органів, прокурорів та суддів;

створити умови для забезпечення більш активної участі осіб, що належать до національних меншин, у виборних органах влади центрального та місцевих рівнів; поліпшити функціонування наявних консультативних органів;

здійснити подальші кроки стосовно розв’язання проблем кримських татар у зв’язку із земельним питанням шляхом ухвалення законодавчих норм щодо реституції майна та надання адекватної компенсації (за втрачене внаслідок депортації).

Європейська комісія проти расизму та нетолерантності (ЄКРН) Другий звіт ЄКРН по Україні було опубліковано 23 липня 2002 року. У ньому були висловлені занепокоєння ситуацією найбільш уразливих меншин, якими вважаються, передусім, роми та кримські татари, а також фактами прямої та непрямої дискримінації, "мови ворожнечі", актами вандалізму на кладовищах та іншими злочинами на ґрунті ненависті4. У Другому звіті містяться також рекомендації уряду, зокрема, стосовно Resolution CM/ResCMN(2011)8 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Ukraine.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1769033&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021& BackColorLogged=F5D383.

Детальніше див.: CRI (2002) 23: Second Report on Ukraine, European Commission against Racism and intolerance (ECRI), Council of Europe, 23 July 2002.

ратифікації інструментів європейського права для захисту меншин та протидії дискримінації, а також оновлення й посилення національної законодавчої бази.

Третій звіт, ухвалений 29 червня 2007 року і опублікований 28 лютого 2008 року, присвячено переважно аналізу зміни ситуації в країні за час, що минув після Другого звіту, і повноти виконання відповідних рекомендацій5.

Вказавши на певні позитивні зрушення (переважно, в галузі приєднання України до міжнародних/європейських угод), ЄКРН зауважує цілковите або неповне виконання найважливіших рекомендацій, зокрема:

відсутність посилення кримінальної відповідальності за злочини, скоєні на расистському ґрунті;

не прийнято необхідних актів цивільного та адміністративного права в галузі антидискримінації;

не розроблено й не ухвалено нового мовного законодавства, яке б ураховувало лінгвістичне розмаїття України;

хоча впровадження у 2002 році спеціальної урядової програми для допомоги ромам у галузі працевлаштування, охорони здоров’я та поліпшення житлових умов є позитивним кроком, виконання цієї програми не було ефективним через недостатнє фінансування;

неадекватність наявного законодавства проти підбурювання до расової ненависті та відсутність системи моніторингу антисемітських випадків; зафіксовано дуже мало судових справ щодо антисемітських висловлювань або публікацій антисемітської літератури;

у Криму почастішали випадки расово мотивованого насильства, спрямованого переважно на кримських татар та представників єврейських общин; не вжито адекватних заходів для забезпечення мирного співіснування різних етнічних груп Криму.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНЫ УДК 32 В.А. Рихлік Київський національний університет імені Тараса Шевченка 01033, Київ, вул. Володимирська, 64 E-mail: admin@univ.kiev.ua ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ Розглядається політична еліта України. Досліджуються основні умови демократичної консолідації еліти. В процесі конституційної реформи Україна обрала таку модель парламентсько-президентського правління, яка може стабільно функціонувати лише в умовах зрілої демократії. В...»

««ЗАТВЕРДЖУЮ» Перший проректор М.М.Каністратенко РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 5 КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ (зимова сесія 2014/2015 навч. р.) ГОДИНИ Бібліотекознавець Бібліограф Книгознавець ДНІ Інформаційне право Електрон. бібліогр. ресурси Маркова В.А. 41 14.00-15.35 Давидова І.О. 46 Інформаційне право 17.09 Електрон. бібліогр. ресурси (пр.) Маркова В.А. 41 15.40-17.15 СР Давидова І.О. (сем.) 46 Сучасні проблеми 17.20-18.55 книгозн. Маркова В.А. 41 Сучасні проблеми (сем.)...»

«Розділ 2. Емпіричні дослідження сучасного суспільства РОЗДІЛ ЕМПІРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 316.74:37 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті на основі матеріалів загальнонаціонального дослідження Проблеми формування громадянської ідентичності...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 7 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«Запрошення до дискусії Запрошення до дискусії ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ Лист до редакції часопису “Соціологія: теорія, методи, маркетинг” Щорічний друк матеріалів про присудження наукового ступеня із со ціології під рубрикою “ВАК України інформує.” спонукає мене до думки щодо доречності такої ініціативи. Пропоную до рубрики “Соціологічна освіта” часопису “Соціологія: теорія, методи, маркетинг” раз на рік надавати звіт про експертизу рукописів підручників (навчальних посібників), здійс нену...»

«Знання вищезгаданих властивостей дозволяє надати найбільш глибоку і цілісну характеристику особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), розкрити сутність мотивації злочинної поведінки. Такі знання нададуть можливість обрати необхідні форми та засоби впливу на особистість неповнолітніх жінок для найбільш ефективної боротьби з протиправною, злочинною поведінкою. ЛІТЕРАТУРА Яковлев А.М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности 1. преступника / Яковлев А.М. – М.:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО підручник Том ІІІ Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 341.1/.8 (075.8) ББК Автори: В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. каф. – розділи: 1 (спільно з О.А.Радзівіллом), 9 (спільно з В.Г. Маленко), 11 і 12; Л.Д.Тимченко – д-р юрид. наук, проф.– розділ 15 (спільно з В.П.Кононенко); О.В. Бєглий – канд. юрид. наук, проф. – розділ17; О.А. Радзівілл – канд. юрид. наук,...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА» КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ К.Б. Левченко, М.В. Євсюкова «ЗЕЛЕНІ КІМНАТИ»: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Київ 2012 ББК 67.308 З-48 Загальна редакція: О.М. Бандурка, доктор юридичних наук, професор К.Б. Левченко, доктор юридичних наук, професор Упорядник: Н.П. Бочкор Рецензенти: В.В. Ковальська, доктор юридичних наук, ХНУВС В.І. Московець, канд. соціологічних...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«БО „Український Центр Порозуміння” ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ:ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.Роботу виконала: Альона Горова, магістр соціальної роботи Київ, 2006 ЗМІСТ Вступ. стор. 3 Розділ 1. Соціологічний підхід до вивчення конфліктів. стор. 5 1.1. Теоретичне обґрунтування соціологічних підходів до конфлікту. стор. 5 1.2. Поняття соціального конфлікту. стор. 7 1.3. Кримінальна ситуація як різновид соціального конфлікту. стор. 9 1.4. Структурний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»