WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни ...»

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник начальника ІМЦ

Директор ОКНЗ ДБ «Перлина»

департаменту освіти та науки

ОМР Одеської області

Одеської міської ради з

Петрова С.М.

практичної та соціальної роботи

___________________________

Желєзкова Н.О.

_______________________

Аналітичний звіт

про виконання основних видів робіт

у 2013-2014 навчальному році

практичних психологів ОКНЗ

«Дитячий будинок «Перлинка»

Аргірової Світлани Іллівни

Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка»

Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни

1. Складання та затвердження плану роботи на навчальний рік.

Дата затвердження плану 30.08.2013 р.

Головні завдання роботи практичних психологів дитячого будинку «Перлинка»

узгоджуються з завданнями дослідно – експериментальною роботи за темою «Формування готовності вихованців дитячого будинку до особистісної та соціальної самореалізації».

2. Робота за напрямками:

2.1. Психологічний супровід процесу адаптації учнів до 1 класів:

1) Проведення профілактичної роботи.

Профілактична робота з метою запобігання проявів деадаптаціїу учнів першого класу проводилась методом мультимодальної арт – терапії за програмою «Формування у вихованців дитячого будинку внутрішньої позиції «Я – школяр». В основі програми корекційні казки з подальшою художньо-творчою діяльністю за збірником М.Панфілової «Лісова школа». Програма реалізується спільно з вихователями групи, в якій виховуються першокласники, а також спільно з вихователем Бур’ян Я.В., яка пройшла навчання та отримала сертифікат з основ казко терапії.

№ Дата Тема заходу Категорія Примітка учасників «Создание лесной школы» 9 вихованців, 1 8.08.2013 які розпочали «Букет для учителя»

2 15.08.2013 навчання у «Смешные страхи»

3 22.08.2013 загально – «Игры в школе»

4 29.08.2013

–  –  –

3) Термін проведення психодіагностики.

Діагностика проводилась з 28.10.2013 до 2.11.2013 року, згідно з річним планом.

4). Аналіз результатів діагностики. ( Кількість учнів з різними результатами, якісний аналіз – вказати можливі причини труднощів перебігу адаптаційного процесу, порівняти з результатами за минулий рік)

–  –  –

5) Виконання корекційно-розвивальної роботи за проблемою дезадаптації.

Корекційно-розвивальна робота з метою підвищення рівня адаптації учнів першого класу проводилась методом мультимодальної арт – терапії за програмою «Формування у вихованців дитячого будинку внутрішньої позиції «Я – школяр». В основі програми корекційні казки з подальшою художньо-творчою діяльністю за збірником М.Панфілової «Лісова школа». Програма реалізується спільно з вихователями групи, в якій виховуються першокласники, а також спільно з вихователем Бур’ян Я.В., яка пройшла навчання та отримала сертифікат з основ казко терапії. Програма розрахована на 30 годин, але за необхідністю деякі заняття повторювались, тому корекційнорозвивальна робота за програмою «Формування у вихованців дитячого будинку внутрішньої позиції «Я – школяр» проводилась 38 годин.

6)Консультування батьків, педагогів за результатами проведеного дослідження.

За результатами проведеного дослідження з вчителями НВК «Гармонія» проведені бесіди щодо індивідуально-типологічних особливостей особистості кожного з вихованців, а також консультації з вихователями за наступними основними темами:

«Основная стратерия поведения взрослых», «Тревожність. Рекомендації вихователям», «Формування внутрішньої позицій Я-школяр», «Формування позиивної Я-концепції».

Загальна кількість годи консультування (індивідуальних те групових) складає 21.

7) Участь у педагогічному консиліумі. Дата проведення педагогічного консиліуму.

За результатами дослідження адаптації першокласників був проведений соціальнопсихолого- медико-педагогічний консиліум (протокол №11 від 15.11.2013). Під час соціально- психолого- медико-педагогічного консиліуму вихователи надали педагогічну характеристику навчальної діяльності та поведінкових особливостей першокласників, вчитель – логопед надала інформацію та рекомендації щодо подолання труднощів деяких вихованців, зумовлених індивідуальними особливостями засвоєння навчальної інформації, практичний психолог надала узагальнені результати діагностики, надала інформацію та рекомендації щодо індивідуальних особливостей проходження адаптаційного періоду, надала рекомендації щодо формування адекватної самооцінки.

