WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) Полтава-2006 Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші ...»

-- [ Страница 1 ] --

Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти імені М.В. Остроградського

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи

Соціальний педагог

загальноосвітнього навчального

закладу:

перші кроки

(довідниково-методичний посібник)

Полтава-2006

Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу:

перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач

Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с.

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор кафедри Л.О. Хомич соціальної педагогіки Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка;

в. о. доцента кафедри педмайстерності О.О. Новак Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.

Остроградського.

До довідниково-методичного посібника включені питання нормативно-правового забезпечення діяльності соціального педагога, визначено мету, завдання та зміст соціально педагогічного патронату навчального закладу, статус соціального педагога, основні напрямки його діяльності, методи роботи, функціональні обов’язки. Подано перелік суб’єктів соціальнопедагогічної діяльності у місті Полтаві із зазначенням основних напрямів їх роботи, адрес, телефонів і керівників. Розкрито напрями взаємодії цих закладів в умовах соціально-педагогічного простору регіону.

Адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, соціальним педагогам, практичним психологам, представникам педагогічної громадськості і батькам.

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.

Остроградського (протокол № 2 від 27.04.2006 р.) ISBN 966-7215-58-Х © Обласний центр практичної психології і соціальної роботи, 2006 © Я.В. Сухенко, 2006 Зміст Передмова……………………………………………………………… 5 Розділ 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога………………………….…………………….. 6 Розділ 2. Методичне забезпечення роботи соціального педагога…………………………………………………………………. 9

2.1. Мета, завдання та особливості роботи соціального педагога………………………………………………………………….. 9

2.2. Статус соціального педагога навчального закладу………… 11 Основні напрямки діяльності соціального педагога 2.3.

навчального закладу…………………………………………………… 13

2.4. Методи роботи соціального педагога…………………………. 14 Розділ 3 Основні функції соціального педагога………

–  –  –

4.1. Планування роботи соціального педагога……………………. 35

4.2. Документація соціального педагога……………………………. 36

4.3. Зовнішні зв’язки соціального педагога………………………... 38

4.4. Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності у місті Полтаві…………………………………………………………………… Додатки Додаток 1. Етичний кодекс спеціаліста із соціальної роботи…… 49 Додаток Посадова інструкція соціального педагога 2.

навчального закладу…………………………………………………… 53 Додаток 3. Індивідуальна картка учня………………………………. 55 Додаток 4. Соціально-педагогічна характеристика учня 56 Додаток 5. Лист обстеження дитини Додаток 6. Характеристика підлітка групи ризику 59 Додаток 7. Алгоритм вивчення сім’ї Додаток 8. Анкета взаємин в сім’ї Додаток 9. Соціальний паспорт сім’ї групи ризику……………….. 65 Додаток 10. Орієнтовна структура соціального паспорту класу……………………………………………………………………… Додаток11. Соціальний паспорт мікрорайону…………………….. 68 Додаток12. Діагностика особистості та її соціальних зв'язків…………………………………………………………………… Додаток13. Типова технологія вирішення конкретної соціальнопедагогічної проблеми………………………………………………… 73 Список використаної та рекомендованої літератури……………………………………………………………… Передмова Державотворчі процеси, що відбуваються у соціально-освітньому просторі, передбачають усвідомлення високої цінності людини як суб'єкта соціального розвитку і визнання суспільством пріоритетності розвитку його „Я” та складових: біологічного, соціального та духовного. Це зумовлює розуміння значення соціально-педагогічної допомоги бездоглядним дітям, кількість яких постійно збільшується й на сьогодні в Україні становить близько 60 тисяч, та організації багатоаспектної соціально-педагогічної діяльності з профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їхньої соціальної дезадаптації у суспільстві.

Дбаючи про потреби у соціальних педагогах на території Полтавської області, особливо актуальними є питання практичної організації соціально-педагогічної діяльності в освітніх закладах.

Історично склалося так, що допомога дітям, які потребують різнобічної допомоги надається різними державними закладами системи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, кожна із них виконує конкретні функції. Між працівниками окремих закладів повинна здійснюватися наступність для того, щоб діти постійно перебували в позитивному середовищі уваги й опіки, незалежно від того в якому закладі в даний момент вони знаходяться. Система соціальної допомоги постійно розвивається, про що свідчить хронологія державних документів, а саме:

у квітні 1991 року Постановою Держкомпраці СРСР Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців був поповнений кваліфікаційною характеристикою “спеціаліст із соціальної роботи”, “соціальний педагог” та “соціальний працівник”;

за Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963 посада “соціальний педагог” включена до переліку посад педагогічних працівників й у 2002 році введена до кваліфікаційного переліку спеціальностей України. У зв’язку з цим, система соціальної служби постійно розширяється й систематично поповнюється новими співробітниками. Досить чітко окреслюються потреби в інформаційно-довідковому й методичному забезпеченні та запровадженні нових форм організації соціальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.

