WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного ...»

-- [ Страница 1 ] --

як навчальний посіб

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

технічних спеціальностей

вищих навчальних закладів

Київ

Видавництво

Національного авіаційного університету «НАУ-друк»

УДК 159.938.363.5(076.5)

ББК Ю949.2я7

В 23

Тиражувати

без офіційного дозволу НАУ забороняється

Рецензенти:

В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф.,

чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб.

(Інститут соціальної та політичної психології АПН України);

В. Г. Панок, канд. психол. наук, старш. наук. співроб, (Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи АПН України);

К. О. Малишева, канд. психол. наук, доц.

(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);

В. О. Петренко, канд. психол. наук (Національний авіаційний університет) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 — Г-770 від 02.04.2008).

Вашека Т. В.

В 23 Основи психологічної практики : навч. посіб. / Т. В. Вашека. — К.

: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. — 200 с.

ISBN 978-966-598-527-3 Містить головні поняття дисципліни «Основи психологічної практики».

Розглянуто основні консультативні та психокорекційні техніки роботи з клінтами.

Для студентів спеціальності 6.040100 «Психологія».

УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 © Вашека Т. В., 2009 ISBN 978-966-598-527-3 © НАУ, 2009 ВСТУП Майже кожна людина протягом життя опиняється в такій ситуації, коли їй потрібна допомога психолога. Не обов’язково до цього спричиняються проблеми зі здоров’ям чи важкі життєві кризи. Часто запит є у сфері міжособистісних стосунків, самореалізації, вирішення життєвих та професійних труднощів, адаптації до нових умов існування. А отже, зростає кількість людей, які усвідомлюють наявність психологічних проблем та необхідність психологічної допомоги в ситуаціях, не пов’язаних з відхиленням від норми. Психологічна практика починає орієнтуватись на здорову особистість, на питання самореалізації та актуалізації внутрішніх ресурсів, оптимізацію життєдіяльності, спілкування, сфери сімейних стосунків, гармонізації способу життя. Тому, не применшуючи значення такої галузі психології, як психотерапія, хочемо підкреслити важливість психологічного консультування та психокорекції в задоволенні запитів населення.

Сьогодні потреба в професійно підготовлених психологах-практиках стає вкрай важливою та актуальною в Україні. У державі щороку збільшується попит на послуги професійних психологів як у сфері бізнесу, торгівлі, реклами, так і в державних структурах, освітніх та медичних закладах. На жаль, освіта, здобута в сучасних українських вузах, є здебільшого академічною та орієнтованою на підготовку майбутніх дослідників, наукових працівників, і меншою мірою — психологів-практиків. Молоді спеціалісти озброєні сучасними знаннями, але мало володіють навичками роботи з клієнтами, не ознайомлені з реальними умовами роботи психолога і, опинившись на першому робочому місці, змушені «випливати» самотужки, методом спроб та помилок вчитися на своїх перших клієнтах. Випускникпсихолог, на відміну від лікаря, не проходить інтернатури та стажування, не має практичного досвіду роботи і часто навіть супервізора, який міг би коригувати та спрямовувати перші кроки. Хотілося б, щоб наші випускники мали не тільки глибокі теоретичні знання, але й реальний досвід участі в консультуванні чи психотерапії в ролі клієнта, досвід роботи в тренінгових групах та зробили перші кроки роботи консультантом під наглядом супервізора.

Навчальний посібник створено з метою висвітлити саме практичний аспект роботи психолога. Ми спробували показати, що саме і як саме необхідно робити для встановлення психологічного контакту з клієнтом, як організувати психологічну консультацію, правильно вислухати скарги клієнта та надати психологічну підтримку, з’ясувати значення та сенси клієнта, його ресурси та можливості.

Навички психологічної допомоги, описані в першій частині, стануть у пригоді психологу, який працює з будь-яким клієнтом, незалежно від віку, статі, запиту та проблеми. У другій частині ми розглянули кілька особливих груп клієнтів, з якими найчастіше доводиться зустрічатися практичному психологу, та розробили схеми надання їм психологічної допомоги залежно від проблеми, орієнтуючись на сучасні зарубіжні та вітчизняні психологічні школи.

–  –  –

Психологічне консультування — відносно нова галузь психотерапії. Професія психологічного консультанта виникла у відповідь на потреби людей, що не мають клінічних порушень, але шукають психологічної допомоги. Спектр проблем, з якими доводиться працювати консультанту, дуже широкий: проблеми на роботі (незадоволеність умовами, конфлікти з колегами та керівництвом, звільнення), невлаштованість особистого життя та негаразди в родині, погана успішність у школі, недостатня впевненість у собі та зниження самоповаги, нездатність приймати рішення, проблеми в установленні міжособистісних стосунків.

Існує низка визначень психологічного консультування, і всі вони мають спільні риси:

1) консультування допомагає людині робити вибір та діяти на власний розсуд;

2) консультування допомагає навчитися нової поведінки;

3) консультування сприяє розвитку особистості;

4) у консультуванні акцентується відповідальність клієнта;

5) основою консультування є «консультативна взаємодія» між клієнтом та консультантом, яка ґрунтується на теорії К. Роджерса «клієнт-центрована терапія».

