WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |

«Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. ...»

-- [ Страница 5 ] --

Актуальність вивчення морально-психологічних факторів корупції обумовлюється ще і тим, що корупція – це не тільки соціальне явище, але і психологічне та моральне. Якщо з нею не боротися, то вона становиться повсякденним способом мислення, який буде обумовлювати наш спосіб життя і наші дії. Світовий досвід засвідчує, що у тих країнах, де корупція поширена значною мірою, корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми, корупція стає соціальною нормою для всіх членів суспільства. Внаслідок цього відбувається злам у суспільній психології – люди у своїй поведінці з самого початку психологічно налаштовані на протиправні дії по відношенню до держави і суспільства. За таких умов, на думку російського філософа та правознавця І.О. Ільїна, з’являються «дефекти правосвідомості»: «власть ожидает дурных и противоправных действий, она не надеется на правосознание и потому признаёт их (народ) неблагонадёжными….недоверие народа к власти ведёт к тому, что народ привыкший подозревать свою власть, подозревает в ёё лице свою собственную волю: он не верит ни в свою силу, ни своё благородство и потому пребывает в состоянии черни».

Багато науковців пов’язують корумпованість суспільних відносин з нашим колишнім радянським минулим. Саме така психологічна атмосфера, на думку багатьох дослідників, була притаманна тодішньому суспільству.

Якщо згадати, то головним принципом радянського суспільства був принцип «ти – мені, я – тобі». Важливу значущість мали особисті зв’язки, панувало не право, а «телефонне право». Але заради справедливості варто зазначити, що в сучасних умовах, якщо взяти Україну, психологічна атмосфера не поліпшилась, а психологічна установка на протиправне вирішення своїх проблем виникає не в меншої частини населення.

За результатами соціологічного опитуваннями приблизно 30% жителів України хоч раз у житті давали хабара для досягнення таким чином тієї чи іншої мети, «при цьому 72% хабародавців робили це з власної ініціативи, а 86% до того ж вважали, що такий засіб серйозно допомагає вирішувати проблеми».

Згідно даних Київського міжнародного інституту соціології, рівень корумпованості державних установ України становить 50-80%, що ми можемо спостерігати на рис. 1.

–  –  –

На думку учасників опитування, це явище отримало найбільше розповсюдження серед вищих посадових осіб і співробітників міліції – так вважають 81% опитуваних. Друге місце посідає митна і податкова служби 79% і 80% відповідно; Верховна Рада України, місцеві виборчі посадові особи і судді займають третє місце або по 73% кожен; Кабінету Міністрів України – 72%, Адміністрація Президента України – 65%, приватні підприємці – 64%, банки – 61%, іноземні підприємства – 42%. Натомість тих, хто висловив протилежне, виявилося значно менше. На те, що корумпованість не притаманна, або зовсім не притаманна відповідним установам відповіли: Верховній Раді України – 5,3%, Уряду – 5,2%, Адміністрації Президента України – 6,5%, місцевим органам влади – 6,4% респондентів.

Суттєво змінилось і сприйняття населенням України повідомлень про факти корупції. Якщо, у перші п’ять років існування незалежної держави, такі факти викликали широкий громадський резонанс, особливо що стосувалось високопосадових осіб, то тепер вони сприймаються набагато спокійніше. Викликає подив і той факт, що серед тих, хто мав справу з фактами корупції, лише 54% вважають себе потерпілими як морально, так і матеріально, а 21,6% взагалі не вважають себе потерпілими. Отже, більшість суспільства сприймає корупцію як неминуче життєве явище з яким треба миритися. Таке відношення, на думку професора Колгейтського університету М. Джонстона, є показником надзвичайної поширеності корупції на всіх рівнях суспільства і невисоку морально – психологічну згоду населення протидіяти їй.

З другого боку, на мій погляд, такий стан речей обумовлений неповним інформуванням громадян про зловживання чиновників та неналежним реагуванням влади на факти корупції.

Кожне конкретне корупційне діяння відображає психологію конкретного індивіда, корупція, як соціальне явище, відображає психологію всього суспільства. Порушувати закон чи ні, врешті – решт, залежить від конкретної особистості. Були і є чесні люди, які не поступаються своїм уявленням про добро і зло при будь – яких соціально – економічних умовах.

Це дає привід деяким дослідникам вважати, що корупційна модель поведінки має головним чином психологічне коріння, а корупція взагалі – психологічного походження.