–  –  –

5) Виконання корекційно-розвивальної роботи за проблемою дезадаптації.

Корекційно-розвивальна робота за проблемою дезадаптації проводилась з двома вихованцями, яки мають низький рівень адаптації, у індивідуальній формі методом піскової терапії.

Вихованцям, які мають середній рівень адаптації був надан психологічний супровід у формі щоденних бесід про проведений день у школі з детальним обговоренням всіх складнощів.

6)Консультування батьків, педагогів за результатами проведеного дослідження.

За результатами проведеного дослідження з вчителем НВК «Гармонія» проведені бесіди щодо індивідуально-типологічних особливостей особистості кожного з вихованців, а також консультації з вихователями за наступними основними темами:

«Основная стратерия поведения взрослых», «Формування позиивної Я-концепції».

Загальна кількість годи консультування (індивідуальних та групових) складає 7.

7)Виступи на батьківських зборах, педагогічних радах, педагогічних нарадах, тощо.

( теми виступів згідно до протоколів батьківських зборів, педагогічних рад тощо) За результатами дослідження адаптації п’тикласників був проведений соціальнопсихолого-медико-педагогічний консиліум (протокол №12 від 06.12.2013). Під час соціально-психолого-медико-педагогічного консиліуму вихователі надали педагогічну характеристику навчальної діяльності та поведінкових особливостей п’тикласників, вчитель – логопед надала інформацію та рекомендації щодо подолання труднощів деяких вихованців, зумовлених індивідуальними особливостями засвоєння навчальної інформації, практичний психолог надала узагальнені результати діагностики, надала інформацію та рекомендації щодо індивідуальних особливостей проходження адаптаційного періоду, надала рекомендації щодо формування адекватної самооцінки та формування комунікативних навичок взаємодії з однолітками.

2.3. Профілактика дезадаптації при переході до старшої школи (10 класи) 1). Проведення профілактичної роботи.

Профілактична робота з учнями 10 класів не проводиться, у зв’язку з віком вихованців (від 5 до 15 років).

2). Розробка програми дослідження. Використані методики.

3).Термін проведення психодіагностики.

4).Аналіз результатів діагностики.

–  –  –

Діагностика психологічного здоров'я (Бех І.Д.) проводиться з 1 березня до 1 квітня кожного року, діагностика духовного здоров'я (Бех І.Д.) проводиться з 1 вересня до 1 жовтня кожного року згідно з річним планом.

–  –  –

2.6 Професійна орієнтація учнів.

Профдіагностика не проводиться, що обумовлено віком вихованців.

Професійна орієнтація проводиться за запитом вихованців у формі бесід та ситуативної драматизації.

2.7.Робота з учнями, що стоять на внутрішньому обліку школи.

В дитячому будинку "Перлинка" відсутні вихованці, які стоять на внутрішньому обліку.

Індивідуальна та групова консультативна робота за різними напрямками 3.

(типові проблеми звернення учнів, вчителів, батьків).

–  –  –

З боку педагогів Допомога дітям пільгового контингенту Девіантна поведінка Робота зі слабо встигаючими учнями Конфліктні ситуації Психологічна підтримка педагогів Емоційний стан дітей Агресивна поведінка дітей Психологічна готовність до навчання Адаптація дітей до нових умов навчання і

–  –  –

Професійне визначення учня Відносини в педколективі Взаємовідносини з учнями Вікові особливості учнів Суїцидальні думки учня Небажання дітей вчитися Професійне вигорання Розвиток особистості

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


дослідження Дитина з особливими потребами Адаптація молодих спеціалістів до умов роботи в школі, ДНЗ Атестація педагогічних кадрів Жорстоке поводження з дітьми Особисті та сімейні проблеми

–  –  –

Підвищення самооцінки Сенс життя, ціннісні орієнтації Профілактика негативних явищ Психологічна підтримка під час ЗНО та іспитів Дослідження особистих рис характеру Розвиток творчих здібностей

