WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«поняття соціальної структури суспільства; основні види і елементи соціальної структури суспільства; Знати особливості соціальної структури сучасного суспільства та методологіюдосліджень ...»

-- [ Страница 2 ] --

Для кожного статусу чи індивіда можливо знайти місце на будь-якій шкалі.

Класичний приклад - зрівняння офіцера поліції та професора коледжу на шкалі освіти та престижу професор стоїть вище, а на шкалах доходу та влади поліцейський стоїть вище професора.

А зараз розглянемо історичні типи соціальної стратифікації.

Англійський соціолог Е.

Гідденс розрізняє чотири основні історичні типи стратифікації:

- рабство;

- касти;

- стани;

- класи.

1. Рабство – гранична форма нерівності за якої одні люди володіли іншими.

2. Касти – групи людей з певними правами та обов'язками, належність до касти є спадкова. Приклад: касти в Індії, межи між кастами дуже різкі, що практично включає будь-яку соціальну мобільність.

3. Стани — властиві вони феодалізму. До вищого ~ аристократи і вельможі до другого - духівництво, до третього - купці, ремісники. Соціальна мобільність була можлива, хоча й складна.

4. Класи — цей тип стратифікації суспільства, е об'єктом соціології марксизму, але й сучасні соціологи використовують поняття класи, які ми вже розглядали. Соціальна мобільність за класовою ознакою — звичайне явище, оскільки належність до класу пов'язана з професією, матеріальним рівнем, майновим цензом індивіда.

Отже розгляд соціальної стратифікації дає змогу описати механізм і способи формування, конкретної ієрархії в суспільстві це особливо важливо при досліджені перехідних періодів у розвитку суспільства, коли змінюється механізм соціальної диференціації.

2. Соціологічні системи соціальної стратифікації Соціологічні системи соціальної стратифікації багатогранні та різноманітні. В соціології існують різні методологічні підходи до вирішення питань про суть, витоки і аналіз соціальної стратифікації. Виділяють 3 соціологічні системи підходу до соціальної стратифікації:

1. Функціональна;

2. Конфліктна;

3. Еволюційна;

Функціональна система – представники К. Девіс і У. Мур, вважали, що соціальна структура представлена певним набором позицій. А для цього потрібно індивідів винагороджувати: блага, комфорту життя, розваг тощо.

Суспільство стратифіковано настільки, наскільки нерівними є позиції.

Конфліктна система — вихідні положення якої були сформульовані К.Марксом, який пов'язав соціальну нерівність з різним становищем груп людей в системі матеріального виробництва.

Конфліктна система була розвинена Максом Вебером (1864-1920). Вебер бачив основу стратифікації в розподілі праці.

Вебер казав, що нерівність існує тому що є три ресурси, через які люди вступають у боротьбу:

- Багатство (майнова нерівність);

- Влада;

- Честь і слава (статусна нерівність).

Ці ресурси не можна поділити порівну, в будь-якому суспільстві люди нерівні.

Згідно кожного ресурсу формуються окремі спільності і групи. За градацію влади - політичні партії. За градацію честі і слави - статусні групи. За розподілом багатства — класи.

Отже Вебер вважав, що не стратифікованих суспільств не буває, економічна нерівність є основним видом нерівності в сучасному суспільстві.

Еволюційна система – сформувалась у 70-80-х рр., як синтез функціональної та конфліктної. Найбільший вираз знайшла в роботах американських соціологів Герхарда і Джин Ленські. Вони розробили еволюційний підхід до аналізу стратифікації, який показав. що стратифікація не завжди була необхідною І корисною. На ранніх етапах ієрархія практично була відсутня. У подальшому вона з'явилась з появою додаткового продукту і спроби його розподілу, що привело до конфліктів. В індустріальному суспільстві стратифікація базується на консенсусі цінностей, У зв'язку з цим стратифікація може сприяти або ускладнювати розвиток суспільства.

