WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами У світі професій. Знайди себе! Методичний помічник для педагогів Підготували соціальний педагог Науменко Олена Євгенівна, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ПОБУТУ

Соціально-педагогічний супровід

осіб з особливими потребами

У світі професій.

Знайди себе!

Методичний помічник для педагогів

Підготували

соціальний педагог Науменко Олена Євгенівна,

практичний психолог Кириченко Катерина

Миколаївна

2011 р.

Зміст

Вступ

1. Історична довідка та нормативно-правова база

2.Професіограма

3. Психологічний аспект соціально – педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями

4. На допомогу педагогу

5.Професійно-технічні навчальні заклади Чернігівської області........ 41

6.Довідкова інформація

Додатки

Література

Актуальність даної роботи обумовлена труднощами, які виникають в осіб з обмеженими можливостями у професійному становленні, та складністю особистісної адаптації до навчання.

Щорічно кількість інвалідів збільшується. Так, станом на 01.01.2009 р. на 10 тис. населення припадає 209, 11 осіб, а станом на 01.01.2010 р. їх кількість зросла до 216, 1 осіб. За даними на 01.01.2010 р. кількість дітей-інвалідів складає 3802 осіб. Збільшення кількості інвалідів, виникнення складнощів при працевлаштуванні на ринку праці, соціальна ізоляція не дають можливості формувати у них активну життєву позицію, ускладнюється процес формування позитивної самооцінки, більше того - формується стійка недовіра до світу. У зв'язку з цим інваліди часто сприймають оточуючий світ як ворожий. Однак, однією з найактуальніших проблем являється порушення взаємин із здоровими учнями та викладачами. А це, в свою чергу, може стати запусковим механізмом для формування в учнів з обмеженими можливостями як внутрішньо-особистісного конфлікту, так і зовнішнього міжособистісного конфлікту. В свою чергу, в Чернігівському професійному ліцеї побуту було проведено соціологічне опитування учнів, в якому взяли участь 218 респондентів, з приводу їх ставлення до впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах всіх рівнів.

Нами отримані такі результати:

58%- не проти, щоб в їх групі навчалися учні з особливими потребами;

34% - сумніваються з даного питання;

8% - категорично проти.

Таким чином, з’ясувалося, що роботу з соціальної адаптації учнів-інвалідів необхідно розпочинати з виховання толерантного ставлення оточуючих до людей даної категорії.

Важливість даної теми зумовлюється ще й тим, що молоді люди 16-23 років переживають період вторинної соціалізації. Психологічна адаптація відбувається шляхом засвоєння норм і цінностей соціуму. До проявів її відносяться взаємодія, в тому числі спілкування, з оточуючими людьми і активна діяльність.

Тож, наша робота головним чином була спрямована на пошук інформації та матеріалів, які б могли допомогти людині з обмеженими можливостями при виборі професії, при вирішенні питань соціально-правового поля, при створенні умов для покращення перебігу соціальнопсихологічної адаптації в навчальному закладі, системи професійно-технічної освіти зокрема.

1.ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

На початку XVIII ст. у слов'янських мовах починає вживатися слово "інвалід", яке за походженням означає - безсилий, слабкий, тяжко поранений, що прийшло в українську і російську мови з французької і до кінця XIX ст. вживалося в значенні "той, хто відслужив, заслужений воїн, який непристосований до служби через каліцтво, поранення, старість".До сьогодні в Україні немає єдиного терміна стосовно осіб, котрі мають фізичні та психічні відхилення у здоров'ї.

У засобах масової інформації та у спеціальній літературі вживаються паралельно різні поняття:

• інвалід;

• особи з обмеженими функціональними можливостями;

• люди з обмеженою дієздатністю;

• люди з особливими потребами;

• особи з вадами розвитку.

Інвалід - особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими розладами функцій організму, обумовлене захворюванням, наслідками травми чи дефектами, що призводять до обмеженої життєдіяльності та зумовлюють необхідність соціального захисту.

Інвалідність - це обмеження в можливостях, спричинене фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар'єрами, які не дозволяють людині бути інтегрованою в суспільство і брати участь в житті сім'ї та держави на тих умовах, що й інші члени суспільства.