Довідниково-методичний посібник педагог “Соціальний загальноосвітнього закладу: перші кроки” відображає сучасний підхід до організації соціальної роботи. Адресований керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, соціальним педагогам, практичним психологам, представникам педагогічної громадськості і батькам.

Розділ 1. Нормативно-правове забезпечення діяльностісоціального педагога

1. Закон України “Про освіту” Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти.

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють.

Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Витяг Посади педагогічних працівників Директор, завідуючий... навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, психолого-медико-педагогічних консультацій.

…соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, методист, практичний психолог, соціальний педагог, консультант психологомедико-педагогічної консультації.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346.

Про затвердження порядку надання щорічної основної відпустки.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78.

Порядок виплати надбавок за вислугу років.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р.

№1436.

Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад. Робота на яких дає право на пенсію за вислугу років.

6. Положення про психологічну службу системи освіти України (затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.99 № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України із змінами і доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761) Витяг

1.4. Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту.

1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони здоров’я, соціального захисту сім’ї та молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також із громадськими і благодійними організаціями.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:

- науковому;

- прикладному;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

4.5. Соціальний педагог навчального закладу:

- здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків;

- сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;

- залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;

- впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньо-сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо;

4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) - 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів, занять, тренінгів ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

7. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10 2002 року №691

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2004 р.

№ 386.

Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки з питання “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України”.

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 року № 1/9-352 Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України.

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 року №1/9-324.

Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів.

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001р.

№ 1/9-439.

Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи.

Розділ 2. Методичне забезпечення роботи соціального педагога

–  –  –

Згідно з Положенням про психологічну службу у закладі освіти мають працювати практичний психолог і соціальний педагог. У зв’язку з цим існує необхідність науково-методичного забезпечення діяльності соціальних педагогів, чіткого розмежування функцій практичного психолога та соціального педагога, визначення шляхів і форм взаємодії цих фахівців, вдосконалення форм і змісту роботи, форм звітності, документації та інше. Саме такі проблеми обумовлюють те, що серед основних напрямків розвитку психологічної служби Полтавської області на період до 2008 року зазначені розробка і впровадження організаційних та методичних засад професійної діяльності соціальних педагогів; розробка і впровадження у практику комплексних психолого-педагогічних технологій роботи психологів і соціальних педагогів різних типів навчальних закладів.

Планування роботи Обласного центру практичної психології і соціальної роботи по даному напрямку відбувається з огляду на те, що зміст соціально-педагогічної роботи визначається як:

надання допомоги окремій людині чи групі людей, які опинилися в складній життєвій ситуації, шляхом підтримки, консультування, реабілітації, патронажу, інших видів соціальних та психолого-педагогічних послуг;

актуалізація потенціалу самодопомоги осіб, які опинилися в скрутній ситуації;

цілеспрямований вплив на формування і реалізацію соціальної політики на всіх рівнях з метою забезпечення соціально здорового середовища побуту та життєдіяльності людини, створення системи підтримки людей, які опинилися у складній життєвій ситуації.

На думку Капської А.Й. соціально-педагогічна робота – це вплив професіоналів і громадськості на соціальне облаштування суспільства завдяки формуванню і реалізації державної соціальної політики, спрямованої на створення сприятливих умов життєдіяльності кожної дитини і сім’ї. Це тлумачення у широкому розумінні. У більш вузькому, соціально-педагогічна діяльність здійснюється професійно підготовленими спеціалістами та їхніми помічниками і спрямована на надання індивідуальної допомоги дитині, сім’ї чи групі осіб, котрі попали у скрутну для них ситуацію, шляхом інформування, консультування, безпосередньої натуральної і фінансової допомоги, соціальної реадаптації, надання психологічної і педагогічної підтримки, та орієнтація тих, хто потребує допомоги на власну активність у вирішенні складних проблем.

Соціальний педагог – спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи, або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та поза навчальних установ, сім’ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікро соціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
Похожие работы:

«Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи УДК 159.9.316 ББК 88.88.4 Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 8 від 19.11.2013 р.) Науковий редактор: В.Г. Панок, доктор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефон університету для довідок: (061) 289-12Педагогічні науки № 2(15), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького національного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Наталія Кордунова Психологія криз особистості Робоча програма нормативної навчальної дисципліни Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет психології Кафедра педагогічної та вікової психології ПСИХОЛОГІЯ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ Робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.03010201 Психологія Луцьк-2014 УДК 159.923 (073) ББК 88.37р 30–2 К–66 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного...»

«МАРИЧ Євген Васильович, МАРЧУК Ростислав Петрович Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 21 § 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції. 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції § 3....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 372.36. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ ДІТЕЙ 5 – 6 РОКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13. 00. 02. – Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ -2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»