WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |

«ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2010 року Інформаційно-аналітичний збірник Київ – РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: В.М. Шаповал (голова редакційної колегії), А.Й. Магера (заступник голови редакційної ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ВИБОРИ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

2010 року

Інформаційно-аналітичний збірник

Київ –

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: В.М. Шаповал (голова редакційної колегії), А.Й. Магера (заступник

голови редакційної колегії), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник голови реакційної колегії), Т.Л. Лукаш

(відповідальний секретар редакційної колегії), Т.В. Астахова, Ю.М. Данилевський, Ю.Г. Донченко, І.Г. Жиденко, О.К. Осадчук, М.В. Охендовський, Б.С. Райковський, О.М. Чупахін, Ю.В. Швець, О.М. Шелестов, В.Є Шелудько, С.М. Суярко, А.Б. Вітренко, В.А. Андрієнко, О.В. Бєлікова, О.С. Вишневська, І.Д. Головня, М.І. Дондик, М.Г. Кавун, А.О. Карманюк, Г.В. Кривошея, Ю.О. Мазур, М.О. Небогатіков, О.О. Осадчук, В.А. Погонюк, В.Я Середа, В.М. Стріганов, З.К. Шарикова.

Авторський колектив: передмова – В.М. Шаповал, З.К. Шарикова, М.Г. Кавун; розділ 1 – А.Й. Магера, Ю.О. Мазур, В.А. Погонюк; розділ 2 – А.Й. Магера, Ю.О. Мазур, О.В. Голова, Н.М. Басова;

розділ 3 – Ю.Г. Донченко, Б.С. Райковський, О.М. Шелестов, О.В. Бєлікова, Н.М. Глєбова, Т.В. Бойко, Ю.О. Поліщук; розділ 4 – Т.Л. Лукаш, І.Д. Головня, Т.І. Єрьоміна, Н.Є. Попова, А.В. Бірюшова; розділ 5 – Ю.М. Данилевський, І.В. Корж, О.О. Коваленко, О.С. Клебан; розділ 6 – Ж.І.УсенкоЧорна, А.Б. Вітренко, О.В. Стельмах, О.Ф. Гусар, Т.І. Доридор; розділ 7 – Т.Л. Лукаш, Т.В. Астахова, О.М. Іщук, О.С. Вишневська, Н.В. Онищенко, С.І. Щербатий, А.О. Вовк, І.В. Лаврук, А.П. Савков, П.В. Коляда; розділ 8 – І.Г. Жиденко, З.К. Шарикова, Н.М. Мороз, В.Я. Середа, О.С. Вишневська, О.О. Осадчук, Л.А. Михайлова; розділ 9 – Т.В. Астахова, Ю.В. Швець, А.В. Андрієнко, С.А. Кірєєва, Ю.О. Кияниця, І.В. Лаврук, Н.Є. Кравченко, І.В. Корж; розділ 10 – А.Й. Магера, М.В. Охендовський, С.М. Суярко, О.В. Бєлікова, О.М. Іщук, К.Г. Березюк, В,О. Каніковська, Н.І. Хоменко; розділ 11 – Ж.І. Усенко-Чорна, В.Є. Шелудько, О.О. Осадчук, А.О. Карманюк, Т.А. Бахуринська, М.О. Небогатіков, В.М. Логінов; розділ 12 – Ж.І. Усенко-Чорна, С.М. Суярко, Ю.І. Махиня, А.В. Савицька; розділ 13 – В.М. Шаповал, В.М. Стріганов, О.В. Бєлікова, І.В. Корж; розділ 14 – О.М. Чупахін, О.Ю. Очкур, Л.О. Кузьменко, С.О. Чернюк; розділ 15 – А.Й. Магера, М.В. Охендовський, Т.В. Астахова, В.А. Погонюк, Г.В. Кривошея; розділ 16 – В.М. Шаповал, А.Й. Магера, М.В. Охендовський, С.М. Суярко, М.І. Дондик, В.М. Стріганов, О.В. Бєлікова, І.В. Корж, Н.В. Кисельова.

ISBN Пропоноване видання – це повне і систематизоване зібрання відомостей про організацію, перебіг та результати виборів Президента України 2010 року.

