WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Сформульована автором система завдань дисертаційного дослідження (с. 6 дисертації) невиправдано звужена для розкриття визначеної мети дисертації. Завдання дослідження побудовані розпливч ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВІДПОВІДІ НА ЗАУВАЖЕННЯ,

що містяться у позитивному відзиві1 офіційного опонента начальник

кафедри громадської безпеки навчально-наукового інституту підготовки

кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії

внутрішніх справ України, кандидата юридичних наук, доцента Андрія

Олександровича Галай на дисертацію та автореферат Євгена

Володимировича Кириленка на тему «Можливості удосконалення

адміністративного права» :

Зауваження № 1. Сформульована автором система завдань дисертаційного дослідження (с. 6 дисертації) невиправдано звужена для розкриття визначеної мети дисертації. Завдання дослідження побудовані розпливчато, подекуди виходять за межі обраної наукової спеціальності. Реалізація наведених завдань може, як бачиться, вирішити лише частку положень визначеної автором мети — удосконалення традиційного адміністративного права та інших галузей знань адміністративного спрямування.

Відповідь : Перш за все, хотілося б подякувати шановного офіційного опонента Андрія Олександровича за те, що він знайшов час і можливість піддати такій ґрунтовній експертизі проведене мною дисертаційне дослідження можливостей удосконалення адміністративного права та висловити у своїй основі дуже корисні зауваження.

Проте перше зауваження офіційного опонента виглядає суперечливим. В першій половині зауваження констатується звуженість завдань дисертаційного дослідження у контексті досягнення поставленої мети, а у другій половині зауваження вже говориться про те, що ці завдання дозволяють досягти мету із На обидва варіанти дисертації та її автореферату надійшли позитивні відзиви даного офіційного опонента, з яких нижче аналізується лише відзив на другий варіант дисертації та автореферату на тему «Можливості удосконалення адміністративного права». Зауваження у відзиві даного офіційного опонента на перший варіант дисертації та автореферату на тему «Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права і процесу» в основі повторюють аналізовані нижче зауваження і не виходять за їх межі.

«удосконалення традиційного адміністративного права та інших галузей знань адміністративного спрямування».

У такому аспекті виникає запитання, а що ще має встановити дисертаційне дослідження за темою «Можливості удосконалення адміністративного права»?

Поряд з цим не можна заперечити, що в даному дисертаційному дослідженні вирішується й багато міждисциплінарних положень: ступеневий сутнісний видовий поділ правопорушень, державного примусу та юридичної відповідальності, уточнення сутності і найменування гілок державної влади та головного конституційного обов’язку держави, уточнення завдань конституційного судочинства та сутності трудової галузі права і судочинства тощо. Проте дослідження всіх цих за суттю загальнотеоретичних і так би мовити «іншегалузевих» положень переслідує, передусім, основну мету дисертації – удосконалити традиційне адміністративне право та процес. Тому зміст дисертації повністю відповідає паспорту спеціальності 12.00.09, який, окрім цього, не повинен розглядатися в якості «кайданів» наукового дослідження, яке не має виходити в певній мірі на вирішення, як міждисциплінарних положень власне традиційного адміністративного права і процесу, а з іншої сторони - може створювати основу для наступного удосконалення й самого паспорту даної чи іншої спеціальності.

Зауваження № 2. Виходячи із практичного значення одержаних результатів дисертаційного дослідження, як зазначає автор (с. 11 дисертації), вони можуть бути використані у науковій діяльності для пошуку варіантів вирішення відповідних проблем не у адміністративному праві, а в інших галузях права і видах судочинства. Це свідчить як про комплексний міжгалузевий характер дослідження, так і про неповну відповідність його змісту обраній науковій спеціальності 12.00.07.

