WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МАРИЧ Євген Васильович,

МАРЧУК Ростислав Петрович

Боротьба з корупцією

Посібник для державних службовців

Київ – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП

1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

§ 1. Історія походження корупції

§ 2. Поняття та сутність корупції

§ 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади

2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ

ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ....... 21

§ 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції............... 21 § 2. Політичні та ідеологічні передумови корупції

§ 3. Морально-психологічні передумови корупції

3. ПРОПОЗИЦІЇ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ФОРМУВАННЯ

ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

§ 1. Розробка практичних пропозицій з реалізації політики боротьби з корупцією

§ 2. Розробка рекомендацій з удосконалення існуючої системи органів державної влади з боротьби з корупцією

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП На сьогоднішній день надзвичайно гостро стоїть проблема корупції в Україні, суттєво впливаючи на подальшу долю держави та її розвиток.

Також, корупція є однією з найбільших перешкод на шляху інтеграції України до світового співтовариства та розвитку громадянського суспільства.

На даний час в умовах слабких демократичних традицій, неефективної діяльності інститутів влади та недостатнього рівня політико-правової культури перехідного етапу суспільства, недосконалості нормативноправового забезпечення одним із найнебезпечніших та негативним явищем є корупція. Вона вражає майже всі сфери суспільного життя, створює соціальні передумови напруги в суспільстві, сприяє в рості організованої злочинності, породжує у населення недовіру до влади у її здатності здійснити організаційні заходи щодо подолання кризи й відродження України.

Корупція загрожує суспільному розвитку, реально протистоїть конституційному і суспільному ладу, є причиною зростання в Україні «тіньової» економіки, проникає у владні інституції, залучаючи окремих політичних і громадських діячів.

Разом з тим, важливість даної проблеми – це недосконала боротьба державних силових відомств з корупцією, які потребують осмислення та більш ретельного аналізу даної проблеми, відступ від формальноюридичного розуміння, оскільки підґрунтя такого негативного явища виходить далеко за межі правових відносин, сягаючи глибинних соціальних, політичних та економічних процесів, що мають місце в суспільстві. Саме тому в дослідженні зроблена спроба проаналізувати корупцію як соціальнополітичне явище у зв’язку з суспільними процесами, виокремити для вивчення та осмислення її основи, соціальний простір поширення, зміст, сутність і суб’єкти.

Сьогодні державне управління в Україні насамперед пов’язане з державною службою, і їх взаємодія залишається недосконалою. Основні кадри в сфері державного управління ще слабко підготовлені до здійснення ефективної протидії проявам корупції у системі державної служби. Минулі принципи й моделі функціонування і формування державного апарату вже відкинуті, а нові ще не сформовані.

1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції Походження корупції, як соціального явища, бере початок ще у давнину. Термін «корупція» походить від сполучення латинських слів correi та rumpere: correi – обов’язкова причетність декількох представників в однієї із сторін до однієї справи, а rumpere – порушувати, ламати, скасовувати.

Виходить, термін – corrumpere, що означає участь в діяльності декількох осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні» нормального розвитку судового процесу або процесу керування справами суспільства.

Ще до нашої ери, в стародавній Греції, прояви корупції проявлялися на побутовому рівні у вигляді «псуванні їжі та питної води». Пізніше під терміном «корупція» стали вважати деякі карані в судовому порядку дії – зіпсованість моралі, розлад порядку, розпусність молоді. Історичні дослідження свідчать, що з моменту появи перших держав, які мали певний апарат управління, корупція, на жаль, завжди супроводжувала державну владу. Жодна із соціально-політичних систем не була захищена від цього негативного явища – питання було тільки в її обсягах, формах прояву, відношенням до неї суспільства та держави.

Твердження великих мислителів давнини, які дійшли до нас у вигляді безсмертних пам’ятників культури, ми знаходимо численні цьому підтвердження.

Так, у Старому Завіті говориться, що Мойсею було дано пораду призначати службовцями та суддями тих, хто ненавидить нечесні прибутки. У своїх проповідях Мойсей виступав проти прийняття подарунків, тому що вони «засліплюють очі» та призводять до несправедливості. У Корані теж зафіксована спеціальна заборона як платити хабарі, так і одержувати їх. Соціальне зло від корупції походить не тільки від порушення принципів справедливості, але й тому, що влада у державі опиняється в руках негідних людей. Дуже актуально звучать слова Будди, що «…несправедливі чиновники – це злодії, які крадуть щастя народу… Вони обдурюють і правителя, і народ, таким чином, стаючи причиною всіх бід нації».

Отже, хабарництво та корупція в Україні мають міцні історичні коріння. У зв’язку з тим, що Україна довгі століття була невід’ємною частиною Російської Імперії, цікаво розглянути розвиток цього негативного явища серед російських чиновників. «Підкуп адміністративної особи є міцною традицією російського державного буття, принаймні, протягом декількох останніх століть. Форми хабаря змінювались: брали їжею, хутром, кріпаками, грошима, послугами, але суть його як зловживання владою, як службового злочину» – відмічає у своєму дослідженні І.Голосенко.