Видання розраховане на широке коло учасників виборчого процесу, політиків, соціологів, політологів, науковців, викладачів та студентів навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями виборчого права.

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!

Літопис виборчих процесів у демократичній Україні поповнився ще однією подією, яка безумовно залишиться в нашій історії, – виборами Президента України 17 січня 2010 року. Не порушуючи традиції, Центральна виборча комісія підсумовує завершену виборчу кампанію виданням збірника з відповідною систематизованою інформацією. Ми пропонуємо своєрідну панораму чергових виборів глави держави в документах і фактах.

Процес з виборів Президента України 17 січня 2010 року, який тривав кілька місяців, можна охарактеризувати і як досить типовий, і водночас як відмінний від попередніх. Відмінності зазначених виборів спричинені ревізією відповідного законодавства: 21 серпня 2009 року Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України, в тому числі до Закону України «Про вибори Президента України». У зазначений спосіб змінилися строки організації проведення виборів Президента України – вони зменшилися зі 120 до 90 днів (стаття 17). У зв’язку з цим зазнали змін процесуальні строки, зокрема щодо прийняття Центральною виборчою комісією рішення про утворення територіальних виборчих округів (частина третя статті 19), утворення виборчих дільниць (стаття 20), утворення окружних та дільничних виборчих комісій (статті 23, 24), складання та уточнення списків виборців (статті 31–362), проведення передвиборної агітації (статті 59–61), встановлення підсумків голосування і результатів виборів (статті 83, 84), повторного голосування (стаття 85), офіційного оголошення результатів виборів (стаття 86) тощо.

Однією з відмінностей виборів Президента України 2010 року є те, що вперше відповідні вибори проводилися за умов функціонування Державного реєстру виборців. І саме на органи ведення Реєстру було покладено повноваження щодо складання списків виборців для кожної звичайної виборчої дільниці. Адже відповідно до Закону України «Про Державний рестр виборців» відділи ведення Реєстру здійснили первинне наповнення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» та займаються періодичним уточненням відомостей про виборців, внесених до Реєстру. Відтак змінами до Закону України «Про вибори Президента України» було передбачено такі нові процедури, як складання на основі відомостей Реєстру попередніх списків виборців (стаття 31) та виготовлення уточненого списку виборців (стаття 34), принципово змінено порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних та закордонних виборчих дільницях (статті 36, 361), а також списків виборців для повторного голосування (стаття 362).

Змінами до Закону України «Про вибори Президента України» скасовано використовувані на попередніх виборах глави держави відкріпні посвідчення для виборців, а також підписні листи на підтримку кандидата на пост Президента України. Натомість розмір грошової застави, що вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або кандидатом на пост Президента України, збільшено з 500 тисяч гривень до 2 мільйонів 500 тисяч гривень. Крім того, знято обмеження для розміру виборчого фонду кандидата на пост Президента України та змінено граничний розмір добровільного внеску фізичної особи до такого виборчого фонду з двадцяти п’яти до чотирьохсот розмірів мінімальних заробітних плат (стаття 43).

Задля зручності аналізу всі дані у пропонованому збірнику подані в систематизованому вигляді за відповідними тематичними напрямами.

На початку читачі можуть ознайомитися з конституційно-правовими засадами організації підготовки та проведення виборів Президента України 2010 року. В окремих розділах викладаються питання територіальної організації виборів, системи виборчих комісій, особливостей організації підготовки та проведення виборів у закордонному виборчому окрузі.

Особливої уваги заслуговує розділ збірника щодо складання та уточнення списків виборців, оскільки в ньому деталізуються аспекти роботи органів Державного реєстру виборців, їх взаємодії з виборчими комісіями та іншими організаціями, до компетенції яких віднесено відповідні питання.

Детально викладено у збірнику відомості про кандидатів на пост Президента України, про їх висування та реєстрацію, про уповноважених представників, довірених осіб кандидатів на пост Президента України та офіційних спостерігачів. Важлива роль у ході виборчого процесу належить передвиборній агітації, тож один із розділів розповідає про її проведення. В окрему тему виділено відповідальність за порушення виборчого законодавства, оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу.

Належне місце у збірнику відведено інформаційно-аналітичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню виборчого процесу. Повно подано власне підсумки голосування.

