WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Міжнародний фонд «Відродження» Харківський інститут соціальних досліджень ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вивчення правових потреб ромського населення

в Закарпатській та Черкаській областях

Міжнародний фонд «Відродження»

Харківський інститут соціальних досліджень

ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ

РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ

ОБЛАСТЯХ

Харків 2012

2 Вивчення правових потреб ромського населення

в Закарпатській та Черкаській областях

Автори:

М.О. Колоколова, науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень, соціолог С.В. Щербань, науковий співробітник Харківського інституту соціальних досліджень, соціолог Видання здійснене за фінансової підтримки Програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження». Погляди, висловлені в цій публікації, належать колективу авторів та можуть не співпадати з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

На обкладинці використані фотографії Романа Бондарчука.

Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях / Кол.

Авт. – Х. : ХІСД, 2012. – 48 с.

Вивчення правових потреб ромського населення є на сьогодні вкрай важливим та актуальним. Через слабку інтегрованість у суспільстві та низький соціальний рівень роми набагато частіше стикаються з проблемами правового характеру, на відміну від іншого населення України. Увазі читачів пропонуються результати якісного соціологічного дослідження, яке охопило найпоширеніші проблеми ромської спільноти Закарпатської та Черкаської областей, типові шляхи їх подолання, ставлення ромів до державних органів влади і державних органів влади до ромів, потреби останніх у юридичній допомозі тощо.

Публікація може бути корисна всім державним та громадським організаціям і установам, які працюють із ромами, юристам, науковцям, соціологам, студентам соціологічних факультетів та всім, кого цікавить дана проблема.

© Харківський інститут соціальних досліджень, 2012 Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях Зміст ВСТУП

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1. ВИВЧЕННЯ ДУМКИ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ТА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

1.1. Правові проблеми, з якими стикаються роми Закарпатської та Черкаської областей. Причини цих проблем

1.2. Типові шляхи розв’язання ромами правових проблем

1.3. Ставлення і ступінь загальної довіри ромів до органів державної влади

1.4. Потреба ромів у правових послугах. Доступність правової допомоги

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ПОТРЕБ РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ: ЕКСПЕРТНА ДУМКА

2.1. Правові проблеми ромського населення, причини цих проблем

2.2. Типові шляхи розв’язання ромами правових проблем.

Ефективні механізми їх вирішення

2.3. Ставлення органів державної влади до ромів

2.4. Потреба ромів у правових послугах

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

Громадські організації, діяльність яких пов’язана із захистом прав ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях

–  –  –

Висловлюємо щиру подяку всім, хто допомагав у проведенні цього дослідження, а саме:

програмам «Верховенство права» та «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження», зокрема Ользі Жмурко та Наталії Кияк, які надали консультаційну підтримку з розробки інструментарію;

допомогу в проведенні пілотного дослідження; контактні дані громадських організацій, які працюють із ромським населенням у Закарпатській та Черкаській областях;

Міжнародній благодійній організації «Ромський жіночий фонд “Чіріклі”», зокрема Золі Кондур, за допомогу в пошуку експертів; консультаційну підтримку;

громадській організації «Товариство циган Закарпаття “Рома”», зокрема Світлані Адам, за логістичний супровід опитування в Закарпатській області;

Золотоніській громадській організації «Община циган “Аме Рома”», зокрема Олені Фюдр, за допомогу в проведенні інтерв’ю серед ромів Черкаської області; надання контактів представників державних органів влади;

Володимиру Батчаєву – експерту Всеукраїнської громадської організації «Асоціація УМДПЛ» – за допомогу в проведенні опитування серед ромів та експертів Черкаської області;

Роману Шейку – експерту Харківської міської громадської організації «Харківський інститут соціальних досліджень» – за допомогу в проведенні опитування серед ромів та експертів Закарпатської області.

Окрема подяка Міжнародному фонду «Відродження» за фінансову підтримку проекту.

–  –  –

Вступ Українські реалії свідчать, що дискримінаційна політика стосовно певних етнічних груп на сьогодні є досить поширеною. Однією з найвразливіших категорій, що потрапляє під дію стигми, є роми, оскільки більшість із них, стикаючись із порушенням своїх конституційних прав, зазвичай неспроможні ані сформулювати свої правові потреби, ані захистити свої права. Незважаючи на декларований розвиток процесу демократизації в Україні, в країні й досі відбуваються масові порушення прав ромів, нехтування правами людини, приниження людської честі та гідності. Поширеними є порушення статей 11, 21, 24, 35, 37 Конституції України, кримінального законодавства. Не виконується ряд нормативно-правових актів, що спрямовані на захист прав людини, як із галузі міжнародного права, так і ті, що функціонують у рамках національного законодавства, зокрема Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, Конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації тощо.

Саме тому для цієї вразливої соціальної групи є вкрай актуальними всі форми правової допомоги – від інформування до представництва інтересів у суді. Проте очевидно, що для їх упровадження передусім необхідно зрозуміти ситуацію, в якій перебуває ромське населення в Україні, можливості його доступу до різних видів правової допомоги, інструменти, які звичайно використовують роми для відстоювання своїх прав та інтересів тощо.

