WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |

«Літературознавчі обрії. Праці молодих учених Збірник наукових праць Заснований у 2000 році Випуск Київ 20 УДК 82.0+821.161.2.0918+801.8 Засновник видання: Інститут літератури ім. Т. Г. ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2307-226

Літературознавчі обрії.

Праці молодих учених

Збірник наукових праць

Заснований у 2000 році

Випуск

Київ 20

УДК 82.0+821.161.2.09"18"+801.8

Засновник видання:

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 18997–7787Р

До двадцять першого випуску збірника «Літературознавчі обрії. Праці

молодих учених» увійшли статті молодих учених, присвячені питанням теорії

літератури, літературної медієвістики, класичної української літератури, а також джерелознавства і текстології.

Видання розраховане на фахівців із теорії літератури, літературної медієвістики, класичної української літератури, джерелознавства і текстології.

Статті подано в авторській редакції. Відповідальність за публікацію несуть автори та їхні наукові керівники.

Науковий редактор: д. філол. н., чл.-кор. НАН України Сулима М. М.

В і д п о в і д а л ь н и й р е д а к т о р : к. філол. н. Бербенець Л. С.

Рецензенти: д. філол. н., проф. Гнатюк М. М.,д. отооф. н. Пелешенко троф. Астаф’єв О. д. філол. н., проф. Мороз Л. З.

Редколегія: д. філол. н., чл.-кор. НАН України Гундорова Т. І., д. філол. н., акад. НАН України Дончик В. Г., д. філол. н., акад. НАН України Жулинський М. Г., д. філол. н., акад. НАН України Наливайко Д. С., д. філол. н. Пелешенко Ю. В., д. філол. н. Смілянська В. Л.

Затверджено до друку Вченою радою Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, протокол № 7 від 31 травня 2012 р.

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України (Додаток 5 до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року»).

УДК 82.0+821.161.2.09"18"+801.8 © Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2014

-78-966-02-4531-0 Зміст Теорія літератури Корнієнко Ірина (Київ). Шарль Бодлер і Ежен Делакруа: становлення інтермедіальної критики 6 Цар Юлія (Львів). Поняття «слово» у літературознавчій концепції Олександра Потебні та його подальша трансформація Забіяка Ірина (Київ). Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства 14 Коваленко Тетяна (Донецьк). Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому дор

–  –  –

Сінченко Олексій (Київ). Методологічна реконструкція теоретико-літературних поглядів Бориса Якубського 24 Цимбал Ярина (Київ). Функція versus емоція: трансформації жанру балади у творчості «Нової генерації»

Дуркалевич Вікторія (Дрогобич). «…менше теорій, менше загальностей…»

(до проблеми парадигматизації франкознавчого дискурсу постколоніального типу) 37

–  –  –

Михед Олександр (Київ). Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману 67 Бербенець Людмила (Київ). Філологічний роман із постмодернізмом («Фабулянт» Анни Бужинської) 7

–  –  –

Літературна медієвістика Борщ Світлана (Київ). Стратегії й тактики дискурсу української середньовічної літератури в «Історії української літератури» Івана Франка (на прикладі пам’яток домонгольського періоду) 89 Лукьяненко Дарія (Житомир). Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди 94 Руссова Владлена (Миколаїв). Барокові акценти Дмитра Кременя Коржовська Ольга (Житомир). Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби 10

–  –  –

Турчин Ольга (Переяслав-Хмельницький). Тема пияцтва у творчості Данила Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму

–  –  –

Меркулов Максим (Київ). Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки «Сад божественних пісень») Трофимук-мол. Мирослав (Київ). «Краткое географическое описание Венгрии» Іринея Фальковського 147 Дюкова Элла (Минск). Своеобразие жанра ходжений в восточнославянских литературах и «Перегринация…» Николая Криштофа Радзивилла (Сиротки)

–  –  –

Регуш Юлія (Бердянськ). Романтичні тенденції у розкритті теми смерті в творчості Якова Щоголева 166 Рогозянська Таїсія (Одеса). Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого)

–  –  –

Левченко Галина (Житомир). «Прометеївський комплекс» у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти

Баранова Інна (Бердянськ). Рецепція європейської літературної традиції Лесею Українкою:

перекладацька діяльність, літературно-критичні праці, художня творчість 191

–  –  –

ШАРЛЬ БОДЛЕР І ЕЖЕН ДЕЛАКРУА:

СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОЇ КРИТИКИ

У другій половині ХІХ століття у Франції існує традиція написання «Салонів» — щорічних збірок рецензій на нові роботи художників, які виставлялися на Салонах французької Академії.