Сподіваємося, що ця книга буде корисною і цікавою різним колам читачів – від студентів до науковців, від аналітиків до політиків та організаторів виборів, зрештою, всім громадянам, яким не байдужі процеси демократичного розвитку Української держави, реального утвердження прав і свобод людини та громадянина.

РОЗДІЛ 1

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

В Україні відбулися чергові вибори Президента України. Вперше такі вибори проводилися одночасно із всеукраїнським референдумом про схвалення Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року, а відтак минула виборча кампанія, як і парламентська 2007 року, стала вже п’ятою у новітній історії Української держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варто наголосити, що організація підготовки та проведення цих виборів відбувалася у доволі складній соціально-економічній та політичній ситуації. І хоча вона була далеко не такою, як під час президентських виборів 2004 року, коли протистояння між кандидатами на пост Президента України та політичними силами, яких вони представляли, переросло у суспільний конфлікт, усе ж деякою мірою завадила системному та оперативному вирішенню комплексу питань щодо організації підготовки та проведення виборів глави держави.

У цілому стан держави характеризувався політичною нестабільністю, підсиленою світовою економічною кризою. За оцінкою, наданою в Заяві про попередні результати та висновки спостереження, яка була оприлюднена 18 січня 2010 року Міжнародною місією зі спостереження за виборами, «політична ситуація в Україні характеризується конфронтацією між законодавчою та виконавчою гілками влади, а також напруженням у відносинах між Президентом та Прем’єр-міністром – колишніми союзниками у «помаранчевій коаліції». І Президент, і Прем’єр-міністр публічно звинувачували одне одного у спричиненні політичної та економічної кризи. Відсутність кворуму або перешкоди з боку опозиції у веденні пленарних засідань паралізували роботу Верховної Ради України. Як наслідок важливі закони не були ухвалені, у тому числі закон про державний бюджет на 2010 рік» 1.

Свідченням існування політичної конфліктності у владі може слугувати виникла ще задовго до початку виборчої кампанії безкомпромісна дискусія у середовищі парламенту, між Верховною Радою України, Президентом України та Урядом навколо очевидного питання стосовно строку повноважень Президента України Віктора Ющенка та визначення у зв’язку з цим дати проведення чергових виборів глави держави.

Унаслідок цього первинною датою чергових виборів Президента України Верховна Рада України встановила 25 жовтня 2009 року. І лише після визнання згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 12 травня 2009 року № 10-рп/2009 такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), відповідної постанови парламенту від 1 квітня 2009 року № 1214-VI «Про призначення чергових виборів Президента України» вибори було призначено на 17 січня 2010 року.

Крім того, подальший перебіг виборчої кампанії, участь у змаганні за пост Президента України чималої кількості сильних політичних конкурентів може свідчити про значний інтерес усього політикуму до поста Президента України, а відтак про те, що інститут Президента фактично не послабшав через зміни в Конституції України згідно із Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 рок-у, що ввійшов до політико-правової доктрини як конституційна реформа, завдяки якій Україна перейшла від президентсько-парламентської до парламентськопрезидентської республіки.

З огляду на конституційне закріплення інституту Президента України, можна констатувати, що цей пост має конституційно визначений статус, а отже, вибори глави держави – конституційну основу. Передусім конституційну основу відповідних виборів становлять норми Основного Закону України, якими закріплюються загальні засади порядку обрання на пост Президента України, вимоги до претендентів, встановлюється порядок вступу на пост новообраного Президента України, визначаються термін, засади діяльності і зміст повноважень глави держави, а також основи дострокового їх припинення.

Водночас, враховуючи наділення Президента України владними повноваженнями та виборний статус цього поста, до конституційних основ виборів Президента України слід віднести і відповідні конституційні норми, які встановлюють засадничі принципи проведення виборів та референдумів, закріплюють права, свободи, обов’язки людини і громадянина України та регламентують загальні засади формування і функціонування державної влади в Україні.

Міжнародна місія зі спостереження за виборами // Україна – Вибори Президента України, 17 січня 2010 року: Заява про попередні результати та висновки спостереження. – Київ, 18 січня 2010 року. – С. 2–3. – Офіційний сайт Office for Democratic Institutions and Human Rights – Elections http://www.osce.org/.

