WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ІНФОРМАЦІЯ про виконання вимог антикорупційного законодавства в державному архіві Миколаївської області за 2014 рік 1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії ...»

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання вимог антикорупційного законодавства

в державному архіві Миколаївської області за 2014 рік

1. Результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у

тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати

проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад,

пов’язаних з виконанням функцій держави (додаток 1).

2. Результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та

недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та протидії корупції Стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.

Протягом 2014 року держархівом області здійснювалися заходи щодо виконання вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції»

та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», а також інших нормативно правових актів антикорупційного спрямування.

Наказом директора держархіву від 29.09.10 № 67 призначено осіб, відповідальних за практичну реалізацію пріоритетів у боротьбі з корупцією в межах держархіву.

З метою протидії корупційним проявам, протягом року діяв план заходів, спрямованих на реалізацію вимог антикорупційного законодавства в держархіві на 2014 рік. Згідно із вказаним планом здійснювався комплекс заходів, спрямованих на поширення антикорупційних знань та попередження корупційних дій серед працівників держархіву.

Забезпечується повне та своєчасне інформування облдержадміністрації та Укрдержархіву про проведену роботу щодо виконання вимог антикорупційного законодавства у визначені терміни.

Діє перелік посад держслужбовців державного архіву Миколаївської області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції, що затверджений директором держархіву.

Державні службовці архіву дотримуються спеціальних обмежень, встановлених законодавством. Своєчасно, у встановлені терміни, державні службовці архіву подали декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї. Відповідна інформація про результати декларування доходів держслужбовцями архіву своєчасно направлена на адресу облдержадміністрації та Укрдержархіву.

Здійснювалась робота щодо підвищення кваліфікації працівників архіву. В межах постійно діючого науково-теоретичного семінару з правових питань, теорії та практики архівної справи держархіву області 17 березня 2014 року проведено навчання за темою «Про методику заповнення декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру»., 27 жовтня 2014 року обговорено основні положення Законів України від 14 жовтня 2014 року № 1699VII «Про засади державної антикорупційної політики в Україні»

(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки та від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції». У семінарі взяли участь посадові особи державного архіву Миколаївської області. Державним службовцям держархіву області доручено включити до особистих планів осіб, зарахованих до кадрового резерву вивчення сучасного антикорупційного законодавства. Крім того, на щотижневих апаратних нарадах при директорові держархіву наголошується на необхідності додержання нормативно-правової бази антикорупційного спрямування під час виконання службових обов’язків державними службовцями (13.01.14р., 12.05.14р., 20.10.14р).

На засіданні колегії держархіву від 25 липня 2014 року № 3 розглянуто питання «Про здійснення заходів протидії та запобігання проявам корупції в держархіві області». За підсумками засідання прийнято рішення № 3/7 (наказ директора держархіву від 01.08.14 № 59), яким передбачено здійснення систематичних заходів щодо безумовного дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства.

Архівом заплановано подальший розгляд питань щодо стану запобігання проявам корупції в держархіві на колегіях, нарадах та семінарах.

Проводиться постійний моніторинг з питань виникнення конфлікту інтересів у державних службовців держархіву.

Систематично поновлюється інформаційна рубрика «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті держархіву.

З метою посилення відомчого контролю за додержанням принципів прозорості та відкритості діяльності архіву на веб-сайті держархіву області оприлюднюються відомості щодо діяльності установи, а саме:

- поточні та заплановані заходи і події;

- інформація про послуги та роботи;

- інформація про історію архіву, його завдання, функції, склад та зміст документів;

- оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, забезпечується проведення спеціальної перевірки осіб, що претендують на заняття відповідних посад, повязаних із виконання функцій держави. Протягом року успішно пройшли спеціальну перевірку дві особи, які претендували на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави.

Кандидати на зайняття вакантних посад ознайомлюються із положенням нормативно-правових актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби.

Державний архів Миколаївської області постійно співпрацює з Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів публічної влади. Зокрема, 23.01.14р., 28.01.14р., 27.03.14р., 09.07.14р., 06.10.14р., 03.12.14р на короткотермінові тематичні семінари за темою: «Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції» було направлено сім осіб.

Для здійснення практики інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності держархіву щодо боротьби з корупційними проявами здійснюються особисті та особисті виїзні прийоми громадян керівництвом держархіву відповідно до графіку особистого прийому, діють «гарячі лінії»

прийому громадян директором держархіву та заступниками директора держархіву, а також «телефон довіри».

Серед працівників архіву протягом 2014 року осіб, притягнутих до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не було.

–  –  –

2 - - - - - -Похожие работы:

«Національний університет харчових технологій Науково-технічна бібліотека Інформаційний бюлетень «Нові надходження № 12 (грудень)» Нові надходження № 12 (грудень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів. уклад. І. Прокопенко. – Київ, 2013. На допомогу освітянам представлено перелік документів, які надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у грудні 2013 року. Наша WEB-сторінка : library.nuft.edu.ua Наша електронна адреса :...»

«Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 50 6. Постанова Центральної виборчої комісії № 893 від 13 вересня 2012 року «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси» // Сайт Верховна Рада України. [Електронний документ]. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/v0893359-12 7. Постанова Центральної виборчої комісії № 1046 від 22 вересня 2012 року «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 13 вересня 2012 року № 893»...»

«Мета та завдання навчальної дисципліни Мета формування у студентів наукових знань про сучасний стан злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, причини та умови злочинності, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами. Завдання ознайомлення студентів на лекціях з новітніми науковими та практичними досягненнями у сфері боротьби зі злочинністю і окремими її видами; створення оптимальних...»

«процесу генези та утвердження правових норм нового типу в системі недержавних соціальних інститутів громадянського суспільства. Література 1. Луман Н. Общество как социальная система. / Н. Луман / Пер с нем. / А. Антоновский. – М.:Логос, 2004. – 232с.2. Ролз Дж. Теорія справедливості / Джон Ролз / Пер. з анг. О.Мокровольський. – К.: Основи, 2001.822 с.3. Харт Х.Л.А. Концепція права / Х.Л.А. Харт.К.: Сфера, 2004.164с. 4. Фуллер Л. Мораль права / Лон Фуллер. К.: Сфера, 2004.144с. 5. Дюркгейм Э. О...»

«Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2014. – Вип.43 216  РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ УДК 351.08:101:316.3 БЮРОКРАТІЯ У СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Р.І. Пашов, ст. викладач кафедри теорії та практики управління факультету соціології та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Сучасне зростання наукового інтересу до феномену бюрократії обумовлене тим, що нині можемо небезпідставно констатувати: феномен бюрократії властивий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»