Історик французького живопису Леон Розенталь звертає увагу на той факт, що такі тексти писали насамперед письменники: Альфред де Мюссе, Шарль Бодлер, Огюст Барбьє, Проспер Меріме, Теофіль Готьє. Зокрема Розенталь цитує критика Луа Песа (Lois Peisse), котрий 1842 року закидав своїм колегам, що вони використовують інструментарій літературної критики для аналізу живописних картин [8, с. 52]. При цьому Песа зауважував, що винятком є хіба що тексти Шарля Бодлера, котрий багато уваги приділяє власне техніці живопису [8, с. 52].

Інституція критики відіграє важливу роль у мистецтві XVIII–XIX століття, що підтверджує Жан-Марі Шефер у праці «Мистецтво нового часу» (1992). При цьому дослідник говорить, що на зміну академічній та «природній» романтичній критиці у XVIII столітті народжується нова особлива «рекламна» критика, спекулятивна теорія мистецтва. Це сталося протягом періоду зародження ринку мистецтва, що став відігравати у культурі роль «інституційного регулятора»

[9, с. 19]. Режіс Дебре, зі свого боку, звертаючи увагу на медіальні практики минулого, характеризує арт-критику XIX століття як «репрезентацію», «мистецький погляд» і «розглядання картини» [7, с. 39]. Він зокрема подає такі ознаки тогочасної критики: зображення мислиться як окремий предмет (наприклад, картина) і є міметичним (тобто зображує «природу» і має бути «природним»); зображення є «приборканим» і спирається на традицію попередників; у картини є конкретний автор (який ставить на зображенні свій підпис); зображення має бути «красивим», тобто подобатися публіці (котра спирається в своїх судженнях на загальні для всіх академічні естетичні критерії),оскільки зображення реалізовується тільки через «погляд», який його «розглядає» [7, с. 226–227].

Жан-Марі Шефер відзначає відмінність Шарля Бодлера від інших критиків і пише про його «хорошу / правильну модерність» [9, с. 14], згідно з якою мистецтво оцінюється «поштучно», тобто загальне судження Академії чи загальний опис теорії недостатні для критичної оцінки мистецького твору, натомість актуалізується питання індивідуального смаку та особистісних естетичних критеріїв [9, с. 14–19]. Шефер пише, що головним орієнтиром модерності для © Корнієнко І., 2014

–  –  –

Бодлера стає топос знедоленого світу, що набуває характеру майже апокаліптичного простору, котрий розпадається на окремі фрагменти і котрий можна зв’язати докупи лише за допомогою мистецтва [9, с. 19]. Можна припустити, що критичні тексти Шарля Бодлера започатковують становлення нової критики. На наше переконання, особливості її полягають у використанні інтермедіальності як основи критичного аналізу, коли, за визначенням Ірини Раєвскі, інтермедіальність служить «критичною категорією для конкретного аналізу специфічного медіа-продукту чи його конфігурацій». Це припущення розглянемо на прикладі критичних статей Шарля Бодлера про Ежена Делакруа («Салони» 1845, 1846 і 1859 років, «Всесвітня виставка» 1855 року, «Творчість і життя Ежена Делакруа» 1863 року, «Художник і сучасне життя» 1863 року).

Шарль Бодлер сам працював у багатьох жанрах і видах мистецтва. Виглядає цілком закономірно, що він долучився до дискусії про інтермедіальність і її вплив на синтезування нових жанрів. Як теоретик і критик мистецтва у «Салоні 1846 року» він говорить про мистецтво як «інтимність, духовність, колір і порив до Абсолюту, що виражається всіма засобами мистецтва» [2, с.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8]. Тобто Шарль Бодлер експліцитно артикулює цінність синтетичного мистецтва та взаємодії всіх можливих творчих засобів. Мистецтво, творчий акт, погляд, «поштучна» оцінка змісту картини та її формального втілення, опис вражень і побаченого — все це є шляхами впорядкування дійсності та подолання топосу знедоленого світу. У «Салоні 1845 року» Шарль Бодлер виголошує «героїзм сучасного життя» та стверджує, що висловити його «поетичність» можна тільки за допомогою кольору та малюнку [1, с. 41].

