WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Результати онлайн анкетування: “Віртуальний світ сучасного бібліотекаря” Виконавець: зав. сектором соціологічних досліджень та розвитку РТЦ Поліщук Н.П. 2014р. План проведення ...»

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека

імені Миколи Островського

Результати онлайн анкетування:

“Віртуальний світ сучасного

бібліотекаря”

Виконавець: зав. сектором соціологічних

досліджень та розвитку РТЦ

Поліщук Н.П.

2014р.

План проведення дослідження.

1. Вивчення даної проблеми та вибір найбільш оптимального виду дослідження.

2. Складання програми дослідження.

3. Складання програми обробки результатів дослідження.

4. Збирання інформації.

5. Опрацювання одержаної інформації.

6. Розробка висновків та пропозицій (рекомендацій) за результатами соціологічного дослідження;

7. Складання підсумкового документа про соціологічне дослідження.

Дослідження проводилось у три етапи:

1) Підготовчий:

вивчення проблеми (18-22 березня);

складання та затвердження плану дослідження (25-26 березня);

розробка та затвердження програми дослідження (27-29 березня);

складання програми обробки даних (27-29 березня).

2) Збирання та обробка інформації:

збирання інформації методом онлайн-листування, онлайн- анкетування (2 квітня-7 травня);

підготовка зібраних даних до обробки (7-8 травня);

опрацювання одержаної інформації в програмі Excel (8-15 травня).

3) Аналіз та інтерпретація даних;

аналіз записів дослідження (аналіз за допомогою функції сортування (фільтрування) Excel) (15-16 травня);

розробка висновків та пропозицій (рекомендацій) за результатами соціологічного дослідження (16-20 травня);

складання підсумкового документа про соціологічне дослідження (15-20 травня).

Програма дослідження:

Метою анкетування стало: вивчення можливостей та умінь бібліотекарів вільно користуватись спеціалізованими Інтернет-сервісами.

Завдання дослідження:

1. Вивчити інформаційні потреби сучасного бібліотекаря;

2. Вивчити потреби бібліотекарів у інтернет-сервісах;

3. Дослідити рівень інформаційно-інноваційної компетентності бібліотекарів;

4. Дослідити думку бібліотекарів щодо їх переваг у використанні інтернет-сервісів;

5. Дослідити думку бібліотекарів щодо змін які відбулись у їх роботі завдяки інноваційним технологіям.

Об’єктом дослідження стали бібліотечні фахівці.

Предметом дослідження є:

- потреби респондентів в інтернет-сервісах.

Практична новизна дослідження полягає у аналізі потреб бібліотекарів в сучасних інтернет-сервісах, вивченні переваг у їх використанні та розробці рекомендацій, у висновках і узагальненнях, які направлені на задоволення професійних потреб.

Методика дослідження.

Вирішення поставлених завдань вимагало застосування методу онлайнанкетування (додаток №1).

База дослідження.

Дослідження було проведене у інтернет просторі, соціальних мережах (бібліотечних групах, спільнотах).

Аналіз результатів опитування користувачів.

У опитуванні взяли участь 127 (100%) респондентів. Слід зазначити що на деякі запитання, респонденти давали по декілька відповідей, тому підрахунок відсотків вівся в відношенні від 100% на кожну відповідь.

Респонденти, що брали участь у анкетуванні, займають такі посади у бібліотеках:

–  –  –

Провідний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець...) 33 26% Головний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець...) 3%

–  –  –

Мал. №4. Гістограма: «Наявність власних електронних скриньок у респондентів».

На запитання: «Чи є у вас профіль у соціальних мережах?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №5. Гістограма: «Наявність профілів у соціальних мережах».

На запитання: «У яких соціальних мережах Ви зареєстровані?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №6. Гістограма: «Переваги у використанні респондентами соціальних мереж».

На запитання: «Чи користуєтесь Ви хмарними сервісами?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №7. Гістограма: «Динаміка користування респондентами хмарними сервісами».

На запитання: «Якими саме хмарними сервісами Ви користуєтесь?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №8. Гістограма: «Переваги респондентів у використанні хмарних сервісів».

На запитання: «Чи користуєтесь Ви скайпом?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №9. Гістограма: «Динаміка користування респондентами скайпом».