Вибори Президента України 2010 року

Крім конституційних засад, вибори глави держави мають і певне законодавче забезпечення, оскільки згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції України саме виключно законами України визначаються організація і порядок проведення виборів.

Систему законодавчих актів, якими визначалися засади проведених виборів Президента України, передусім становлять акти спеціального законодавства – Закон України «Про вибори Президента України», положення Законів України «Про Центральну виборчу комісію» та «Про Державний реєстр виборців». До таких законодавчих актів, безперечно, належать і акти конституційного законодавства, зокрема Закони України «Про громадянство України», «Про Конституційний Суд України», «Про політичні партії в Україні», «Про мови в Українській РСР», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державні символи України», «Про національні меншини в Україні» тощо, а також акти галузевого законодавства (адміністративного, трудового, кримінального, кримінально-процесуального, фінансового, цивільного, інформаційного, податкового, адміністративно-процесуального, а також законодавства про освіту, зв’язок та інші).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |
 
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 7 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«Центральна виборча комісія ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2006 року Інформаційно-аналітичний збірник У двох книгах Книга 2 Київ – УДК 324(477)„2006” ББК 67.9(4УКР)400.5 В РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Я. В. Давидович (голова редакційної колегії), М. І. Мельник, М. І. Ставнійчук, С. О. Дубовик, Ю. Г. Донченко, В. О. Завалевська, І. А. Качур, А. Й. Магера, М. В. Охендовський, А. А. Писаренко, Б. С. Райковський, Ж. І. Усенко-Чорна, О. М. Чупахін, В. Є. Шелудько, М. Г. Кавун, М. І. Дондик, В. Я. Середа...»

«БО „Український Центр Порозуміння” ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ:ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.Роботу виконала: Альона Горова, магістр соціальної роботи Київ, 2006 ЗМІСТ Вступ. стор. 3 Розділ 1. Соціологічний підхід до вивчення конфліктів. стор. 5 1.1. Теоретичне обґрунтування соціологічних підходів до конфлікту. стор. 5 1.2. Поняття соціального конфлікту. стор. 7 1.3. Кримінальна ситуація як різновид соціального конфлікту. стор. 9 1.4. Структурний...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціології Т. О. Нельгою Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 9 від 15.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Нельга Т. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»

«Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Міжнародний фонд «Відродження» Харківський інститут соціальних досліджень ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ Харків 2012 2 Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Автори: М.О. Колоколова, науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень, соціолог С.В. Щербань, науковий співробітник Харківського...»

«Аналітичний звіт за результатами дослідження «Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми» Київ 2011 УДК 342.7:[616.98:578.828ВІЛ] ББК 67.9(4Укр)400.7+55. П Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми: Аналітичний звіт за результатами дослідження. – К.: Інжиніринг, 2011. – 89 с. Авторський колектив: Демченко І.Л., Сосідко Т.І., Костючок М.М., Бєлоносова Н.А., Салабай Н.В., Гвоздецька О.М., Брижовата О.С., Полянцев П.І. ISBN 978-966-2344-12-7 У цьому виданні представлені результати першого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Плахова О. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРУПАМИ РИЗИКУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВ УДК 373.66:316.624 ББК 65.272 П 37 Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №3 від 14 березня 2008 року) Рецензенти: доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної...»

«УДК 316.422 Ковтуненко Е.С. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології, кандидат соціологічних наук, доцент ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В статті мова йде про кількісні соціологічні методи, які використовуються при дослідженні трансформаційних процесів. Розкриваються особливості використання цих методів. Наводяться приклади відомих порівняльних трансформаційних досліджень Ключові слова: метод...»

«УДК 364.05 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Щербата Ганна Михайлівна – пошукач кафедри соціології управління та соціальної роботи, соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, заступник начальника управління начальник відділу соціальних виплат і допомог управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у м. Харкові ради. Данная статья посвящена актуальной проблеме розработке...»

«ДОСЛІДЖЕННя якОСтІ рОбОти СуДІв з виКористанням методології КартоК громадянсьКого звітування Київ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДІВ з використанням методології карток громадянського звітування Навчальний посібник Київ, 2010 Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник / Проект USAID «Україна: верховенство права». – Київ, 2010. – 128 с. Це видання було підготовлене проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»