Громадські організації час від часу намагаються звернути увагу держави на проблеми ромів, акцентуючи перш за все на труднощах із паспортизацією, працевлаштуванням, житлом, освітою, медичною допомогою тощо1. Однак цей перелік не є вичерпним, адже з огляду на невизначене правове становище ромів, кожна проблема тягне за собою цілу низку інших, складних для самостійного вирішення, проблем.

Отже, з метою вивчення вищезгаданих питань Харківський інститут соціальних досліджень за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» здійснив соціологічне дослідження правових потреб ромів, поєднавши аналіз думки самих ромів з експертними оцінками спеціалістів, які у своїй роботі постійно стикаються з представниками зазначеної національності. Такий різноплановий погляд на проблему дав можливість більш широко та комплексно з’ясувати специфіку юридичних труднощів ромів, виявити причини та окреслити ефективні механізми їх вирішення.

Об’єктом опитування було визначено правові потреби ромів у таких областях, як Закарпатська та Черкаська, адже саме тут ромські громади найменш інтегровані у суспільство і через відсутність правових знань мають найширше коло юридичних проблем. Звернення до «проблемних» областей дало змогу більш змістовно та глибоко дослідити окреслене питання і простежити весь спектр основних проблем, які постають перед людьми ромської національності в Україні.

Пропонований звіт складається з опису методології дослідження, а також його результатів, представлених у двох частинах: вивчення думки самих ромів із зазначеної проблеми та вивчення думки експертів.

Після кожної частини подано стислі висновки, у кінці роботи наведено загальні висновки.

Звіт буде цікавим громадським організаціям, активістам, які займаються захистом прав людей ромської національності; співробітникам державних установ, які в своїй роботі стикаються з ромами, а також науковцям, соціологам та всім, кого цікавить зазначена проблема.

1 http://forumn.kiev.ua/2009-04-83/83-06.html

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Методологія дослідження Під час проведення соціологічного дослідження правових потреб ромів було використано якісну методологію, яка дозволила поглянути на проблематику правових потреб ромського населення через розгляд конкретних прикладів проблем ромів та їхнє намагання усунути ці проблеми. Окрім того, специфічність об’єкта дослідження та відсутність статистичних даних для розрахунку вибірки унеможливили залучення кількісних методів збору інформації. Враховуючи різноплановість проблеми, було вирішено провести інтерв’ювання як безпосередньо людей ромської національності, так і анкетування експертів з використанням напівструктурованого опитувальника. Таке поєднання методів збору даних дало змогу розглянути правові проблеми ромів та шляхи їх подолання комплексно, вивчаючи питання з різних боків.

У ході роботи досягнуто такі завдання:

1) встановлено основне коло правових проблем ромського населення, причини цих проблем;

2) вивчено типові шляхи розв’язання ромами правових проблем та окреслено можливі ефективні способи їх вирішення;

3) з’ясовано ставлення та ступінь загальної довіри ромів до органів державної влади;

4) визначено ставлення та ступінь загальної довіри органів державної влади до ромів;

5) проаналізовано доступність правової допомоги ромському населенню.

Під час дослідження було проінтервйовано 100 ромів Закарпатської та Черкаської областей та проанкетовано 51 експерта, які у своїй роботі постійно стикаються з представниками зазначеної національності.

У ролі експертів в опитуванні взяли участь:

співробітники управління охорони здоров’я та лікарі;

співробітники управління освіти і науки та директори шкіл, де навчаються ромські діти;

представники громадських організацій, які працюють із ромами;

співробітники служби у справах дітей;

співробітники управління у справах сім’ї, молоді та спорту;

співробітники центру зайнятості;

співробітники органів внутрішніх справ;

співробітники управління праці та соціального захисту;

співробітники органу реєстрації актів цивільного стану;

представники місцевої виконавчої влади.

Методологія дослідження

–  –  –

Розділ 1 Вивчення думки ромського населення Закарпатської та Черкаської областей

1.1. Правові проблеми, з якими стикаються роми Закарпатської та Черкаської областей. Причини цих проблем 8 Вивчення правових потреб ромського населення в Закарпатській та Черкаській областях

–  –  –

роми Закарпатської та Черкаської областей. Причини цих проблем У ході дослідження проблем ромів з методологічної точки зору було вирішено не давати опитуваним чіткого переліку проблем, оскільки нас, з одного боку, цікавили лише основні проблеми ромського населення (тобто ті, які називалися б у першу чергу), а з іншого, ми враховували специфічність опитуваної категорії людей (мовний бар’єр, невисокий рівень освіти тощо), якій було б складно охопити великий пласт зазначених в інструментарії проблем. Натомість ставили відкрите запитання: «Розкажіть, будь ласка, про основні проблеми, які хвилюють вас найбільше на сьогоднішній день», а інтерв’юери в ході опитування уточнювали певні моменти індивідуально (як роми вирішували ці проблеми, куди зверталися, чому ці проблеми виникли тощо). Зазначимо, що, незважаючи на досить значне спрощення анкети, дослідження все одно проходило з певними труднощами: для ромів не завжди були зрозумілі запитання, пояснення треба було надавати кілька разів, опитувані сплутували причини і наслідки, на одне запитання давали кардинально протилежні відповіді тощо. Зокрема, на питання про наявність проблем дуже часто лунали відповіді на зразок:

–  –  –

Аналіз відкритих відповідей дав можливість розглянути більш детально перераховані проблеми.