Протидія корупції, розробка і впровадження в державне управління антикорупційних програм, нерозривно повинні бути пов’язані з підвищенням правової, політичної, національної свідомості громадян України. Внаслідок правового нігілізму, відсутності досвіду державотворення в умовах перехідного періоду, більшість українців ідентифікують саме поняття демократії з безладдям, вседозволеністю і нашою назалежністю. Не відчувши ще демокрачних цінностей громадянського суспільства, основна частина суспільства вже розчарувалась в них. Тому зараз у багатьох спостерігається ностальгія за минулим, де не було безробіття, інфляції, економічної нестабільності.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ФОРМУВАННЯ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ § 1. Розробка практичних пропозицій з реалізації політики боротьби з корупцією Найбільшою загрозою соціально-економічному розвитку суспільства є корупція, оскільки є не лише основною причиною бідності країни, але і перешкодою для її подолання. Корупція може загрожувати існуванню нації, оскільки корупційні дії та їх наслідки можуть позначитися на житті наступних поколінь. На високий рівень корупції в Україні впливають такі фактори: непрозорість діяльності і не підзвітність органів державної влади;

відсутність політичної волі щодо боротьби з корупцією, неучасть у цій боротьбі правоохоронних структур і органів національної безпеки держави;

надзвичайна розгалуженість дозвільно-регуляторної системи; надмірний вплив окремих олігархічних груп на прийняття державних рішень і кадрові призначення; низький рівень забезпечення захисту прав власності;

недотримання законодавства у сфері боротьби з корупцією, Кримінального кодексу України, а також недосконалість законодавства з цих питань у цілому; недосконалість системи судів; відсутність системності в роботі з виявлення корупції в органах державної влади; відсутність публічного контролю за доходами та видатками вищих посадових осіб держави.

А тому, робота Уряду повинна бути спрямована на забезпечення максимальної прозорості діяльності органів державної влади, а кожний політичний діяч, державний службовець, який працює в органах державної влади, повинен розуміти, що його діяльність і, певною мірою приватне життя, стануть публічними.

Для цього у суспільстві повинні бути здійснені такі політичні, економічні, правові, соціальні, ідеологічні, правоохоронні та міжнародні заходи:

посилення кримінальної відповідальності за хабарництво;

формування політичної волі усіх гілок влади щодо боротьби з корупцією;

надання парламентській опозиції контрольних функцій за доходною та видатковою частиною бюджетів;

реалізація рекомендацій Групи країн по боротьбі з корупцією Ради Європи (GRECO);

перегляд (з метою скасування) платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування (включаючи реєстрацію, сертифікацію, експертизу, видачу дозволів і довідок, надання повноважень);

проведення загальної стандартизації та уніфікації законодавства з урахуванням досвіду розвинених держав та країн, що досягли успіху в боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

ратифікація міжнародних антикорупційних актів та приведення у відповідність з ними законодавства з питань протидії корупції;

утворення спеціальної моніторингової комісії із залученням до її роботи експертів та представників громадських організацій для аналізу всіх проектів законів та інших нормативно-правових актів на предмет виникнення корупційних ризиків у разі набрання ними чинності;

створення електронної системи інформування населення (місцевих громад) про використані кошти державного та місцевих бюджетів (в розрізі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, на які цілі вказані кошти використані, а саме на які об’єкти, відповідальні особи за виконання, дата виконання);

створення умов для здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, зокрема утворення громадських рад при всіх органах державної влади незалежно від їх доступу до фінансових ресурсів і обсягів витрачання коштів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


забезпечення проведення аукціонів з продажу державного майна і землі, відкритих тендерів під час державних закупівель з метою викорінення проявів корупції, фінансових правопорушень та інших зловживань під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

посилення персональної відповідальності як голови так і членів тендерних комітетів за допущені порушення та зловживання у сфері державних закупівель, аж до звільнення їх з державної служби;

запровадження механізму конкурсного добору на посади керівників національних акціонерних компаній, державних підприємств та акціонерних товариств, контрольний пакет акцій у статутному фонді яких належить державі;

відокремлення бізнесу від влади;

удосконалення системи добору, навчання та професійної підготовки кадрів правоохоронних органів з питань боротьби з корупцією;

запровадження механізму обов’язкової ротації кадрів (кожні 5 років), а саме керівного складу судових, правоохоронних, та контролюючих органів;

підвищення рівня соціального захисту, матеріального і житлового забезпечення працівників правоохоронних органів, суддів та контролюючих органів. Забезпечення особистої безпеки таких осіб та членів їх сімей;

забезпечення діяльності при органах державної влади, у тому числі при правоохоронних органах, вищих і загальноосвітніх навчальних закладах та в галузі охорони здоров’я і соціального забезпечення населення телефонної «гарячої лінії» з метою надання громадянам можливості телефонувати та інформувати про факти корупції, тиску та вимагання.