«Справжнє пояснення не знищенності російського хабарництва», – вважав П.Берлін, треба шукати в тому, що воно у нас нерозривно зрослось з укладом політичного життя. Це своєрідна данина адміністративним особам, які мають громадську і політичну владу, за надані пільги, послаблення, казенні підряди і замовлення, субсидії і гарантії тим, хто їм за це віддячить». Як не згадати князя Олександра Меншикова, який був найближчим поборником Петра І, а пізніше – під час правління імператриці Катерини ІІ – фактично керував державою і став одним із засновників корупції на державному рівні. В окремі періоди російської історії корупція набувала характеру епідемії. Це стосується, в першу чергу, на думку істориків, періоду правління імператриці Катерини II. За даними А. Васильчикова протягом XVIII ст. «… височайшими пожалуваннями роздано в нагороду приватним особам, угодним двору, 1304000 душ. Склалась практика бездумної роздачі величезних багатств із казни фаворитам і негайне відбирання їх, якщо вчорашні улюбленці впадали в немилість».

Явним адміністративним недоліком, провокуючим зловживання протягом усього XIX ст., була заплутана і суперечлива система регламентації всіх секторів суспільного життя. Маса указів і постанов, часто взаємовиключних, створювали законодавчий хаос, в якому пересічний громадянин відчував себе безпорадним, а чиновник бачив для себе годівницю. Процес «давати – брати « хабара був взаємним, звичним для обох сторін, як чиновників, так і прохачів усіх станів – дворян, купців, міщан, селян. Особливістю «російського хабара» було те, що його перестали соромитися, а якщо хтось обурювався, то його вважали невиправним «ідеалістом». За спогадами того часу, доходи вважалися приналежністю тієї чи іншої посади, яка оцінювалась не розміром окладу, а кількістю доходів, яких на тому, чи іншому місці можна було вилучити. Розміри подібних доходів були вельми великими. Так, при дуже незначному окладові, начальник рекрутського столу у Нижегородській губернії установив розміри поборів по рекрутським справам у 200 карбованців, що дозволяло йому вести розкішне життя. «Порядок и производство дел в присутственных местах, произвол, взятки, притеснение народа или льготы зависят, как и везде в России от личности губернатора, законы еще не вошли в основание народной жизни», – писав декабрист В.Ф. Раєвський.

Політична і юридична доктрина Радянського союзу заперечували існування корупції у країні. Ці доктрини базувалися на ідеологічних засадах і заперечували історичний аспект корупції. Доводилось, що корупція, як явище, притаманне тільки буржуазному суспільству, де існує експлуатація людини людиною, де управлінський апарат знаходиться під впливом транснаціональних корпорацій і монополій. Тому в енциклопедичних виданнях і юридичних словниках того часу ми навіть не знайдемо цього терміну. Лише з 90-х років XX ст. почали говорити про корупцію, як невід’ємне явище будь-якої держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Разом з тим, останні історичні дослідження показали, що корупція та хабарництво в СРСР існували завжди, навіть в суворі сталінські часи. І починалась вона там, де закінчувався Кремль. Головними корупціонерами були керівники регіонів та відомств, які будували житлові будинки за рахунок державних ресурсів. Явище стало настільки масовим, що ВЦВК СРСР вимушений був прийняти спеціальну постанову. В секретних доповідях Сталіна інформували, що тільки за січень-липень 1947 року порушено 1207 кримінальних справ по хабарництву, по яким проходить 1648 осіб. Ще більш вражаючими були дані по крадіжкам у торгівлі. Кульмінацією по наведенню порядку у торгівлі стала справа хабаровського універмагу.

Його керівники завдали державі шкоди на суму 13027669 карбованців.

Мікоян, який був куратором торгівлі, щоб справа не розросталась, вимушений був іти на компроміс з Берією та Маленковим і погодитись на усунення своєї людини – Олександра Любимова з посади міністра торгівлі.

У період правління М. С. Горбачова у засобах масової інформації стали оприлюднювати факти, які стосувались корупції серед партійного керівництва республік. Особливо гучною, в цьому плані, була узбецька справа, яку вели слідчі Генеральної Прокуратури СРСР Гдлян та Іванов.

Рівень корумпованості вищих посадових осіб цієї республіки, керівників підприємств і колгоспів був приголомшливий.

Отже, що стосується України, то можна навести слова людини, яка майже два десятиліття була помічником першого секретаря ЦК Комуністичної партії України В.В.Щербицького. Відомий вчений, публіцист і політичний діяч В.В.Врублевський згадує: «В країні посилювались безгосподарність, безвідповідальність, панувала атмосфера вседозволеності.

Все більш відкритою нахабною ставала корупція, зловживання владою.

Розкрадання та злодійство стали звичним явищем».

Такої ж думки дотримується відомий український політичний і державний діяч В.А.Масол: «Те, що відбувалося в Україні, відображало загальну ситуацію в країні (СРСР). Можливо, з тією лише різницею, що тут не дійшло до таких кричущих злочинів, як факти корупції керівних працівників, махрового хабарництва, масових організованих розкрадань, які виявили у ряді регіонів країни в середині 80-х років».

