WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії Відповідно до ...»

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Мінсім’ямолодьспорт України

НАКАЗ

Від №

Про затвердження методичних

рекомендацій щодо визначення рівня

виконання вимог, яким повинна

відповідати дитячо-юнацька спортивна

школа для одержання відповідної

категорії

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008

№ 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну

школу" та на виконання наказу Мінсім’ямолодьспорту від 30.07.2009 № 2693 "Про затвердження Положення про надання категорій дитячоюнацьким спортивним школам", зареєстрованого Мін'юстом від 20.08.09 № 789/16805

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити методичні рекомендації щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії, що додаються.

2. Встановити, що коментарі із застосування методичних рекомендацій надає департамент олімпійського спорту (Уманець Н.Д.).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.

Міністр Ю.О. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Мінсім’ямолодьспорту від _______________№________ Методичні рекомендації щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання відповідної категорії Відповідно до додатка до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 993:

Вища категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 10 вимог показників, яким повинна відповідати дитячоюнацька спортивна школа для одержання категорії.

Перша категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 9 вимог показників, яким повинна відповідати дитячоюнацька спортивна школа для одержання категорії.

Друга категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 8 вимог показників, яким повинна відповідати дитячоюнацька спортивна школа для одержання категорії.

Обов'язковими для спортивних шкіл є виконання вимог 1-8.

Розрахунок рівня показників здійснюється таким чином:

Показник 2 вимог включає в собі об'єднання двох різних показників.

У цьому випадку спортивна школа обирає виконання одного з цих показників за власним вибором.

Якщо спортивна школа не розвиває ігрові види спорту, виконання показника 3 замінюється виконанням будь-якого іншого показника (9-15) за власним вибором.

Для одержання другої категорії спортивна школа виконує 8 показників, з яких 1, 7, 8 є обов'язковими, інші 5 показників другої категорії - на вибір.

У разі, якщо середньоарифметичний відсоток рівня виконання показника за роки з усіх видів спорту виконується на 100-95 відсотків, він вноситься до зведеної таблиці, як відсоток рівня виконання показника вищої категорії.

Якщо, цей відсоток рівня виконання показника становить 94-85 відсотків, то відсоток визначається як для першої категорії.

Якщо, цей відсоток рівня виконання показника становить 84-70 відсотків, то відсоток визначається як для другої категорії.

–  –  –

4. Кількість груп підготовки до вищих досягнень в кожному виді спорту.

До графи виконання показника 4 до зведеної таблиці вноситься сумарна кількість груп підготовки до спорту вищих досягнень з кожного виду спорту.

На підтвердження показника 4 надаються:

копії списків груп підготовки вищих досягнень в кожному виді спорту, завірених печаткою керівника спортивної школи, за три навчальних роки.

5. Кількість груп спеціалізованої базової підготовки в кожному виді спорту.

До графи виконання показника 5 до зведеної таблиці вноситься сумарна кількість груп спеціалізованої базової підготовки в кожному виді спорту.

На підтвердження показника 5 надаються:

копії списків груп спеціалізованої базової підготовки в кожному виді спорту, завірені печаткою керівника спортивної школи, за три навчальних роки.

–  –  –

7. Кількість вихованців, яких підготовлено щороку за останні три роки в кожному виді спорту юнацьких, ІІІ і ІІ розряду (у відсотках загальної кількості вихованців спортивної школи у кожному виді спорту, крім вихованців груп початкової підготовки):

у спортивній школі;

у спортивній школі для інвалідів, крім спортсменів-інвалідів з вадами розумового розвитку.

До графи виконання показника 7 вноситься середньоарифметичний відсоток, який визначається за аналогічним розрахунком виконання найменування показника 6.

На підтвердження показника 7 надається список вихованців за формою:

Прізвище Вид спорту № наказу, дата Прізвище тренера спортсменів, яким присвоєння присвоєно юнацького, ІІІ, ІІ юнацький, ІІІ, ІІ розряду розряди

8. Кількість тренерів-викладачів вищої та І категорії в кожному виді спорту, що працюють у спортивній школі щороку за останні три роки (у відсотках загальної кількості тренерів-викладачів спортивної школи в кожному виді спорту).

До графи виконання показника вноситься середньоарифметичний відсоток, який визначається за аналогічним розрахунком виконання найменування показника 6.

На підтвердження найменування показника пункту надається:

список тренерів-викладачів, яким присвоєно вищу та першу категорії за три роки, за формою:

№ Прізвище тренера Вид № наказу (рішення), Присвоєна спорту дата присвоєння категорія категорії

9. Кількість спеціалізованих класів у загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальних школах-інтернатах) До графи виконання показника 9 зведеної таблиці вноситься загальний показник кількості спеціалізованих класів у загальноосвітніх навчальних закладах (спеціальних школах-інтернатах), з якими спортивна школа знаходиться у договірних взаємостосунках.

На підтвердження найменування показника 9 надаються:

копії угоди про співпрацю між спортивною школою та навчальним закладом;

–  –  –

11. Наявність медичного кабінету.

До графи виконання показника 11 зведеної таблиці вноситься загальний показник наявності (кількості) медичного кабінету.