Психологічне консультування — це процес міжособистісної взаємодії, під час якого за допомогою спеціально організованого процесу спілкування можна актуалізувати у клієнтів додаткові сили і здібності, які дадуть змогу знайти вихід із ситуації.

У консультуванні йде відмова від концепції «хворого». Консультант сприймає клієнта як унікального, автономного індивіда, за яким визнається і поважається право вільного вибору, самовизначення, право жити власним життям. Будь-який тиск чи переконування заважає клієнтові взяти відповідальність за своє життя на себе, а це знижує відповідальність консультанта за ситуацію.

Поняття «консультація» може означати і раду спеціалістів, і пораду спеціаліста, і установу, що дає поради.

Мета психологічного консультування завжди залежить від потреби клієнта та теоретичної орієнтації консультанта.

Універсальні цілі, які визнаються теоретиками різних шкіл, такі:

1. Сприяти зміні поведінки, щоб клієнт міг жити більш продуктивно, відчував задоволеність від життя.

2. Розвивати навички подолання труднощів.

3. Забезпечувати ефективне прийняття життєво важливих рішень.

4. Розвивати вміння зав’язувати та підтримувати міжособистісні стосунки.

5. Полегшити реалізацію та збільшити потенціал особистості.

Звичайно, кожен теоретичний напрямок розглядає свої специфічні цілі консультування. Так, наприклад, психоаналітики метою консультування вважають переведення у свідомість витісненого в несвідоме матеріалу; психоаналітик повинен допомогти клієнтові згадати та пережити ранній досвід і проаналізувати витіснені конфлікти. Екзистенціальний напрямок: мета — допомогти клієнтові усвідомити свою свободу та відповідальність і власні можливості, спонукати до взяття відповідальності за те, що з ним відбувається.

Розглянемо приклад із праці А. Айві. Клієнт приходить до вас за допомогою і після деякого вступу розказує таку історію: «Я відчуваю себе дуже приниженим. Я працюю в кафетерії, виходжу в білому піджаку, з рушником, перекинутим через руку, ходжу та витираю столи. Я прямо відчуваю, що люди витріщаються на мене. Можливо, це не так, але я саме так відчуваю. Я ненавиджу цю роботу. Трохи легше я себе почуваю за стійкою, але мене не залишає почуття неповноцінності».

Спробуйте сформулювати першу відповідь на запит, що б ви сказали, на що звернули б увагу, про що запитали?

Те, як ви поставитесь до проблеми як консультант, визначить дальший хід консультування. Ваше питання вплине на те, що буде сказано далі, чи буде проблема вирішуватись на поверховому чи більш глибокому рівні, чи триватиме ваша бесіда далі. Наприклад, відповідь: «Я був би радий будь-якій роботі. У мене і такої немає.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А в цього студента немає жодних проблем, так нехай мовчить та радіє з того, що має», — призведе до припинення бесіди та глибокої образи з боку клієнта.

Розглянемо кілька альтернативних реакцій на слова клієнта з кафетерію:

1. «Ви стверджуєте, що відчуваєте нервозність та сором на роботі», — фіксація уваги на ключових емоціях клієнта, дозволяє перейти до дальшого обговорення його почуттів до себе.

2. «Ви можете описати іншу ситуацію, де ви почували б себе так само?» — це допомагає зрозуміти, чи є дане почуття тією червоною стрічкою, яка проходить через все життя клієнта, а це нові факти, що прояснюють картину.

3. «Відчуття неповноцінності? Подумайте про почуття незахищеності та ніяковості. Тепер перенесіться подумки в дитинство і розкажіть мені про схожі переживання». Ця техніка дозволяє знайти корені сьогоднішнього стану в переживаннях дитинства й орієнтована на терапевтичні зміни.

4. «Ви сказали, що відчуваєте себе незахищеним. А що ви робите безпосередньо перед тим, як відчути це почуття? Опишіть мені послідовність подій, що передують даній ситуації, а також що відбуваться потім, після того, як ви витерли стіл», — пошук специфіки поведінкової послідовності допоможе знайти контрдію.

5. «Але ж це ірраціональна думка. Ми вже розмовляли про це.

Усе лише у вашій голові. А тепер давайте попрацюємо над тим, як ви мислите», — це допоможе зрозуміти, що клієнт думає про себе.

6. «Мені здається, я можу зрозуміти, що ви відчуваєте. Я також виконую таку роботу вечорами й інколи відчуваю себе дуже ніяково, коли прислуговую. А більше ви нічого не відчуваєте?» — розкриття власних схожих переживань полегшує становище клієнта.

7. «Я б сказав, що вам потрібно розслабитись і забути про це. Не треба в це занурюватись», — порада та пропозиція — поширений хід та типова реакція людей на тих, кому потрібна допомога.

Подумайте, який з наведених прикладів найбільш схожий на вашу відповідь. Насправді можливі сотні варіантів відповіді, що ґрунтуються на власному досвіді та теоріях консультування. Не існує єдиної правильної відповіді. Але ви завжди повинні усвідомлювати, що саме ви робите і як це вплине на розвиток особистості клієнта.