Відповідь : Наведені при відповіді на перше зауваження аргументи у частині відповідності теми і змісту дисертації паспорту і науковій спеціальності 12.00.07 можуть бути використані й при відповіді на дане зауваження, в якому констатується міждисциплінарний характер дослідження, що є перевагою, а не недоліком будь-якого дослідження з проблем юриспруденції. Даний напрямок суспільних наук складається із тісно пов’язаних між собою галузей знань, удосконалення яких, і це стосується передусім традиційного адміністративного права, не можливе без вирішення тих проблем, які знаходяться на межі даної галузі із конституційною, трудовою, антикримінальною тощо. Тому викладене зауваження може трактуватися по суті як акцент на певній перевазі представлених до захисту положень дисертації.

Зауваження № 3. Розкриваючи зазначену у дисертації тему, вважаю, що доцільно головної уваги приділити питанням концепції публічного управління, її мети і завдань, напрямів і форм. Це реалізовано у дисертації лише фрагментарно у розділі 4 і заслуговує на додаткове висвітлення позиції автора під час захисту. Натомість, заснованість дисертації переважно на категоріях адміністративної відповідальності та місця адміністративного права у системі юридичних наук науково збіднює задекларовану тему дослідження.

Відповідь : Підтримуючи обґрунтованість зауваження опонента щодо необхідності приділення уваги концепції публічного управління, його мети, напрямів і форм, варто підкреслити, що над цими питаннями обов’язково треба буде міркувати у контексті подальшої роботи над темою. Адже дана дисертація в основі є постановочною і вимагає й подальших зусиль із доведення позначених аспектів удосконалення традиційного адміністративного права та інших суміжних галузей знань до кінця. Зокрема, варто більш детально працювати над вказаними опонентом питанням в межах не даної дисертації, а, можливо, й іншого дослідження – із створення основ такої нової юридичної науки, як «Теорія державно-правового управління». У такому та в інших аспектах, що випливають із результатів проведеного дослідження, запрошую всіх бажаючих до плідної і, головне, конструктивної співпраці.

У той же час, висновок опонента про те, що дисертація заснована переважно на категоріях адміністративної відповідальності та місця адміністративного права у системі юридичних наук і це, нібито «науково збіднює задекларовану тему дослідження», напроти, підкреслює переваги даного дослідження в якому приділено увагу тим проблемам, які разом із проблемами з уточнення сутності і найменування гілок державної влади, базисних завдань юриспруденції та ін.

й передусім і визначають новітній науковий статус адміністративного права і процесу.

Зрозуміло, що якщо б завдання із окреслення напрямів удосконалення традиційного адміністративного права і процесу одночасно було поставлено перед декількома дослідниками, то ми б мали й достатньо різні варіанти вирішення даної проблеми, які однак мали б збігатися в одному – недоцільно в одній галузі права поєднувати дві достатньо різні групи правовідносин – позитивні чи безделіктні правовідносини та юрисдикційні чи деліктні правовідносини.

Адже ж якщо виходити із двох базисних завдань юриспруденції – розробити і застосувати ефективне, раціональне та якісне правове регулювання необхідних сторін суспільних відносин, що презентує позитивні безделіктні правовідносини, та розробити і застосувати ефективні, раціональні та якісні засоби протидії порушенням даного регулювання, що вже презентує юрисдикційні чи деліктні правовідносини, то стає зрозумілим, що на виконання цих завдань мають працювати різні групи юридичних наук. У контексті традиційного адміністративного права і процесу, перше базисне завдання мають виконувати оновлені Адміністративна галузь і судочинство, а друге – Теорія державно-правового управління та близько 50-ти галузевих існуючих і перспективних регулятивних юридичних наук.

Зауваження № 4. Автор досить вільно застосовує ряд правових категорій, які, на наш погляд, заслуговують попереднього обґрунтування, оскільки ще не є загальновживаними у правовій науці (наприклад, "антикримінальне" (право, судочинство, наука, примус), "де-факто" і "де-юре майнові проступки", "майнове судочинство", "трудове судочинство" та ряд інших). Вважаю, що розкриття цих новаційних авторських понять у окремому підрозділі дисертації сприяло б кращому розумінню усього тексту дослідження.