Широких масштабів, корупція в СРСР все ж не могла набрати достатньої сили через суперництво з правоохоронною системою держави.

Цьому перешкоджала тоталітарна система, яка не терпіла конкуренції, та і легалізувати доходи, нажиті злочинним шляхом, при існуючій політичній системі було неможливо. Хоча й заслуговує уваги думка про те, що комуністична система розклалася не тільки внаслідок краху її більш ніж сумнівних ідеалів, але й внаслідок повного і остаточного корумпування її чиновницького апарату.

Можна зробити висновок, що вище наведені факти послужили основою нинішньої корупції в Україні, яка формувалася протягом тривалого періоду.

Тобто, корупція є історичною спадщиною «розвитку нашого суспільства та держави». В останнє десятиліття вона набула небаченого розмаху і впливу на усі сфери суспільного життя, що обумовлено цілим комплексом об’єктивних і суб’єктивних чинників.

§ 2. Поняття та сутність корупції Для вибору ефективної антикорупційної стратегії необхідно, в першу чергу, визначити, що таке корупція та з’ясувати її соціальну сутність. Від цього залежить безпосередньо науковий пошук, визначення мети і завдань, це вплине на повноту та достовірність результатів дослідження.

Корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей.

З питань проблем корупції Генеральною Асамблеєю ООН проведено міжнародний семінар (Гавана, 1990 р.). Прийнятим кодексом поведінки посадових осіб з підтримки правопорядку, корупція була визначена, як зловживання службовим становищем для досягнення особистої або групової вигоди, а також, незаконне отримання державними службовцями вигоди у зв’язку з займаною посадою.

Крім того, Організацією американських держав на третій пленарній сесії 29.03.1996 р., прийнято міжамериканську конвенцію проти корупції, якою визначено корупцію як:

спробу отримання прямо або побічно урядовим чиновником або особою, що здійснює публічні функції, будь-яких предметів грошової вартості, а також іншої користі, такої як подарунок, послуга, обіцянка, перевага для себе або іншої особи чи організації в обмін на будь-який акт або бездіяльність під час здійснення ним публічних функцій;

пропозицію або надання прямо чи побічно такої користі;

будь-які акти чи бездіяльність під час виконання своїх обов’язків урядовим чиновником чи особою, котра здійснює публічні функції з метою незаконного отримання прибутку для себе або третьої сторони;

шахрайське використання або приховання майна, отриманого внаслідок скоєння одного з цих злочинів.

Серед відомих вчених та спеціалістів по дослідженню корупції нема єдності у підході до визначення її ознак та форм проявів. Доктор Сар Дж.

Пундей визначає корупцію як зловживання владою, посадою або авторитетом заради приватного блага. До корупційних діянь він відносить хабарництво, торгівлю впливом, здирство, кумівство, обман, «швидкі гроші»

тощо. Акцентує увагу на те, що в приватному секторі корупція розповсюджена не менше, чим у державному і, найчастіше є приватний сектор причетний до корупції уряду.

По-іншому бачить цю проблему М.Тихомиров. Він розглядає корупцію як злочинну діяльність у сфері політики або державного управління, використання посадовими особами наданих їм повноважень з метою особистого збагачення. Найбільш типовими проявами корупції, при такому підході, є підкуп чиновників, політичних діячів, хабарництво, протекціонізм.

П. Панченко розглядає корупцію лише як підкуп і продажність посадових осіб, яка заключається у систематичному скоєнні організованого хабарництва.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Кобильнік Лілія Миколаївна УДК 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«Дорогі колеги! Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! Святом 23 лютого Україна вшановує мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та в мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть мужніх захисників Вітчизни – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі! Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості та...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ПОЧАТОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ІН’ЄКЦІЙНИМ ШЛЯХОМ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ Київ – 20 УДК 616.98:578.828В Л]:364.6 ББК 55.148+65.272 А Авторський колектив О.М. Балакірєва, канд. соціол. наук; Т.В. Бондар, канд. соціол. наук; Я.О. Сазонова Рецензенти В.Є. Пилипенко, д-р соціол. наук; І.П. Рущенко, д-р соціол. наук Редактор М.М. Ілляш Рекомендовано до друку вченою радою Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка (протокол № 4 від 29.10.2010...»

«ISSN 2226-4078. Психологія і особистість. 2013. № 1 (3) УДК: 159.923.2 – 053.6. ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У статті аналізуються особливості становлення смислової сфери підлітків. Розглядаються основні теоретичні моделі розуміння смислів та їх формування в онтогенезі; психологічні особливості впливу самооцінювання, рефлексії і...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки ЗАВДАННЯ для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Основи педагогіки і психології» для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Затверджено на засіданні кафедри загальної та соціальної педагогіки “ _ ” 20, протокол № Завідувач кафедри _доц. Герцюк Д. Д. Львів – 2013  ...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»