До XIX сторіччя навчати, лікувати вивчати соціально-психологічні проблеми дітей з вадами практично не намагалися. Вони залишалися вдома зі своїми родинами або їх віддавали до притулків. Часто такі діти були тягарем для своїх сімей і члени сімей зверталися по допомогу для доглядання за ними.Першу відому нам спробу навчати дітей з вадами зробив 1800 року французький лікар Жан-Марк Ітард. Він розробив унікальну методику, яку згодом запозичили педагоги і науковці США. Послідовники Ітарда заснували організацію, яка здійснювала наукові дослідження вад розвитку.1830 року в Сполучених Штатах Америки створено перші школи для сліпих та глухих. Учні в цих школах були ізольовані і навчалися за спеціальними програмами, розробленими для окремих груп інвалідів.

У Росії систему формальної спеціальної освіти започатковано після революції 1917 року. Дітей утримували в спеціальних закладах за державний кошт, оскільки звичайні школи не були відповідним чином обладнані і діти з особливими потребами не могли в них навчатися.

На початку XX сторіччя італійський лікар Марія Монтессорі створила "Дитячий дім" для захисту і виховання дітей бідняків у Римі. Вона намагалася розвивати у дітей вміння та навички, які давали б їм можливість надалі самим потурбуватися про себе. Поступово в Європі, США, Австралії і Канаді батьки почали спонукати педагогів залучати дітей з вадами до звичайних класів.

На даний час у Сполучених Штатах Америки діти з вадами можуть отримувати освіту в звичайних класах, що разом з відповідною медичною допомогою, дає їм змогу повністю розкрити свій потенціал. Малята-інваліди можуть відвідувати дитячі садки і початкові школи, а також брати участь у громадських заходах. Старші діти можуть навчатися у професійних училищах, школах, коледжах. Завдяки такому підходу в дорослому віці інваліди мають можливість працювати і користуватися всіма правами, які надає людям суспільство.

В нашій країні після революції 1917 року роботи Л.С. Виготського стали загальновідомими.

Саме вони стали підгрунттямдля створення систему освіти дітей з вадами в усьому світі. Л.С.

Виготський писав про шкідливий вплив на інвалідів соціальної ізоляції, яка викликає у них "вторинну інвалідність". Адже ізоляція може обумовити інший процес, при якому багато з того, що притаманне нормальному розвиткові, зникає або згортається і виникає новий особливий тип розвитку.

Таким чином, проблема соціально-психологічного супроводу учнів з особливими потребами до сучасних умов освіти стоїть досить гостро, що ставить перед нами, педагогами, психологами, соціальними педагогами, завдання: створити умови для гармонійного перебування та навчання даної категорії в стінах навчальног закладу.

Перелік нормативно-правових документів (витягів) з питань прав, обов’язків, соціальних гарантій та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями в сфері зайнятості, працевлаштування, професійної та трудової реабілітації:

Міжнародна конвенція про права інвалідів (від 06.03.2010 р.) 1.

Декларація про права інвалідів (затверджена Ген. Асамблеєю ООН 09.12.1975 р.) 2.

Конвенція МОП №159 „Професійна реабілітація та зайнятість інвалідів” (від 20.06.1983 р.) 3.

Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (від 21.03.1991 р.) 4.

Закон України „Про реабілітацію інвалідів” (від 06.10.2005 р.) 5.

Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям–інвалідам” 6.

(від 16.11.2000 р.) Постанова про затвердження,,Державної типової програми реабілітації інвалідів” (від 7.

08.12.2006 р.) Закон „Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на 8.

трудову зайнятість” (від 23.02.2006 р.) Наказ МОНУ „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності” (№183 від 9.

07.04.2004 р.)


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10. Наказ МПСПУ,,Про затвердження порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів” (№ 201 від 03.05.2007 р.)

11. Постанова КМУ,,Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету” (№70 від 31.01.2007 р.)

12. Постанова КМУ,,Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості” (№1836 від 27.12.2006 р.)

13. Постанова КМУ,,Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування” (№70 від 31.01.2007 р.)

14. Постанова КМУ „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" (№784 від 29.07.2009 р.)