Конкретні форми соціальної стратифікації різноманітні. Питирим Сорокін виділив три форми: економічна, політична, професійна.

Економічна стратифікація — якщо економічний статус членів суспільства неоднаковий, якщо є багаті і бідні, то таке суспільство характеризується наявністю розшарування, незалежно чи комуністична, чи капіталістична його організація.

Політична стратифікація – якщо в межах певної групи існують різні ранги авторитету і престижу, якщо існують керівники і підлеглі, то це означає, що така група політичне диференційована, щоб вона не проголошувала в своїй конституції або декларації.

Професійна стратифікація – якщо члени певного суспільства розділені на різні групи за родом їх діяльності, а деякі професії вважаються більш престижними, порівняно з іншими і члени групи поділяються на керівників І підлеглих, то така група професійно диференційована, незалежно того обираються керівники, чи призначаються.

Однак, як правило, в ці три форми переплітаються люди, які належать до вищих верств в якомусь одному відношенні, належать до тієї ж верстви і за іншими параметрами і навпаки. Представники вищих економічних верств одночасно відносяться і до вищих політичних і професійних верств. Таке є загальне правило, хоча є виключення. Так наприклад, найбагатші далеко не завжди знаходяться на вершині політичної або професійної піраміди і навпаки.

Головна ідея теорії стратифікації - споконвічна нерівність індивідів та груп в суспільстві, якої не можна подолати, оскільки нерівність є об'єктивною властивістю суспільства, джерелом його розвитку (на відміну від марксистського підходу, який передбачає соціальну однорідність в майбутньому). Теорія стратифікації є сьогодні на Заході однією з найважливіших. У радянській соціології вона зазнала нищівної критики. Їй протиставлялась теорія класів.

Однак поступово стверджується погляд, що два основних підходи в досліджені суспільств - класовий і стратифікаційний – мають не протиставлятися, а доповнювати один одного.

3. Зміни соціально-класової структури в сучасній Україні Трансформація соціальної структури передбачає зміну, перетворення її істотних рис. Відомо, що в Радянському Союзі Існувала структура тоталітарного суспільства, яка не допускала інших форм власності крім державної, чи одержавленої, іншої ідеології крім комуністичної. Соціальна структура тоталітарного суспільства жорстко детермінована. За роки радянського суспільства склався механізм само відтворення еліти (номенклатури та решти суспільства), яка була слабо диференційована. Повне відчуження від власності нівелювало принципову різницю між двома декларованими класами-робітниками, колгоспниками, та соціальною верствою

- Інтелігенцією.

Здобуття Україною незалежності, крах тоталітарної системи сприяли змінам соціальної структури українського суспільства.

Основу трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства становлять:

1. Зміна суспільної форми всіх основних соціальних інститутів — економічних, політичних, інститутів власності та ін.

2. Трансформація соціальної природи класів, груп. спільнот поява нових економічних класів, тощо.

3. Ослаблення існуючих стратифікаційних обмежень - поява нових каналів підвищення статусів, посилення горизонтальної та вертикальної мобільності українців.

4. Активізація процесів маргїналізацІЇ - феномен „нових бідних”.

5. Зміна порівняльної ролі компонентів соціального статусу – замість адміністративно-посадового критерію вирішальним є критерій власності її доходів, величина капіталу визначає політичну вагу.

6. Підвищення соціального престижу освіти і кваліфікації — попит на ринку праці насамперед економічні, юридичні та управлінські - спеціальності.

7. Зміна якісних і кількісних параметрів соціальної структури внаслідок негативних демографічних тенденцій населення України щорічно зменшується на 400 тис. осіб, зменшується рівень народжуваності, скорочується середня тривалість життя ( якщо на початок 90-х рр. XX ст. за показниками здоров'я, Україна займала 40ве місце, то сьогодні перемістилось у другу сотню.

8. Поглиблення соціальної поляризації- економічний статус і спосіб життя еліт швидко зростає, а більшості населення різко зменшилися.

Структура українського суспільства, хоча зазнала політичних змін, досі зберігає риси радянського суспільства.