–  –  –

З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо) Робота з дітьми з девіантною поведінкою Робота з кризовими сім’ями 2 Робота з дітьми сиротами та ПБП 3 Робота заради профілактики 4 Вплив батьківських стосунків на 5 розвиток дитини Обстеження житлових умов

–  –  –

5.Звіт про проведення «Тижня психології», «Тижня толерантності»

Форми роботи, теми Категорія учасників Дата проведення заходів Психологічна гра "Чим ми вихованці 18.11.2013 - 23.11.2013 однакові? Чим ми різні?" Психологічна акція вихованці, педагогічний 12.05.2014 - 17.05.2014 "Мадагаскар" колектив, адміністрація Вихованці дитячого будинку із захопленням знайомились з психологічними портретами героїв мультфільму "Мадагаскар", тим самим набуваючи культури психологічних знань. Психологічна гра "Чим ми однакові? Чим ми різні?" зацікавила лише дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку, за результатом проведення гри слід зазначити, що молодші підлітки цікавляться заходами в який має місце тимчасова інтрига та таємниця.

6. Використання «годин психолога».

"Години психолога" проводились двічі на місяць за темами:

Середній шкільній вік:

- «Зупинись-подумай-дій»;

- «Контролюй агресію»;

- «Я так відчуваю»;

- «Оцінка себе та іншіх»

- «Хто Я. Мої можливості» та ін..

Молодший шкільний вік:

- «Давай домовимось»;

- «Мої почуття»;

- «Я хазяїн власних почуттів»;

- «Моє майбутнє» та ін..

7. Психологічний супровід впровадження нового державного стандарту початкової та середньої освіти.

8.Самоосвіта.

Аргірова Світлана Іллівна в 2014 році закінчила навчання в Украінському Інституті Когнитивно-поведінкової психотерапїї (м.Львів) за спеціальністю когнитивно-поведінковий психотерапевт.

Бабаенко Тетяна Петрівна є аспірантом другого року навчання в Одеському Національному Університеті ім. І.І.Мечникова на кафедрі загальної психології та психології розвитку особистості.

–  –  – 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ГЛУШЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 376.34.013.77:316.454.52 [(73+410)](043.3) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІПОГЛУХИХ ДІТЕЙ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ США ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 13.00.03 – корекційна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Науковий...»

«Всеукраїнський громадський рух «Твереза Україна» Київська мiська органiзацiя товариства тверезостi та здоров’я Бiлоцеркiвська мiська молодiжна громадська органiзацiя «Молода Елiта» Ми за тверезе життя! Збiрник конкурсних творiв учнiв 4–8 класiв Київ УДК: 373/82-3 ББК: 51.204.0 М-57 М-57 Ми за тверезе життя: збiрник конкурсних творiв учнiв 4–8 класiв // Ред. Почекета О.А. — Київ, 2013. — 72 с. До збiрника увiйшли 53 лiтературнi твори учнiв 4–8 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв України...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МАТЕРІАЛИ ІХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Методологія сучасних наукових досліджень» (25–26 жовтня 2012 р., м. Харків) Харків За загальною редакцією голови ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента К.А. Юр’євої Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С....»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«Дорогі колеги! Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! Святом 23 лютого Україна вшановує мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та в мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть мужніх захисників Вітчизни – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі! Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості та...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. Р. Охременком Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 2 від 28.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФАС ТА частковим ФАС ПІДГОТОВЛЕНО СПЕЦІАЛІСТАМИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАС ІНСТИТУТУ МАРКУСА, АТЛАНТА, ШТАТ ДЖОРДЖИЯ (США) (MARCUS INSTITUTE, ATLANTA, GA 30329) ПРОФІНАНСОВАНО ЦЕНТРОМ З КОНТРОЛЮ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ГРАНТИ U84/CCU320162-02 ТА U01-DD000039-02 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1: Що таке ФАС/частковий ФАС Стор. 3 РОЗДІЛ 2: Як алкоголь впливає на пізнавальну здатність та розвиток? Стор. 8 РОЗДІЛ 3: Порушення нервового...»

«     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки ЗАВДАННЯ для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Основи педагогіки і психології» для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Затверджено на засіданні кафедри загальної та соціальної педагогіки “ _ ” 20, протокол № Завідувач кафедри _доц. Герцюк Д. Д. Львів – 2013  ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»