Відповідь : Відповідаючи на четверте зауваження, доцільно підкреслити те, що в дисертації підтримується багато тих положень, які вже публічно захищені іншими авторами, що стосується, зокрема, терміну «антикримінальний», який С.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А. Кириченко захистив в межах свого дисертаційного дослідження «Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві; ґенеза і можливості удосконалення» (див. № 132 у списку використаної літератури дисертації), або інших наукових положень, які розроблені іншими авторами так би мовити поза межами дисертаційних досліджень, окремі з яких, зокрема, викладені за текстом дисертації та в її додатках як раз з метою кращого розуміння основного змісту дисертації у додатках до дисертації. Причому багато новітніх термінів все ж таки пояснюються за текстом дисертації у відповідних посиланнях, наприклад, необхідність перейменування так званої «оперативно-розшукової діяльності» в ордистичну, що також міститься в указаній дисертації С. А.

Кириченка (див. с. 97 дисертації).

Якщо ж є потреба пояснити термін «антикримінальний», то також в цій же дисертації вказується, що перелік у ч. 2 ст. 7 Закону України «Про міліцію» так званих підрозділів кримінальної міліції не дуже узгоджується із такими аналогічними за будовою термінами, як «кримінальне групування», «кримінальна країна» тощо. І тому краще уточнити ці підрозділи міліції як антикримінальні. У такому розумінні доцільно уточнити й кримінальне право чи судочинство антикримінальним.

Згадані опонентом терміни «де-факто» і «де-юре майнові проступки», «майнове судочинство» та ін. також не належать дисертанту. Вони запропоновані Т. О. Коросташовою і не пояснюються за текстом дисертації, оскільки я дотримуюся у цьому розумінні традиційних термінів «цивільне судочинство», «арбітражне судочинство» та ін. Тому термінів «де-факто» і «де-юре майнові проступки», «майнове судочинство» та ін. і немає поміж положень, що виносяться на захист, які і є орієнтиром в дискусії у процесі публічного захисту дисертації.

Зауваження № 5. Також вважаю ефективнішою практику наукового пошуку та обґрунтування змін до системи законів та кодексів на основі визнаних у державі наукових доктрин та затверджених концепцій. У цьому зв’язку заслуговують на додаткове обґрунтування запропоновані у дисертації кодекси конституційного, цивільного, арбітражного, антикримінального та трудового судочинства; адміністративний, арбітражний, антикримінальний, ордистичний, конкуренційний процесуальні кодекси та ряд інших запропонованих автором кодифікованих актів, які сьогодні відсутні серед джерел права України.

Відповідь : П’яте зауваження шановного офіційного опонента пов’язане із попереднім. Воно вимагає додаткового обґрунтування запропонованих в дисертації кодексів конституційного, антикримінального, трудового, цивільного, арбітражного, ордистичного та іншого судочинства. По перше, ці судочинства у дисертації запропоновані також не мною. В дисертації я лише підтримав варіант новітньої класифікації юридичних наук, що розроблений під керівництвом наукового керівника колективом авторів: Т. О. Коросташовою, Ю. О.

Ланцедовою та О. С. Тунтулою. З цього варіанту класифікації юридичних наук, якій міститься у додатку Б до дисертації, вказано, що в контексті розробки і застосування належного, тобто ефективного, раціонального та якісного, правового врегулювання необхідних сторін суспільного життя всі вказані юридичні науки можуть бути поділені на: правові, до яких відносяться регулятивні, базисноантиделіктні і процедурні юридичні науки, та умовно неправові, якими вже є теорологічні та методичні юридичні науки. А всі правові юридичні науки своїм основним «науковим продуктом» мають розробити відповідний кодифікований правовий акт із врегулювання необхідних сторін суспільного життя, тобто розробити кодекси.