Населення України становить 49,7 млн.чол.

Усього зайнято 22,3 млн.

Із них в економіці —19,4 промисловості - 4,7 млн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


сільському господарстві -5,0 млн.

будівництво -1,1 млн.

транспорті і зв'язку — 1,3 млн.

громадському харчуванні, збут, заготівля -1,4 млн.

житлово-комунальному та побутовому обслуговані - 0,77 млн.

охорона здоров'я, фізкультура та соцзабезпечення —1»4 млн.

освіта, культура, мистецтво, наука - 0,18 млн.

Якщо це виразити у відсотках, то з'ясується, що у сфері виробництва в Україні зайнято 70 відсотків, а у сфері обслуговання 30 відсотків.

Докiрні зміни проходять у структурі зайнятості населення за формами власності.

на державних підприємствах працює лише 36 відсотків;

на колективних — 39 відсотків;

на приватних - 25 відсотків.

Як і раніше робітничій клас складає основу частину зайнятих - 60 відсотків. Колхозне селянство налічує 3,5 млн., формується клас фермерів.

Число фермерських господарств наближається до 40тис.

Склалась несприятлива структурна населення за віком. У нас зараз 14,5 млн. пенсіонерів із них 10,5 млн. за віком, тобто троє зайнятих утримують двох пенсіонерів.

Велику групу складають особи, які навчаються в різних навчальних закладах 9,5 мдн. чол.

Перехід до ринкових відносин породив і новий прошарок в суспільстві безробітних. В умовах кризи їх кількість перевищує 3 млн.

чоловік, Економічна стратифікація українського сучасного суспільства представляє:

Вищий клас - 1-3 відсотки:

Середній клас - лише 5-7 відсотків;

Нижчий клас - 90 відсотків і навіть більше.

Висновки:

Отже в сучасному суспільстві України відбуваються глибокі зміни.

Соціальна структура ще знаходиться під впливом радянської стратифікації українського суспільства буде й надалі втрачати стабільність, лише між групами і верствами стануть прозорішими, виникне безліч маргінальних груп.

За цих умов соціально-класові розбіжності стають особливо значущими.

Занадто повільними темпами йде процес формування "середнього класу" і поява однорідного "суспільства середнього класу" в Україні є справа далеко майбутнього.

Контрольні запитання:

1. Визначте сутність поняття "соціальна стратифікація суспільства".

2. Коли і хто розробив теорію соціальної стратифікації?

3. Поясніть відмінності між поняттями " страта" i "клас",

4. Охарактеризуйте історичні типи стратифікації.

5. Назвати основні соціологічні системи соціальної стратифікації та їх авторів.

6. Які ви запом'ятали форми стратифікації українського суспільства?

7. Які фактори впливають на сучасні процеси стратифікації українського суспільства?

8. Що уявляє сучасна економічна стратифікація України?

–  –  –

Завдання 1, Для позначення багатих, впливових людей придумано спеціальні позначення - соціальні ярлики. До них відносяться: магнати, бонза, мандарин... Продовжити, цю низку та назвати ще близько 10 ярликів.

Завдання 2.

Які терміни позначають соціальну стратифікацію України XIX ст., а які відносяться до політичної і професійної стратифікації:

різночинець, чиновник, ліберал, народник, слов'янофіл, монарх, солдат, духівництво, козацтво, купецтво, жандарм, губернатор.

Завдання 3. Серед соціологів XIX ст. була така точка зору: бідність не тільки зло, але і благо. Воно - необхідний елемент зміцнення соціального порядку, оскільки очищає суспільство, націю, групу від найменш пристосованих. Але яка ваша точка зору? Письмово обґрунтуйте її.

Теми рефератів

1. Концепція М. Вебера про сутність, джерела і тенденції соціальної нерівності.

2. Основні тенденції соціальної стратифікації українського суспільства.

3. Проблеми формування середнього класу в Україні.