На підтвердження найменування показника пункту 11 надаються:

копія сторінки паспорта спортивної споруди, де визначено наявність медичного кабінету, якщо він розташований на власній спортивній базі;

копія наказу або розпорядження керівника школи про виділення окремої кімнати під медичний кабінет, або створення інших умов для роботи медичних працівників ДЮСШ (у разі, якщо медичний кабінет розташований не на власній спортивній базі).

Вказати рівень забезпеченості медпрацівниками (наявність посад медпрацівників) та медичним обладнанням.

–  –  –Похожие работы:

«УДК 81’243:378.02:004.9 © Козуб М. В. КОМП’ЮТЕРНА ЛІНГВОДИДАКТИКА У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ Постановка проблеми. Безумовним фактом є те, що мовна освіта сьогодні стає основою формування всебічно розвиненої особистості, яка володіє високим рівнем комунікативної компетентності, здатна до сприйняття і передачі різноманітної інформації. На це орієнтують Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Державний стандарт базової і повної освіти, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, що...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ Кафедра методики та практики викладання іноземної мови Заочне відділення Домашнє завдання на 1 курс 1 семестр (зимова сесія) 2012-2013 навчальний рік Контрольна робота №1.ГРАМАТИКА: Бонк Н.Л. та інші: Уроки 9-11. Усі вправи на переклад виконуються письмово. ВГЛ: ПКР (попередня контрольна робота) (с.12), КР (с.13), ПКР (с.17), КР (с.18), ПКР (с.21), КР (с.23), ПКР (с.26), КР (с.27), ПКР (с.31), КР (с.32), ПКР...»

«УДК 159.98 Захаров К. В. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ В статті представлений огляд українських наукових публікацій, присвячених вивченню соціальних уявлень. Визначено специфіку використання методів збору та статистичної обробки даних в емпіричних дослідженнях. Проведено аналіз розмірів вибірок, на прикладі яких досліджувалися соціальні уявлення. Запропоновані шляхи вдосконалення емпіричних досліджень в рамках теорії соціальних уявлень. Ключові слова:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” (для магістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри міжнародних відносин А. Г. Гольцовим Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин (протокол № 7 від 23.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Гольцов А. Г. Навчальна програма дисципліни “Теоретичний семінар. Актуальні проблеми країнознавчих досліджень”...»

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» Кафедра управління і підприємництва ЗАТВЕРДЖУЮ: Ректор О.О. Шумейко «» _ 2012 р. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ галузі знань 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ» напряму підготовки 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ» освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» Ухвалено на засіданні кафедри управління і підприємництва протокол № _ від «_» 2012 р. Завідуючий кафедрою В.В. Сайко...»

«УДК 35.078.4 Половцев О. В., к.т.н., докторант Донецького державного університету управління ВИБІР МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ СППР В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація. Виконано аналіз сучасних підходів та методів прийняття рішень, які можуть бути використані в комп’ютерній СППР і застосовані для управління процесами на державному рівні. Показано, що в умовах наявності невизначеностей структурного, параметричного і статистичного характеру якісних результатів управління можна досягти за допомогою...»

«UA Морозильна скриня Дякуємо за довіру, виявлену до приладу нашого виробництва. Бажаємо вам використовувати його із задоволенням! Морозильна скриня призначена для заморожування свіжих продуктів і тривалого зберігання заморожених продуктів харчування (до одного року залежно від типу продукту) в домашніх умовах. Температура в середині приладу становить -18 °C або нижче. Перед першим використанням приладу. 16 Порада щодо заощадження електроенергії під. 17 час використання охолоджувальних...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА УДК 281.9 (477.51) Максим Блакитний ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО СВІЧКОВОГО ЗАВОДУ (1872 – 1916 рр.) ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСІВ ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ТА ВЕРА И ЖИЗНЬ* У статті на підставі матеріалів, які були опубліковані у часописах “Чернигов ские епархиальные известия” і “Вера и жизнь”, йдеться про діяльність Чернігів ського єпархіального свічкового заводу у 1872 – 1916 рр. Головна увага приділена питанню фінансування цим підприємством різних церковно...»

«Технічні науки  інформацію між двома будь-якими сенсорами мережі, причому з необхідною швидкістю передачі (смугою пропускання);сенсори повинні споживати малу кількість енергії, щоб працювати впродовж декількох років без заміни батарей;сенсори повинні дуже швидко реагувати;сенсори повинні бути непомітними і високонадійними в експлуатації;сенсори повинні мати низьку вартість.ВИСНОВКИ: 1) Досліджено особливості побудови сенсорних мереж та визначено її основні переваги: повна відсутність кабелів –...»

«ТЕЛЕВІЗОР КОЛЬОРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ Зміст ІНСТРУКЦІЇ Заходи безпеки З’єднання ПІДГОТОВКА Попередні настройки. 3 Кнопки та функції пульта AV-2100QE дистанційного управління (ДУ). AV-2101QE Кнопки телевізора та функції. 4 ФУНКЦІЇ AV-2101QBE Робота з меню телевізора. 5 Попереднє настроювання AV-2111QE телеканалів AV-2111QBE Використання таймера. 7 AV-2101SE Ігри Система кольору та звуку у Вашій країні чи регіоні Усунення несправностей.Задня ДОВІДКА обкладинка На цьому малюнку зображено модель...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»