Отже, проблеми у сфері роботи насамперед виникають у ромів під час спроб працевлаштуватися.

Через упереджене ставлення до людей ромської національності їх здебільшого не розглядають у ролі працівників. За словами ромів з обох областей, вони постійно стикаються з відмовами саме через свою етнічну належність. При цьому опитувані цілком розуміють, що ситуацію ускладнює їхня малограмотність та відсутність документів. Проте разом з тим, на їхню думку, це не може стати на заваді під час влаштування на такі посади, як вантажник, різноробочий, пакувальник, двірник тощо, тобто за тими професіями, які не потребують спеціальних знань чи вмінь. Належність до ромської національності відлякує працедавців, і вони навіть не дають змоги таким пошукачам показати себе у роботі.

Трапляються й парадоксальні випадки, коли ромів навіть із документами та середньою освітою не беруть на низькооплачувану, важку роботу без будь-якого офіційного оформлення. У результаті вони виРОЗДІЛ 1. Вивчення думки ромського населення закарпатської та черкаської областей

–  –  –

мушені працювати на сміттєзвалищах, шукаючи пластикову тару, металобрухт, папір тощо. Інший варіант зайнятості ромів – торгівля на ринках, робота на самих себе. Але й тут труднощів не менше. За словами ромів, перед ними постійно постають проблеми щодо пошуків місця на ринку, розвантаження товару, вони потерпають від міліцейських рейдів і стикаються з труднощами під час оформлення документів.

«Постійно відчуваю упереджене ставлення міліції та людей на ринку.

Перевіряють, натякають на гроші».

З інтерв’ю з людиною ромської національності За результатами дослідження серед 97 опитаних ромів у віці від 16 до до 60 років не працює 65 осіб (рис. 1). Серед тих, хто працює, тільки 5 осіб зайняті на державних підприємствах. Більшість же продає товар на ринку, працюючи на когось (8 осіб) чи на самих себе (7 осіб як приватні підприємці, 15 осіб без статусу приватного підприємця).

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO»РІВЕНЬ УВАГИ ЗМІ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Коротка версія звіту січень 2010 Виконано Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» для Українсько-швейцарського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» КИЇВ – 2010 ЗМІСТ 1. ВСТУП 2 1.1. Тематичний вимір дослідження 2 1.2. Методологічні та...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 (найменування центрального органу управління освітою, власник) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬСТВА _СОЦІОЛОГІЧНІ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліст, магістр_ (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму 6.030101 «Соціологія» (шифр і назва напряму) спеціальностіСоціологія _ (шифр і...»

«Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми соціології УДК 316:004.032.26 МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ В АНАЛІЗІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Кислова Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Бондаренко Катерина Борисівна – магістрант соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна У статті доводиться необхідність тестування...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 138-144. УДК 343.5/.6(075.8). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ Стрельченко О. Г. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Сущенко А. О. Навчально-науковий інститут заочного і дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,...»

«ДОСЛІДЖЕННя якОСтІ рОбОти СуДІв з виКористанням методології КартоК громадянсьКого звітування Київ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДІВ з використанням методології карток громадянського звітування Навчальний посібник Київ, 2010 Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник / Проект USAID «Україна: верховенство права». – Київ, 2010. – 128 с. Це видання було підготовлене проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна:...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій Донецький державний університет управління І.В. Костенок, О.К. Міхеєва Корупція у оцінках державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Методичний посібник (за результатами дослідження у Донецькій області, 2013 р.) Рекомендовано науково-методичною радою...»

«Презентація результатів базового дослідження «ОПИТУВАННЯ СУДДІВ УКРАЇНИ» Замовник: Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Україна: верховенство права” Виконавець: Київський міжнародний інститут соціології КМІС Київський Міжнародний Інститут Соціології Опис дослідження • Генеральна сукупність: судді українських судів різних рівнів та типів, включаючи голів суду та їхніх заступників.• Розмір вибірки: 502 судді. Загалом за час дослідження було опитано 502 судді загальних місцевих...»

«Розділ 2. Емпіричні дослідження сучасного суспільства РОЗДІЛ ЕМПІРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 316.74:37 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті на основі матеріалів загальнонаціонального дослідження Проблеми формування громадянської ідентичності...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО підручник Том ІІІ Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 341.1/.8 (075.8) ББК Автори: В.Ф. Антипенко – д-р юрид. наук, зав. каф. – розділи: 1 (спільно з О.А.Радзівіллом), 9 (спільно з В.Г. Маленко), 11 і 12; Л.Д.Тимченко – д-р юрид. наук, проф.– розділ 15 (спільно з В.П.Кононенко); О.В. Бєглий – канд. юрид. наук, проф. – розділ17; О.А. Радзівілл – канд. юрид. наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»