Звідси, Конституційне, Антикримінальне, Адміністративне, Трудове, Цивільне, Арбітражне чи Господарське, Ордистичне, Виправно-трудове та Виконавче судочинство України як правові процедурні юридичні науки мають розробити відповідний кодекс - Кодекс конституційного, антикримінального, адміністративного, трудового, цивільного, арбітражного чи господарського, ордистичного, виправно-трудового і виконавчого судочинства України.

Причому Кодекс адміністративного судочинства України – це не існуючий КАС України, оскільки цей кодекс має об’єднатися з існуючою процедурою конституційного судочинства в Кодексі конституційного судочинства України.

Новітній Кодекс адміністративного судочинства України має презентувати процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, яка зараз алогічно поєднана із традиційним матеріальним адміністративним правом в Кодексі про адміністративні правопорушення України.

Зауваження № 6. Виходячи з назви розділу 2 важливим завданням цього розділу мало б стати формулювання авторського поняття адміністративного проступку, чого у змісті розділу не було зроблено. Пропонуємо дисертанту на основі викладених у названому розділі положень про зміст і місце адміністративних проступків в системі інших правопорушень сформулювати поняття адміністративного проступку під час прилюдного захисту.

Відповідь : Дійсно, у підрозділи 2.2 обґрунтовані лише підходи до визначення адміністративного проступку, тоді як таке визначення наведене вже у загальних висновках по дисертації на с. 172 та в авторефераті дисертації на с. 9, коли перша частина ст. 9 «Поняття адміністративного правопорушення» повинна мати таку редакцію «Адміністративним проступком визнається винне діяння, яке посягає на громадський правопорядок та на інші зовнішньо організаційні правовідносини державного управління, за винятком майново-договірних, якщо дане діяння спричиняє меншу за істотну шкоду, скоєне належним суб’єктом та за відсутності обставин, що виключають його суспільну шкідливість, і передбачене цим Кодексом».

У другій частині даної норми більш правильно передбачити такий текст «Скоєння такого діяння неосудною чи обмежено осудною особою або особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, утворює склад адміністративного парапроступку, яке тягне за собою застосування до даної особи примусових заходів відповідно медичного і виховного характеру, відшкодування шкоди з батьків та інших прирівняних до них по даному обов’язку осіб, інше відновлення прав, свобод, інтересів та обов’язків фізичних чи юридичних осіб або держави».

Повторення ж наведеного визначення адміністративного правопорушення й за текстом підрозділу 2.2 призвело б до невиправданого збільшення обсягу основного тексту дисертації, який й так трохи перевищив граничний обсяг.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК: 658.8:659.113.25 С. Я. Касян, Ю. В. Лукасевич Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СПОЖИВЧА МОТИВАЦІЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНОГО ПОПИТУ © Касян С. Я., Лукасевич Ю. В., 2012 Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ВАРНАВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 159.922.7+616.-092 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки “Туризм”) Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2013 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин Форма № з них звітності семестру Всього Лекції...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«інтелектуал та людина «від землі». Такий список можна продовжувати і, як не дивно, він показує не тільки все нові розбіжності, але й ту єдність, що призводить як до близьких стосунків, твк одночасно і до протиріч. Тому можна засвідчити факт, що листовні діалоги «формуються» прагненням поділитися своїми думками та почуттями, географією існування (в одному часі і просторі) та єдністю протилежностей. ЛІТЕРАТУРА 1. Абеляр П. Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи / Пер. з лат. Р....»

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 378.14:37.036:373.3 Богдан НЕСТОРОВИЧ МЕТОДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ У статті презентовані специфічні методи музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи у школі першого ступеня. В статье представлены специфические методы музыкально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов к...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«КОНСОРЦІУМ МБФ «ФОНД РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ» ТА МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРО-ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ Звіт підготував: Петро Лазарчук Львів – 2012р. Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи»ЗМІСТ: # Назва розділу Ст. I. Вступ. Загальна інформація про Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»