На запитання: «Чи створювали (наповнювали) Ви коли-небудь самостійно сайт/блог?» респонденти відповіли:

–  –  –

Мал. №10. Гістограма: «Вміння респондентів створювати (наповнювати) сайт/блог».

На запитання: «Якими платформами для сайту/блогу Ви користувались?»

–  –  –

Мал. №12. Гістограма: «Динаміка використання респондентами відео/фото редакторів у роботі».

На запитання: «Якими саме відео/фото редакторами Ви найчастіше користуєтесь?» респонденти відповіли:

–  –  –

Висновок.

Дослідження проводилось методом онлайн-анкетування, форма анкети була розміщена на сайті Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського, у соціальних мережах, та розсилалась електронною поштою у всі бібліотеки області.

Дослідження показало, що сучасні бібліотекарі незалежно від стажу і займаної посади дуже часто у роботі використовують різні сервіси інтернет-середовища.

49% респондентів мають стаж бібліотечної роботи понад 20 років. Значну частку опитуваних – 22% становлять бібліотекарі зі стажем 3-10 років, це молоді спеціалісти, які вдало і професійно використовують різні інтернет-сервіси для просування і реклами своїх бібліотек у інтернеті, тим самим залучають широке коло користувачів як реальних так і віртуальних (віддалених користувачів).

По кількості відповідей видно, що у опитуванні респонденти активно брали участь на протязі 2-ох тижнів, що свідчить про їх зацікавленість та перегляд (бібліотечних сторінок, груп, спільнот) соціальних мереж та сайту обласної бібліотеки.

Мал. №14. Гістограма: «Кількість відповідей респондентів по днях».

94% респондентів кожен день звертаються до інтернет сервісів. Що свідчить про комп’ютерну грамотність бібліотекарів та їх обізнаність та вміння працювати у різних бібліотечних та інтернет програмах.

80% респондентів мають власні електронні скриньки, 10% респондентів не мають власних електронних скриньок. У роботі використовують загальну бібліотечну скриньку 9%. Це скоріше за все маленькі бібліотеки де немає великої кількості комп’ютерів і працює один працівник.

Також майже всі респонденти мають профіль у соціальних мережах – 80%. 9% мають профіль бібліотеки, 11% - не зареєстровані у соціальних мережах. Це свідчить про широку популяризацію послуг та бібліотечної діяльності, серед реальних та потенційних віртуальних користувачів, цим самим підвищуючи імідж бібліотеки.

Найбільшою популярністю користуються такі соціальні мережі як:

- однокласники – 33%;

- фейсбук – 28%;

- в контакте – 19%.

Не виникає потреби у респондентів у хмарних сервісах. 45% респондентів ще не використовують їх у своїй роботі. 26% взагалі ще не знають що це таке. Серед тих хто використовує їх, найбільшою популярністю та довірою користується Google Drive (43%), та Dropbox – (35%).

Скайп зв’язок використовують у роботі 87% респондентів. Але ще залишаються 13%, які не володіють даним сервісом. Також гіршим є результат по створенню і наповненню сайтів (блогів) бібліотек. Лише 44% пробували працювати з сайтами/блогами.

Серед тих хто створював сайт/блог надають перевагу таким платформам як:

- Blogspot – 34%;

- WordPress – 23%;

- Jimdo – 13%.

Також часто респонденти використовують відео/та фото редактори – 61%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Можливості гарно скласти фотоколаж, чи створити відео не використовують 39% респондентів. Що свідчить про те що вони можливо не вміють ними користуватись.

Серед тих хто користується відео/фото редакторами переваги надають:

- Онлайн-фотошоп – 36%;

- Windows Movie Maker – 35%;

- YouTube Editor – 21%.

Рекомендації.

1). Провести ряд занять по підвищенню фахового рівня бібліотечних працівників по:

- створенню електронної скриньки та запровадити у практику роботи електронне листування;

- хмарним технологіям (технологіям збереження інформації на віддалених носіях);

- створенню та веденню бібліотечних сайтів/блогів;

- роботі з відео/фото редакторами.