4. Маргінальність соціальних груп на етапі трансформації українського суспільства.

Література

1. Соціолоія: наука об обществе / Під ред. ВЛ. Андрущенка - X., 1997, с.

286-295, 300-305, 314-325.

2. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.П. Городяненко - К., 2002,с. 129-141.

3. Радугін А.А. Соціологія - Курс лекцій - М., 1995, с, 95-118.

4. Тощенко Ж.Т. Соціологія общий курс. - М., 1994, с. 123-133.

5. Герасимчук А.А. Соціологія, конспект лекцій - К., 2001, с. 47-53.

6. Павліченко ПЛ., Литвиненко Д.А. Соціологія - К., 2002, с. 74-91, 96- 101.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«4. Коваліско Н. В. Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення / Н. В. Коваліско.– К.: Інститут соціології НАН України, 2008.– 240 с.5. Махонин П. Кристаллизация социального статуса и постсоциалистическая трансформация // Восточноевропейские исследования. Международные науки по социальным и гуманитарным наукам.– 2005.– №1.– С.67-80 6. Новые социальные неравенства / Под ред. С. Макеева.– К.: Институт социологии НАН Украины, 2006.– 355 с. 7. Симончук Е. В....»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій СТРАТЕГІЯ КАР’ЄРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ Навчально-методичний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Серія «Наука»ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ 29 березня 2012 року м. Харків Харків НФаУ УДК 615.1:371.388 Ф 79 Редакційна колегія: проф. Черних В. П., проф. Гриценко І. С., доц. Огарь С. В., Барковська О. Я., Зенько Н. О. Формування професійної компетентності студентів під час проФ 79 ходження...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАН УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ ДОКТОРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ СОЦІАЛЬНИМ ІННОВАЦІЯМ ПРОГРАМА V ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР ЗA МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ та ІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «АРХЕТИПІКА І ДЕРЖАВНЕ...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ «ЗАТВЕРДЖЕНО» рішенням Вченої ради факультету соціології Протокол № 5 від “30” грудня 2014 року Декан факультету соціології А.П.Горбачик ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ Зі спеціальності 8.03010101 «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» КИЇВ – 2015 ЗМІСТ І. Загальні положення..3 2. Організаційно-методичні рекомендації.3 3. Зміст державного екзамену..4 Напрям 1: Сучасні соціологічні теорії..4 Тема 1.1:...»

«Харківський інститут соціальних досліджень Харківська правозахисна група Управління моніторінгу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ АМ МВС України Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (За результатами соціологічного дослідження 2009 р.) ХАркІВ «прАВА людини»  ББК 67.5 М 77 Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не...»

«Україні 20: погляд соціолога 3 серпня 2011 Прес-релізи Прес-конференція Організатори прес-конференції : – Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва – Інститут соціології НАН України Учасники : Ірина Бекешкіна – старший науковий співробітник Інституту соціології НАН • України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Наталя Бойко старший науковий співробітник Інституту соціології НАН • Євген Головаха – заступник директора Інституту соціології НАН України • Анатолій...»

«Результати соціологічних досліджень Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік Київ — 201 УДК 616-002.5:303.4](047.3) ББК 55.4+60. Р 4 Авторський колектив звіту: «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг»: Демченко Ірина, канд. екон. наук, Бєлоносова Наталія, Костючок Марина.Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»: Морозова Ольга, Маковецька Марія. Консультанти: Нечосіна Олена, Кузьмин Марта. «Аналітичний звіт...»

«Організаційно-правовий алгоритм. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 312-318. УДК 343.13 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АЛГОРИТМ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Марченко К. Г. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка м. Луганськ, Україна У статті проводиться дослідження проблем алгоритмізації діяльності слідчого (прокурора) при ухваленні рішень про зупинення досудового...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 349-355. УДК 342.951 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ В АСПЕКТІ ПРОЯВІВ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ Злобіна О. О. Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ, Сімферополь, Україна Розглянуто організовану злочинність як один із дестабілізуючих факторів загострення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»