WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Мета та завдання навчальної дисципліни Мета - формування у студентів наукових знань про сучасний стан злочинності в Україні та у світі в цілому, про тенденції і фактори, що її ...»

-- [ Страница 2 ] --

загальносоціальний і спеціальний (кримінологічний). Загальна, особлива та індивідуальна профілактика. Види (етапи) індивідуальної профілактики.

Поділ заходів запобігання злочинності за територіальним масштабом.

Аналіз загально соціальних і спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинності за механізмом дії. Соціально-економічні, організаційно-управлінські, ідеологічні, технічні, правові заходи.

Суб’єкти запобігання злочинності. Законодавчі органи та органи виконавчої влади як суб’єкти профілактики. Запобіганння злочинності місцевими органами влади. Правоохоронні органи як суб’єкти профілактики злочинності. Профілактична діяльність суду, прокуратури, органів внутрішніх справ і безпеки, адвокатури, нотаріату і т. ін.

Роль громадськості у профілактиці злочинності.

Зарубіжні концепції запобіганння злочинності. Наукове забезпечення профілактичних програм і нормативних актів. Комплексне кримінолого – профілактичне законодавство у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією у США та Італії. Розробка національних і локальних програм з попередження злочинності, участь у міжнародному антикриміногенному співробітництві. Форми залучення населення до профілактичної роботи.

Змістовий модуль 2. Особлива частина Тема 11. Запобігання і протидія загальнокримінальній корисливій злочинності. Кримінологічна характеристика злочинів проти власності.

Злочини проти власності корисливого та корисливо-насильницького характеру. Стан, рівень, структура, характер і динаміка крадіжок, грабежів, шахрайств, розбоїв, вимагань. Особливості характеристики цих злочинів у сучасних умовах (час, місце, предмет, спосіб, мотиви, групова злочинна поведінка). Характеристика осіб, які вчинюють злочини проти власності.

Причини та умови вчинення злочинів проти власності. Роль матеріального фактора у вчиненні цих злочинів. Особливості особи і поведінка потерпілих від цих злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів із запобігання та протидії цьому виду злочинів.

Основні напрями запобігання злочинам проти власності. Зміст та особливості роботи органів внутрішніх справ щодо профілактики цих злочинів.

Тема 12. Запобігання і протидія насильницькій (агресивній) злочинності Поняття і види насильницьких злочинів.

Кримінологічна характеристика хуліганства. Кримінологічна характеристика умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень і зґвалтувань в цілому та по окремим видам злочинів.

Кримінологічна характеристика осіб, що вчиняють вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, згвалтування і хуліганства. Соціально-психологічні і моральні особливості. Серійні вбивці.

Причини та умови насильницьких злочинів. Роль конфліктів у сфері побуту і дозвілля, віктимної поведінки потерпілих, пияцтва та алкоголізму.

Причини та умови хуліганства. Особливості хуліганської мотивації.

Запобігання насильницьким злочинам. Особливості попередження вбивств, тяжких тілесних ушкоджень та згвалтувань. Рання профілактика побутових конфліктів та правопорушень. Значення ранньої профілактики у протидії хуліганству.

Тема 13. Запобігання і протидія корупційній злочинності Поняття корупції та корупційних злочинів.

Кримінологічна характеристика корупційної злочинності.

Поняття та види суб’кта корупції. Особливості особи корупціонера.

Детермінанти корупційної злочинності.

Заходи протидії та запобігання корупційнїй злочинності.

Тема 14. Запобігання і протидія економічній злочинності Поняття і основні показники економічної злочинності.

Тенденції розвитку економічної злочинності.

Причини та умови економічної злочинності. Соціально-економічна криза та тіньова економіка як джерела економічної злочинності. Причини та умови економічної злочинності у сучасний період.

Заходи протидії та запобігання економічній злочинності.

Тема 15. Запобігання і протидія комп’ютерній злочинності Поняття та види комп’ютерної злочинності.

Кримінологічна характеристика комп’ютерної злочинності.

Кримінологічна характеристика осіб, які їх вчиняють.

Причини та умови, які детермінують комп’ютерну злочинність.

Заходи протидії та запобігання комп’ютерній злочинності.

Тема 16. Запобігання і протидія наркотичній злочинності Поняття та види наркотичної злочинності.

Кримінологічна характеристика сучасної наркотичної злочинності в Україні.

Характеристика особи злочинця – наркомана та наркодільця.

Причини та умови наркотичної злочинності. Роль відмивання коштів, отриманих від наркобізнесу. Міжнародне співробітництво у сфері протидії наркотичній злочинності.

Заходи протидії наркоманії та наркобізнесу. Загальна та спеціальна профілактика наркотичної злочинності.

Тема 17. Запобігання і протидія організованій злочинності Поняття та види організованої злочинності.

Кримінологічна характеристика організованої злочинності.

Особи учасників злочинних об’єднань, їх наукова класифікація.

Фактори, що детермінують появу і розвиток організованої злочинності.

Запобігання організованій злочинності. Заходи економічного, соціального, правового характеру. Кримінально-правові заходи протидії організованій злочинності. Спеціальні структурні підрозділи правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з організованою злочинністю.

Тема 18. Запобігання і протидія рецидивній злочинності Поняття та види рецидивної злочинності.

Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

Особа злочинця - рецидивіста. Специфіка соціально-демографічної характеристики рецидивістів. Класифікація рецидивістів.

Причини та умови рецидивної злочинності. Особливості криміногенної мотивації рецидивістів як причина їх злочинної поведінки.

Фактори пенітенціарного характеру, що обумовлюють існування рецидивної злочинності. Труднощі соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Запобігання рецидивній злочинності.