Про щось подібне говорить і Режіс Дебре, коли виводить роль критика XIX століття як алгоритм, базований на принципі («le visible s’accomplit dans le lisible», тобто «видиме втілюється в читаному» (переклад мій — І. К.) [7, с. 51]. Тобто погляд рядового глядача і арткритика є одним із шляхів упорядкування дійсності. Таке впорядкування стає можливим завдяки сприйняттю глядача та критика: погляд дозволяє поєднати форму, зміст та особистісні естетичні критерії (на противагу академічним критеріям). На його переконання, сучасне «героїчне» життя потребує сучасного мистецтва та сучасної критичної мови. Бодлер розробляє закони нової критики в декілька етапів. Їх зручно простежити на прикладі еволюції його ідей у часі — за допомогою прочитання критичних збірок різних років.

У «Салоні 1845 року» Шарль Бодлер висловлює думку про відсутність прямої аналогії між живописом і літературою: «Живопис не схожий на поезію, так само поезія не схожа на живопис: вона може тільки викликати думки про живопис ‹…› проти волі художника» [1, с. 44].

Це твердження є парадоксальним, оскільки нижче текст «Салону» містить низку промовистих порівнянь живопису Ежена Делакруа з іншими видами мистецтва — зокрема з поезією, скульптурою, музикою. Наприклад, в описі картини «Магдалина в пустелі» [1, с. 6] окремі фрагменти полотна описані як об’ємні, вони рухаються, мерехтять, звучать і пахнуть: цю картину Бодлер порівнює з «інтимною загадковою романтичною поезією» [1, с. 6]. У картині «Останні слова Марка Аврелія» Шарль Бодлер пише про «ліпку» об’ємної картини за допомогою кольору [1, с. 6] — тобто маємо пряму аналогію зі скульптурою. А про полотно «Султан Марокко в оточенні охорони та офіцерів» Бодлер пише як про «науку гармонії» та «музичне кокетство»: з музикою в цьому випадку порівнюється гармонія кольорів на картині [1, с. 8].

Ці дещо випадкові висловлювання Шарля Бодлера конкретизуються у його наступних статтях. Так, у «Салоні 1846 року» Шарль Бодлер уже відкрито проводить естетичні паралелі між різними видами мистецтва. Крім того, він ставить знак тотожності між критичною діяльністю та мистецьким актом: на його думку, «рецензія на картину схожа на сонет або елегію» [2, с. 6], тому що вона повинна «сама бути описаним об’єктом» [2, с. 6]. Варто звернути увагу, що елегія є жанром, що притаманний і музиці, і літературі. Відтак вже у вступі до збірки критичних статей Шарля Бодлера маємо аналогію «публіцистика — поезія — живопис — музика». Ця настанова стає ефективним ключем до читання наступних рецензій, адже в «Салоні 1846 року» Шарль Бодлер вперше експлікує низку аналогій між видами мистецтва.

По-перше, в есеях Шарля Бодлера Ежен Делакруа здобуває ряд нових характеристик, а саме: «універсальний художник» [2, с. 17], «над-натураліст» [2, с. 16], «поет живопису» [2, с. 15].

Варто звернути окрему увагу на визначення «над-натураліст». Це слово Шарль Бодлер

ISSN 2307-2261 Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. 2014. Вип. 21

пояснює, вдаючись до цитати з Г. Гайне [2, с. 16], згідно з якою «найкращі типи (обличчя) містяться в душі художника». Тобто маємо справу зі ствердженням першочергової важливості уяви в творчому процесі художника. Це не відповідає ані властивій критиці того часу настанові на традицію (Академія та академічний живопис), ані романтичній догмі «природного»

мистецтва.

По-друге, Шарль Бодлер активно розробляє аналогію «живопис — музика». Вона вводиться в контекст через метафори — «рух кольорів, які звучать» [2, с. 10], «симфонія світла» [2, с. 10], «колір — це симфонія, послідовність мелодій і варіацій, складний гімн» [2, с. 10], «колір є акордом двох тонів — теплого і холодного» [2, с. 11], «картина має мелодію» [2, с. 11]. Через систематичне використання слова «симфонія» постає ідея мистецького твору як рукотворного, штучного, гармонійного мистецького явища, впорядкованого митцем згідно з його задумом По-третє, серед спостережень Бодлера з’являється нова ідея про значимість театралізації в живописі Ежена Делакруа. Критик стверджує, що Ежен Делакруа «має суперників лише поза межами живопису» [2, с. 21], маючи на увазі Фредеріка Леметра і Вільяма Макріді. Відтак живопис він порівняє з акторською майстерністю.