2). Створити сайти/ блоги та профілі бібліотек у соціальних мережах для більш ширшої популяризації бібліотечних послуг та покращення іміджу бібліотеки серед громади;

3). Створити відео ролик про бібліотеку, та завантажити його у мережу інтернет прорекламувавши тим самим послуги та можливості сучасної бібліотеки.

–  –  –

Сектор соціологічних досліджень та розвитку РТЦ Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського проводить онлайн-опитування бібліотекарів області, з метою вивчення їх можливостей та умінь вільно користуватись спеціалізованими Інтернет-сервісами.

–  –  –

Провідний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець...) Головний бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець...) Бібліотекар (методист, бібліограф, краєзнавець...)

–  –  –Похожие работы:

«ІНФОРМАЦІЯ про виконання вимог антикорупційного законодавства в державному архіві Миколаївської області за 2014 рік 1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави (додаток 1).2. Результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними...»

«Наукові праці. Соціологія УДК 316.654 Довгаль І. В. ПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО ПОЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ У статті сформульовані теоретичні принципи дослідження поняття «соціальний діалог». У роботі здійснено спробу парадигмального аналізу поняття «соціальний діалог», розглянуто подальші шляхи дослідження поняття «соціальний діалог» у рамках різних соціологічних теорій. Ключові слова: соціальний діалог, парадигма, парадигмальний аналіз, соціологічні теорії, сучасне...»

«Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50 УДК 321:316.483(477) Білецька Ю. В., НУ «ОЮА» Політичні конфлікти у розвитку сучасної української держави Міцна та стабільна держава – це мета, до якої прагне українське суспільство. На сьогоднішній час у нашому суспільстві існують системні кризи і протиріччя, які переходять у конфлікти. Правильне рішення щодо кожної окремої ситуації з позитивним результатом для громадян може бути досягнене через детальний науковий аналіз. Україна довгий період...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри соціології В. І. Судаковим Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 8 від 03.04.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Судаков В. І. Навчальна програма дисципліни “Організація роботи соціологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2006. — 18 с. Навчальна програма містить...»

«4. Коваліско Н. В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н. В. Коваліско.– К.: Інститут соціології НАН України, 2008.– 240 с.5. Махонин П. Кристаллизация социального статуса и постсоциалистическая трансформация // Восточноевропейские исследования. Международные науки по социальным и гуманитарным наукам.– 2005.– №1.– С.67-80 6. Новые социальные неравенства / Под ред. С. Макеева.– К.: Институт социологии НАН Украины, 2006.– 355 с. 7. Симончук Е. В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № від “_” _ 2014 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ з спеціальності 8.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2014 I. Загальні положення Вступний іспит є важливим компонентом навчально-виховного процесу і призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих вступниками під час навчання знань та...»

«ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Моніторинг нЕЗАКонного нАСиЛЬСтВА В оргАнАХ ВнУтріШніХ СПрАВ УКрАЇни • (за результатами соціологічного дослідження 2010 р.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67. М 77 Художник-оформлювач Борис Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This...»

«УДК 316.422 Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В статті мова йде про кількісні соціологічні методи, які використовуються при дослідженні трансформаційних процесів. Розкриваються особливості використання цих методів. Наводяться приклади відомих порівняльних трансформаційних досліджень Ключові слова: метод...»

«Йосипів А.О. Йосипів А.О. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРГІНАЛЬНИХ ГРУП ТА ЗЛОЧИННОСТІ УДК: 343.9.01 Постановка проблеми. До недавнього часу у вітчизняній кримінологічній літературі були відсутні роботи, присвячені аналізу злочинності осіб, що відносяться до категорії маргінальних. Як зазначає Садков Є.В., головне полягає в тому, що таке явище, як маргінальність, безсумнівно служить однією з причин злочинності. Тісний взаємозв’язок між маргінальністю і злочинністю безперечний і виглядає цілком виразно. В...»

«Наукове життя Якою є, може та має бути публічна соціологія в Україні? 28 травня 2012 року в Києві, у стінах Національного університету “Києво-Могилянська академія” відбулася конференція “Актуальні проблеми публічної соціології”, організована кафедрою соціології НаУКМА та факультетом соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Конференція була натхненна та пройшла за участі найвідомішого серед сучасних соціологів апологета публічної соціології, чинного президента...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»