1.2. Особливості психологічного консультування та його відмінність від психотерапії Чим же консультування відрізняється від психотерапії? Найчастіше ці два поняття ототожнюють або ж розміщують на різних полюсах одного континуума. На одному полюсі робота професіонала зачіпає в основному ситуаційні проблеми, що вирішуються

–  –  –

Виділяють специфічні риси психологічного консультування, які відрізняють його від психотерапії:

1) консультування орієнтовано на клінічно здорову особистість;

2) засновано на вірі, що людина може змінитись, обрати життя, яке її задовольняє, знаходити способи використання своїх здібностей, навіть коли вони невеликі;

3) консультування частіше орієнтовано на теперішнє і майбутнє клієнта;

4) консультування частіше орієнтовано на короткострокову допомогу (до 15 зустрічей);

5) консультування частіше орієнтовано на проблему, що виникає при взаємодії особистості та середовища;

6) консультування спрямовано на зміну поведінки та розвиток особистості клієнта.

1.3. Вимоги до особистості практичного психолога

Особистість психолога сама по собі є важливим лікувальним чинником у процесі консультування. Карл Роджерс уважав теорії та методи консультування менш важливими, ніж особистість консультанта. Основна техніка психологічного консультування — це «я як інструмент», тобто основним засобом, що стимулює вдосконалення особистості клієнта, є особистість консультанта.

Національна асоціація професійної орієнтації США виокремила такі властивості особистості, необхідні психологу-консультанту:

• вияв глибокого інтересу до людей та терпіння при спілкуванні з ними;

• чутливість до настанов та поведінки інших людей;

• емоційну стабільність та об’єктивність (неототожнення себе з клієнтами);

• здатність викликати довіру інших людей;

• повагу до прав іншої людини.

Інший перелік якостей психолога: довіра до людей, повага цінностей інших людей, проникливість, відсутність упереджень, саморозуміння, усвідомлення професійного обов’язку. Також необхідні емпатія, гнучкість, відсутність власних серйозних проблем.

До особливо шкідливих для психолога рис відносять: авторитарність, пасивність, залежність, замкненість, схильність використовувати клієнтів для задоволення своїх потреб, нетерпимість до клієнтів та їх особливостей, невротичну настанову стосовно грошей.

Модель особистості ефективного психолога-консультанта

1. Автентичність. Три основні ознаки автентичного існування:

повне усвідомлення теперішнього моменту; вибір способу життя в даний момент; взяття відповідальності за свій вибір.

Автентична людина прагне бути і є сама собою як у своїх безпосередніх реакціях, так і в поведінці в цілому. Вона не поводить себе як закохана людина, коли відчуває ворожість. Проблеми багатьох людей полягають у тому, що вони багато енергії витрачають на розігрування ролей, на створення зовнішнього фасаду, замість того щоб використовувати її на розв’язання реальних проблем.

2. Відкритість власному досвіду. Тут мається на увазі не відвертість з іншими людьми, а щирість у сприйманні власних почуттів.

Соціальний досвід нас вчить заперечувати свої почуття, особливо негативні. (Замовчи, великі хлопчики (дівчатка) не плачуть; не хвилюйся). Тиск з боку оточення змушує нас витісняти сум, роздратованість, злість. І витіснені почуття стають ірраціональними, джерелом неконтрольованої поведінки. Якщо ж ми усвідомлюємо наші емоції, то можемо самі вибирати той чи інший спосіб поведінки в ситуації.

3. Розвиток самопізнання. Чим більше консультант знає про себе, тим краще він зрозуміє своїх клієнтів, і навпаки, чим більше консультант пізнає клієнтів, тим краще розуміє себе.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
Похожие работы:

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки “Туризм”) Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2013 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин Форма № з них звітності семестру Всього Лекції...»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Sadowski A. Pogranicze polsko-biaoruskie: tosamo mieszkacw. – Biaystok : 1995. Sajewicz M. O biaorusko-ukraiskiej granicy jzykowej na Biaostocczynie / Ze studiw nad gwarami wschodniosowiaskimi w Polsce // Rozprawy Slawistyczne, 1997. t. 12. Sajewicz M. Zrnicowanie etniczno-jzykowe wiejskiej spoecznoci prawosawnej Biaostocczyzny // Jzyk ukraiski: wspczesno – historia. Pod red. F.Czyewski, P.Hrycenko. – Lublin : 2003....»

««ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Заступник начальника ІМЦ Директор ОКНЗ ДБ «Перлина» департаменту освіти та науки ОМР Одеської області Одеської міської ради з Петрова С.М. практичної та соціальної роботи _ Желєзкова Н.О. _ Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 В статье представлен обзор положений психологии детства в работах Василия Зеньковского, касающихся духовно-нравственного воспитания ребенка. Автор характеризует значение опыта выдающегося педагога, богослова и философа в решении проблем формирования нравственных качеств ребенка, религиозного образования в детском возрасте. Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, ребенок. An overview of the provisions of the...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»