15. Наказ МОЗУ „Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання” (№623 від 08.10.2007 р.)

16. Рекомендація щодо перекваліфікації інвалідів №99 (МОП від 01.06.1955 р.)

17. Рекомендація щодо професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів № 168 (МОП від 20.06.1983 р.)

18. Рекомендація щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в галузі розвитку людських ресурсів № 150 (МОП від 1997 р.)

19. Розпорядження КМУ „Про затвердження плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу” (№209 від 25.02.2009 р.) Указ президента „Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів” р.) (від 27.12.2005

Питання, які найчастіше виникають у осіб з особливими потребами:

1. Які органи держави вирішують соціальні питання людей з інвалідністю?

Державне управління в галузі забезпечення соціальної захищеності інвалідів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування. Представники республіканських громадських організацій інвалідів є членами колегій центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України.

Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики спільно з іншими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями інвалідів здійснює розробку й координацію довгострокових і короткострокових програм по реалізації державної політики щодо інвалідів та контролює їх виконання. Фінансування заходів щодо соціальної захищеності інвалідів і дітейнвалідів здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фондом соціального захисту інвалідів, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій населення за рахунок коштів місцевих бюджетів.

(Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», статті 8-10).

2. Якщо права людини з інвалідністю порушені, куди можна звернутися?

Якщо права людини з інвалідністю порушені можна звернутися із заявою до органів Прокуратури або до суду. Інваліди 1 та 2 груп звільняються від сплати судового збору та державного мита, крім підприємців-інвалідів, що звертаються до господарських судів.

(Декрет КМУ «Про державне мито», стаття 4).

Загальні гарантії доступу до суду в Україні закріплені у Конституції. Відповідно до частини першої статті 55 «права і свободи людини і громадянина захищаються судом». При цьому Конституція України базується на якнайширшому тлумаченні прав і свобод людини, гарантуючи у статті 22, що вони «не є вичерпними» і «не можуть бути скасовані». Окрім цього частина друга статті 3 Конституції України наголошує, що «права і свободи людини визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність».

Співвідношення усіх цих положень дає підстави стверджувати, що Конституція України гарантує судовий захист невичерпного обсягу прав і свобод людини і громадянина. Зрештою частина четверта статті 55 Конституції гарантує кожному після використання всіх національних засобів правового захисту можливість «звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна».

В Україні правосуддя здійснюється виключно судами. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Громадяни можуть звертатися до Конституційного Суду лише з питань офіційного тлумачення Конституції та законів України «з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи».

(Закон України «Про Конституційний суд України», стаття 42).

3. Чи мають особи з інвалідністю пільги при вступі до ВУЗів?

У разі складання вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; до професійно-технічних навчальних закладів - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків - інвалід, а інший помер;

одинока матір з числа інвалідів;

батько - інвалід, який виховує дитину без матері.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» підготовки спеціаліста спеціальність 6.03040201 «Правознавство» Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїї Автори: Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор Кудерміна О.І., професор, кандидат психологічних наук доцент Затверджено на...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«МАРИЧ Євген Васильович, МАРЧУК Ростислав Петрович Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади 2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 21 § 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції. 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції § 3....»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«I ТИ МАЄШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ посібник для чсч ЗМІСТ Шляхи передачі ВІЛ. Ризики та питання використання презервативів Тест на ВІЛ. Необхідність та умови тестування, питання конфіденційності, різновиди тест систем. Значення результатів тестів Життя з ВІЛ. Психологічні та соціальні аспекти життя з ВІЛ. Питання дискримінації та розкриття свого ВІЛ статусу перед іншими Життя з ВІЛ, АРВ препарати, здоровий спосіб життя 39 Душа і тіло 43 Дискордантні гей пари Перелік послуг для ВІЛ позитивних ЧСЧ в Україні...»

«Скворцова С.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» Частина ІІ Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів Одеса «Фенікс» ББК 74.2 С 427 УДК 373.3:51 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” (лист №1.4/18 – Г 1821 від 23 жовтня 2007...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА НОСАЧЕНКО ТЕТЯНА БОРИСІВНА УДК 372. 874 ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, Міністерство...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»