Тема 19. Запобігання і протидія професійній злочинності Поняття професійної злочинності.

Злочинна кваліфікація, спеціалізація, ієрархія професійних злочинців. Злочинні закони, традиції, звичаї.

Особа професійного злочинця. Класифікація професійних злочинців (кишенькові, квартирні злодії, карточні шахраї і т. ін.

Причини та умови професійної злочинності.

Запобігання професійнійї злочинності. Правові та організаційні заходи протидії.

Тема 20. Запобігання і протидія злочинності неповнолітніх Поняття злочинності неповнолітніх.

Кримінологічна характеристика (рівень, структура, динаміка) злочинності неповнолітніх.

Особливості особи неповнолітнього злочинця.

Причини та умови злочинності неповнолітніх. Вплив умов життя, сімейного і шкільного виховання, засобів інформації, конфліктної ситуації, дорослих на формування особи неповнолітнього злочинця.

Система спеціальних державних і громадських заходів запобігання злочинності неповнолітніх. Роль колективів навчальних закладів і виробничих колективів у попередженні правопорушень неповнолітніх.

Виховно-профілактична робота за місцем проживання.

Профілактична діяльність суду, прокуратури, органів внутрішніх справ, комісій у справах неповнолітніх.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В статті мова йде про концептуалізацію поняття соціальні зміни в різних соціологічних парадигмах. Розглядається системна та синергетична парадигма. Презентується можливість дослідження соціальних змін через різний теоретичний та методологічний базис теорій. Ключові слова:...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 (найменування центрального органу управління освітою, власник) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬСТВА _СОЦІОЛОГІЧНІ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліст, магістр_ (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму 6.030101 «Соціологія» (шифр і назва напряму) спеціальностіСоціологія _ (шифр і...»

«Результати соціологічних досліджень Рівень знань, ставлення, практики та поведінки населення України та окремих соціальних груп з питань туберкульозу станом на 2011 рік Київ — 201 УДК 616-002.5:303.4](047.3) ББК 55.4+60. Р 4 Авторський колектив звіту: «Аналітичний центр «Соціоконсалтинг»: Демченко Ірина, канд. екон. наук, Бєлоносова Наталія, Костючок Марина.Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»: Морозова Ольга, Маковецька Марія. Консультанти: Нечосіна Олена, Кузьмин Марта. «Аналітичний звіт...»

«Р Е Ц Е Н З ІЇ І М ІР К У В А Н Н Я М. О. ШУЛЬГА, д-р соціол. наук Молодь України у дзеркалі соціології//Заг. ред. О. Балакірєвої  О.  і  Яременка.  К.:  –  УІСД, 2001.  210  –  с. Підготовлена  науковцями  Українського інституту  соціальних досліджень  колективна  монографія містить  ґрунтовний  аналіз  характеристик  молодіжного  середовища  українського  суспільства  у   багатьох  вимірах.  Дійсно, молодь –  не  це  лише  “своєрідна  модель  майбутнього  українського  суспільства”  (с.61), ...»

«УДК 316.444 Світлов О.Р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, аспірант ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЇ» : СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ ТА МОЖЛИВІ ПЕРСПЕКТИВИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ В статті розглянуті основні підходи до розуміння поняття «міграція». Пропонується застосування теорії соціальної мобільності як фундаменту для аналізу і формування адекватного розуміння сутності міграційних процесів Ключові слова: міграція, просторове переміщення, соціальна...»

«Знання вищезгаданих властивостей дозволяє надати найбільш глибоку і цілісну характеристику особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), розкрити сутність мотивації злочинної поведінки. Такі знання нададуть можливість обрати необхідні форми та засоби впливу на особистість неповнолітніх жінок для найбільш ефективної боротьби з протиправною, злочинною поведінкою. ЛІТЕРАТУРА Яковлев А.М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности 1. преступника / Яковлев А.М. – М.:...»

«Видання стало можливим завдяки плідній співпраці нашої організації з: проектом Мережа громадянської дії в Україні (UCAN) США та за підтримки народу Сполучених штатів отриманої через Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного розвитку (USAID) Інститут сталих спільнот Точка зору, відображена в цьому досліджені може не співпадати з офіційною позицією USAID, UCAN, або Інституту сталих спільнот ДЕНИС ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВ КАТЕРИНА МАЛА ТЕТЯНА ДУРНЕВА МІСЦЕВА ВЛАДА ДОНЕЧЧИНИ: РІВЕНЬ...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА» КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ К.Б. Левченко, М.В. Євсюкова «ЗЕЛЕНІ КІМНАТИ»: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ Київ 2012 ББК 67.308 З-48 Загальна редакція: О.М. Бандурка, доктор юридичних наук, професор К.Б. Левченко, доктор юридичних наук, професор Упорядник: Н.П. Бочкор Рецензенти: В.В. Ковальська, доктор юридичних наук, ХНУВС В.І. Московець, канд. соціологічних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (Зелена Гура, Польща) КОРВІНУС УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ (Будапешт, Угорщина) ХVIII Міжнародна наукова конференція «Харківські соціологічні читання» 6 – 7 листопада 2014 ПРОГРАМА Харків ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 6 листопада 2014 р. реєстрація учасників конференції (фойє...»

«УДК 316.334.55/5 КП № держреєстрації 0109U005631 Інв. № НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (ІС НАН УКРАЇНИ) 01021, м. Київ – 21, вул. Шовковична, 12 тел. (044) 255-71-0 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор Інституту соціології НАН України академік НАНУ, д.е.н., професор В.М. Ворона 2012.03.27 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ «Соціальна стратифікація в Україні в глобальній та локальній перспективах» (заключний) II кв. 2009 – І кв. 20 Керівник НДР завідувач відділу соціальних структур,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»