Слід зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України затверджено «Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» 16.09.2009 №1057 (далі – Порядок), який визначає процедуру проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (далі – антикорупційна експертиза), якій підлягають проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (далі – проекти нормативно-правових актів).

Основні завдання антикорупційної експертизи полягають у визначенні наявності чи відсутності корупціогенних чинників, якими є сукупність норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та наданні рекомендацій стосовно їх усунення.

До проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків належать проекти, предметом регулювання яких, зокрема, є:

відносини, пов’язані з виконанням рішень, у тому числі індивідуального характеру, предметом яких є визначення прав, свобод, обов’язків людини і громадянина та способів їх реалізації;

управління об’єктами державної або комунальної власності, їх відчуження;

питання митної справи, податкової та фінансової політики;

установлення процедур аукціонів, тендерів стосовно відчуження чи закупівлі товарів, робіт і послуг;

використання бюджетних коштів;

питання інвестиційної та інноваційної діяльності;

надання пільг і переваг окремим суб’єктам господарювання;

встановлення повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема щодо самостійного визначення порядку (механізму, процедури) вирішення проблемних питань;

делегування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємствам та організаціям незалежно від форми власності;

надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами;

виконання контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Вищевказаний Порядок передбачає проведення антикорупційної експертизи Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (далі – Урядовий уповноважений) протягом 15 днів після надходження проекту нормативно-правового акта.

Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, що розробляються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями і подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, проводиться з урахуванням вимог, установлених Регламентом Кабінету Міністрів України. Для проведення антикорупційної експертизи до проектів нормативно-правових актів, головний розробник повинен додати пояснювальну записку, в якій, зокрема, зазначити мотиви проведення такої експертизи.

У разі коли проект нормативно-правового акта потребує вивчення додаткових документів, такі документи подаються Урядовому уповноваженому.

До проведення антикорупційної експертизи особливо складних проектів нормативно-правових актів Урядовий уповноважений має право залучати фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, експертів, науковців. У такому разі Урядовий уповноважений може продовжити строк проведення антикорупційної експертизи на 10 днів.

Результати антикорупційної експертизи викладаються у висновку, який складається за формою згідно з додатком та доводиться до відома головного розробника.

У разі наявності корупціогенних чинників рекомендації стосовно їх усунення, зазначені у висновку антикорупційної експертизи, є обов’язковими для розгляду головним розробником.

Результати антикорупційної експертизи за рішенням Кабінету Міністрів України оприлюднюються на Урядовому порталі протягом 15 днів після прийняття (схвалення) нормативно-правового акта, за винятком актів, які містять відомості з обмеженим доступом або становлять державну таємницю..Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет І. В. Хом’юк ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВОГО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Монографія Вінниця ВНТУ УДК 378:37.022 ББК 74.58 Х 76 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №1 від 30.08.2012 р.) Рецензенти: І. М. Козловська, доктор педагогічних наук,...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи УДК 159.9.316 ББК 88.88.4 Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 8 від 19.11.2013 р.) Науковий редактор: В.Г. Панок, доктор...»

«XІ ЩОДО ЕМПІРІЇ ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЦІЇ* Форма великого життя цілком наслідує Дао. Дао творить речі невидимо, несхопно. Несхопні, невидимі брази у ньому! Несхопні, невидимі речі у ньому! Незбагненне, темне сім’я у ньому! Це сім’я — істина. А в ній — віра. Від початків і донині обійтись без імені його не можна, Якщо прагнеш збагнути речей усіх виникнення. І звідки мені ще знати, що речей усіх виникнення Саме так відбувається? * У двадцяті роки в Америці я познайомився із високоосвіченою дамою —...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Лазарєва Вікторія Віталіївна УДК 351.74: 355.23 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МВС ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному вищому...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 316.614.5: 177.61:177.74 І. В. Ясенчук Received October 7, 2013; Revised October 28, 2013; Accepted November 27, 2013. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТI ПРОЯВУ ЛЮБОВІ ТА СИМПАТІЇ ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ У статті представлено теоретичний аналіз психології любові та симпатії у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність систематизувати знання з психології любові та симпатії в шлюбному партнерстві. Стисло...»

«ISSN 2226-4078. Психологія і особистість. 2013. № 1 (3) УДК: 159.923.2 – 053.6. ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У статті аналізуються особливості становлення смислової сфери підлітків. Розглядаються основні теоретичні моделі розуміння смислів та їх формування в онтогенезі; психологічні особливості впливу самооцінювання, рефлексії і...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРЕВЕНЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОЛТАВА-2010 ББК 88.8 П 68 Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (протокол № 5 від 28.10.2010 р.)....»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»