У збірці «Всесвітня виставка» 1855 року Шарль Бодлер продовжує розгортати вже виявлені ним аналогії. Новизна ідей цієї збірки полягає в тому, що вперше критик і поет безпосередньо вписує особливості естетики Делакруа у власну літературну концепцію. Зокрема тут прямо згадується «теорія відповідностей»: з допомогою цього поняття пояснюється концепт «Краси»

в цілому і в межах естетики Делакруа. У вступній статті Шарль Бодлер пише про Красу та її розуміння як вміння «грати на клавішах відповідностей» [3, с. 5]. Ця метафора, очевидно, стосується не тільки музичності живопису, але й полісенсорності мистецтва та переплетення різних форм вираження такої естетичної властивості. При цьому Бодлер згадує «колір», «форму», «рух», «запах», «перо» та «гру на клавішах» [3, с. 5], імпліцитно відсилаючи до зв’язків між живописом, літературою, музикою.

Продовжується і розробка аналогії «живопис-театр». Шарль Бодлер говорить про театралізацію живописного твору та звертає увагу на роль виразного «драматичного жесту»

зображених на полотнах фігур [3, с. 18]. Він називає Ежена Делакруа «дуже літературним художником» [3, с. 18], маючи на увазі його любов до використання літературних сюжетів, зокрема текстів Вільяма Шекспіра, Вальтера Скотта, Байрона, Данте. Тобто вкотре йдеться про візуальну інтерпретацію (через жест, рух тощо) тексту, зокрема драматичного тексту (Шекспір, Данте, античні трагіки).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |
 
Похожие работы:

«Харківська міська рада Департамент праці та соціальної політики Управління праці та соціальних питань Міжнародний фонд «Відродження» Харківське обласне громадське об'єднання «Асоціація розвитку спільнот» Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» Харків Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та населення за методикою «Сусідська взаємодопомога» «Ефективна взаємодія органів місцевого самоврядування, НДО та...»

«Моніторинг візової політики країн Європейського Союзу Аналітичний звіт Фундація ім. Стефана Баторія Варшава, липень 2006 Міжнародний Фонд «Відродження» (Європейська програма та програма «Схід-Схід») Автори: Якуб Боратиньскі Фундація ім. Стефана Баторія Лєшек Хаєвскі Collegium Civitas Павел Хермелінскі Гельсінська Фундація Прав Людини Аніта Шимборска Фундація ім. Стефана Баторія Бартломєй Токаж Гельсінська Фундація Прав Людини Співпраця: Леонід Калітеня Центр Суспільних Інновацій, Мінськ Марія...»

«Чернега Роман Тарасович доцент кафедри конституційного та міжнародного права Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук Реалізація права громадян на участь у місцевому самоврядуванні в Україні Реализация права граждан на участие в местном самоуправлении в Украине Realization of the right of citizens to participate in local government in Ukraine Анотація. У статті основна увага приділена теоретичним питанням реалізації права...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Плахова О. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРУПАМИ РИЗИКУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВ УДК 373.66:316.624 ББК 65.272 П 37 Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №3 від 14 березня 2008 року) Рецензенти: доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«УДК 364.05 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Щербата Ганна Михайлівна – пошукач кафедри соціології управління та соціальної роботи, соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, заступник начальника управління начальник відділу соціальних виплат і допомог управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у м. Харкові ради. Данная статья посвящена актуальной проблеме розработке...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,установ і організацій Донецький державний університет управління І.В. Костенок, О.К. Міхеєва Корупція у оцінках державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Методичний посібник (за результатами дослідження у Донецькій області, 2013 р.) Рекомендовано науково-методичною радою...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Моніторинг незаконного насильства в органах внутрішніх справ україни (2004–2011 рр.) ХАРКІВ «ПРАВА ЛюДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) М 7 Художник-оформлювач Мірошниченко О.А. Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced...»

«ДОСЛІДЖЕННя якОСтІ рОбОти СуДІв з виКористанням методології КартоК громадянсьКого звітування Київ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДІВ з використанням методології карток громадянського звітування Навчальний посібник Київ, 2010 Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник / Проект USAID «Україна: верховенство права». – Київ, 2010. – 128 с. Це видання було підготовлене проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна:...»

«УДК 821.112.2“20”.0:070 ОСОБЛИВОСТІ «ЛІТЕРАТУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА» У СУЧАСНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА «ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ» ЯК ЙОГО ПРОДУКТ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ) Світлана МАЦЕНКА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 У статті розглянуто проблему взаємовідносин літератури і соціуму. З погляду літературної соціології та генетичної критики на прикладі сучасного літературного підприємництва в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»