WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Партії у виборчих процедурах в Україні 1 грудня 2010 року Місце партій у виборчому процесі в Україні завжди було значущим. Починаючи з 1991 року, партії виступали виразниками інтересів ...»

-- [ Страница 5 ] --

«Впровадження заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності, поступово стає домінуючою тенденцією... Випадки нерівного гендерного представництва жодним чином не можуть вважатися свідченням належної практики», - вважають представники Венеціанської Комісії, на основі висновків яких у 2008 році укладено Кодекс належної практики щодо політичних партій40.

Законом «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року передбачено нормативну вказівку на черговість кандидатів у виборчому списку, а саме що «політичні партії, виборчі блоки під час висунення кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі передбачають представництво жінок і чоловіків у відповідних виборчих списках»41, але виборчими законами уточнення такого механізму не відбулося, ряд законопроектів, націлених на узаконення розробленої для виконання цієї норми процедури, був відхилений парламентом (зокрема, 12 січня 2007 року було відхилено законопроект «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі», яким передбачалася наявність хоча б однієї жінки у кожній із «п’ятірок»

передвиборчого списку). Слід зазначити, що й саме вихідне положення основного гендерного закону країни корелює з саме пропорційною моделлю виборів, і в разі її зміни ці положення                                                              Ці групи створюються не пізніше 1 жовтня року, що передує рокові проведення чергових виборів народних депутатів України. Очевидно, що цей строк – півроку до дня виборів - вказано відповідно до конституційної норми – «чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України» (стаття 77); й у разі зміни відповідної норми Конституції така дата втратить сенс, тож її слід буде переглянути.   40 Кодекс належної практики щодо політичних партій, ухвалений Венеціанською Комісією на 77 пленарній сесії, грудень 2008 року // Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: Пер з англ. / за ред. Ю. Ключковського. – К., 2009. – С. 374.  41 Закон «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року // Сайт Верховна

–  –  –

Самі партії (за винятком кількох «зелених» партій – Партії зелених України, «Зелених») також не квапляться демонструвати відданість принципам паритету, киваючи на «механістичний характер» такого підбору кадрів та у такий спосіб зумовлення впливу жінок на участь у процесі ухвалення політичних рішень, хоча добровільне квотування є чи не найбільш поширеною європейською практикою в діяльності політичних партій. За цього у складі багатьох партій, представлених у парламенті, за їхніми даними, жінки становлять значну частку. А суто «жіночі» партії, такі як «Солідарність жінок України», представляють своїх кандидатів, якими є виключно жінки.

Крім того, що закони про вибори не зобов’язують партії до якихось із можливих варіантів просування гендерної рівності, держава також не пропонує дієвих механізмів стимулювати збалансоване представництво у виборчому процесі, за цього відомим є підхід до такого стимулювання шляхом фінансової підтримки таких партій з боку держави (такий підхід практикується в Хорватії). Зокрема, на такий вказано у Рекомендації (2003) Комітету міністрів Ради Європи42.

Статистично – у Верховній Раді України 2006-2007 років з-поміж 450 депутатів - 37 жінок, з 2007 року – 36, частка чоловіків у двох скликаннях становить відповідно 92%.

На сьогоднішній день держава, що у контексті Цілей тисячоліття взяла зобов’язання до 2015 року забезпечити гендерне співвідношення на рівні не менше 30 до 70% тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади43, залишається перед невиконаним завданням, яке полягає не так у досягненні такого типу рівності, скільки у віднайденні механізмів стимулювання до забезпечення основ такої рівності, зокрема у діяльності політичних партій та частково у виборчому процесі.

                                                             42 Див. Додаток до Рекомендації (2003) Комітету міністрів Ради Європи «Про збалансоване представництво жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних і суспільних рішень» // Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права: Матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи: Пер з англ. / за ред. Ю. Ключковського. – К., 2009. – С. 488-492.  43 Серед гендерних зобов’язань також - скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків. Див. Україна в

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 7 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № від “_” _ 2014 р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (для вступників на основі ступеня бакалавр, здобутого за іншим напрямом підготовки) зі спеціальності 8.03010101 «Соціологія» КИЇВ 2014 I. Загальні положення Вступний іспит є важливим компонентом навчально-виховного процесу і...»

«ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2010 року Інформаційно-аналітичний збірник Київ – РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: В.М. Шаповал (голова редакційної колегії), А.Й. Магера (заступник голови редакційної колегії), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник голови реакційної колегії), Т.Л. Лукаш (відповідальний секретар редакційної колегії), Т.В. Астахова, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, І.Г. Жиденко, О.К. Осадчук, М.В. Охендовський, Б.С. Райковський, О.М. Чупахін, Ю.В. Швець, О.М. Шелестов, В.Є...»

«Мета та завдання навчальної дисципліни Мета формування у студентів наукових знань про сучасний стан злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її обумовлюють, про особистість злочинця, причини та умови злочинності, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами. Завдання ознайомлення студентів на лекціях з новітніми науковими та практичними досягненнями у сфері боротьби зі злочинністю і окремими її видами; створення оптимальних...»

«Моніторинг візової політики країн Європейського Союзу Аналітичний звіт Фундація ім. Стефана Баторія Варшава, липень 2006 Міжнародний Фонд «Відродження» (Європейська програма та програма «Схід-Схід») Автори: Якуб Боратиньскі Фундація ім. Стефана Баторія Лєшек Хаєвскі Collegium Civitas Павел Хермелінскі Гельсінська Фундація Прав Людини Аніта Шимборска Фундація ім. Стефана Баторія Бартломєй Токаж Гельсінська Фундація Прав Людини Співпраця: Леонід Калітеня Центр Суспільних Інновацій, Мінськ Марія...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»